Gezinsblad
Harm Alberts van Bathoorn, geb. 24 feb 1744 te Zuidlaren, ovl. voor 1818 te Peize, beroep(en): Arbeider, zoon van Albert Harms (van Bathorn) en Jantje Egberts (Geerts?)
Tijdens de Franse overheersing is de bevolkings administratie opgezet,
die is in Nederland medio 1811 ingevoerd, een ieder moest toen een
achternaam hebben, zij die tot op dat moment nog geen achter- of
familienaam hadden moesten er dan een aannemen. In 1811 noemde Harm
Alberts zich Bathoorn, vermoedelijk omdat hij, of een, of beide van zijn
ouders, afkomstig was uit het plaatsje Bathorn-Siedlung, gelegen ten
zuiden van Schonebeek, net over de grens in Duitsland, aan het
Coevorden-Picardi kanaal. Dit gehucht schijnt in de Franse tijd een
legerkamp te zijn geweest. Het gebied rond Badhorn is in de periode
1700/1800 in gebruik geweest voor diverse interneringskampen voor
vluchtelingen en opstandigen in duitsland, doch ook wel voor
nederlanders, mogelijk is HARM ALBERTS uit een van deze kampen
afkomstig, gevlucht of legaal vrijgelaten en heeft zich daarna in Peize
gevestigd.
TEKST UIT LEEKSTERBLAD 30 AUG 1968
In 1947 telde Drente 138 Bathoorns, in 12 gemeenten en Groningen in 7
gemeenten, Friesland leverde geen personen met deze familienaam op. De
meeste Bathoorns woonden in Peize (54), Roden (42), Groningen (35),
Vries (20), Eelde (9) en Hoogkerk (5). Uiteraard in een wel zeer klein
verspreidingsgebied. Peize was 200 jaar geleden 00k al een
Bathoorn-kern. Op 15 mrt 1762 werd daar Berend Harms gedoopt, als zoon
van Harm Alberts en Jantje Berends. Harm Alberts noemde zich in 1811
Bathoorn. Ook woonde toen in Peize een Roelof Berends Bathoorn,
ongetwijfeld een zoon van Berend Harms, Harm Alberts is dus de stamvader
van dit geslacht. De naam zou afgeleid kunnen zijn van een streek die de
"Bathoorn" heette, zoals ook de "Roeghoorn" in het Bunnerveen. Maar een
dergelijke naam is in de omgeving niet bekend. Aangenomen moet worden
dat de stamvader (of diens vader) uit Bathorn is gekomen, een dorp aan
de weg van Neuenhaus naar Emlichheim in Bentheim (ten zuiden van
Schoonebeek). Bat-horn betekent beste-hoek.

Gehuwd voor 1762 met:
Jantijn Berends (Jantje) , geb. voor 1745, ovl. na 1814 te Peize, beroep(en): Arbeidster
Bron: Henk Campschreur Zwolle. Archief Hervormde kerk Peyze,
toegangsnummer TN 0381.
33 armenzorg register akten ideniteit ingehouden 58-63, register van
kerkrekeningen/verhuur land/begraven/daden in kerk
1791 nieuwjaarsgift aan de ondergetekende personen door steun Ebbinge,
boekhouder 20 dec 1791 Jantijn Bathoorn 0-10-0
1789 De uitgaven van het weekgelt door Bavinga, na de eerste "Lering"
Jantien Bathooren 6 st.
1790 nieuwjaarsgeld Jantin Bathoorn -10st.-
1791 weekgeld J.Bathoorn -8-
1792 weekgeld Jantijn Batboorn -8-
1793 nieuwjaarsgift Jantijn B -10-
1793 weekgeld Jantijn Bathoorn 14st.
1794 weekgeld Jantien Bathoorn -10-
1813 nieuwjaarsgift vrou Bathooren -10-
1814 weekgeld vrou Bathooren -10-
1) Berend Harms (Bathoorn?), geb. voor 1759, ovl. voor 1762
2) Albert Harms (Bathoorn?), geb. voor 1758
3) Berent (Berend) Harms Bathoorn, geb. 12 mrt 1762 te Peize, ged. 14 mrt 1762 te Peize, ovl. 16 okt 1834 te Peize, beroep(en): Arbeider
Uit verzamelde gegevens van Derk Bathoorn (geb 5 mei 1868 overl. 11 mrt
1955)
En heeft Berend Harms, zoon van genoemde Harm Alberts en Jantien
Berends, tijdens zijn leven de achternaam "BATHOORN" aangenomen, ten
tijde van Napoleon in ons land (g.g.Fransche tijd) moest er een
achternaam worden opgegeven.
