(Bathoorn?), Albert Harms (geb. voor 1758)
(Bathoorn?), Berend Harms (geb. voor 1759 - ovl. voor 1762)
(Holwijns), Antje Derks (ovl. na mei 1847)
(Willems?), Renske Jans (geb. 1793)
..., Aafke Dirks
..., Aafke Egberts
..., Aafke Jans
..., Aafke Pieters (geb. 1766 - ovl. 30 jan 1823 te Leek)
..., Aafke Pieters
..., Aafke Tonnis
..., Aaltien Everts
..., Aaltien Foekes
..., Aaltien Hendriks
..., Aaltien Karst
..., Aaltien (geb. 1688 te Roden)
..., Aaltien
..., Aaltje Alberts
..., Aaltje Alles (geb. 1755 - ovl. 4 okt 1822 te Noordhorn)
..., Aaltje Clasens
..., Aaltje Clazes (geb. 2 feb 1749 te Lemmer - ovl. voor jul 1749)
..., Aaltje Clazes (geb. 6 sep 1750 te Lemmer)
..., Aaltje Derks
..., Aaltje Fokkes
..., Aaltje Freerks
..., Aaltje Harms
..., Aaltje Hendriks (geb. 1696 te Marum - ovl. 1 mei 1760)
..., Aaltje Jacobs
..., Aaltje Jannes
..., Aaltje Jans (ovl. voor 1827)
..., Aaltje Jans
..., Aaltje Jans
..., Aaltje Jennes (geb. 1772 te Leek)
..., Aaltje Jurriens
..., Aaltje Klases (geb. ± 1687 te Heerneveen - ovl. ± 1763 te Lemmer)
..., Aaltje Oedses (geb. ± 1730 te Nuis)
..., Aaltje Roelofs
..., Aaltje Willems
..., Aaltje Willems
..., Aaltjen Arijs (geb. ± 1780)
..., Aaltjen Hinderks
..., Aaltjen Jans (geb. 1686)
..., Aaltjen Pieters (geb. ± 1735 te Leegkerk)
..., Aantje Pieters (geb. 12 apr 1751 te De Knijpe - ovl. 16 mei 1822 te Lemmer)
..., Abel Beerents (geb. 4 feb 1718 te Midwolde - ovl. 1757 te Tolbert)
..., Abel Hilbrants
..., Adolf Elings
..., Adriaantje Reinders
..., Aechtje Cornelis (geb. 1673)
..., Aefke Alberts (geb. 1709)
..., Aeltien Jacobs
..., Agnietie Wolters (geb. 1664)
..., Akke Hajes
..., Akke Uitjes (geb. 1755 - ovl. 28 dec 1808 te Oldekerk)
..., Albert Harms (van Bathorn) (geb. voor 1722 - ovl. voor 1790 te Peize)
..., Albert Hendriks
..., Albert Jans Alberts
..., Albert Lebbes
..., Albert
..., Albertien Harms (of Alberts?) (geb. ± 1671 - ovl. na 1752)
..., Albertien Harms
..., Albertje Antony (geb. ± 1735 te Lemmer - ovl. 27 aug 1798 te Lemmer)
..., Albertje Fokkes (geb. ± 1706 te Grootegast)
..., Albertje Fokkes
..., Albertje Geerts (geb. 1747 - ovl. 7 dec 1820 te Grootegast)
..., Albertje Tiessens
..., Aldert Douwes (geb. 1693)
..., Aldert Jans (geb. 1732 - ovl. voor 1 mei 1779 te Niebert)
..., Alje Jans (geb. 1735 te Leek)
..., Alle Halbes
..., Alle Hendriks (geb. 1633 te Opende)
..., Alle Ubbeles
..., Allert Goites
..., Altje Alberts
..., Ancke Gales (geb. ± 1646 te Grootegast)
..., Ancke Onnes (geb. 1696 te Noordwijk)
..., Anecke Jans (geb. 1705)
..., Anetje (geb. 1711)
..., Anje Geerts
..., Anje Gerrits
..., Anje Heines
..., Anje Hendriks
..., Anje Jochums (geb. 1676 te Lettelbert)
..., Anje Pieters
..., Anje (geb. ± 1667)
..., Anke Alberts
..., Anke Derks (geb. 1662 te Noordwijk - ovl. 30 dec 1694 te Noordwijk)
..., Anke IJtzes
..., Anke Jannes
..., Anke Jans
..., Anke Jans
..., Anke Jans
..., Anke Jans
..., Anke Johannes
..., Anke Mechiels
..., Anke Wisses
..., Anna Alberts (geb. ± 1628 te Borger)
..., Anna Catharina Jozuaas (geb. 1777 te Marum)
..., Anna Donkes
..., Anna Geerts
..., Anna Jans
..., Anna Sophie Louwes
..., Anna Teunis
..., Anne Frankes (geb. 1769 te Zevenhuizen (gr))
..., Annechien Stevens
..., Annechien Tiddens
..., Annechien Willems
..., Annegien Klasens
..., Annegje Alberts
..., Anneyen
..., Annigje Eises
..., Antje Abels (geb. 1694 te Midwolde - ovl. na 1733)
..., Antje Alberts
..., Antje Cornelus
..., Antje Dates (geb. te Siegerswoude)
..., Antje Feddes (geb. 27 aug 1787 te Lemmer)
..., Antje Feddes (geb. 29 sep 1783 te Lemmer - ovl. 27 aug 1787 te Lemmer)
..., Antje Fokkes (geb. ± 1752 te Ureterp)
..., Antje Garbrands
..., Antje Geerts
..., Antje Geerts
..., Antje Harkes (geb. 1668 - ovl. 7 feb 1722 te Aduarder Voorwerk)
..., Antje Harms (geb. te Diepswal)
..., Antje Harms
..., Antje Harms
..., Antje Hendriks
..., Antje Hindriks
..., Antje Jacobs
..., Antje Jans (geb. 1786 te Groningen)
..., Antje Jans
..., Antje Jans
..., Antje Jans
..., Antje Jans
..., Antje Kornelis
..., Antje Lubbes (geb. ± 1755)
..., Antje Martens
..., Antje Pieters
..., Antje Rinses (geb. ± 1698 te Kollummerzwaag)
..., Antje Sietses
..., Antje Tabes
..., Antje Tjibbes
..., Antje Wiebes
..., Antje Wijtses (geb. 1695)
..., Arie (geb. ± 1750)
..., Asseltje Sjirks
..., Attje Pieters
..., Auckjen Jans
..., Auke Goities (geb. 1591 - ovl. 9 apr 1651)
..., Aukje (Anke) Wolters (ovl. 1749 te Noordwijk)
..., Aukje Abrams
..., Aukje Alberts
..., Aukje Annes (geb. 1740 - ovl. 1796)
..., Aukje Hedzers (geb. ± 1755)
..., Aukje Hessels
..., Aukje Jacobs (geb. 1769 - ovl. 21 jan 1850 te Zevenhuizen (gr))
..., Aukje Jans
..., Aukje Kornelis
..., Aukje Lammerts
..., Aukje Pieters
..., Aukje Wiebrants
..., Aukjen Marcus (Martens) (ovl. voor 1865)
..., Auko Goities (geb. 1587 - ovl. 9 apr 1651)
..., Auktje Pieters
..., Auktje Roelfs (geb. 1774 te Roden - ovl. 22 jun 1831 te Zevenhuizen (gr))
..., Auktje Tonnis
..., Auktje Wobbes
..., Barber Cornelis (geb. 1758 - ovl. 22 nov 1817 te Lemmer)
..., Barber Drewes
..., Barber (geb. 1694)
..., Bareld Derks
..., Barta Marinus
..., Barteld Jans
..., Barteltien Hebkes (geb. te Duurswolde)
..., Bauktje Hendriks (geb. ± 1770)
..., Bauktje Tjeerts
..., Bauwkjen Jelles (ovl. na 1816)
..., Beerent Berents (geb. ± 1650 te Leek)
..., Beertje Jakobs
..., Beertje Klasens
..., Beiske Hendriks
..., Berend Geerts
..., Berend Hinderiks
..., Berend Jans
..., Berend Reinders
..., Berend Ytzes
..., Berendje Jacobs
..., Berendje Jurjens
..., Berent Hindrix (geb. 1685 te Tolbert - ovl. te Midwolde)
..., Berent Lammerts (geb. 14 feb 1719 te Leek)
..., Berentien Lucas
..., Berentje Jakobs
..., Binne Eyses
..., Bontje Hendriks (geb. 4 sep 1787 te Ureterp)
..., Bontje Meinderts
..., Bouke Rijkels
..., Boukje Hielkes
..., Boukje Remkes
..., Bouktje Rinks (geb. te Grootegast)
..., Bouktje Wijbes
..., Bouwe Renses (geb. 1736)
..., Brechtje (geb. 1638)
..., Bregte Jans (ovl. 1854 te Marum)
..., Bregtje Harms
..., Bregtje Willems
..., Bregtjen Ebbels
..., Christoffer (Stoffer)
..., Christoffer Hindrix (Stoffer) (geb. 1687 te Tolbert)
..., Cirke Tomas
..., Cirke (geb. 1702)
..., Claas Claasen (geb. 1661 te Middelbert)
..., Claas Feddes (geb. ± 1720 te Lemmer)
..., Claas Feddes (geb. 29 dec 1790 te Lemmer)
..., Claes Jans (geb. ± 1606 te Grootegast)
..., Claes Jansens (geb. ± 1618 te Middelbert)
..., Claes Janties (geb. 1600 te Lutjegast)
..., Cornelis Hindricks
..., Corneliske Derks
..., Date Meckes
..., Deeltien Jans
..., Deeltje Harms
..., Derk Hindrix
..., Derk Koerts
..., Dietje Kornelis
..., Dieuke Clases
..., Dieuwke Sakes
..., Dieverke Hotzes (geb. ± 1741)
..., Dijke Lijkels (geb. ± 1732 te Grootegast)
..., Dirkje Tjitskes
..., Doetje Jetzes (geb. 1767 te Grijpskerk - ovl. voor 1809)
..., Doetje Louwes
..., Douwe Alders (geb. 21 aug 1729 te Grootegast)
..., Douwe Allerts (geb. ± 1667 te Grootegast)
..., Douwe Freerks (geb. ± 1760)
..., Douwe Freerks (geb. 10 aug 1739 te Nuis - ovl. apr 1809 te Nuis)
..., Douwe Hindriks
..., Douwe Sijtzes
..., Duirt Halbes (geb. ± 1730 te Lutjegast)
..., Ebbel Meertens
..., Ebbel Tjeerts
..., Ebbel (geb. ± 1735)
..., Ebel N
..., Ebele Wolters
..., Ebelke Wijmers
..., Ebeltje Alders (geb. 30 nov 1738 te Grootegast)
..., Ebeltje Meinderts (geb. ± 1671 te Grootegast)
..., Ebeltje Michiels
..., Eedtje Michiels (geb. ± 1650)
..., Eelkjen Sapes (geb. 3 feb 1754 te Engwierum - ovl. 7 dec 1812 te Drachten)
..., Eeltje Jochums
..., Eenje Ottes (geb. ± 1666 te Lutjegast)
..., Eetje Binders
..., Eetske Boeles
..., Eeuwe (geb. ± 1700)
..., Egbert Hendriks
..., Egbert Wobbes (geb. ± 1665 te Marum)
..., Egbertien Roelofs (geb. 4 sep 1774 te Peize - ovl. 1 okt 1819 te Peize)
..., Egbertje Harms
..., Eije Wiebrants
..., Elisabet Derks
..., Elizabeth Jaspers
..., Elske Clasens
..., Elske Roelfs
..., Eltien Barelds
..., Eltje Berends
..., Eltje Borcherts
..., Eltje Klazens
..., Eltje Lammers (geb. voor 1657 te Tolbert - ovl. te Tolbert)
..., Eltje Stoffers (geb. 25 okt 1720 te Midwolde)
..., Eltje Stoffers (geb. 8 aug 1714 te Leek - ovl. voor 1720 te Leek)
..., Elyzabeth Coenraads
..., Engeltje Berends
..., Etje (geb. 1703)
..., Ettien Clasens (geb. 1637)
..., Ettje Geerts
..., Evert Pieters
..., Fedde Clazes (geb. 28 apr 1754 te Lemmer - ovl. ± 1791 te Lemmer)
..., Fedde Clazes (geb. 28 mei 1747 te Lemmer - ovl. voor jul 1749 te Lemmer)
..., Fedde Sybrens (geb. ± 1685 te Heerenwal - ovl. ± 1769 te Lemmer)
..., Femke Hendriks
..., Femmigje Clasen
..., Femmigje Jacobs
..., Femmigjen Harms (geb. te Nieuwe Pekela)
..., Fenje Berents (geb. 1695 te Tolbert)
..., Fenje Jans
..., Fennechien Berends
..., Fennigje Roels (geb. 1710 te Roden - ovl. na apr 1740)
..., Fijke Louwes (geb. 1763 te Zevenhuizen (gr))
..., Focke Ubels
..., Fokje Wolters
..., Fokjen Pijters
..., Fokke Pouwels
..., Foktje Ubels
..., Folkert Jakobs
..., Folkert Tonnis
..., Folktje (Fockelien) Jansen
..., Fookeltje Heetses (geb. 1653 te Opende)
..., Foske Hendriks
..., Franke Jacobs
..., Frankje Jacobs (ovl. voor 1821)
..., Frans Pieters
..., Freerk Jans
..., Freerk Kornelis
..., Frerik Douwes (geb. 1715)
..., Frouke Wybes (Vrouwktje Wiebes) (geb. 1734 - ovl. 26 jun 1784 te Marum (De Haar))
..., Froukje Hendriks (geb. te Nietap)
..., Froukje Josuas
..., Froukjen Minnes (Pytters)
..., Frouktje Jacobs
..., Gebbe (geb. ± 1629 te Grootegast)
..., Gebke Hessels (Wessels) (ovl. na 1812)
..., Gebke Hessels
..., Geert Geerts (geb. ± 1740)
..., Geert Hindriks
..., Geert Hindriks
..., Geert Jannes
..., Geert Jans (geb. ± 1675 te Leek)
..., Geert Jans (geb. ± 1715 te Roden - ovl. 7 jun 1793 te Roden)
..., Geert Steffens (geb. ± 1607)
..., Geertien Gerkes (geb. 1696)
..., Geertien Hindriks
..., Geertien Jacobs (geb. 1662 te Noordwijk)
..., Geertje Egberts
..., Geertje Fokkes (geb. 1770 - ovl. 1835)
..., Geertje Gerrits (geb. 1730 - ovl. na 1 mei 1779)
..., Geertje Jacobs (geb. 1739)
..., Geertje Jans
..., Geertje Jans
..., Geertje Johannes (Zweitzes??)
