Gezinsblad
Berent (Berend) Harms Bathoorn, geb. 12 mrt 1762 te Peize, ged. 14 mrt 1762 te Peize, ovl. 16 okt 1834 te Peize, beroep(en): Arbeider, zoon van Harm Alberts van Bathoorn en Jantijn Berends (Jantje)
Uit verzamelde gegevens van Derk Bathoorn (geb 5 mei 1868 overl. 11 mrt
1955)
En heeft Berend Harms, zoon van genoemde Harm Alberts en Jantien
Berends, tijdens zijn leven de achternaam "BATHOORN" aangenomen, ten
tijde van Napoleon in ons land (g.g.Fransche tijd) moest er een
achternaam worden opgegeven.
De vader van Berend Harms was afkomstig uit Duitschland, een plaatsje
gelegen achter Schoonebeek, genaamd "BATHORN" hieraan ontleend zich de
naam "BATHOORN" Aan zijn eerste vrouw Jantijn Roelfs werd toendertijd de
achternaam "LUGIES" aan toe gevoegd. Alzoo, Berend Bathoorn en Jantijn
Roelfs Lugies. uit dit huwelijk is geboren Roelof Berends Bathoorn.
aldus Derk Bathoorn (4-7-1868/11-3-1955)
Bron: Henk Campschreur Zwolle, uit index van de 30e en 40e penning
1795-1801, Bathoorn Berent, koper land 5 oct 1796 Peize nr. 58/71
Lijsste van gedane en aangaane in de 40e penning bij mij
ondergeschrevene ...... in de drie laatste maanden october, november en
december 1796.
1796, Den 6 oktober heeft berent Bathoorn van Peyze in de 40 ste penning
aangegeven, dat op den vijfden oktober van Barelt Barelt ?Meeden? te
Peyze ....... aangekogt een kampje land in de marke Peyze gelegen, voor
een somma van hondert twee en vijftig gulden en 10 stuivers. f 152=10=
Bron: Henk Campschreur Zwolle. 25 nov 1803. Den 12 december heeft Barend
Harms Bathoorn te Peyze in de 40e penning aangegeven dat op den 25 nov
l.l. van Jan Bosch te Lettelbert hadde aangekogt 2 graten hooybu.. in
Drentherweeren voor een somma van twee en veertig gulden en tien
stuivers, f 42=10=
Bron: Henk Campschreur Zwolle. 7 apr 1802, 1802 den 16 apr heeft Hindrik
Buizingen in de 40e penning aangegeven dat op den 7e april van Berend
Harms Bathoorn hadde aangekogt een boschje voor 10 gulden f 10=.= in
deze maande is de de 30e penning aangaave gedaan. Bovenstaande aldus bij
mij aangegeven en ter mijne verrekening in Peyze den 8e juli 1802.
Bron: Henk Campschreur Zwolle. 18 aug 1807 melding m.b.t.Berend Harms
nr.57 Berend Harms, arbeider, zonder dienstbode, 1 kind inwonend gehuwd.
paard 1, hoorn 3, schapen 0. Bezit of gebruik morgens bouwland 3/3,
morgens weide 3. huur f20-0-0, personeel f 4-3-0, hoorngeld f 2-0-0,
paarden 1-10-0
Gewapende burgerwacht 1797-1798 kerspel Peize, huis nr.0 Berent
Bathoorn, 37 jaar, kuiper, gehuwd + 3 kinderen (tussen 55 en 56 in)
Gewapende burgerwacht ca. 1811 nr. Berend Harms Bathoorn chasse 1,
nommer 1, gulden 4, stuiver 10.
Op 7 apr 1802 verkocht Berent Bathoorn van Peyze een kampje land van
Barelts voor hondert twee en vijftig gulden en 10 stuivers.
Op 25 nov 1803 heeft Berent Harms Bathoorn te Peyze 2 graten hooyland
gekocht van Jan Bosch uit Lettelbert voor twee en veertig gulden en 10
stuivers.
In 1811 komt op de lijst van weerbare mannen voor: Berend Harms Peize
(Eelde) arbeider 12 mrt 1762.

Gehuwd 8 mei 1785 te Vries met:
Jantijn Roelfs Lugies, geb. 10 jan 1745, ovl. 6 jan 1818 te Peize, beroep(en): Spinster, dochter van Roelof Lugies en Annegje Alberts
1) Annegien Berends (Jantien) Bathoorn, geb. 29 aug 1788 te Peize, ged. 31 aug 1788 te Peize, ovl. voor 1834
2) Harm Berends Bathoorn, geb. 18 jun 1785 te Peize, ged. 25 jun 1785 te Peize, ovl. voor 1818 te Peize
3) Roelf Berends Bathoorn (van Peize), geb. 9 mei 1791 te Peize, ged. 15 mei 1791 te Peize, ovl. 21 okt 1866 te Peize, beroep(en): Landarbeider
Gehuwd voor 1818 te Oude Pekela met:
Gesien Derks (Geesje) Vos, geb. 16 okt 1788 te Pekela, ovl. 11 apr 1858 te Peize, beroep(en): Dienstmeid, dochter van Derk Vos en Tjoukje Bakken

Gezinsblad
Berent (Berend) Harms Bathoorn
Gehuwd 19 dec 1818 te Peize met:
Jantje Kempinge (Kampinga), geb. 18 apr 1789 te Rolde, ged. 19 apr 1789 te Rolde, ovl. 20 okt 1834 te Peize, beroep(en): Arbeidster, dochter van Gerrit Jans en Egbertje Harms
1) Harm Berends Bathoorn, geb. 15 nov 1819 te Peize, ovl. 14 feb 1823 te Peize
Hoofdindex A-Z