De vader van Berend Harms was afkomstig uit Duitschland, een plaatsje
gelegen achter Schoonebeek, genaamd "BATHORN" hieraan ontleend zich de
naam "BATHOORN" Aan zijn eerste vrouw Jantijn Roelfs werd toendertijd de
achternaam "LUGIES" aan toe gevoegd. Alzoo, Berend Bathoorn en Jantijn
Roelfs Lugies. uit dit huwelijk is geboren Roelof Berends Bathoorn.
aldus Derk Bathoorn (4-7-1868/11-3-1955)
Bron: Henk Campschreur Zwolle, uit index van de 30e en 40e penning
1795-1801, Bathoorn Berent, koper land 5 oct 1796 Peize nr. 58/71
Lijsste van gedane en aangaane in de 40e penning bij mij
ondergeschrevene ...... in de drie laatste maanden october, november en
december 1796.
1796, Den 6 oktober heeft berent Bathoorn van Peyze in de 40 ste penning
aangegeven, dat op den vijfden oktober van Barelt Barelt ?Meeden? te
Peyze ....... aangekogt een kampje land in de marke Peyze gelegen, voor
een somma van hondert twee en vijftig gulden en 10 stuivers. f 152=10=
Bron: Henk Campschreur Zwolle. 25 nov 1803. Den 12 december heeft Barend
Harms Bathoorn te Peyze in de 40e penning aangegeven dat op den 25 nov
l.l. van Jan Bosch te Lettelbert hadde aangekogt 2 graten hooybu.. in
Drentherweeren voor een somma van twee en veertig gulden en tien
stuivers, f 42=10=
Bron: Henk Campschreur Zwolle. 7 apr 1802, 1802 den 16 apr heeft Hindrik
Buizingen in de 40e penning aangegeven dat op den 7e april van Berend
Harms Bathoorn hadde aangekogt een boschje voor 10 gulden f 10=.= in
deze maande is de de 30e penning aangaave gedaan. Bovenstaande aldus bij
mij aangegeven en ter mijne verrekening in Peyze den 8e juli 1802.
Bron: Henk Campschreur Zwolle. 18 aug 1807 melding m.b.t.Berend Harms
nr.57 Berend Harms, arbeider, zonder dienstbode, 1 kind inwonend gehuwd.
paard 1, hoorn 3, schapen 0. Bezit of gebruik morgens bouwland 3/3,
morgens weide 3. huur f20-0-0, personeel f 4-3-0, hoorngeld f 2-0-0,
paarden 1-10-0
Gewapende burgerwacht 1797-1798 kerspel Peize, huis nr.0 Berent
Bathoorn, 37 jaar, kuiper, gehuwd + 3 kinderen (tussen 55 en 56 in)
Gewapende burgerwacht ca. 1811 nr. Berend Harms Bathoorn chasse 1,
nommer 1, gulden 4, stuiver 10.
Op 7 apr 1802 verkocht Berent Bathoorn van Peyze een kampje land van
Barelts voor hondert twee en vijftig gulden en 10 stuivers.
Op 25 nov 1803 heeft Berent Harms Bathoorn te Peyze 2 graten hooyland
gekocht van Jan Bosch uit Lettelbert voor twee en veertig gulden en 10
stuivers.
In 1811 komt op de lijst van weerbare mannen voor: Berend Harms Peize
(Eelde) arbeider 12 mrt 1762.

Gehuwd 8 mei 1785 te Vries met:
Jantijn Roelfs Lugies, geb. 10 jan 1745, ovl. 6 jan 1818 te Peize, beroep(en): Spinster, dochter van Roelof Lugies en Annegje Alberts
4) Roelof Harms Bathoorn, geb. voor 1760 te Peize
Hoofdindex A-Z