..., Geertje Lokes
..., Geertje Wiebrants
..., Geertje Wijbrands (geb. 1783 te Nuis)
..., Geertruid Alderts
..., Geertruid Alles
..., Geertruijt
..., Geesje Tonnis
..., Geesjen Harms
..., Geesjen Teunis
..., Geeske Alberts
..., Geeske Douwes
..., Geeske Everts
..., Geeske Harms
..., Geeske Jacobs
..., Geeske Jakobs
..., Geeske Klasens
..., Geeske Pijters
..., Geeske Tiemens
..., Geeske Wessels
..., Gelte Wijbrants
..., Gelte Wybrants (geb. 2 sep 1709)
..., Gepke Dates
..., Gepke Derks
..., Gepke Lucas
..., Gerben Johannis (geb. ± 1621 te Lutjegast)
..., Gercke Sioerts (geb. ± 1659)
..., Gerrit Egberts (geb. na 1699)
..., Gerrit Jans
..., Gerrit Jans
..., Gerrit (geb. 1733 te Midwolde)
..., Gerryt Jochums (geb. ± 1700)
..., Gesien Reinders
..., Geske Ubels (geb. 1610 te Gerkesklooster)
..., Gheeske Harmens (geb. ± 1653 te Leek)
..., Gooitske Gaukes
..., Greetjen Paebes
..., Greta (Greta)
..., Gretske Jans
..., Grietie Meijnts
..., Grietie
..., Grietien Binnes (geb. 1703 te Drachten)
..., Grietien Hendriks (ged. 10 jan 1697 te Zevenhuizen (gr))
..., Grietien Takens (Grietje) (geb. 1773 te Norg - ovl. 14 okt 1834 te Roden)
..., Grietien Tammes (geb. ± 1608)
..., Grietje Alberts
..., Grietje Alberts
..., Grietje Dates
..., Grietje Ebbels (geb. ± 1770)
..., Grietje Ebeles (geb. ± 1721 te Opende - ovl. 1793)
..., Grietje Faakes
..., Grietje Feddes (geb. 22 jul 1785 te Lemmer)
..., Grietje Fokkes (geb. ± 1712 te Middelbert - ovl. 20 nov 1807 te Groningen)
..., Grietje Fokkes
..., Grietje Geerts
..., Grietje Harkes
..., Grietje Hendriks
..., Grietje Hendriks
..., Grietje Hendriks
..., Grietje Hendriks
..., Grietje Hiddes
..., Grietje Hindriks (ovl. ± 1792)
..., Grietje Hindriks
..., Grietje Hindriks
..., Grietje Jacobs
..., Grietje Jacobs
..., Grietje Jans
..., Grietje Jans
..., Grietje Jans
..., Grietje Jans
..., Grietje Jans
..., Grietje Lamberts (geb. ± 1628 - ovl. 1660 te Menkeveen)
..., Grietje Lammers
..., Grietje Meertens
..., Grietje Meinderts (Meines) (Heines?) (geb. 30 aug 1759 te Ureterp - ovl. 23 jan 1826 te Nuis)
..., Grietje Meinderts
..., Grietje Mennes
..., Grietje Pieters (ovl. 8 dec 1800 te Zevenhuizen (gr))
..., Grietje Reinders Reijner (geb. ± 1665 te Leens)
..., Grietje Roels
..., Grietje Sietses (geb. ± 1725 te Lemmer - ovl. 1772 te Lemmer)
..., Grietje Sijbrens
..., Grietje Sipkes
..., Grietje Stoffers (geb. 3 apr 1717 te Midwolde)
..., Grietje Wiebrens
..., Grietje Wijtzes (geb. 1760 - ovl. 1790 te Marum)
..., Grietje Willems (geb. ± 1651 te Leek - ovl. voor 1692)
..., Grietje (geb. 1748 te Noordwijk)
..., Grietjen Bonnes
..., Grietjen Geers
..., Grietjen Geltes
..., Grietjen Geltes
..., Grietjen Roelfs
..., Grietjen (geb. 1697)
..., Grijtte Wijtses (geb. ± 1720)
..., Hans Steffens (geb. 1610 te Doezum)
..., Harcke Geerts (geb. 1636 te Aduarder Voorwerk - ovl. voor 17 dec 1681)
..., Harm Geerts (geb. 16 feb 1696 te Beerta)
..., Harm Lammerts (geb. 1795 te Roden)
..., Harm
..., Harmke Jans
..., Harmpje Evers
..., Heere Pieters
..., Heiltje Alberts
..., Hemke Meinderts
..., Henderkien Hendriks
..., Hendrik Egberts
..., Hendrik Geerts (geb. ± 1660 te Leek)
..., Hendrik Harms
..., Hendrik Jacobs
..., Hendrik Jans (geb. 1763 te Tolbert - ovl. 1804 te Oostindie)
..., Hendrik Jans (ovl. voor 1760)
..., Hendrik Jans
..., Hendrik Klaassens
..., Hendrik Kornelis
..., Hendrik Roelfs
..., Hendrik Sijgers (geb. 1722 te Trimunt)
..., Hendrik Stevens
..., Hendrik Sygers
..., Hendrik (geb. ± 1735)
..., Hendrikje Harms
..., Hendrikje Jacobs
..., Hendrikje Stoffers
..., Hendrikje Willems
..., Hendrikje Willems
..., Hendrikjen Jans
..., Hendrikjen Jans
..., Hendriktje Mekkes
..., Henke Egberts
..., Henke Jans
..., Hessel Jans
..., Hester Jacobs
..., Hijkje Renjes
..., Hilke Alderts
..., Hille Jansen (geb. ± 1639 te Marum)
..., Hillechien Roelfs
..., Hillegien Alberts
..., Hillegien Jans
..., Hiltje Alderts
..., Hiltje Geerts
..., Hiltje Gerrits (geb. 1742 - ovl. 18 feb 1813 te Midwolde)
..., Hiltje Hilkes
..., Hiltje Ites
..., Hiltje Jans
..., Hiltje Jelles
..., Hiltje Klazens
..., Hiltje Reintjes
..., Hiltje Roelfs
..., Hinderk Coenes
..., Hinderkien Jans
..., Hinderkien Martinus
..., Hindrick Jansen
..., Hindrick Peters (ovl. voor 1611)
..., Hindrik Alberts
..., Hindrik Arends
..., Hindrik Berends (geb. ± 1770)
..., Hindrik Christoffers (geb. 1712 te Leek - ovl. 4 apr 1782 te Roden)
..., Hindrik Cornelis (geb. ± 1742 te Leutingewolde)
..., Hindrik Jans
..., Hindrik Lammerts (geb. 16 aug 1723 te Leek - ovl. 1813)
..., Hindrik Stoffers (geb. ± 1650 te Groningen (?) - ovl. voor 1727)
..., Hindrik (geb. 1699)
..., Hindrik
..., Hindrikje Geerts (geb. 1769 - ovl. 1793 te Marum)
..., Hindrikje Jans
..., Hindrikje Roelfs
..., Hindrikje Siewerts
..., Hindriktje Pieters
..., Houcke
..., Hylke Feddes (geb. ± 1720 te Lemmer - ovl. 3 okt 1780 te Lemmer)
..., Ida Luurts
..., IJbeltje (Ebeltje) Harmens
..., IJkje Jans
..., IJktjen Wolthers
..., IJmkje Jurjens (geb. ± 1727 te Ureterp)
..., IJmkjen Jans
..., IJnske Sijverts
..., IJte Halbes
..., Ike Symens (geb. ± 1672 te Lutjegast)
..., Ikien Jans
..., Imke Gerrits
..., Imke Harms (Emke Berends?) (geb. 1754 - ovl. 1 jul 1821 te Grootegast)
..., Imke Jans (geb. 1692)
..., Imke Willems
..., Imptje Willems
..., Ine Fokkes
..., Isebrant Eisses
..., Itje (IJkje) Jannes (Jans) (ovl. na 1813)
..., Jaapkien Hindriks
..., Jacob Ebeles
..., Jacob Frankes (geb. 1766 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1791)
..., Jacob Hendriks (geb. 1636 te Noordwijk)
..., Jacob Jans (geb. ± 1630)
..., Jacob Jans (geb. 1709)
..., Jacob Jans
..., Jacob Karst
..., Jacob Luitjens
..., Jacob Sikkes (geb. 1697 te Marum)
..., Jacob Tjeerts
..., Jacob Willems
..., Jacobje Gerbens
..., Jacobje Jacobs
..., Jacobje Pieters
..., Jacobtje Jacobs
..., Jakob Hansens
..., Jakob Hendriks (geb. ± 1780)
..., Jakobje Alberts (geb. te Norg)
..., Jakobje Jans
..., Jan Arents (ovl. voor 1816)
..., Jan Bartelds
..., Jan Berents (geb. 1707 te Midwolde - ovl. na 1753)
..., Jan Carstens
..., Jan Eelkes
..., Jan Eeuwes (geb. ± 1735)
..., Jan Egberts
..., Jan Fetjes Fetties (geb. 1710 te Scharmer - ovl. ± 1754 te Middelbert)
..., Jan Geerts (geb. 1704)
..., Jan Geerts
..., Jan Gerbens (geb. 1655)
..., Jan Hansen (geb. 1650)
..., Jan Harms
..., Jan Harms
..., Jan Hendriks
..., Jan Jacobs (geb. ± 1745)
..., Jan Jans
..., Jan Karsjens (geb. 1707)
..., Jan Klazens (geb. ± 1765)
..., Jan Klazens
..., Jan Lammerts (geb. 1705 te Leek)
..., Jan Meertens (geb. ± 1620 te Grootegast)
..., Jan Meertens
..., Jan Mennes
..., Jan Pieters (geb. 1651)
..., Jan Roelefs (geb. 1691)
..., Jan Siemons
..., Jan Tobias
..., Jan Willems (geb. 30 nov 1710 te Lutjegast)
..., Jan Willems
..., Jan Wygers (geb. 1672)
..., Jan (geb. 1684 te Roden)
..., Jan (geb. 1730 te Midwolde)
..., Jan
..., Janke Alberts
..., Janke Douwes
..., Janke Geerts
..., Janke Hendriks
..., Janke Jakobs
..., Janke Jans
..., Janke Jans
..., Janke Libbes
..., Janke Melles (geb. te Diepswal)
..., Janke Pieters (geb. 1776 te Ureterp - ovl. 4 jan 1819 te Marum)
..., Janke Wietzes (geb. 8 dec 1797)
..., Janke Willems (geb. 1790)
..., Janna Eilderts
..., Jannechyn
..., Janneke Hindriks
..., Janneke Michiels (geb. 1757 - ovl. 29 apr 1825 te Oldekerk)
..., Jannes Ites
..., Jannes Melles (ged. 1 jan 1753 te Tolbert)
..., Jannes Willems
..., Jantien Berents (geb. 26 jul 1725 te Midwolde - ovl. voor 1727 te Midwolde)
..., Jantien Frissers (geb. te Peize? - ovl. voor apr 1730)
..., Jantien Hindriks
..., Jantien Jans (Jantje)
..., Jantien Jans
..., Jantien Koops
..., Jantien Roelfs
..., Jantien Willems
..., Jantijn Berends (Jantje) (geb. voor 1745 - ovl. na 1814 te Peize)
..., Jantijn Jans (Jantje) (geb. 1751 - ovl. 15 apr 1811 te Nuis)
..., Jantje Berends
..., Jantje Egberts (Geerts?) (geb. voor 1725)
..., Jantje Eitens
..., Jantje Eites
..., Jantje Fransens
..., Jantje Gerrits (geb. 1728 - ovl. na 1 mei 1779 te Niebert)
..., Jantje Harms
..., Jantje Harms
..., Jantje Hendriks
..., Jantje Hessels (ovl. voor 1816)
..., Jantje Hindriks
..., Jantje Hindriks
..., Jantje IJnes
..., Jantje Jacobs
..., Jantje Jacobs
..., Jantje Jannes
..., Jantje Jans
..., Jantje Jochems
..., Jantje Karels
..., Jantje Kornelis (ovl. voor 1824)
..., Jantje Kornelis
..., Jantje Libbes
..., Jantje Lues
..., Jantje Meuwis (geb. ± 1704 te Engelbert - ovl. voor 1743)
..., Jantje Onnes
..., Jantje Raangs
..., Jantje Roelfs (geb. 1746 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 28 nov 1831 te Zevenhuizen (gr))
..., Jantje Roelfs
..., Jantje Roelfs
..., Jantje Sieuwerds
..., Jantje Sipkes (geb. 1781 - ovl. 12 jun 1844 te Marum)
..., Jantje Thijssens
..., Jantje
..., Jantjen Berents (geb. 1727 te Midwolde)
..., Jantjen Geerts (geb. 1732 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1768 te Zevenhuizen (gr))
..., Jantjen Geerts
..., Jantjen Jacobs (geb. 20 feb 1757 te Roden)
..., Jantjen Jans (geb. ± 1797 te Ruinen)
..., Jelte Wijbrands
..., Jeltje Allardus
..., Jeltje Jannes
..., Jeltje Pieters
..., Jenke Karsens
..., Jenne Hendriks
..., Jentien Alberts
..., Jetje (geb. 1705)
..., Jetse Pieters (geb. ± 1741 te Gerkesklooster)
..., Jetske (Jitske) Johannes (ovl. na 1815)
..., Jetske Jelts (Jilts) (ovl. voor 1820)
..., Jetske Sijgers
..., Jinke Reins
..., Jochem Lammerts (geb. 1707 te Leek - ovl. voor 1711 te Midwolde)
..., Jochem Lammerts (geb. 1711 te Leek - ovl. na 1738)
..., Jochim Claessen
..., Jochum Berents (geb. 1704 te Midwolde)
..., Johanna Franzes
..., Jopkien Hendriks
..., Joukje Abels
..., Joukje Eentjes
..., Joukje Geerts
..., Jurjen Pieters
..., Knellis Pieters
..., Koene Jans (geb. ± 1750)
..., Kornelis Berents (geb. 1713 te Midwolde)
..., Kunje Folkerts (geb. 1801 te Saaksum - ovl. na 1828)
..., Kunnechien (geb. 1727 te Midwolde)
..., Lambert Klaas
..., Lamke Bartels
..., Lamke Egberts (geb. ± 1663 te Leek)
..., Lamke Eises
..., Lamke Pieters
..., Lamke Teedes (Beedes) (ovl. voor 1826)
..., Lammechien Stoffers (geb. 1731 te Midwolde)
..., Lammechyn
..., Lammegien Klasens
..., Lammert Berents (geb. 14 jan 1720 te Midwolde - ovl. voor 1723 te Midwolde)
..., Lammert Berents (geb. 6 feb 1723 te Midwolde)
..., Lammert Hindriks
..., Lammert Hindrix (geb. 1683 te Tolbert)
..., Lammert
..., Lammert
..., Lebbe (geb. 1632)
..., Lijna Alberts
..., Lijsebeth Alles (geb. 1661)
..., Lijsken
..., Lisabeth Jans
..., Louktjen (geb. 1695)
..., Louwe Geerts
..., Louwe Sijtses
..., Lubbert Hendriks
..., Lueke Eisses
..., Luijttien Jansen
..., Luitjen Tijssens
..., Lukas Berents (geb. 7 dec 1714 te Midwolde)
..., Lumke Andries
..., Lumke Freriks
..., Lupke Hindriks (geb. 1789)
..., Lutchert(je?) Willems (geb. 1722 te Zevenhuizen (gr))
..., Lutgertje Berents (geb. te Groningen (?))
..., Lutske Harms (geb. ± 1780)
..., Lutske Jannes
..., Luttien Jacobs
..., Luutje Bartens
..., Lyda Gerrits
..., Maike Eilderts
..., Marchien Jans (geb. 1 jun 1788 te Windeweer - ovl. 16 aug 1824 te Hoogezand)
..., Mareiken Freerks
..., Margien Jacobs
..., Margje Sebes
..., Margjen Warners
..., Marijke Fokkes
..., Marretien Tammes (geb. ± 1610)
..., Marrien Jansens (geb. ± 1660)
..., Martien Jacobs (geb. 1667)
..., Martien Jacobs
..., Martijn Tonnis (geb. ± 1665 te Leek)
..., Martje Gerrits (geb. 1745 - ovl. na 1 mei 1779)
..., Martje Gerrits
..., Martje Hindriks (ovl. voor 1816)
..., Martje Jacobs
..., Martje Jans (geb. ± 1745 te Lutjegast)
..., Martje Jans
..., Martje Jans
..., Martje Jans
..., Martje Pieters
..., Martje Pieters
..., Martje Tjeerts
..., Martje Wiebes
..., Martjen Aljes (geb. ± 1705 te Leek)
..., Martjen Lammerts (geb. 1708 te Leek)
..., Martjen Sikkes (geb. ± 1713 te Doezum)
..., Martjen Sikkes (ged. 28 feb 1734 te Doezum - ovl. ± 1762 te Grootegast)
..., Martjen
..., Mattje Berents
..., Meindert Berends (geb. 5 nov 1722 te Ureterp)
..., Meindert Harms
..., Meint Stoffers (geb. 9 jan 1724 te Midwolde)
..., Melle Jacobs (geb. 1713)
..., Meltje Gerrits (Hendriks?)
..., Mendelt Tjeerts
..., Menke Hendriks
..., Mensje Engberts
..., Metje Hiddes
..., Metje Ienes
..., Metje Jannes
..., Metje Wijtzes
..., Metje
..., Meyne Hendriks
..., Michiel Wijmers (geb. 1676)
..., Michiel Wijmers
..., Mijke Teekes (Tekkes)
..., Mootske Kornelis
..., Myeke Bouwes
..., Neetje (Niekje) Hendriks
..., Nijne Zijgers
..., Ninie
..., NN Feddes
..., nn Hindriks (geb. jan 1679 te Tolbert - ovl. te Tolbert)
..., nn (geb. 1730 - ovl. 1731)
..., nn (geb. 1732 - ovl. 1742)
..., Otte Jans (geb. 1742 te Noordwijk)
..., Pieter Cornelis (geb. 1733)
..., Pieter Gosses (ovl. ± 1748)
..., Pieter Jacobs
..., Pieter Jurjens (geb. ± 1725 te Lemmer - ovl. 1772 te Lemmer)
..., Pieter Peters (geb. ± 1625 te Grootegast)
..., Pieter Popkes (geb. ± 1737 te Wetsinge)
..., Pieter (geb. 1701)
..., Pieter
..., Pieterke Kornelis
..., Pijter
..., Popke Pieters (geb. ± 1697 te Middelbert - ovl. voor 1766)
..., Popke Sjoerds (ovl. 31 jan 1711 te Aduarder Voorwerk)
..., Reemke
..., Rein Jentjes (geb. ± 1770)
..., Reina Jozuas (geb. ± 1780)
..., Reinder Michiels (geb. 1705)
..., Reinder Wijmers (geb. 1762)
..., Reintje Berends
..., Reintje Hindriks
..., Reintje Jans
..., Renschke Jans (geb. 1729 te Zevenhuizen (gr))
..., Rense Harms (geb. 1691)
..., Renske Fokkes
..., Renske Harmens
..., Renske Jans
..., Renske Jans
..., Renske Jans
..., Renske Jochums
..., Renske Klaassen
..., Renske Lieuwes
..., Renske Martens
..., Renske Rentjes
..., Renske Roggerts
..., Renske
..., Renskje Jakobs
..., Riemer
..., Riemke Gerrits (geb. 22 jan 1778 te Ezinge - ovl. 28 jul 1843 te Zuidhorn)
..., Rienk Hindriks
..., Rinse Tjeerds
..., Roelef Jans (geb. ± 1657 te Leek)
..., Roelf Jans
..., Roelfien Pieters
..., Roelfien Teunis
..., Roelfje Jans (ovl. na 1817)
..., Roelfjen Jans
..., Roelfjen Wichers (ged. 21 okt 1725 te Veendam)
..., Roelfke Derks
..., Roelfke Eijes (geb. 1711)
..., Roelfke Gialts
..., Roelfke Gijalts
..., Roelfke Jannes
..., Roelfke Jansen (geb. 1640 te Noordwijk)
..., Roelfke Popkes
..., Roelfke Stevens (geb. te Niebert)
..., Roelfke Stevens
..., Roelfke Willems
..., Roelof Fridscher
..., Roelof Lugies
..., Roelofke Jansen (geb. nov 1572 - ovl. 15 mrt 1631 te Niebert)
..., Roeltje Fokkes
..., Roleff Gerckes
..., Romke Jans
..., Romke Jans
..., Romkjen Jelmers
..., Rommert Jacobs
..., Rommert (geb. 1733 te Leek - ovl. voor aug 1774)
..., Rotte Wiebes
..., Saapke Sjoerds (geb. 1799 te Ureterp)
..., Sape Bienses (Batzes)
..., Sapke Douwes (geb. 1796)
..., Sapke Geerts
..., Sepke Klazens
..., Sibbeltje Hylkes (geb. 13 mei 1754 te Lemmer)
..., Sibbeltje Paulus (geb. ± 1730 te Lemmer - ovl. 13 mei 1754)
..., Sicco Lebbes (geb. 1671 te Marum)
..., Siebrant Folkerts
..., Siebrant Geerts
..., Sieuwje Luekes (geb. 1705 - ovl. 1757)
..., Sieuwke Willems
..., Siewe Jacobs Derks (ovl. 28 sep 1615)
..., Sigerke Folkerts
..., Sijbrechien Michiels
..., Sijger Wolters (geb. 1676 te Trimunt - ovl. 6 feb 1763 te Trimunt)
..., Sijmkjen Jans (geb. 1790)
..., Sijtse
..., Sijtske Wisses
..., Sioucke Jelles (geb. 1588)
..., Sipke Klaasen
..., Sjeuwke Hermens
..., Sjouke Hansens
..., Sjoukje Rinks
..., Sjoukjen Pieters
..., Sjouktje Klaassens
..., Sjouktje Wietses
..., Sjouwke Jans
..., Sjouwkje Jans
..., Sjuurtje Jeips (ovl. voor 1829)
..., Steffen Hansen (geb. 1584 te Doezum)
..., Steven Jans (geb. ± 1770)
..., Steven Thijs
..., Stientien Berents
..., Stijntje Hendriks
..., Stijntje Jans
..., Swaantje Gates (ovl. ± 1725 te Lemmer)
..., Swaenke Tonnis (geb. ± 1620)
..., Taeke Jansen
..., Taetske Douwes (Taetske)
..., Take Jans
..., Tamme Jans
..., Tebbe Mennes
..., Teecke Jansen
..., Teeke Hindriks (geb. 1680)
..., Teeke Mennes
..., Teeke Uges (geb. 1730 - ovl. 12 okt 1799 te Marum)
..., Teertje Lues
..., Teetje (geb. ± 1669 te Scharmer)
..., Teke Willems
..., Tetske Jans
..., Tettje Menzes
..., Tettje Tonnis
..., Tiege Wiegers (geb. ± 1601 te Doezum)
..., Tieke Jacobs (geb. 25 sep 1731 te Marum - ovl. 8 jul 1773 te Marum)
..., Ties Jacobs (ovl. voor 1823)
..., Tietje Freerks (geb. 23 sep 1742 te Nuis)
..., Tietje Jacobs
..., Tietje Karstens
..., Tietjen Kornelis
..., Tietsje Tjeerts
..., Tipke Willems (geb. ± 1660 te Leek)
..., Tjeerd Wijbes (ovl. voor 1838)
..., Tjeerd Wobbes
..., Tjeert Wijbes
..., Tjeetske Hendriks
..., Tjipkjen Hilbrands
..., Tjitske Drewes
..., Tjitske Romkes
..., Tjitske Wigers
..., Tolke louwes
..., Tonnis (Tunnes) Jacobs (geb. 1753 - ovl. 4 dec 1808 te Kuzemer)
..., Treintje Jentes
..., Trientie Luchies
..., Trientien Karstens
..., Trientje Abrahams
..., Trientje Alberts (ovl. 1772 te Marum)
..., Trientje Doojes
..., Trientje Foppes
..., Trientje Geerts
..., Trientje Hendriks
..., Trientje Jans (ovl. 20 jan 1753 te Marum)
..., Trientje Jans
..., Trientje Jans
..., Trientje Johannes
..., Trientje Lammerts
..., Trientje Sjoukes
..., Trientje Wiebes
..., Trientje Willems (geb. ± 1725 te Eelde)
..., Trientje Willems
..., Trientje Wobbes (Trijntje) (geb. ± 1753 te Sebaldeburen - ovl. voor 1815 te Sebaldeburen)
..., Trientje
..., Trijncke Jans Karsiens
..., Trijne Riemers (geb. 1637 te Grootegast)
..., Trijnte Harms
..., Trijntien Jannes (geb. 1696 te Zevenhuizen (gr) ?)
..., Trijntje Alberts
..., Trijntje Alberts
..., Trijntje Derks
..., Trijntje Douwes
..., Trijntje Foppes
..., Trijntje Harkes (geb. 1723 te Scharmer)
..., Trijntje Harms
..., Trijntje Hendriks
..., Trijntje Hendriks
..., Trijntje Hindriks
..., Trijntje Jans (geb. ± 1700 te Grootegast)
..., Trijntje Jans (geb. 1736)
..., Trijntje Jans
..., Trijntje Jans
..., Trijntje Jans
..., Trijntje Jentjes (geb. 1723)
..., Trijntje Jochems (geb. te Lettelbert)
..., Trijntje Klaes (geb. 1702 te Engelbert - ovl. 17 apr 1766 te Middelbert)
..., Trijntje Niklaas
..., Trijntje Siebrants (geb. 1798)
..., Trijntjen Hendricks
..., Trine Geerts (geb. 1631)
..., Trine Idses (geb. ± 1625 te Lutjegast)
..., Trine Jansen (geb. 1629 te Faan (Niekerk))
..., Trintien (geb. 1719)
..., Trintien
..., Tryntie Sioerts (geb. ± 1662)
..., Tryntie Syberants (geb. ± 1660)
..., Tryntien Stevens (geb. ± 1606 te Doezum)
..., Tunniske Pieters (geb. 1789 te Grootegast)
..., Ubel Gerbens (geb. ± 1715)
..., Ubel Jans (geb. ± 1730)
..., Uge Itskes
..., Uuwke Folkers (geb. 1750 - ovl. 4 apr 1819 te Groningen)
..., Voske Jannes
..., Vroukje Ebbels
..., Vroukje Fokkes
..., Weefke Dates (geb. 1708)
..., Weike Wijbes
..., Wemeltje Alderts (ged. 9 jan 1735 te Grootegast - ovl. ± 1780 te Grootegast)
..., Wemke Eijses
..., Wendel Foppes
..., Wiebrand Wessels
..., Wietske Ekkes
..., Wietske Johannes
..., Wietske Melles
..., Wietze Halbes
..., Wiggertien (geb. 17 jan 1728)
..., Wijbe Popkes
..., Wijbrant Geltes
..., Wijbrichje Wijers
..., Wijke Wiebes
..., Wijmer Michiels (ovl. voor 24 jan 1622)
..., Wijmer Michiels
..., Wijmer Reinders (geb. te Tolbert)
..., Wijpke Willems (geb. ± 1734 te Doezum - ovl. 6 feb 1801 te Doezum)
..., Wijtse Clazes (geb. 8 okt 1758 te Lemmer)
..., Wijtse Popkes
..., Wijtske Gadus (ovl. 4 aug 1706 te Nijebert)
..., Wijtske Gerrits (Geerts?)
..., Wijtske Hendriks
..., Wijtske Wijtesen
..., Wijtze Popkes
..., Wijtze Willems
..., Willem Adolfs (geb. jul 1725 - ovl. 3 apr 1816 te Tolbert)
..., Willem Berends (geb. ± 1720 te Eelde)
..., Willem Hendriks
..., Willem Jacobs
..., Willem Kornelis
..., Willem Riemers (geb. 1700)
..., Willem Stoffers (geb. 7 nov 1727 te Midwolde)
..., Willem Wolters (geb. 1751 te Zevenhuizen (gr))
..., Willem
..., Willemke Annes
..., Willemke Gerrits
..., Willemke Hanzes
..., Willemke Roelfs
..., Willemtien Hendriks
..., Wisse Wobbes
..., Wobbe Egberts (geb. ± 1633 te Niebert)
..., Wobbe (geb. ± 1700)
..., Wolter Abels
..., Wolter Ebels (geb. 1672 te Trimunt - ovl. 27 jan 1705 te Marum)
..., Wubbechien Jans (geb. ± 1671 te Leek)
..., Wubbechien Roelofs
..., Wybe Ates (geb. 1686 te Marum (De Haar))
..., Wybe Ubels (geb. ± 1755)
..., Wybrandt Jansz
..., Wyger Tieges (geb. 1637)
..., Wymer Michiels
..., Wymer Willems (geb. ± 1730)
..., Wytske Hendriks
..., Wytske Wybes
..., Yde Jacobs
..., Ymke Jans (geb. 1764 te Langezwaag - ovl. 30 aug 1825)
..., Ymkjen Reinders
..., Ytie Lammerts (geb. 1731 te Roderwolde - ovl. voor 1734 te Roderwolde)
..., Ytje Lammerts (geb. 1729 te Roderwolde - ovl. voor 1731 te Roderwolde)
..., Ytje Rykles
..., Ytjen Lammerts (geb. 1734 te Roderwolde)
..., Zijger Alders (geb. 20 okt 1726 te Grootegast)
..., Zwaantien Lammerts (geb. 22 okt 1716 te Leek)
..., Zwobke Josuas
Aakster, Eelze Klasens (geb. 1794)
Aakster, Eelze Roelfs (geb. 1828 te Zevenhuizen (gr))
Aakster, Geertje Klasens (geb. 1791)
Aakster, Johannes Roelfs (geb. 1825 te Zevenhuizen (gr))
Aakster, Klaas Geerts
Aakster, Lamke Klasens (geb. 1800)
Aakster, Libkje Klazens (geb. 5 feb 1805 te Zevenhuizen (Haulerwijk) (Oostellingwerf?) - ovl. 7 aug 1880 te Valthermond (Odoorn))
Aakster, Roelof Klasen (geb. 1795 te Haulerwijk)
Aakster, Teedske Klasen (geb. 1809 te Haulerwijk - ovl. voor 1889)
Aakster, Trientje Roelfs
Aakster, Trijntien Klasen (Trientje) (geb. 1789 - ovl. voor 1837)
Aalderling, Geertje
Aalders, Grietje
Aalders, Hendrik (geb. 1864 te Zevenhuizen (gr))
Aalders, Hendrik
Aalders, Hindrik Jans (geb. 1819 te Zevenhuizen (gr))
Aalders, Jan Fridsigers
Aalders, Jan Hendriks (geb. 1891 te Leek)
Aalders, Jan Hindriks
Aalders, Pieterdina (geb. 2 aug 1872 te Roden)
Aaldring, Roelfien
Aalmoes, Lamke
Aannes, Bike
Aannes, Johanna (geb. 28 mei 1830 te Peize - ovl. 12 mei 1909 te Peize)
Aardema, Antje Jakobs (geb. ± 1835)
Aardema, Aukjen Fokkes (geb. 1842 te Ureterp)
Aardema, Bastiaan Fokkes (geb. 16 jan 1858 - ovl. 23 jan 1858 te Opsterland)
Aardema, Bastiaan Fokkes (geb. 1781 - ovl. 25 jun 1865)
Aardema, Bastiaan Fokkes (geb. 3 mei 1860 te Ureterp)
Aardema, Bastiaan Fokkes (geb. 7 dec 1847 - ovl. 17 feb 1849 te Opsterland)
Aardema, Bastiaan Marcus (geb. 2 aug 1851 te Ureterp - ovl. 28 feb 1911 te Opsterland)
Aardema, Fokjen Bastiaans (geb. ± 1820)
Aardema, Fokke Bastiaans (geb. 25 jan 1816 te Ureterp - ovl. 24 nov 1899 te Nietap)
Aardema, Geeltje Jans (geb. ± 1825)
Aardema, Goitske Bastiaans (geb. 11 dec 1813 te Ureterp)
Aardema, Hinderkien (geb. ± 1870)
Aardema, IJmkjen Jakobs (geb. 1811 te Ureterp)
Aardema, Jakob Stevens (geb. ± 1780)
Aardema, Maaike Bastiaans (geb. 5 mei 1826 te Opsterland)
Aardema, Marcus Bastiaans (geb. 30 aug 1820 te Opsterland)
Aardema, Markus Bastiaans (geb. 28 dec 1817 te Opsterland - ovl. voor 1820)
Aardema, Marten Bastiaans (geb. ± 1805)
Aardema, Martje Bastiaans (geb. 4 jan 1812 te Ureterp)
Aardema, Sjoukje Bastiaans (geb. 24 apr 1874 te Smallingerland)
Aardema, Wietske Bastiaans (geb. 5 jan 1824 te Opsterland)
Abels, Hendrik Jakobs
Abels, Jacob
Abels, Maria Jacobs (geb. 1810 te Grootegast)
Abels, Trientje Hendriks (geb. 1851 te Stroobos)
Addens, Evert Hindriks (geb. 1801)
Addens, Hindrik Gosselaar
Addens, Klaartje Nannes
Adema, Anna (geb. ± 1865)
Adema, Ate Gjalts (geb. ± 1790)
Adema, Cornelia Gjalts (geb. 1860 te Nuis)
Adema, Douwe Sybrens (geb. ± 1830)
Adema, Geeske Kazens (geb. ± 1795)
Adema, Gjalt Ates (geb. 1822 te Ureterp)
Adema, Gjalt (geb. ± 1760)
Adema, Hendrikje (geb. ± 1875)
Adema, Jan (geb. 1838 te Drachten)
Adema, Oege Ates (geb. 1824 te Ureterp)
Adema, Sybren Douwes (geb. 1860 te Augustinusga - ovl. voor 1929)
Adema, Wietse Hendriks (geb. ± 1810)
Aeilkema, Aaltje Beerends (geb. 1814)
Aeilkema, Abel Beerents (geb. 14 nov 1797 te Nieuwolda)
Aeilkema, Beerent Abels (geb. ± 1770)
Aeilkema, Dato Beerents (geb. 19 nov 1799 te Nieuwolda)
Aeilkema, Martha Berents (geb. 1796)
Aikema, Ettje Halbes (geb. 1819 te Tolbert - ovl. voor 1857)
Aikema, Grietje (geb. 1821 te Grootegast - ovl. 12 okt 1865 te Grootegast)
Aikema, Halbe Gerkes (ovl. voor 1833)
Aikema, Ipe (Iepe) Hendriks
Akker, Albert Jan
Akker, Albert Stevens (geb. 1826 te Zevenhuizen (gr))
Akker, Albert (geb. 1895 te Marum)
Akker, Antje (geb. 1847 te Zevenhuizen (gr))
Akker, Derkje Klasens (geb. 1800 te Zevenhuizen (gr))
Akker, Dile (geb. 1802 te Zevenhuizen (gr))
Akker, Froukje
Akker, Halbe Stevens
Akker, Halbe (geb. 15 feb 1846 te Zevenhuizen (gr) (Tolbert?) - ovl. 10 dec 1935 te Grijpskerk (Hoogkerk?))
Akker, Jakobes (geb. 1819 te Zevenhuizen (gr))
Akker, Jan Hendrik
Akker, Klaas Stevens
Akker, Klaas (geb. 1840 - ovl. 7 mrt 1924 te Oostellingwerf)
Akker, Klaas (geb. 1858 te Nuis - ovl. voor 1941)
Akker, Kornelis Halbes (geb. 1804 te Leek - ovl. 4 apr 1889 te Oostellingwerf)
Akker, Korneliske (geb. 15 jun 1882 te Oostellingwerf - ovl. 17 jun 1882 te Oostellingwerf)
Akker, Lijsabeth Klaassens (geb. 1807 te Zevenhuizen (gr))
Akker, Martje (geb. 1867 te Zevenhuizen (gr))
Akker, Rensktje (geb. 15 aug 1872 te Tolbert)
Akker, Rienko
Akker, Roelof Kornelis (geb. 1852 - ovl. 10 jan 1874 te Oostellingwerf)
Akker, Sjoukje (geb. 9 mei 1875 te Oostellingwerf - ovl. 11 mei 1875 te Oostellingwerf)
Akker, Sjoukje (geb. okt 1876 te Oostellingwerf - ovl. 9 okt 1877 te Oostellingwerf)
Akker, Sjoukje
Akker, Steven Alberts (geb. 1864 te Zevenhuizen (gr))
Akker, Steven Halbes (geb. 1799)
Akker, Steven Kornelis (geb. 1848 - ovl. 31 jan 1919 te Oostellingwerf)
Akker, Steven (geb. ± 1750)
Akker, Steven
Akker, Teetske (geb. 1844 - ovl. 12 mei 1905 te Oostellingwerf)
Akker, Teetske (geb. 1873 - ovl. 24 jun 1911 te Oostellingwerf)
Akkerman, Aafke Johannes
Akkerman, Anke
Akkerman, Fennechien (geb. 1852 te Veendam)
Akkerman, Jan Berends (geb. 1818 te Veendam)
Akkerman, Jelt Willems (geb. 1809 te Marum)
Akkerman, Jetske Wytses (geb. 1838 te Marum)
Akkerman, Menke Wytses (geb. 25 mrt 1833 te De Wilp)
Akkerman, Otte Sjoukes (geb. 1856 te Oldeboorn)
Akkerman, Roelfje (geb. 1849 te Veendam)
Akkerman, Sjouke Botes
Akkerman, Willem Wijtzes (geb. 1777 te Doezum)
Akkerman, Wytse Willems (geb. 1806 te Marum)
Akkersma, Antje (Antje) (geb. ± 1850)
Akkersma, Grietje Popkes (geb. 1804 te Niebert)
Akkersma, Heikje Popkes (geb. 1854 te Niebert)
Akkersma, Jan Popkes (geb. 1816 te Niebert - ovl. 8 aug 1851 te Oldekerk)
Akkersma, Janke Keimpes (geb. ± 1780)
Akkersma, Janke Popkes (geb. 1809 te Niebert - ovl. voor 1829)
Akkersma, Keimpe Popkes (geb. 1799 te Marum)
Akkersma, Keimpe (geb. ± 1745)
Akkersma, Martha Popkes (geb. 1851 te Tolbert - ovl. 19 jan 1880 te Hoornschedijk (Haren))
Akkersma, Mettje Popkes (geb. 1857 te Niebert - ovl. 19 apr 1927 te Haren)
Akkersma, Popke Keimpes (geb. ± 1775)
Akkersma, Popke Reinders (geb. 1904 te Hoogkerk - ovl. 28 aug 1924 te Leusden)
Akkersma, Popke Reinders (geb. mei 1902 te Hoogkerk - ovl. 17 feb 1903 te Hoogkerk)
Akkersma, Popke Wiebrants (geb. ± 1820)
Akkersma, Reinder Popkes (geb. 1869 te Tolbert - ovl. 22 dec 1949 te Hoogkerk)
Akkersma, Wessel Popkes (geb. 1802 te Nuis)
Akkersma, Wiebrand Popkes (geb. 1800 te Niebert)
Akkersma, Wijtske Popkes (Wietske) (geb. 1806 te Niebert)
Alberts, Aaltje (geb. 1820 te Zevenhuizen (gr))
Alberts, Albert (geb. 1822 te Zevenhuizen (gr))
Alberts, Albert
Alberts, Alle Alberts (geb. 1846 te Niebert)
Alberts, Alle
Alberts, Geert Jacobs (geb. 1820 te Leek)
Alberts, Harm
Alberts, Jacob
Alberts, Jan Alles (geb. 1820 te Midwolde)
Alberts, Jantje Geerts (geb. 1844 te Zevenhuizen (gr))
Alberts, Leentje Harms (geb. 1850 te Zevenhuizen (gr))
Alberts, Margaretha Alles (geb. 1876 te Niebert)
Alberts, Sietske (geb. 19 jun 1853 te Tolbert)
Alders, Jantien
Alderts, Annechien
Alderts, Geertruit Jans
Alderts, Grietje Jans
Alderts, Jan Koops (geb. 6 mrt 1815 te Peize - ovl. voor 1842)
Alingh, Grietje
Alkema, (geb. voor 1847)
Alkema, Aaltje Jans (geb. 1867 te Zuidhorn)
Alkema, Aaltje Wiebes (geb. 1868 te Zevenhuizen (gr))
Alkema, Albert Gerrits (geb. 12 mei 1811 te Marum - ovl. 7 jun 1885)
Alkema, Anne Egberts (geb. 1778 te Marum - ovl. 10 mrt 1850)
Alkema, Anne Gerrits (geb. 26 feb 1830 te Marum - ovl. 11 dec 1850 te Marum)
Alkema, Anne Lukas (geb. 1846 te Nuis)
Alkema, Anne Popkes (geb. 1849 te Nuis)
Alkema, Antje Egberts (geb. 1789)
Alkema, Antje Gerrits (geb. 5 dec 1812 te Marum - ovl. 5 jun 1883 te Wijnjeterp)
Alkema, Auke Egberts (geb. 1862 te Zevenhuizen (gr))
Alkema, Aukje Annes (geb. 24 jul 1804 te Nuis)
Alkema, Aukje Egberts (geb. 1841 te Nuis)
Alkema, Aukje Egberts (geb. 20 jul 1855 te Marum - ovl. voor 1885)
Alkema, Aukje Gerrits (geb. 1800 te Marum)
Alkema, Aukje (geb. 1806 te Nuis)
Alkema, Auktje Harms (geb. 1873 te Tolbert)
Alkema, Auktje Wobbes (geb. 18 feb 1809 te Noordwijk (Marum?))
Alkema, Auktje (geb. 12 mrt 1934 te Den Horn)
Alkema, Bouke (geb. okt 1900 te Doezum - ovl. 7 sep 1902 te Grootegast)
Alkema, Cornelis Egberts (geb. 1795)
Alkema, Derk Lukas
Alkema, Derk Onnes (geb. 3 jan 1853 te Borger)
Alkema, Derktje Lukas (geb. 1849 te Nuis)
Alkema, Ebeltje Wobbes (geb. 24 mei 1883 te Marum)
Alkema, Egbert Annes (geb. 6 dec 1811 te Nuis - ovl. 29 nov 1897 te Nuis)
Alkema, Egbert Aukes (geb. 1886 te Tolbert)
Alkema, Egbert Gerrits (geb. 1735 te Nuis - ovl. 6 aug 1803 te Nuis)
Alkema, Egbert Gerrits (geb. 1806 te Marum)
Alkema, Egbert Hendriks (geb. 30 jul 1890 te Niebert - ovl. 30 sep 1910 te Niebert)
Alkema, Egbert Lukas (geb. 1821 te Lucaswolde)
Alkema, Egbert Popkes (geb. 1863 te Nuis)
Alkema, Egbert Wobbes (geb. 9 mei 1816 te Noordwijk)
Alkema, Egbert (geb. 1879 te Midwolde)
Alkema, Eltje Wobbes (geb. 19 nov 1889 te Marum)
Alkema, Evert Wobbes (geb. 13 mrt 1876 te Borger - ovl. 17 jun 1951 te Groningen)
Alkema, Fokje Gerrits (geb. 1803 te Akkrum (op t schip) - ovl. 17 mei 1839 te Joure)
Alkema, Folkert Aukes (geb. 1892 te Leek)
Alkema, Geertje Egberts (geb. 1782)
Alkema, Geertje Gerardus (geb. 1850 te Roden)
Alkema, Geeske Harms (geb. 18 mei 1892 te Roderveld)
Alkema, Geeske
Alkema, Gerardus Harms (geb. 1814 te Roden)
Alkema, Gerardus Harms (geb. 4 dec 1885 te Roderveld)
Alkema, Gerrit Egberts (geb. 1775 te Nuis - ovl. 2 mrt 1855)
Alkema, Gerrit Wobbes (geb. 18 okt 1880 te Marum)
Alkema, Gerrit (geb. 1861 te Marum - ovl. 16 apr 1902 te Grootegast)
Alkema, Gerritje Egberts (geb. 1856 te Nuis)
Alkema, Gerritje (geb. 1837 te Niebert)
Alkema, Grietje Harms (geb. 5 dec 1880 te Roderveld - ovl. 10 nov 1924 te Roderwolde)
Alkema, H. (geb. ± 1900)
Alkema, Harm Duurds
Alkema, Harm Gerardus (geb. 10 aug 1847 te Terheijl)
Alkema, Harm Gerrits (geb. 1891 te Doezum)
Alkema, Harm Lukas (geb. 1844 te Nuis)
Alkema, Henderika Derks (geb. 1883 te Nuis)
Alkema, Henderkien Derks (geb. 8 okt 1890 te Odoorn - ovl. 15 mei 1943 te Winschoten)
Alkema, Hendrik Derks (geb. 17 nov 1881 te Borger - ovl. 23 jun 1977 te Emmen)
Alkema, Hendrik Egberts (geb. 22 apr 1858 te Marum - ovl. 28 mei 1936 te Niebert)
Alkema, Hendrik Gerrits (geb. 1894 te Grootegast)
Alkema, Hendrik (geb. 28 jan 1931 te Den Horn)
Alkema, Hendriktje Wiebes (geb. 1872 te Zevenhuizen (gr))
Alkema, Hendrikus Egbert Jan (geb. 24 jun 1976 te Groningen)
Alkema, Hiltje Egberts (geb. 1896 te Marum)
Alkema, Hiltje Harms (geb. 14 apr 1888 te Roderveld - ovl. 21 mei 1888 te Roderveld)
Alkema, Hiltje Jannes (geb. 1886 te Marum)
Alkema, Hinderktje (geb. 25 apr 1929 te Den Horn)
Alkema, Ibeltje Hendriks (geb. 30 jun 1886 te Niebert - ovl. 23 dec 1938 te Groningen)
Alkema, Iebeltje (geb. 30 mrt 1940 te Oostwold)
Alkema, Ietje Derks (geb. 7 sep 1887 te Borger - ovl. 23 jan 1962 te Noordwijk)
Alkema, Jan Derks (geb. 15 feb 1893 te Vledderveen - ovl. 27 mei 1956 te Winschoten)
Alkema, Jan Hendriks (geb. 28 nov 1900 te Niebert - ovl. 23 jun 1995 te Groningen)
Alkema, Jan Hendrikus (geb. 20 jan 1972 te Hoogkerk)
Alkema, Jan Popkes (geb. 1840 te Nuis)
Alkema, Jan Pops (geb. 1860 te Nuis)
Alkema, Jannes Popkes (geb. 1856 te Nuis)
Alkema, Jantje Jans (geb. 1869 te Noordhorn)
Alkema, Jantje Popkes (geb. 1901 te Marum - ovl. 3 aug 1983)
Alkema, Jantje Pops (geb. 1902 te Nuis)
Alkema, Jantje Wiebes (geb. 1875 te Zevenhuizen (gr))
Alkema, Jeep Harms (geb. 23 jul 1889 te Roderveld)
Alkema, Jelle Egberts (geb. 1859 te Zevenhuizen (gr))
Alkema, Jeltje Harms (geb. 14 jun 1878 te Roden)
Alkema, Jochum Annes (geb. 1876 te Niebert)
Alkema, Klaas Derks (geb. 1880 te Nuis)
Alkema, Klaas (geb. ± 1902)
Alkema, Klaaske Harms (geb. 20 mrt 1883 te Roderveld)
Alkema, Kornelis Gerrits (geb. 17 apr 1828 te Marum - ovl. 1 mrt 1829 te Marum)
Alkema, Kornelis Gerrits (geb. 25 nov 1832 te Marum - ovl. 8 sep 1885 te Marum)
Alkema, Lammechien Derks (geb. 26 apr 1879 te Nieuw Buinen - ovl. 9 jul 1883 te Nieuw Buinen)
Alkema, Lammechien Derks (geb. 8 sep 1895 te Vledderveen - ovl. 24 aug 1985 te Winschoten)
Alkema, Lammert Derks (geb. 20 jan 1885 te Nieuw Buinen)
Alkema, Lucas Egberts (geb. 1792)
Alkema, Lukas Annes (geb. 9 jul 1819 te Nuis - ovl. 24 aug 1883)
Alkema, Lutgerdina Jannes (geb. 12 jul 1892 te Marum)
Alkema, Marijke Gerrits (geb. 18 mrt 1835 te Marum - ovl. 25 mei 1909 te Doezum)
Alkema, Martje Gerrits (geb. 7 sep 1826 te Marum)
Alkema, Martje Kornelis (geb. 1868 te Leek)
Alkema, Meindert Jans (geb. 1881 te Marum)
Alkema, Meint Lucas (geb. 1858 te Niebert)
Alkema, Nieske Egberts (geb. 25 dec 1843 te Marum)
Alkema, Nieske Hendriks (geb. 25 jul 1898 te Niebert - ovl. 19 jan 1979 te Roden)
Alkema, Onne Derks (geb. 2 aug 1876 te Borger - ovl. 2 mei 1953 te Emmen)
Alkema, Onne Wobbes (geb. 20 nov 1806 te Noordwijk - ovl. 14 okt 1872 te Borger)
Alkema, Pietje Gerrits (geb. 1807 te Marum - ovl. 1 aug 1828 te Marum)
Alkema, Pietje Harms (geb. 1871 te Leek - ovl. 14 jan 1949 te Haren)
Alkema, Pop Egberts (geb. 1869 te Nuis)
Alkema, Popke Annes (geb. 26 feb 1814 te Nuis - ovl. 14 mei 1898 te Nuis)
Alkema, Popke Jans (geb. 1873 te Noordhorn)
Alkema, Popke Jans (geb. 1900 te Marum)
Alkema, Popke Wiebes (geb. 1879 te Zevenhuizen (gr))
Alkema, R. (geb. ± 1903)
Alkema, Renje (geb. 1870)
Alkema, Riemkje Onnes (geb. 1845 te Noordwijk)
Alkema, Roelf Popkes (geb. 1851 te Nuis)
Alkema, Roelina (geb. 10 mei 1935 te Den Horn)
Alkema, Sietske Gerrits (geb. 1889 te Doezum)
Alkema, Sietske Hendriks (geb. 1 mrt 1888 te Niebert - ovl. 22 mrt 1960 te Groningen)
Alkema, Sieuwke Gerrits (Sietske) (geb. 11 mei 1837 te Marum - ovl. 17 aug 1896 te Marum)
Alkema, Sjoukje Egberts (geb. 1867 te Nuis)
Alkema, Sjoukje Popkes (geb. 1876 te Nuis)
Alkema, Sjouktje Lukas (geb. 28 aug 1850 te Nuis - ovl. 25 dec 1910 te Roden?)
Alkema, Tetje Annes (geb. 18 mrt 1816 te Nuis - ovl. 28 mrt 1816 te Nuis)
Alkema, Tietje Annes (geb. 5 jul 1809 te Nuis - ovl. voor 1816 te Nuis)
Alkema, Tjitske Hendriks (geb. 13 mei 1903 te Niebert - ovl. 14 jul 1977 te Groningen)
Alkema, Trientje Gerrits (geb. 10 jan 1816 te Marum)
Alkema, Trijntje (geb. 1876 te Noordhorn)
Alkema, Wiebe Annes (geb. 1839 te Nuis)
Alkema, Wiebe Annes (geb. 9 mrt 1806 te Nuis - ovl. 26 dec 1826 te Zwolle)
Alkema, Wiebe Popkes (geb. 1839 te Nuis)
Alkema, Wietske Hendriks (geb. 19 mrt 1885 te Marum - ovl. 10 dec 1964 te Marum)
Alkema, Willemke Hendriks (geb. 21 sep 1894 te Niebert - ovl. 18 sep 1944 te Groningen)
Alkema, Willemke Kornelis (geb. 1877 te Tolbert)
Alkema, Willemke Lukas (geb. 1830 te Nuis)
Alkema, Wiskje (geb. 1854 te Doezum - ovl. 6 feb 1910 te Grootegast)
Alkema, Wobbe Egberts (geb. 16 jul 1850 te Marum)
Alkema, Wobbe Egberts (geb. 1780 te Nuis - ovl. 25 nov 1846 te Marum)
Alkema, Wobbe Gerrits (geb. 14 dec 1822 te Marum - ovl. 24 jan 1823 te Marum)
Alkema, Wobbe Gerrits (geb. 15 dec 1823 te Marum)
Alkema, Wobbe Onnes (geb. 3 dec 1849 te Noordwijk - ovl. 18 mrt 1877 te Drouwenermond)
Alles, Nieske Jakobs van
Alma, Cornelis
Alphen, Aaltje Willems van (geb. 1893 te De Werken en Sleeuwijk)
Alphen, Willem van
Alserda, Alle Geerts (geb. 1827 te Noordwijk)
Alserda, Berend Douwes (geb. 1805 te Opende)
Alserda, Berend Jacobs (geb. ± 1740)
Alserda, Berendje Jakobs (geb. 1834 te Noordwijk)
Alserda, Douwe Berends (geb. 1770 - ovl. 10 jan 1858 te Grootegast)
Alserda, Douwe Berends (geb. mei 1845 te Noordhorn - ovl. 29 jan 1846 te Noordhorn)
Alserda, Douwe Berents (geb. 1851 te Zuidhorn - ovl. 19 apr 1856 te Noordhorn)
Alserda, Engeltje Jacobs (geb. ± 1740)
Alserda, Engeltje Weits (geb. 1787 te Noordwijk)
Alserda, Geert Alles (geb. 1866 te De Wilp)
Alserda, Geert Jacobs (geb. 1864 te Opende)
Alserda, Geert Weits (geb. 1785 te Noordwijk)
Alserda, Gouke Douwes (geb. 1811 - ovl. 7 okt 1869 te Grootegast)
Alserda, Grietje Allerts (geb. 1868 te Marum)
Alserda, Grietje Weits (geb. 1792)
Alserda, Hiltje Goukes (geb. 1849 te Opende - ovl. 3 aug 1852 te Grootegast)
Alserda, Iene Geerts (geb. 1896 te Grootegast)
Alserda, Jacob Berends (geb. 1765 te Marum)
Alserda, Jacob Geerts (geb. 1834 te Doezum)
Alserda, Jacob Weits (geb. 1776 te Noordwijk)
Alserda, Jacob (geb. ± 1715)
Alserda, Jakob Weits (geb. 21 sep 1860 te Smallingerland)
Alserda, Jan Douwes (geb. 1816)
Alserda, Janna Berends (geb. 1841 te Opende)
Alserda, Jantje Alles (geb. 1874 te Noordwijk)
Alserda, Jantje Berents (geb. 1842 te Opende)
Alserda, Jantje Goukes (geb. 1837 te Opende)
Alserda, Jantje Jacobs (geb. 1822 te Marum)
Alserda, Martje Alles (geb. 1871 te Noordwijk)
Alserda, Martje Geerts (geb. 1826 te Noordwijk)
Alserda, Sapke Weits (geb. ± 1777)
Alserda, Ubel Jans (geb. aug 1861 te Opende - ovl. 8 feb 1862 te Grootegast)
Alserda, Weit Jacobs (geb. ± 1755)
Alserda, Weite Geerts (geb. 1829 te Doezum - ovl. na 1868)
Alserda, Yktje (IJkje, Ytje, Iekje) Weits (geb. 1782 - ovl. voor 12 jul 1802)
Alting, Eenje (Emke) (geb. 1842 te Sauwerd)
Alting, Marten Hindriks
Alzerda, Sapke (geb. 1838 te Doezum - ovl. voor 1869)
Ameiden, Petronella van
Amerongen, Elbertus (Berrie) van
Amerongen, Elbertus van
Amerongen, Jolanda van
Amsings, Abraham Takens
Amsings, Jan Abrahams (geb. 1822 te Nuis)
Ananias, Jantien
Ananias, Neessien (ovl. voor 1830)
Ananias, Wilhelmina Willems
Andriessen, Jan (Jan)
Ankringa, IJtske
Ansing, Aaltje
Apol, Eltje
Apol, Hendrik Eikes
Apol, Jan Tammo (geb. te Hoogkerk)
Apol, Marijke Hendriks (geb. 1845 te Garrelsweer)
Appelhof, Gerrit
Appelhof, Menko (geb. 1880 te Norg)
Arends, Aaltje
Arends, Abel
Arends, Arend Jans
Arends, Hendrik Arends (geb. ± 1804)
Arends, Hendrik
Arends, Hendrik
Arends, Jacob
Arends, Willem
Arends, Willem
Arends, Willemina (geb. 8 nov 1872 te Belde (eelde?))
Arkies, Albert
Arkies, Geertien (geb. 1853 te Peize)
Arkis, Annegien Jans (geb. 24 jan 1808 te Peize - ovl. voor 1885)
Arkis, Jan Willems
Armao, Jeremy David (geb. 26 mrt 1971)
Artel, Evert
Artel, Johanna Everts (geb. 1 mrt 1814 te Groningen - ovl. 12 jul 1893 te Drouwenermond)
Assies, Antje
Assies, Geessien
Assies, Marchien Roelfs (geb. 1859 te Norg)
Assies, Roelf
Assies, Trijntje
Atema, Hendrik
Atema, Hiltje Hendriks (geb. 1875 te Drachten)
Aukema, Egbert Floris (geb. 1889 te Roden)
Aukema, Eltje
Aukema, Floris
Aukema, Roelof Floris (geb. 1888 te Roden)
Ausma (Auwema), Reina Hendriks (geb. 1815 te Nuis)
Ausma (Ouwtsema), Anna Chatarina Jannes (geb. 1814 te Nuis)
Ausma, Aaltje Jans (geb. 1876 te Nuis)
Ausma, Aaltje Sipkes (geb. 1877 te Nuis)
Ausma, Aldina Jans (geb. 1833 te Nuis)
Ausma, Alle Jannes (geb. 1828 te Nuis)
Ausma, Alle Jans (geb. ± 1770)
Ausma, Alle Wobbes (geb. 1828 te Nuis)
Ausma, Anke Alles (geb. 1854 te De Wilp)
Ausma, Anke Jannes (geb. 1839 te Nuis)
Ausma, Anke Jans (geb. 1831 te Nuis)
Ausma, Anke Sipkes (geb. 1867 te Nuis)
Ausma, Anke Wobbes (geb. 1844 te Nuis)
Ausma, Anna Catharina Derks (geb. 1894 te Nuis)
Ausma, Antje Jans (geb. 1879 te Nuis)
Ausma, Aukje Derks (geb. 1896 te Lucaswolde)
Ausma, Auktje Jans (geb. 1893 te Marum)
Ausma, Derk Hendriks (geb. 1864 te Nuis)
Ausma, Dieuwke Wobbes (geb. 1815 te Nuis)
Ausma, Engbert Jannes (geb. 1836 te Nuis)
Ausma, Engbert Jans (geb. 1838 te Nuis)
Ausma, Ettje Engberts (geb. 1874 te Nuis)
Ausma, Frouktje Jans (geb. 1873 te Nuis)
Ausma, Grietje Jannes (geb. 1801)
Ausma, Grietje Jans (geb. 1823 te Nuis)
Ausma, Grietje Jans (geb. 1871 te Nuis)
Ausma, Henderika Jans (geb. 1895 te Nuis)
Ausma, Hendrik Jans (geb. 1827 te Nuis)
Ausma, Hendrik Sipkes (geb. 1888 te Nuis)
Ausma, Hendrik Wolters (geb. ± 1785)
Ausma, Jan Alles (geb. 1795 te Nuis)
Ausma, Jan Engberts (geb. 1874 te Nuis)
Ausma, Jan Hendriks (geb. 1867 te Nuis)
Ausma, Jan Leus (geb. 1837 te Nuis)
Ausma, Jan Wobbes (geb. 1840 te Nuis)
Ausma, Janke Alles (geb. 1852 te Nuis)
Ausma, Janke Jans (geb. 1862 te Nuis)
Ausma, Jannes Alles (geb. 1801 te Nuis)
Ausma, Jannes Jans (geb. ± 1770)
Ausma, Jantje Alles (geb. 1867 te Nuis)
Ausma, Klasina Jans (geb. 1894 te Nuis)
Ausma, Leu Jans (geb. 1878 te Nuis)
Ausma, Leu Wobbes (geb. 1813 te Nuis)
Ausma, Marijke Alles (geb. 1859 te Marum)
Ausma, Reina Sipkes (geb. 1865 te Nuis)
Ausma, Renske Jans (geb. 1836 te Nuis)
Ausma, Roelfke Alles (geb. 1872 te Nuis)
Ausma, Roelfke Jannes (geb. 1833 te Nuis)
Ausma, Sipke Alles (geb. 1863 te Nuis)
Ausma, Sipke Wobbes (geb. 1842 te Nuis)
Ausma, Ties Sipkes (geb. 1880 te Nuis)
Ausma, Wobbe Alles (geb. 1804 te Nuis)
Ausma, Wobbe Jans (geb. ± 1780)
Ausma, Wobbe Sipkes (geb. 1869 te Nuis)
Ausma, Wobbina Alles (geb. 1857 te De Wilp)
Auwema, Ake Harms
Auwema, Ake Jacobs (geb. 1824 te Norg)
Auwema, Aukjen (Auktje) Hendriks (geb. 1826 te Tolbert - ovl. voor 1859)
Auwema, Aukjen Wolters (geb. 1793 te Nuis - ovl. voor 1830)
Auwema, Derk Uges (geb. 31 okt 1822 te Zuidhorn - ovl. 5 mei 1907)
Auwema, Engeltje Akes (geb. 1804 te Zevenhuizen (gr))
Auwema, Geeske Akes (geb. 1802 te Lettelbert)
Auwema, Grietje Lubbes
Auwema, Harm Akes (geb. 1812 te Zevenhuizen (gr))
Auwema, Hendrik Lubbes (geb. 1824 te Nuis)
Auwema, Hendrik Wolters
Auwema, Jacob Akes (geb. 1800)
Auwema, Lubbe Hendriks (geb. 24 feb 1863 te Surhuizum - ovl. 2 feb 1942 te Achtkarspelen)
Auwema, Lubbe Hendriks (geb. 5 feb 1860 te Achtkarspelen - ovl. 11 feb 1863 te Achtkarspelen)
Auwema, Lubbe Wolters (geb. 1796 - ovl. voor 1838)
Auwema, Martje Akes (geb. 1817 te Zevenhuizen (gr))
Auwema, Metje Lubbes (geb. 1836 te Nuis - ovl. voor 1866)
Auwema, Reina Lubbes (geb. 1833 te Nuis)
Auwema, Roelfke Jakobs
Auwema, Tjeetske
Auwema, Tonnis Derks (geb. 1868 te Zuidhorn)
Auwema, Trientje
Auwema, Uge Hessels
Auwema, Willemke Akes (geb. 1809 te Zevenhuizen (gr))
Auwema, Wobbe Lubbes (geb. 1827 te Nuis)
Auwema, Wolter Lubbes
Auwema, Ykje Lubbes (geb. 1829 te Nuis)
Baas, Engeltje
Bais, Adrianus
Bais, Egbertha Adrianus (geb. 1897 te Den Helder)
Bakema, Frouwke
Bakering, Annegje
Bakken, Tjoukje (geb. ± 1768)
Bakker, Aaltje Aukes (Jakobs?)
Bakker, Abel Iwema
Bakker, Albertien (geb. 1860 te Peize - ovl. 3 okt 1923 te Peize)
Bakker, Alle Hendriks
Bakker, Amkje
Bakker, Antje
Bakker, Auke Jacobs
Bakker, Egbert
Bakker, Geele Hielkes
Bakker, Geeske Reimers
Bakker, Gerrit Abels (geb. 1857 te Grootegast)
Bakker, Gerrit
Bakker, Gerritdina Gerrits (geb. 1882 te Aduard)
Bakker, Geuchjen Jans (geb. 30 jul 1809 te Veendam)
Bakker, Grietje Geeles (geb. 1829 te Niebert)
Bakker, Hendrik Alberts
Bakker, Hendrik
Bakker, Hendrik
Bakker, Hendrik
Bakker, Hiltje Geeles
Bakker, Iektje Hendriks (ovl. voor 1879)
Bakker, IJktje Alles (geb. 1808 te Niebert - ovl. voor 1841)
Bakker, Jakob Lammerts
Bakker, Jan Hendriks (geb. 1818 te Peize)
Bakker, Jantje Meinderts (geb. 1836 te Faan)
Bakker, Jetske Alles
Bakker, Jurjen (ovl. voor 1894)
Bakker, Klaas Lammerts
Bakker, Kor
Bakker, Lamke Jakobs (ovl. voor 1858)
Bakker, Lammert Klasens (geb. 1813 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1856)
Bakker, Marchien (Martje) Alberts
Bakker, Meindert Jans
Bakker, Pieter Willems (geb. 1842 te Roden - ovl. voor 1906)
Bakker, Roelofke Durks
Bakker, Sieuwke Jakobs (geb. 1817 te Zevenhuizen (gr))
Bakker, Swaantje Aukes
Bakker, Wiepke Aukes (geb. 1807 te Zevenhuizen (gr))
Bakker, Willem (geb. 7 okt 1927 te Roden - ovl. 14 apr 1994 te Hoogkerk)
Bakker, Willem
Balkema, Aaltje
Balkema, Antje Jans
Banderinga, Jan (geb. ± 1830)
Banderinga, Pebe Jans (geb. 1862 te Roden)
Banderinge, Geertjen (geb. ± 1615)
Bandringa, Akke Martinus (geb. 1886 te Tolbert)
Bandringa, Anke Pebes (geb. 1824 te Tolbert)
Bandringa, Ebeltje Pebes (geb. ± 1755)
Bandringa, Folkert Siebrands (geb. ± 1780)
Bandringa, Geeske Menses (geb. ± 1790)
Bandringa, Geeske Pebes (geb. 1833 te Tolbert)
Bandringa, Geeske Siebrands (geb. 1792)
Bandringa, Hendrik Martinus (geb. 1890 te Leek)
Bandringa, Jan Menses (geb. 1791 te Tolbert)
Bandringa, Jan (geb. 1879 te Tolbert (Leek?))
Bandringa, Martinus Menses (geb. 1852 te Niebert)
Bandringa, Martinus
Bandringa, Mense Pebes (geb. ± 1765)
Bandringa, Mense Pebes (geb. 1819 te Tolbert)
Bandringa, Menze Martinus (geb. 1879 te Niebert)
Bandringa, Pebe Martinus (geb. 1893 te Tolbert)
Bandringa, Pebe Menses (geb. 1793)
Bandringa, Pebe Pebes (geb. 1835)
Bandringa, Pebe Siebrands (geb. ± 1785)
Bandringa, Pebe (geb. ± 1725)
Bandringa, Siebrand Pebes (geb. 1817 te Tolbert)
Bandringa, Sietske (geb. ± 1860)
Bandringa, Sophia Folkerts (geb. 1804 te Tolbert)
Bandringa, Tjeert Pebes (geb. 19 dec 1817 te Tolbert)
Bansema, Hindertje
Barelds, Bareld
Barelds, Grietien Doedes
Barghuis, Geessien Sakes (geb. 11 aug 1799 te Roden - ovl. voor 1879)
Barghuis, Sake Itskes
Barkemeijer, Friederike Wilhelmine
Barnekate, Eva
Baron, Bruin Klazes (geb. 1856 te Oostellingwerf)
Baron, Geert Hanssens (geb. 1809 te Drachten)
Baron, Hans Jans
Baron, Klaas
Baron, Tettje (geb. 31 okt 1920 te De Wilp)
Baron, Tjitske
Barrema, Jan Lammerts (geb. ± 1770)
Barrema, Lammert Jans (geb. 1798 te Oldekerk)
Bartels, Ida (Ida)
Bartels, Jan (Jan)
Basteleur, Gooitzen
Batema, Martje Rinderts (geb. 1872 te Oostermeer)
Batema, Rindert Jacobs
Batenburg, Louise Johanna Catharina van
Bathoorn (Bathooren), Lammechien
Bathoorn (van Peize), Roelf Berends (geb. 9 mei 1791 te Peize - ovl. 21 okt 1866 te Peize)
Bathoorn, Aaltje Jansje
Bathoorn, Aaltje (geb. 26 feb 1851 te Haren - ovl. ± 1893 te Onnen)
Bathoorn, Aaltje
Bathoorn, Aaltje
Bathoorn, Aaltje
Bathoorn, Aaltje
Bathoorn, Aaltje
Bathoorn, Albert Bennie
Bathoorn, Albert
Bathoorn, Albert
Bathoorn, Albert
Bathoorn, Albert
Bathoorn, Anja
Bathoorn, Annechien (Anny)
Bathoorn, Annegien Berends (Jantien) (geb. 29 aug 1788 te Peize - ovl. voor 1834)
Bathoorn, Annie
Bathoorn, Antje
Bathoorn, Antoon
Bathoorn, Arend
Bathoorn, Arend
Bathoorn, Berend
Bathoorn, Berendina Fresina
Bathoorn, Berendina
Bathoorn, Berent (Berend) Harms (geb. 12 mrt 1762 te Peize - ovl. 16 okt 1834 te Peize)
Bathoorn, Bouktje
Bathoorn, Dirk Johan
Bathoorn, Edwin
Bathoorn, Egbertje (Beppie)
Bathoorn, Egbertje
Bathoorn, Egbertje
Bathoorn, Elaimina (Harmina)
Bathoorn, Eltien
Bathoorn, Eltien
Bathoorn, Eltien
Bathoorn, Eltienus
Bathoorn, Esther
Bathoorn, Evert
Bathoorn, Geert (Gerard)
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geert
Bathoorn, Geertien
Bathoorn, Geertien
Bathoorn, Geertje
Bathoorn, Geertruida Hermina
Bathoorn, Geesien
Bathoorn, Geesje (geb. 10 jan 1853 te Haren - ovl. ± 1887 te Onnen)
Bathoorn, Geesje
Bathoorn, Geesje
Bathoorn, Geessien
Bathoorn, Geke
Bathoorn, Gerrit Jan Dirk
Bathoorn, Gerritdina Aleida
Bathoorn, Greta
Bathoorn, Grietje Ellie
Bathoorn, Grietje
Bathoorn, Harm Alberts van (geb. 24 feb 1744 te Zuidlaren - ovl. voor 1818 te Peize)
Bathoorn, Harm Berends (geb. 15 nov 1819 te Peize - ovl. 14 feb 1823 te Peize)
Bathoorn, Harm Berends (geb. 18 jun 1785 te Peize - ovl. voor 1818 te Peize)
Bathoorn, Harm Wilke
Bathoorn, Harm (geb. 1868 te Peize)
Bathoorn, Harm
Bathoorn, Harm
Bathoorn, Harm
Bathoorn, Harm
Bathoorn, Harry
Bathoorn, Henderika (Rika)
Bathoorn, Henderkien
Bathoorn, Hendrik Johan
Bathoorn, Hendrik
Bathoorn, Hendrik
Bathoorn, Hendrika (Henriette)
Bathoorn, Hendrika Johanna (Ria)
Bathoorn, Hendrika Johanna
Bathoorn, Hendrina (Ina Jean)
Bathoorn, Hennie
Bathoorn, Henriette
Bathoorn, Hermina
Bathoorn, Hinderkien
Bathoorn, Hinderkien
Bathoorn, Ingrid
Bathoorn, Irene Astrid
Bathoorn, Jack
Bathoorn, Jakob
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Jan
Bathoorn, Janne Marie
Bathoorn, Janny
Bathoorn, Jans
Bathoorn, Jantien (Jannie)
Bathoorn, Jantina
Bathoorn, Jantina
Bathoorn, Jantje
Bathoorn, Jantje
Bathoorn, Jantje
Bathoorn, Jeanette Renate
Bathoorn, Jeltje
Bathoorn, Jeroen
Bathoorn, Johanna
Bathoorn, Johannes Gerardus (Joop)
Bathoorn, Karin Josette Jane
Bathoorn, Linda
Bathoorn, Lotty
Bathoorn, Lucas
Bathoorn, Marchien
Bathoorn, Margaretha
Bathoorn, Maria Aleida
Bathoorn, Marieke
Bathoorn, Marjolein
Bathoorn, Martin Berend
Bathoorn, Michel Patrick
Bathoorn, Monique
Bathoorn, Nicole Maria
Bathoorn, Niesje
Bathoorn, Niesje
Bathoorn, Oskar Gerardus
Bathoorn, Pierkje Egbertje (Betty)
Bathoorn, Pierkje
Bathoorn, Pieter Gerrit
Bathoorn, Pieter Gerrit
Bathoorn, Renee Friederike (Jopie)
Bathoorn, Robbie
Bathoorn, Robin
Bathoorn, Roelf Jans
Bathoorn, Roelf
Bathoorn, Roelfien
Bathoorn, Roelof Harms (geb. voor 1760 te Peize)
Bathoorn, Roelof Hendrik
Bathoorn, Roelof Jans (Roelf)
Bathoorn, Roelof Jans Geert
Bathoorn, Roelof (geb. 13 mrt 1827 te Peize - ovl. 16 okt 1897 te Peize)
Bathoorn, Roelof
Bathoorn, Roelof
Bathoorn, Roelof
Bathoorn, Ronald Willem (Ronnie)
Bathoorn, Sebastiaan Marcel
Bathoorn, Sebedina
Bathoorn, Take (geb. 17 feb 1825 te Peize - ovl. 1904 te Peize)
Bathoorn, Take
Bathoorn, Take
Bathoorn, Take
Bathoorn, Tineke
Bathoorn, Tinus
Bathoorn, Trientien
Bathoorn, Trientje
Bathoorn, Trientje
Bathoorn, Trientje
Bathoorn, Wicherdina (Willie)
Bathoorn, Willem (Wilfred)
Bathoorn, Willem (Wim)
Bathoorn, Willem
Bathoorn, Willem
Bathoorn, Willem
Bathoorn, Willem
Bauman, Trientje Maria
Baving, Remmelt (geb. 1 nov 1780 te Roderwolde - ovl. 19 feb 1847 te Roderwolde)
Bavinge, Rotgert Hendriks
Beek, Evertje van der
Beekhuis, Aaltje Yles (geb. 21 mrt 1819 te Midwolde - ovl. 17 aug 1889 te Roden)
Beekhuis, IJle Freerks
Beekman, Frans (geb. ± 1815)
Beekman, Frans
Beekman, Geertje (geb. 1810 te Den Ham - ovl. voor 1849)
Beekman, Metje
Been, Doris
Been, Elina (geb. 1893 te Peize - ovl. na 1936)
Been, Evert
Been, Geertruida Hindriks (geb. 9 mei 1813 te Peize)
Been, Hendrik
Been, Hindrik Jans (geb. 17 feb 1787 te Peize)
Been, Jan Roelfs
Been, Roelfien
Been, Roelfien
Been, Sikke
Beer, Martje Fokkes de (geb. 17 dec 1792 te Kornhorn - ovl. 6 aug 1853 te Lucaswolde)
Beer, Simon (ovl. voor 1912)
Beerboom, Barteld Jans
Beerboom, Grietje Flonk (geb. 1819 te Leek)
Beerboom, Martje Bartelds (Flonk?) (geb. 1815 te Leek)
Beerlings, Albert Hillebrands (geb. 1842 te Oudega)
Beerlings, Foppe Hilbrands (geb. 1887 te Oudega)
Beerlings, Grietje Hilbrands (geb. 1886 te Oudega)
Beerlings, Hendrik Hilbrands (geb. 1891 te Marum)
Beerlings, Hendrik Hillebrands (geb. 1831 te Oudega - ovl. 3 mei 1886 te Smallingerland)
Beerlings, Hilbrand Hendriks (geb. 1862 te Tolbert)
Beerlings, Hillebrand Kornelis (geb. 1802 te Oudega)
Beerlings, Jan Hillebrands (geb. 1827 te Oudega)
Beerlings, Jantje Hilbrands (geb. 1897 te De Wilp)
Beerlings, Kornelis
Beerlings, Sjoerd Hilbrands (geb. 1894 te De Wilp)
Beerlings, Wiepkjen Hendriks (geb. 1857 - ovl. 12 nov 1942 te Tietjerksteradeel)
Beernes, Jeldigjen
Beetsma, Froukjen Jogchums (geb. 1802 te Beetsterzwaag - ovl. voor 1852)
Beetsma, Jogchum Hobbes
Beikes, Jan
Beikes, Kassina Jans (geb. 30 okt 1868 te Nieuwe Pekela)
Beilen, Evert Jans van
Beilen, Jantje Everts van (geb. 30 jul 1847 te Borger - ovl. 20 sep 1931 te Groningen)
Bekenkamp, Elisabeth
Belga, G.
Bening, Freerkien Harms (Freerkje)
Bening, Hinderkje Geerts (ovl. voor 1821)
Bennekom, Arisje van
Bensema, Frama
Bentink, Catharina
Berends, Annechien
Berends, Fennechien
Berends, Frederik
Berends, Freerk
Berends, Henderika Egberdina
Berends, Janke
Berends, Jans
Berends, Willemina
Berg, Baukje Jurjens van den
Berg, Esther Magaretha van der (geb. 22 aug 1970 te Akersloot)
Berg, Ettje Durks van der
Berg, Harmannus Derks van den (geb. 1757)
Berg, Henderica Jacoba Harmannus van den (geb. 1787 - ovl. 16 nov 1872 te Tolbert)
Berg, Henderika Sophia van den
Berg, Jan van den
Berg, Trijntje van den (geb. 1825)
Berga, Klaas
Bergen, Geesje Berends van
Bergen, Jantje van
Bergen, Theunis Hilbrand van (geb. 15 jun 1846 te Paterswolde - ovl. 24 jun 1925 te Paterswolde)
Berghuis, Albert Jans (geb. 15 okt 1800 te Hoogeveen)
Berghuis, Albertjen (geb. 5 okt 1827 te Hoogeveen)
Berghuis, Grietje Jans (geb. 1811 te Tolbert)
Berghuis, Jan Wiebes
Berghuis, Jan
Berghuis, Jantje
Berghuis, Roelfke Alberts
Berghuis, Wiebe Jans (geb. 1808 te Niebert)
Bergsma, Aaltje Pieters (geb. 1887 te Marum)
Bergsma, Aaltje
Bergsma, Boukje Pieters (geb. 1882 te Marum)
Bergsma, Erenst Hendriks (geb. 1872 te Marum)
Bergsma, Fennegien
Bergsma, Grietje Sijtses
Bergsma, Hendrik (geb. 1897 te Marum)
Bergsma, Hendrik
Bergsma, Lutske Pieters (geb. 1876 te Marum)
Bergsma, Pieter Wolters (geb. 1845 te Marum)
Bergsma, Reina Pieters (geb. 1874 te Marum)
Bergsma, Sander Gerrit (geb. 11 mrt 1951 te Groningen)
Bergsma, Wietske Pieters (geb. 1878 te Marum)
Bergsma, Wolter Hendriks (geb. 1867 te Marum)
Bergsma, Wolter Pieters (geb. 1885 te Marum)
Bergsma, Wolter Sijtses
Berkenbosch, Egtbertus Roelofs (geb. 13 feb 1839 te Avereest)
Berkenbosch, Gesina Rolina Roelofs (geb. 27 mrt 1856 te Assen - ovl. voor 1882)
Berkenbosch, Roelof
Berkum Vegter, Theunis van
Bettinga, Elisabeth Jacobsdr van
Betzema, Elisabeth Baukes
Beukeboom, Johanna Hendrika Maria
Beukema, Bregtje Sikkes (geb. 1802 te Lettelbert)
Beukema, Bregtje Wiegers
Beukema, Derk Jans (geb. 6 jun 1811 te Lettelbert)
Beukema, Grietje
Beukema, Here Pieters
Beukema, Hindriktje Riepkes
Beukema, Jan Duurts (geb. ± 1780)
Beukema, Jan (geb. 13 aug 1914 te Leek - ovl. 21 aug 1979 te Groningen)
Beukema, Jan
Beukema, Jan
Beukema, Menje Heres (geb. 1809 te Hoogkerk)
Beukema, Onne (geb. 27 jul 1950 te Terheijl)
Beukema, Onne
Beukema, Pieter Jans (geb. 1843 te Leek)
Beukema, Sietske (Sita) (geb. 5 apr 1948 te Terheijl)
Beukema, Sikke Duurts (geb. ± 1770)
Beukema, Trientje Jans (geb. 1866 te Niekerk)
Beute, Albert (ovl. voor 1894)
Beute, Albertus (geb. 1882 te Grootegast)
Beuving, Elsien (geb. 1895 te Peize)
Beuving, Hendrik
Bezema, Jacob Reinders
Bezema, Markus (geb. 1861 te Peize - ovl. na 1904)
Bieleveld, Christina
Biemold, Annechien
Biemold, Diele Jacobus
Biemold, Grietien Wessels
Bierma, Geert Jorrits
Bierma, Jan Geerts (geb. 1858 te Engwierum)
Bierma, Jantje
Bies, Johannes Relses
Bies, Rimkje Johannes (geb. 24 mrt 1821 te Haulerwijk)
Biesma, (Dora)
Biest (?), Teedske Eelses
Bijker, Grietje
Bijl, Jacob Meinderts van der
Bijl, Jeltje Jacobs van der (geb. 24 okt 1812 te Kollum - ovl. 22 dec 1874 te Kollum)
Bijlsma, Antje Martens (geb. 8 jun 1788 te Workum - ovl. 11 apr 1872 te Lemmer)
Bijlsma, Geertruida
Bijlsma, Iebeltje Izaaks (geb. 1818 te Oudega (Marum?))
Bijlsma, Iemkjen Izaaks (geb. 1810 te Rottevalle)
Bijlsma, Izaak Hendriks
Bijlsma, Marten Martens
Bijlstra, Fettje
Bijma, Anke Petrus (geb. 1870 te Marum - ovl. voor 1898)
Bijma, Hielkje Sjirks (geb. 1900 te Opende)
Bijma, Petrus
Bijma, Sjirk
Bijma, Sjouktje Petrus (geb. 1868 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1896)
Bijsma, Anna Maria (geb. 1870 te Siegerswoude)
Bijsma, Anna Maria (geb. 1914 te Roden - ovl. 23 dec 1944 te Groningen)
Bijsma, Bouwina (geb. 1872 te Opsterland - ovl. 19 jul 1914 te Sandebuur)
Bijsma, Egbert (geb. 20 apr 1911 te Roden - ovl. 29 apr 1911 te Foxwolde)
Bijsma, Geert (geb. 1884 te Tolbert)
Bijsma, Hendrika Hillechiena (geb. 1893 te Leek)
Bijsma, Hielke (geb. 1879 te Ureterp)
Bijsma, Hijlke Luitzens
Bijsma, Johanna Henderika (geb. 3 mei 1887 te Tolbert - ovl. 9 jan 1949 te Groningen)
Bijsma, Luitzen Hielkes (geb. 1842 te Wijnjeterp - ovl. 16 jul 1928 te Foxwolde)
Bijsma, Renstje (geb. 1911 te Roderveld - ovl. 26 mrt 1929 te Matsloot (Roden))
Bijsma, Sietske (geb. 1890 te Tolbert)
Bijsma, Trijntje (geb. 1882 te Tolbert - ovl. 25 sep 1951 te Foxwolde)
Bijstra, Antje
Bijstra, Iebeltje Piers (geb. 1830 te Drachten)
Bijstra, Pier Aukes
Bijzitter, Janke Kornelis (geb. ± 1785)
Bijzitter, Janke Tieses (geb. 1805 te Marum)
Bijzitter, Lammert Jans Fokkens (ovl. 11 sep 1818 te Marum)
Bijzitter, Tiese Jans
Birze, Albert (geb. 13 mei 1890 te Peize)
Birze, Albert
Birze, Geert (geb. 1868 te Roden)
Birze, Jan (geb. 11 mrt 1897 te Peize)
Birze, Jantje (geb. 4 apr 1902 te Peize)
Birze, Roelof (geb. 23 jan 1895 te Peize)
Birze, Roelof (geb. 23 sep 1892 te Peize - ovl. 10 apr 1894 te Peize)
Birze, Tiem (geb. 6 dec 1899 te Peize)
Blaauw, Antje (geb. 25 sep 1838 te Zevenhuizen (gr))
Blaauw, Berend Luitjes
Blaauw, Doetje Jans
Blaauw, Engbert Jans
Blaauw, Johanna Willemina Berends (geb. 1873 te Muntendam)
Blaauwijkel, Arnoldus (geb. 1846 te Noordwijk - ovl. 21 feb 1912 te Lucaswolde)
Blaauwijkel, Iekje Arnoldus (geb. 27 mrt 1876 te Lucaswolde - ovl. 14 jun 1965 te Haren)
Blaauwijkel, Jenke Arnoldus (geb. 1880 te Lucaswolde)
Blaauwijkel, Johannes Melles (geb. 1820)
Blaauwijkel, Johannes (geb. 1851 te Noordwijk - ovl. 12 apr 1889 te Grootegast)
Blaauwijkel, Melle Johannes
Blauwwiekel, Niklaas Roelfs
Blauwwiekel, Trientje (geb. 1867 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1950)
Bleeker, Janna Rikkers
Blij, Cornelia
Blij, Cornelis
Bloem, Anna
Bloem, Gezina
Bloem, Jan
Bloem, Wolter Jans (geb. 1868 te Marum)
Bloemberg, Roeleff
Blok, Auktje (geb. 14 jul 1986 te Groningen)
Blok, Grietje Jacoba (geb. 28 jun 1991 te Groningen)
Blok, Hendrik
Blok, Hendrikus Jan (geb. 4 okt 1956 te Zuidwolde)
Blok, Hindrik (geb. 30 nov 1984 te Groningen)
Blok, Jorieke (geb. 16 feb 1994 te Groningen)
Blok, Martinus (geb. 5 mei 1988 te Groningen)
Boekema, Abel
Boekema, Albert Gerrits
Boekema, Berend
Boekema, Boeke Jacobs (geb. ± 1780)
Boekema, Bonnie (geb. 14 jul 1960 te Hoogkerk)
Boekema, Geeske Boekes (geb. 1809 te Tolbert)
Boekema, Hinke (Hennie) (geb. 10 mei 1959 te Hoogkerk)
Boekema, Iekje Abels (geb. 1897 te Marum)
Boekema, Jantje Geerts
Boekema, Ronnie (geb. 25 mrt 1967 te Hoogkerk)
Boekema, Tjeerd (geb. 30 jan 1932 te Marum - ovl. 20 jun 1973 te Hoogkerk)
Boekema, Wolter Alberts (geb. 1830 te Niebert)
Boekholt, Albert
Boekholt, Gerhardus Henderikus Alberts (geb. 2 apr 1901 te Valtherveen)
Boelens, (Hans) (ovl. voor 2 mrt 1907)
Boelens, Annechien
Boer, Aaltien Geerts (geb. 19 sep 1795 te Roden - ovl. 14 sep 1864 te Roden)
Boer, Aaltje Gerbens de (geb. 1868 te Marum)
Boer, Aaltje Heddes de (geb. 1805 te Niebert)
Boer, Aaltje Kornelis de
Boer, Albert Roelfs de (geb. ± 1785)
Boer, Alle Pieters de (geb. 1890 te Niebert)
Boer, Anna Catharina Tjeerts de (geb. 1880 te Nuis)
Boer, Anna de (geb. 5 dec 1883 te Terheijl - ovl. 17 aug 1975 te Breda)
Boer, Annechien Gepke (Anneke) de (geb. 25 aug 1936 te Nuis)
Boer, Antje de (geb. 1892 te Tolbert)
Boer, Antje de
Boer, Antje Meines de (geb. 1821 te Noordwijk)
Boer, Antje Meines de (geb. 1869 te Noordwijk)
Boer, Arend de
Boer, Arent Jans de
Boer, Ate Arends de
Boer, Auka Geertruida (geb. 7 aug 1967 te Hoogkerk)
Boer, Aukediena Arends de (geb. 1895 te Marum)
Boer, Aukje de
Boer, Baukje Tjeerts de (geb. 1851 te Nuis)
Boer, Bauktje Hendriks de (geb. 1837 te Nuis)
Boer, Bauktje Meines de (geb. 1838 te Noordwijk)
Boer, Berend Riekeles de (geb. 1888 te Marum)
Boer, Berend (geb. 28 jul 1934 te Groningen)
Boer, Bert de (geb. 1974 te Nuis)
Boer, Bonne Riekeles de (geb. 1885 te Marum)
Boer, Boukje Jannes de (geb. 1860 te Nuis)
Boer, Boukje Martens de (geb. 1898 te Grootegast)
Boer, Christine de
Boer, Derk Harms de (geb. 1801 te Lagemeeden)
Boer, Derk Jan (geb. 23 dec 1965 te Hoogkerk)
Boer, Derk Nitterts de (geb. 1812 te Marum)
Boer, Dieuwke Fokkes de (geb. ± 1805 - ovl. voor 1835)
Boer, Dieuwke Jelles de
Boer, Edsge Eeuwes de (geb. 1874 te De Wilp)
Boer, Edsge Eeuwes de
Boer, Eeuwe Edsges de (geb. 1838 te Marum)
Boer, Egbert (geb. 1861 te Roderwolde)
Boer, Eise Hendriks de (geb. ± 1780)
Boer, Eise Hendriks de (geb. 1853 te Niebert)
Boer, Elisabeth Rienks de (geb. 1908 te Marum - ovl. 1995 te Marum)
Boer, Elsina Wichers de (geb. 1864 te Nuis)
Boer, Ettje Halbes de (geb. 1884 te Marum)
Boer, Fedde de (geb. 11 jun 1880 te Terheijl - ovl. voor 1881)
Boer, Feikje Alberts de (geb. 1815 te Nuis)
Boer, Femke Arends de (ovl. voor 1856)
Boer, Ferdinand Fedde de (geb. 26 nov 1881 te Terheijl)
Boer, Fokje Meines de (geb. 1876 te Noordwijk)
Boer, Folkert Hendriks (Folkert) de (geb. 24 apr 1821 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 10 apr 1823 te Zevenhuizen (gr))
Boer, Freerk Meines de (geb. 1827 te Noordwijk)
Boer, Freerke Hendriks de (geb. ± 1825 te Zevenhuizen (gr))
Boer, Gebke Wiebes de (geb. 1794 te Noordwijk - ovl. 10 aug 1865 te Grootegast)
Boer, Geelke Wieberens de
Boer, Geert Egberts
Boer, Geertien (geb. 1886 te Roderwolde - ovl. 3 mrt 1950 te Roderwolde)
Boer, Geertien
Boer, Geertje Lubbes de (geb. 1846 te Noordwijk)
Boer, Geesje Jurjens de (geb. 1846 te Haulerwijk)
Boer, Geeske Alberts de
Boer, Geeske Harms de
Boer, Geeske Heddes de (geb. 1811 te Niebert)
Boer, Gepke Heddes de (geb. 1879 te Tolbert)
Boer, Gepke Meines de (geb. 1829 te Noordwijk)
Boer, Gerben de (geb. 1822 te Opeinde)
Boer, Gerrit Pieters de (geb. 1874 te Noordwijk - ovl. voor 1915)
Boer, Grietien
Boer, Grietje de (geb. 1895 te Nuis - ovl. 20 mei 1902 te Grootegast)
Boer, Grietje de
Boer, Grietje Hendriks de (geb. 1844 te Nuis - ovl. voor 1866)
Boer, Grietje Siemens de (geb. 1869 te Tolbert)
Boer, Grietje Tjeerts de (geb. 1896 te Niebert)
Boer, Grietje Wiebes de (geb. 1784)
Boer, Grietje (geb. 12 aug 1894 te Roderwolde)
Boer, Halbe Lubbartus Jakobs de (geb. 1849 te Niebert)
Boer, Hans Jakobs de (geb. 1781)
Boer, Harm Hendriks (Harm) de (geb. 26 aug 1816 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 mei 1881 te Nieuw Buinen)
Boer, Harm Hendriks de (geb. 1778 te Niebert)
Boer, Harm Hendriks de (geb. 1855 te Niebert)
Boer, Harm Pieters de (geb. ± 1770)
Boer, Harm Roelfs (Harm) de (geb. ± 1770)
Boer, Harm Wichers de (geb. 1868 te Marum)
Boer, Hedde Hendriks de (geb. ± 1770)
Boer, Hedde Jurriens de (geb. 1833 te Niebert)
Boer, Heiltje Roelfs de (geb. ± 1780 - ovl. voor 1820)
Boer, Helena de (geb. 7 sep 1877 te Terheijl)
Boer, Henderika de (geb. 1892 te Tolbert)
Boer, Henderika Egberta Jakobs de (geb. 1866 te Niebert)
Boer, Hendrik de (geb. 13 jan 1879 te Terheijl)
Boer, Hendrik de (geb. 1962 te Nuis)
Boer, Hendrik Eises de (geb. 1810 te Niebert)
Boer, Hendrik Harms (Hendrik) de (geb. 1795 - ovl. 23 mei 1830 te Zevenhuizen (gr))
Boer, Hendrik Heddes de (geb. ± 1800)
Boer, Hendrik Jans de (geb. 1809 te Marum - ovl. voor 1872)
Boer, Hendrik Jurjens de (geb. 1838 te Niebert)
Boer, Hendrik Siemens de (geb. 1863 te Tolbert)
Boer, Hendrik Tjeerts de (geb. 1806 te Nuis)
Boer, Hendrik Tjeerts de (geb. 1855 te Nuis)
Boer, Hendrik Tjeerts de (geb. 1876 te Marum)
Boer, Hendrik Tjeerts de (geb. 1904 te Nuis - ovl. 1984 te Nuis)
Boer, Hendrik (geb. 11 jan 1897 te Foxwolde)
Boer, Hendrik (geb. 1864 te Smilde)
Boer, Henkjan de (geb. 2001 te Groningen)
Boer, Hiltje Jannes de (geb. 1875 te Nuis)
Boer, Hindrik Heddes de (geb. 1868 te Zevenhuizen (gr))
Boer, J. (geb. te Wolvega)
Boer, Jacob Jurjens de (geb. 1850 te Niebert)
Boer, Jacob Lubbes de (geb. 1836 te Noordwijk)
Boer, Jakob Halbes de (geb. 1877 te Niebert)
Boer, Jakob Hansens de (geb. 1819 te Niebert)
Boer, Jakob Heddes de (geb. 1872 te Zevenhuizen (gr))
Boer, Jakob Meines de (geb. 9 jul 1881 te Noordwijk - ovl. 5 nov 1944 te Marum)
Boer, Jan Douwes de
Boer, Jan Heddes de (geb. 1886 te Tolbert)
Boer, Jan Jakobs de (geb. 1875 te Marum)
Boer, Jan Jannes de (geb. 1883 te Nuis)
Boer, Jan Jannes (geb. 24 jan 1894 te Foxwolde)
Boer, Jan Jans de
Boer, Jan Johannes de
Boer, Jan Pieters de
Boer, Jan Riekeles de (geb. 1878 te Marum)
Boer, Jan Ypes de
Boer, Jan
Boer, Janke de
Boer, Janke Jans de (geb. 1856 te Noordwijk - ovl. voor 1894)
Boer, Jannes Hendriks de (geb. 1854 te Nuis)
Boer, Jannes Tjeert de (geb. 7 okt 1898 te Niebert - ovl. 5 feb 1994 te Niebert)
Boer, Jannes Tjeerts de (geb. 1820 te Nuis)
Boer, Jannes
Boer, Jannita de (geb. 1997 te Groningen)
Boer, Jantje de
Boer, Jantje Eeuwes de (geb. 1873 te De Wilp)
Boer, Jantje Harms de (geb. 18 jan 1811 te Zevenhuizen (gr))
Boer, Jantje Heddes de (geb. 1869 te Zevenhuizen (gr))
Boer, Jantje Hendriks (Jantje) de (geb. 22 jul 1823 te Zevenhuizen (gr) - ovl. apr 1884 te Terheijl)
Boer, Jantje Hendriks de (geb. 1856 te Nuis)
Boer, Jantje Izebrands de
Boer, Jantje Onnes de (geb. 1830 te Noordwijk - ovl. 20 aug 1908 te Grootegast)
Boer, Jantje Pieters de (geb. 1892 te Niebert)
Boer, Jantje Riekeles de (geb. 15 aug 1875 te Buitenpost)
Boer, Jeltje Ates de (geb. 1870 te Drachten)
Boer, Jetske Jannes de (geb. 1862 te Nuis)
Boer, Johanna Lemina de
Boer, Johannes (Johan) de (geb. 1964 te Nuis)
Boer, Johannes de (geb. 17 mei 1887 te Terheijl - ovl. voor 1890)
Boer, Johannes de (geb. 21 apr 1890 te Terheijl)
Boer, Jurjen Heddes de (geb. 1865 te Zevenhuizen (gr))
Boer, Jurjen Siemens de (geb. 1795 te Grootegast)
Boer, Klaas de
Boer, Koene Egberts
Boer, Kornelis de (geb. 8 apr 1852 te Grijpskerk - ovl. 12 apr 1921 te Roden)
Boer, Kornelis Johannes de
Boer, Kornelis Riekeles de (geb. 3 jun 1874 te Achtkarspelen)
Boer, Lamke Harms de (geb. 1820 te Nuis)
Boer, Liekel Pieters de (geb. 1876 te Niebert)
Boer, Lolkje Wichers de (geb. 1860 te Nuis)
Boer, Lubbe Jacobs de (geb. 1873 te Noordwijk)
Boer, Lubbe Meines de (geb. 1837 te Noordwijk)
Boer, Lubbe Meines de (geb. 1867 te Noordwijk)
Boer, Lubbe Wiebes de (geb. 1788 te Noordwijk)
Boer, Lubbert Okkes de (geb. 11 sep 1809 te Urk - ovl. 20 jul 1849 te Lemmer)
Boer, Luikje Wiebes de (geb. 1809 te Noordwijk)
Boer, Luiktje Wiebes de
Boer, Lutdina Henderika Halbes de (geb. 1892 te Niebert)
Boer, Maaike Kornelis de (geb. 1818 te Ureterp)
Boer, Marchien de (geb. 2 sep 1885 te Terheijl)
Boer, Margrietha de
Boer, Marten Jannes de (geb. 1871 te Nuis)
Boer, Martha de (geb. 12 jan 1894 te Terheijl)
Boer, Martje Hendriks de (geb. 1846 te Nuis)
Boer, Martje Jannes de (geb. 1865 te Nuis)
Boer, Martje Pieters de (geb. 1884 te Noordwijk)
Boer, Martje Tjeerts de (geb. 1801 te Nuis)
Boer, Meine Lubbes de (geb. 1839 te Noordwijk)
Boer, Meine Wiebes de (geb. 1787 te Noordwijk)
Boer, Metje Hendriks de (geb. 1848 te Nuis)
Boer, Mina (geb. 1899 te Foxwolde)
Boer, Neissien (Niesje) de
Boer, Nittert Gerrits de (geb. ± 1780)
Boer, Okke de
Boer, Onne Wijbes de
Boer, Pieter de
Boer, Pieter Meines de (geb. 1846 te Noordwijk)
Boer, Pieterdina Meines de (geb. 1889 te Marum)
Boer, Pieterke Fokkes de (geb. ± 1790)
Boer, Reina Hendriks de (geb. 1840 te Nuis)
Boer, Reina Tjeerts de (geb. 1889 te Marum)
Boer, Reint Roelof de (geb. 1893 te Wildervank)
Boer, Rense Jakobs de (geb. 1883 te Marum)
Boer, Rense Pieters de (geb. 1881 te Noordwijk)
Boer, Rensina de (geb. 1997 te Groningen)
Boer, Renskje Jakobs de (geb. 1893 te Noordwijk)
Boer, Riekele Kornelis de (geb. ± 1845)
Boer, Rienk Riekeles de (geb. 1880 te Marum)
Boer, Roelf de (geb. ± 1740)
Boer, Roelfina Jakoba de (geb. 16 nov 1892 te Terheijl)
Boer, Roelfke Hansens de (geb. 1821 te Niebert)
Boer, Siemen Jurjens de (geb. 1826 te Marum)
Boer, Siemen Jurjens de
Boer, Sietska Jans de (geb. 15 mrt 1816 te Westergeest - ovl. 20 feb 1896 te Grootegast)
Boer, Sipke de
Boer, Sjouktje Derks de (geb. 1844 te Niebert)
Boer, Taeke Riekeles de (geb. 1882 - ovl. 22 mrt 1929 te Smallingerland)
Boer, Tietje Harms de (geb. 1895 te Tolbert)
Boer, Tjeerd de (geb. 2 mrt 1916 te Grootegast - ovl. 6 mrt 1916 te Grootegast)
Boer, Tjeert de (geb. 1933 te Nuis)
Boer, Tjeert de (geb. 2001 te Groningen)
Boer, Tjeert Hendriks de (geb. 1851 te Nuis)
Boer, Tjeert Jannes de (geb. 1868 te Nuis)
Boer, Tjeert Jannes de
Boer, Tjeert Tjeerts de (geb. ± 1770)
Boer, Tjeert Tjeerts de (geb. 1816 te Nuis)
Boer, Tjeert Tjeerts de (geb. 1853 te Nuis)
Boer, Tjitske Pieters de (geb. 1890 te De Wilp)
Boer, Trientje de (geb. 13 sep 1888 te Terheijl)
Boer, Trientje Tjeerts de (geb. 1849 te Nuis)
Boer, Trijntje Jans de (geb. 22 okt 1771 te Langweer - ovl. 11 mei 1829 te Ouwsterhaule)
Boer, Trijntje Meines de (geb. 1831 te Noordwijk)
Boer, Trijntje Roelfs de (geb. ± 1770)
Boer, Wicher de
Boer, Wiebe Jakobs de (geb. 1877 te Noordwijk)
Boer, Wiebe Lubbes de (geb. 1832 te Noordwijk)
Boer, Wiebe Meinnes de (geb. ± 1755)
Boer, Wieger Hendrik Halbes de (geb. 1878 te Niebert)
Boer, Willemke Tjeerds de (geb. 1878 te Nuis)
Boer, Wiske Fokkes de (geb. ± 1790)
Boeree, ?
Boerema (Boers(e)ma), Popke Wijtzes (geb. 1770 - ovl. 20 nov 1847 te Marum)
Boerema, Aukje
Boerema, Froukje (Trientje?) Popkes (geb. 1802 te Marum)
Boerema, Geert Jans (geb. 1871 te Marum)
Boerema, Gerke Wolters (geb. 1868 te De Wilp)
Boerema, Gerkje
Boerema, Harmanna
Boerema, IJtske Gerreke
Boerema, Jacob
Boerema, Jan Johannes Jans (geb. 1874 te Enumatil)
Boerema, Jan Willems (geb. 1863 te Nuis)
Boerema, Jan
Boerema, Jan
Boerema, Jetske Jans
Boerema, Lieuwkje Menses (Luiktje) (geb. 22 sep 1793 te Marum - ovl. 7 dec 1856 te Grootegast)
Boerema, Mense Pieters
Boerema, Reina (geb. 1894 te Groningen)
Boerema, Sieuwkje
Boerema, Willem Jans (geb. 1890 te Marum)
Boerema, Willem Pieters
Boerema, Wolter
Boerhaven, Hinderk Freerks
Boerhaven, Maria Hinderks (geb. 29 aug 1798 te Meeden)
Boering, Egbertje Jans (geb. 1791)
Boering, Jan Geerts
Boering, Maria Jans (geb. ± 1795)
Boeringe (Buiring), Hinderkien
Boerma, Egberdina
Boersema, Antje Popkes (geb. 1810 te Marum)
Boersema, Eelktje
Boersema, Popke Wietses (geb. 1848 te Marum)
Boersema, Wietse Popkes (geb. 1814 te Marum)
Boersma, Aaltje Luitsens
Boersma, Antje Luitjens (geb. 1802 te Doezum)
Boersma, Dieuwke Ales
Boersma, Fardouw Wijtses
Boersma, Fokje Jans (Fokje) (geb. 26 jan 1788 te Westergeest)
Boersma, Gertje Alles
Boersma, Henderika (geb. 2 okt 1932 te Niebert - ovl. 24 jun 1990 te Almelo)
Boersma, Jan Fokkes (Jan)
Boersma, Klaas Jan
Boersma, Luitjen Freerks
Boersma, Sijtske
Boeskool, Aukje(n) Jannes (geb. ± 1765)
Boetje, Baaike
Bokkema, Jan
Bokkema, Nanne (geb. 1870 te Foudgum)
Bokma, Jacob
Bolhuis, Abraham (geb. 4 okt 1864 te Groningen - ovl. ± 1925)
Bolhuis, Albert Popkes van (geb. 1757 - ovl. 1 jun 1828 te Hoornsedijk)
Bolhuis, Alle Derks van (geb. 1851 te Nuis - ovl. 31 dec 1927 te Den Horn)
Bolhuis, Berend Wiebes
Bolhuis, Derk Alles van (geb. 1881 te Hoogkerk)
Bolhuis, Derk Popkes van (geb. 16 jan 1822 te Groningen - ovl. 8 feb 1902 te Zevenhuizen (gr))
Bolhuis, Feike
Bolhuis, Geertje (geb. 1832 te Niekerk)
Bolhuis, Greta Froukje (geb. 3 apr 1923 te Amsterdam)
Bolhuis, Henderika Jakoba van (geb. 1855 te Nuis)
Bolhuis, Henderika van
Bolhuis, Jacob Jans
Bolhuis, Jakob Sijbrand (geb. 3 jul 1893 te Groningen - ovl. 28 jul 1947 te Amsterdam)
Bolhuis, Kornelis (ovl. voor 1832)
Bolhuis, Marjan (geb. 11 jun 1962 te Winsum (Gr))
Bolhuis, Meenskje
Bolhuis, Peter (geb. 27 sep 1897 te Groningen)
Bolhuis, Popko Alberts van (ged. 21 feb 1787 te Groningen - ovl. 1 apr 1847 te Midwolde)
Bolhuis, Popko Derks van (geb. 1849 te Nuis)
Bolhuis, Siebrand (geb. 25 mei 1895 te Groningen)
Bolhuis, Sjouktje Derks van (geb. 4 jun 1857 te Nuis - ovl. 28 jan 1929 te Doezum)
Bolhuis, Trientje Feikes (geb. 1889 te Niekerk)
Bolhuis, Wiebe Berends (geb. 1881 te Surhuizum)
Bolhuis, Willem Jans
Bolkema, Aukjen Karstens (ovl. voor 1827)
Bolkema, Jan (geb. 1846 te Marum)
Bolkema, Jetske Jans
Bolt, Alle Siebrens (geb. 1898 te Baflo)
Bolt, Anje Jans (geb. 1804)
Bolt, Jan Roelfs
Bolt, Pieter
Bolt, Siebren Pieters (geb. 1868 te Sebaldeburen)
Boltjes, Harm
Boltjes, Sievertje Harms (geb. 1896 te Bellingwolde)
Bomert, Willem Wolters
Bomert, Wolterdina (geb. 25 jan 1858 te Hoogeveen)
Bomhof, Gerritdina Albertina
Bonnema, Berend Ykes
Bonnema, Eije (Eje) Berends (geb. 1740 - ovl. 19 aug 1822 te Nuis)
Bonnema, Hotze Jacobs (geb. 1885 te Wonseradeel)
Bonnema, Jacob
Bonnema, Ouwkje Ejes (geb. 1803 te Nuis)
Bonnema, Roelfke Eijes (IJes, IJkes, Ekes) (ged. 12 sep 1799 te Nuis - ovl. 31 mei 1877 te Nuis)
Bons, Wobbina Jans
Bont, Margje Koenders
Booijes, Menstje
Boon, Gertje
Boonstra, Aafke (geb. 1893 te Opende)
Boonstra, Akke Jans
Boonstra, Anna Sjoerds (geb. 1880 te Tolbert)
Boonstra, Antje Sjoerds
Boonstra, Dirk
Boonstra, Geertje IJpes
Boonstra, Geertje
Boonstra, Harm Tjerks (geb. 1892 te Leek)
Boonstra, Hendrik Pieters (geb. 1851 te Siegerswoude)
Boonstra, IJktje Johannes (geb. 7 aug 1794 te De Waard (gem. Grijpskerk) - ovl. 8 mei 1848 te Niezijl)
Boonstra, Jantje Tjerks (geb. 1898 te Tolbert)
Boonstra, Jetske Sjoerds (geb. 1884 te Tolbert)
Boonstra, Johanna
Boonstra, Johannes
Boonstra, Klaas
Boonstra, Luitzen Sjoerds (geb. ± 1825)
Boonstra, Luitzen Sjoerds (geb. 1888 te Tolbert)
Boonstra, Luitzen Tjerks (geb. 1889 te Leek)
Boonstra, Pieter Eizes
Boonstra, Seesche Tjerks (geb. 1885 te Leek)
Boonstra, Sieuwke Tjerks (geb. 1896 te Leek)
Boonstra, Sjoerd Luitzens (geb. 1849 te Surhuizum)
Boonstra, Sjoukje (geb. te Emmen - ovl. te Groningen)
Boonstra, Teede Wisses
Boonstra, Tjerk Luitzens (geb. 1854 te Surhuizum)
Boonstra, Trientje Jans
Boonstra, Warmeltje Tjerks (geb. 1887 te Leek)
Boonstra, Wietske Tjerks (geb. 1893 te Leek)
Boonstra, Wisse Tedes (geb. dec 1788 - ovl. voor 1837)
Boor, Luddina van de
Boot, Jan
Boot, Pieter Jans (geb. 1887 te Ezinge)
Booy, Jantje Fransens de
Borgesius, Helena Harmanna (geb. 7 jun 1790 te Nieuw Beerta)
Borgesius, Jacobus Goedhardus
Boringa, Jetske Ruurds
Borman, Antonia (geb. 23 sep 1912 te Utrecht - ovl. 5 jun 2001 te Amersfoort)
Borst, Trijntje
Bos, Aaltje
Bos, Albertje Jakobs (geb. 1875 te Tolbert)
Bos, Anne Roels (geb. 1883 te Boornbergum)
Bos, Antje
Bos, Egbert Egberts (geb. 27 apr 1827 te Wildervank)
Bos, Egbert Harms
Bos, Elisabeth Hillebrands
Bos, Elsien Alberts (geb. 4 dec 1817 te Nieuwe Pekela - ovl. 8 nov 1856 te Stadskanaal)
Bos, Femke Hendriks
Bos, Hendrik Gerrits
Bos, Hiltje Hendriks (ovl. voor 1834)
Bos, Hiltje (geb. 1837 te Doezum)
Bos, Hiltje
Bos, Hinderika
Bos, Jakob
Bos, Jan Sakes van den
Bos, Jantje Jans
Bos, Jeltje Sytzes
Bos, Renskje
Bos, Roel
Bos, Roelof
Bos, Roelofje Jans van den (geb. 30 aug 1893)
Bos, Trientje
Bos, Trijntje Remmelts de
Boskamp, Janna
Bosklopper, Bauktje
Bosklopper, Eltje Pieters (geb. 1811 te Marum)
Bosklopper, Gerrit Tjeerts
Bosklopper, Johannes
Bosklopper, Maaike
Bosklopper, Pieter Tjeerts
Bosklopper, Riemkje (geb. 1851 te Marum)
Bosklopper, Willemina (geb. 1874 te Sebaldeburen)
Bosma, Aaltje
Bosma, Andries Jacobs (geb. 1871 te Appelscha)
Bosma, Antje Renses
Bosma, Dooje Hindriks (geb. 1790)
Bosma, Ente (geb. 1866 te Onstwedde - ovl. voor 1935)
Bosma, Hindrik Klasens
Bosma, Jacob Eizes
Bosma, Jan
Bosma, Jeltje
Bosma, Lammegien Hindriks (geb. 26 aug 1796 te Roden)
Bosma, Lutske
Bosma, Martje Popkes (geb. 1894 te Drachten)
Bosma, Popke Geerts
Bosma, Trijntje
Bosman, Akke Martijnus (geb. ± 1765)
Bosman, Antje Botes
Bosman, Bote Jacobs
Bosman, Catharina (Anna Catharina) (geb. 1786 te Marum)
Bosman, Jacob Botes (geb. 1812 te Midwolde)
Bosman, Jozua
Bosman, Martinus (geb. ± 1735)
Bosschema, Aaltje
Bosscher, Imke Alberts
Botema, Cornelia Pieters (ovl. voor 1885)
Botstra, Riemke Gooytzens
Bottema, Grietje Symens
Boudewijn, Henderika Pieters (geb. 1854 te Marum)
Boudewijn, Pieter
Boukamp, Trijntje Berends
Bouma, Aaltje Jelkes
Bouma, Grietje Nannes
Bouma, Jan Jelkes
Bouma, Pieter Riemers
Bouma, Pieter Tjallings (geb. 1883 te De Wilp)
Bouma, Rinse Wobbes (geb. 1803 te Surhuizum)
Bouma, Tjalling Pieters (geb. 1852 te Ureterp)
Bouma, Tjitske Feddes (ovl. voor 1848)
Bouma, Tjoltje Jans (geb. 1850 te Nijega)
Bouma, Wobbe Nannes
Bouman, Grietje Arents
Bouman, Jan
Bousema, Aafke
Bousema, Berend (geb. ± 1646 te Lettelbert - ovl. 1681 te Lettelbert)
Bousema, Goitzen Berends
Bousema, Grietje Drewes (geb. ± 1790)
Bousema, Hendrik Goitzens (geb. 1831 te Ureterp)
Bousema, Ile
Bousema, Jan Mentes
Bousema, Jantje
Bousema, Mente Jans (geb. 1799 te Zuidhorn - ovl. 28 nov 1826 te Noordhorn)
Bousma de Haan, Dreuwes (geb. ± 1835)
Boutzema, Anje Willems (geb. 14 jan 1819 te Feerwerd - ovl. 17 jun 1851 te Oldehove)
Boutzema, Willem Harms
Bouwkamp, Annegien Jans
Bouwkamp, Grietje Thijs
Bouwkamp, Jan
Bouwkamp, Wieberdina (geb. 20 okt 1863 te Uithuizen)
Bouwkamp, Wubbechien (geb. 22 jun 1840 te Haren)
Bouwma, Wolterrika
Bouwman, Geziena Hendriks (geb. 1888 te Roden)
Bouwman, Hendrik
Bouwman, Trientje
Bouwsma, Goitze Hendriks (geb. 1838 te Ureterp)
Bouwsma, Hendrik Berends
Braak, Jantje de
Braamskamp, Jantien Kornelis
Brakel, Geesje Harms (geb. 1898 te Emmen)
Brakel, Harm
Brakk, Cornelia Richardina
Bralts, Andries Hendriks
Bralts, Antje (geb. 12 jul 1830 te Sebaldeburen)
Bralts, Marijke (geb. 1871 te Tolbert)
Bralts, Pieter
Brandsma, Aaltje
Brandsma, Jan Hillebrands
Brandsma, Janke Jans (geb. 1798 te Grootegast)
Brandsma, Johanna
Bransema, Sijbrichje
Breedveld, Jakob
Breedveld, Stientje (geb. 1877 te Borger)
Breemhaar, Elske Gerrits (geb. 1873 te Doezum)
Breemhaar, Geert Claassens
Breemhaar, Gerrit
Breemhaar, Jantje Jans
Breemhaar, Roelfien Willems
Bremer, Jan
Brik, Pieter Eles
Brik, Rinze Pieters (geb. 1889 te Drachten)
Brilstra, Jakob
Brilstra, Lucas
Brilstra, Lupke Jakobs (geb. 1862 te Noordhorn)
Brink, Abel Jans
Brink, Albert Lucas (geb. 1810 te Peize)
Brink, Albert (geb. 1866 te Roden - ovl. voor 1948)
Brink, Albertien Thijs (geb. 4 jun 1801 te Lieveren - ovl. 24 sep 1866 te Roden)
Brink, Albertien Willems
Brink, Aldert (geb. 1852 te Peize - ovl. 3 feb 1938 te Peize)
Brink, Andries
Brink, Anna Lucas (geb. 13 mrt 1803 te Peize - ovl. 6 jul 1844 te Roden)
Brink, Berend Stevens (geb. ± 1797)
Brink, Cornelisjen Berends (geb. 5 jul 1811 te Roden - ovl. 25 aug 1902 te Langelo)
Brink, E.
Brink, Egberdina
Brink, Egbert (geb. 1875 te Roden - ovl. na 1918)
Brink, Fenna
Brink, Fennegien (geb. 1855 te Peize)
Brink, Grietien Jans (Grietje) (geb. 25 feb 1816 te Roden - ovl. 28 sep 1898 te Peize)
Brink, Grietien
Brink, Henderkien (geb. 1876 te Roden)
Brink, Hendrik
Brink, Hendrik
Brink, Hillechien Abels (geb. 9 dec 1806 te Haren - ovl. 4 mei 1854 te Paterswolde)
Brink, Hiltje Jans (geb. 1885 te Zevenhuizen (gr))
Brink, Hindrik
Brink, Jacobje (geb. 27 nov 1865 te Zevenhuizen (gr))
Brink, Jan Abels
Brink, Jan Eitens
Brink, Jan Engbert (geb. 3 nov 1812 te Peize)
Brink, Jan Geerts
Brink, Jan Geerts
Brink, Jan Lucas (geb. 1801 te Peize)
Brink, Jan (geb. ± 1828 te Paterswolde)
Brink, Jan (geb. 1823 te Leek)
Brink, Jan
Brink, Jan
Brink, Jantien (geb. 1 nov 1909 te Roden - ovl. 13 mei 1910 te Leutingewolde)
Brink, Jantje Hendriks (geb. 1805 te Delfzijl)
Brink, Klaas Geerts
Brink, Klaas (geb. 16 nov 1881 te Peize)
Brink, Lucas Jans (geb. 17 sep 1844 te Terheijl)
Brink, Lucas Jans (geb. 19 apr 1772 te Haren - ovl. 9 feb 1819 te Peize)
Brink, Lucas (geb. 20 jun 1856 te Roden)
Brink, Lukas (geb. 21 sep 1851 te Eelde)
Brink, Marchien (geb. 22 apr 1888 te Alteveer - ovl. 7 jan 1914 te Alteveer)
Brink, Martje Roelfs
Brink, Sakje
Brink, Sibrand (geb. 1827 te Roden)
Brink, Ties Stevens
Brink, Trientje
Brink, Wolter
Brinkman, Geert Gerrits
Brinkman, Jantje Geerts
Brinkman, Johanna Regina
Brinks, Roelof (geb. ± 1889 te Vlagtwedde)
Brinks, Steven
Broeils (Ruils) (Bruils) (Bruels), Grietje Lammerts (geb. 5 jan 1826 te Tinallinge - ovl. 25 feb 1914 te Baflo)
Broeils, Lammert Hendriks
Broek, Janna Jacobs van der
Broekema (Broeksma), Johannes Jacobs (Jans) (ovl. voor 1840)
Broekema, Derk Willems (geb. 1866 te Westernieland - ovl. voor 1941)
Broekema, Willem
Broeker, Renetta Petronella
Broersma, Alle
Broersma, Lolkje Aukes (ovl. voor 1862)
Broersma, Marten (geb. 1865 te Opende)
Broersma, Trijntje
Brommer, Jacob Jans (geb. 1798 te Elsloo - ovl. 13 apr 1843 te Drachten)
Bron, Arent Hendriks
Bron, Eeuwe Jentjes (geb. 1839 te Marum)
Bron, Evert (geb. 1829 te Marum)
Bron, Foektjen Freerks (geb. 1866 te De Wilp - ovl. 29 mei 1908 te Grootegast)
Bron, Freerk (geb. ± 1835)
Bron, Geeske Jentes
Bron, Grietje
Bron, Harke Kornelis
Bron, Harmke Harkes
Bron, Hendrik Jentjes (geb. 1836 te Marum)
Bron, Hiltje Freerks (geb. 1861 te De Wilp)
Bron, Hiltje
Bron, Iekje
Bron, Iektje Ientjes
Bron, Jan Meinderts (geb. 7 mrt 1837 te Roden - ovl. 25 nov 1905 te Roden)
Bron, Jan Melles
Bron, Jan (geb. 27 jan 1836 te Roden)
Bron, Jeltje Arents (geb. 1809)
Bron, Jentje Pieters
Bron, Johanna (geb. 28 aug 1875 te Roden - ovl. 5 jul 1948 te Roden)
Bron, Klaas (geb. 5 apr 1880 te Roden)
Bron, Meindert Jans (geb. 20 mei 1799 te Leek - ovl. 15 feb 1879 te Roden)
Bron, Meindert (geb. 22 jun 1872 te Roden)
Bron, Melle Jans (geb. 1807 te Leek)
Bron, Melle (geb. 1875 te Tolbert)
Bron, Sieuwke Jans (geb. 1789 te Zevenhuizen (gr) ?)
Bron, Trijntje Freerks (geb. 1857 te De Wilp)
Bron, Wietse Jentes (geb. 1834 te Marum)
Brouwer (Wint?), Roelfke Harms
Brouwer, Antje
Brouwer, Bastiaan Renze (ovl. voor 1870)
Brouwer, Hendrikje Halbes
Brouwer, Ieke (geb. 3 jun 1931 te Roden)
Brouwer, Lammechien
Brouwer, Wytske Johannes
Brouwers, Justus Bartholomeus
Brouwers, Petrus Justus (geb. 22 nov 1789 te Roden)
Brug, Aukje van der
Brug, Geelke Rinzes van der (geb. 1820 te Drachten - ovl. voor 1849)
Brug, Rinze Harmens van der
Bruggeman, Johannes (Johan)
Bruggeman, Marinus (Marti)
Bruggen, Antje Alberts van
Brugmans, Hajo (geb. 30 mrt 1817 te Groningen)
Brugmans, Izaak Johannes (geb. 10 sep 1843 te Groningen)
Bruin, ? de
Bruin, Auke Hindriks de (geb. 1886 te Zevenhuizen (gr))
Bruin, Freerkje de
Bruin, Hindrik de
Bruin, Iwe Hindriks de (geb. 1883 te Zevenhuizen (gr))
Bruinenberg, Henderika
Bruins, Albert
Bruins, Albertus
Bruins, Alijda Koerts
Bruins, Elizabeth Klaassens (geb. 24 jan 1802 te Aduard)
Bruins, Greta Hilda
Bruins, Jan Reints
Bruins, Jan (geb. 29 nov 1842 te Ruinen)
Bruins, Klaas
Bruins, Reint Jans (geb. ± 1815 te Ruinerwold)
Bruinsma, Corneles Willems (geb. 1820 te Zevenhuizen (gr))
Bruinsma, Cornelis Willems (geb. 1768 te Lucaswolde (?) - ovl. 6 jan 1827 te Leek)
Bruinsma, Geertje (Geertje) (geb. 1839 te Tolbert)
Bruinsma, IJmktje (geb. 24 okt 1826 te Zevenhuizen (gr))
Bruinsma, IJtje
Bruinsma, Jan Cornelis (geb. 1792)
Bruinsma, Janke (Jenke) (geb. 2 dec 1828 te Zevenhuizen (gr))
Bruinsma, Janke
Bruinsma, Kornelis (geb. 1831 te Zevenhuizen (gr))
Bruinsma, Menke Jans
Bruinsma, Pieterina
Bruinsma, Teetske (geb. 19 sep 1828 te Zevenhuizen (gr))
Bruinsma, Tjitte Kornelis (geb. 1802 te Luxwoude Opsterland (Zevenhuizen (gr) ?) - ovl. voor 1880)
Bruinsma, Wietske (geb. 1875 te Feerwerd - ovl. 28 mrt 1879 te Hoogkerk)
Bruinsma, Willem Cornelis (geb. 1795)
Bruinsma, Willem (geb. 1791 - ovl. voor 1795)
Bruinsma, Willem (geb. 9 jan 1836 te Leek)
Bruning, Agata Abelia (ovl. voor 1828)
Buetkamp, Gerrit Harms
Buetkamp, Trientje (geb. 18 feb 1819 te Marum)
Buikema, Hendrikje Rijpkes
Buil (Beul), Geeske Hindriks (Hendriks)
Buil, Aafke Hendriks (geb. 1787 te Zevenhuizen (gr))
Buil, Geertje Jans (geb. 1824 te Zevenhuizen (gr))
Buil, Gerrit Hindriks (geb. 1798)
Buil, Gerritje Hendriks (geb. 1794)
Buil, Grietje Hendriks (geb. 1800 te Zevenhuizen (gr))
Buil, Grietje Jans (geb. 1821 te Zevenhuizen (gr))
Buil, Hindrik Gerrits
Buil, Hindrik Jans (geb. 1812 te Zevenhuizen (gr))
Buil, Jan Hindriks
Buil, Jantje Gerrits (geb. 1823 te Zevenhuizen (gr))
Buil, Jantje
Buil, Martje (geb. 1838 te Zevenhuizen (gr))
Buil, Teetske Gerrits (geb. 1826 te Zevenhuizen (gr))
Buining, Derk Jans (geb. 1851 te Groningen)
Buining, Jan Hindriks
Buisman, Jantje (geb. 11 jun 1807 te Blokzijl - ovl. 22 feb 1883 te Blokzijl)
Buisman, Willem Pieters
Buist, Dieuwke Girbes
Buist, Geeske Jans (geb. 1850 te Zevenhuizen (gr))
Buist, Gerrit Girbes (geb. 1825 te Zevenhuizen (gr))
Buist, Girbe Hindriks
Buist, Harm (geb. te Zevenhuizen (gr))
Buist, Jakobus Gerrits (geb. te Oostwold)
Buist, Jan Girbes
Buist, Jan Jennes (geb. 1798)
Buist, Jantje Hendriks
Buist, Jantje
Buist, Jenne Jans
Buist, Jenne Jennes
Buist, S
Buist, Sjoerd Jennes (geb. 1832 te Marum)
Buitenkamp, Derk
Buitenkamp, Jantje (geb. 1894 te Hoogezand)
Buiter, Ebo
Buiter, Geessien Ebo`s (geb. 1851 te Wagenborgen)
Buiter, Jantje Luitjens
Buitkamp, Alle (geb. 1890 te Marum)
Buitkamp, Antje Gerrits (geb. 1889 te Marum)
Buitkamp, Barteld Jans (geb. 1869 te Marum)
Buitkamp, Gerrit
Buitkamp, Jan
Buizema, Geertruid Klazens (geb. 14 okt 1804 te Roderwolde - ovl. 17 mei 1856 te De Zulthe)
Bulthuis, Gerrit
Bulthuis, Menso (geb. 1885 te Obergum)
Bultman, Freeke
Buma, Hepke Pieters (geb. 1879 te Opende)
Buma, Pieter
Buning, Jantien Hindriks
Burema, Barteld Germs (geb. 1881 te Nuis)
Burema, Germ
Burema, Klaas Germs (geb. 1868 te Marum)
Burema, Wiebrigje Klaassens (geb. 1892 te Leek)
Burgler, Melis
Burgler, Tiemen Melis (geb. 1890 te Noordhorn)
Burgstra (Burgsema), Jantje Hendriks (geb. 1802 te Nuis)
Burgstra, Albert Hendriks (geb. ± 1820)
Burgstra, Albert Hendriks (geb. 1879 te Marum)
Burgstra, Anna Catharina Alberts (geb. 1846 te Nuis)
Burgstra, Antje Alberts (geb. 1850 te Marum)
Burgstra, Derk Hendriks (geb. 1804 te Nuis)
Burgstra, Gepke Hendriks (geb. 1817 te Nuis)
Burgstra, Grietje Derks (geb. 1838 te Marum)
Burgstra, Hendrik Alberts (geb. 1848 te Marum)
Burgstra, Hendrik Derks (geb. 1840 te Marum)
Burgstra, Hendrik Derks
Burgstra, Hiltje Tjeerts (geb. 1900 te Doezum)
Burgstra, IJkje Hendriks (geb. 1811 te Nuis - ovl. voor 1888)
Burgstra, Jantje Alberts (geb. 1849 te Nuis)
Burgstra, Jentje Alberts (geb. 1860 te Marum)
Burgstra, Nietje Dirks (geb. 1843 te Marum)
Burgstra, Tjeert
Buring, Egbert
Burink, Johan Jozef
Burink, Marianne Maria Gesina
Busbroek, Johanna Jacoba
Busch, Elisabeth Carolina Wilhelmina
Busscher, Derk (geb. ± 1770)
Busscher, Elsien
Busscher, Hendrik Derks (geb. 1801 te Groningen)
Buuren, Mariska van
Buurmans, Auke Martens (geb. 5 dec 1892 te Westdongeradeel)
Buurmans, Eelkje Martens (geb. 4 jul 1887 te Westdongeradeel)
Buurmans, Hendrik Martens (geb. 9 nov 1896 te Westdongeradeel)
Buurmans, Hendrikje Martens (geb. 16 nov 1889 te Westdongeradeel)
Buurmans, Marten Aukes
Buursma, Aaltje Jans
Buursma, Lolke Tjeerds (geb. 1850 te Drachten)
Buursma, Tjeerd Jans
Buys, Hendrik
Buys, Hester
Buys, Meerten
Carsten, Grietje
Casemier, Benne Folkerts (geb. 1785 te Leek)
Casemier, Berend Jans (geb. 1866 te Niebert)
Casemier, Berend Jochums (geb. 1819 te Niebert)
Casemier, Berendje (geb. ± 1845)
Casemier, Feike Hendriks (geb. ± 1772 te Sebaldeburen)
Casemier, Folkert Bennes (Folkert) (geb. ± 1755)
Casemier, Geertje Jans (geb. ± 1750)
Casemier, Hindrik Menses (geb. 1782 te Tolbert)
Casemier, Jan Jogchums (geb. ± 1835)
Casemier, Jochum Berends (geb. ± 1790)
Casemier, Tetje (geb. ± 1835)
Casimier, Benne Lammerts (geb. 1 mrt 1728 te Leek - ovl. 15 mrt 1810 te Leek)
Casimier, Grietje Folkerts (geb. 1795)
Casimier, Jantje Hendriks (Jantje) (geb. ± 1765)
Cazemier, Abel Berends (geb. ± 1785)
Cazemier, Abel Hendriks
Cazemier, Abel (geb. 0)
Cazemier, Agnes Duranda (Agnes)
Cazemier, Albert Jakobs (geb. 1865 te Leek)
Cazemier, Andries
Cazemier, Antje Hendriks (geb. 1766 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 apr 1824 te Doezum)
Cazemier, Beerent Hindriks (geb. 1767 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Berend Alberts
Cazemier, Duurt Klaas Ernst
Cazemier, Duurt
Cazemier, Evelina Jacoba (Eveline)
Cazemier, Evertdine Temmine (Dinie)
Cazemier, Feike Hindriks (geb. 11 jan 1756 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1757)
Cazemier, Feike Hindriks (geb. 1761 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 3 nov 1838 te Sebaldeburen)
Cazemier, Feike Hindriks (geb. 3 apr 1757 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1761)
Cazemier, Fokje
Cazemier, Frederika Bennes (geb. ± 1805)
Cazemier, Frouktje Abels (geb. 1813 te Tolbert)
Cazemier, Geert Folkerts
Cazemier, Geertje (geb. 1836 - ovl. voor 1889)
Cazemier, Gepke Stoffers (geb. 1803 te Nuis)
Cazemier, Hendrik (Henk)
Cazemier, Hendrik Jennes (geb. 1876 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Hendrik Kornelis Zuiderhoek (geb. ± 1830)
Cazemier, Hendrik (geb. 1813 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Hindrik Berents (geb. ± 1770)
Cazemier, Hindrik Berents (geb. okt 1730 te Midwolde - ovl. 5 jun 1809 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Hindrik Roelfs
Cazemier, Jacobje (geb. 21 okt 1899 te Leutingewolde - ovl. 18 dec 1976 te Groningen)
Cazemier, Jakob
Cazemier, Jakobje (geb. 1865 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 jun 1936 te Nieuw Roden)
Cazemier, Jantien Hindriks (geb. 1801 te Groningen)
Cazemier, Jantje Abels
Cazemier, Jantje Berends (geb. 1793 te Midwolde)
Cazemier, Jantje Hindriks (geb. 1772 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 10 jun 1843 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Jenne (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1926)
Cazemier, Lemke (geb. 1854 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Margaretha Onnes (geb. 1892 te Marum)
Cazemier, Marieke Berends (geb. ± 1790)
Cazemier, Martje Geerts (geb. 1824 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Martje Hendriks (geb. 1774 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 dec 1857 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Myrna Theresa (Myrna)
Cazemier, Nandina Harmanna (geb. 1835 te Leek)
Cazemier, Onne Berents (geb. 1733 te Midwolde - ovl. 2 jan 1823 te Tolbert)
Cazemier, Onne Hendriks (geb. 1862 te Tolbert - ovl. voor 1897)
Cazemier, Roeletta Harma (Roelinda)
Cazemier, Roelf
Cazemier, Roelfke Hendriks (geb. 1777 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Saaktje Folkerts (Saakje) (geb. 1798 te Leek - ovl. 11 mei 1868 te Zevenhuizen (gr))
Cazemier, Sikko Staal
Cazemier, Stoffer Hendriks (geb. ± 1770)
Cazemier, Trijntje (Trijntje) (geb. 4 dec 1820 te Tolbert)
Cazemier, Trijntje Hendriks (geb. 1770 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 7 feb 1848 te Leek)
Cazemier, Wietske Berends (geb. 1812 - ovl. voor 1885)
Cazemier, Yke Hindriks (geb. 1765 te Zevenhuizen (gr))
Centen, Clara Jacoba (geb. 17 jul 1808 te Nijmegen)
Centen, Derk Willem
Cleef, Gerrit van
Cleef, Rebekka Henderika van (geb. 4 jun 1818 te Beilen)
Cleveringa, Freerk
Cleveringa, Trientje (geb. 14 sep 1899 te Stitswerd (Gr))
Clewitz, Henderkien Siemons
Conraads, Christiaan Martijnus (geb. 1815 te Leek)
Coopman, Hendrik Geerts (geb. ± 1670)
Copinga, Albertus Jans (geb. 2 sep 1744 te Groningen - ovl. 6 sep 1833 te Exloo)
Copinga, Anje Jans Iwema (geb. 7 dec 1796 te Ezinge)
Copinga, Barbertje (geb. 1870 te Tolbert)
Copinga, Beerendje Obbo's (geb. 1816 - ovl. 27 mei 1817 te Grootegast)
Copinga, Berend Andries Obbo's (geb. 1818 te Sebaldeburen - ovl. 4 mrt 1896 te Grootegast)
Copinga, Bertus
Copinga, Bouke (geb. ± 1915)
Copinga, Derk Jans (geb. 1866 te De Wilp)
Copinga, Engeltje Obbo's (geb. 1833 te Sebaldeburen - ovl. 23 sep 1906 te Grootegast)
Copinga, Fokje Obbo's (geb. 1824 - ovl. 26 jan 1830 te Grootegast)
Copinga, Foktje Obbe's (geb. 1831 te Sebaldeburen - ovl. 3 dec 1907 te Grootegast)
Copinga, Geert Hendriks (geb. ± 1695)
Copinga, Grietje Jacobs (geb. 3 mrt 1805 te Groningen)
Copinga, Hemmo Jacobs (geb. 1 dec 1735 te Groningen - ovl. voor 1802)
Copinga, Hendrik Hendriks (geb. ± 1705)
Copinga, Hendrik Obbo's (geb. ± 1745)
Copinga, Jacob Hemmo's (geb. ± 1768 - ovl. 18 jul 1852 te Groningen)
Copinga, Jacob Hendriks (geb. 1700)
Copinga, Jacob (geb. 31 mrt 1910 - ovl. 1 sep 1983 te Groningen)
Copinga, Jacoba Jacobs (geb. 20 dec 1815 te Groningen)
Copinga, Jacoba Obbo's (geb. 1912 te Opende - ovl. 24 dec 1916 te Grootegast)
Copinga, Jakob Obbo's (geb. 1839 te Sebaldeburen - ovl. 30 okt 1910 te Grootegast)
Copinga, Jakob Obbo's (geb. 1908 te Opende - ovl. 21 dec 1909 te Grootegast)
Copinga, Jakoba Obbo's (geb. 1826 te Sebaldeburen - ovl. 15 aug 1905 te Grootegast)
Copinga, Jan Hendrik Obbo's (geb. 1816 te Sebaldeburen - ovl. 9 jan 1904 te Oldekerk)
Copinga, Jan Hendriks (geb. ± 1710)
Copinga, Jan Hendriks (geb. ± 1770)
Copinga, Jan Hindrick (geb. 12 sep 1773 te Hoogezand)
Copinga, Jan (geb. 1840 te Marum)
Copinga, Jantje (geb. ± 1815)
Copinga, Jantjen (geb. 19 dec 1775 te Hoogezand)
Copinga, Jurjen Hendriks (geb. ± 1705)
Copinga, Lutske Jakobs (geb. 1887 te Doezum - ovl. 23 okt 1951 te Grootegast)
Copinga, Lutske Jakobs (geb. jan 1880 te Doezum - ovl. 4 mei 1881 te Grootegast)
Copinga, Margaretha (Margrieta) Lubbina Jans (geb. 1749 te Groningen - ovl. 26 dec 1824 te Slochteren)
Copinga, Margje (Marchien) (geb. 1787 te Odoorn)
Copinga, Margriet
Copinga, Martje Obbo's (geb. ± 1745)
Copinga, Martje Obbo's (geb. 1820 te Sebaldeburen - ovl. 24 nov 1896 te Grootegast)
Copinga, Obbe Jacobs (geb. 1876 te Niekerk - ovl. 24 apr 1928 te Grootegast)
Copinga, Obbo (Ubbo) Jans (geb. 1 jul 1792 te Ezinge - ovl. 3 mei 1853 te Grootegast)
Copinga, Obbo Hendriks (geb. 1702 - ovl. 15 mrt 1776 te Leek)
Copinga, Obbo Jans (geb. 11 jun 1870 te Oldekerk - ovl. 9 jun 1951)
Copinga, Obbo Jans (geb. 1867 te Faan - ovl. 2 apr 1870 te Oldekerk)
Copinga, Rieka Jakobs (geb. 1878 te Oldekerk - ovl. 2 jul 1881 te Grootegast)
Copinga, Rieka Jakobs (geb. 1885 te Doezum)
Copinga, Rijpke Jakobs (geb. 1882 te Doezum)
Copinga, Rijpke
Copinga, Tonnis Hemmo's (geb. 21 sep 1763 te Groningen)
Copinga, Vrouwkje Obbo's (geb. 1837 te Sebaldeburen)
Copinga, Wibbe Hendriks (geb. ± 1705)
Copinga, Wibbina Obbo's (geb. 16 jul 1755 te Leek - ovl. 7 okt 1830 te Nietap)
Copinga, Wibbina Obbo's (geb. 1828 te Sebaldeburen - ovl. 19 feb 1893 te Grootegast)
Copinga, Wietske Obbo's (geb. 1899 te Opende)
Copinga, Wietske (geb. ± 1915)
Copinga, Willem Derks (geb. 1899 te Doezum)
Cordes (Cordus), Eltje (geb. 5 feb 1843 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 28 feb 1902 te Marum)
Cordes, Herman
Cordes, Jan Herman
Cordes, Martje Jans (geb. 1880 te Zevenhuizen (gr))
Corsaan, Albert
Corsaan, Hendrik Alberts (geb. 1854 te Midwolde)
Cost, Catharina
Cremer, Jacoba
Croese, Elisabeth Lucas (geb. 23 sep 1844 te Leek)
Croese, Lucas Jakobs
Cruiming, Abel
Cruisinga, Wege
Cuperij, Boukje Klaassens (geb. 1901 te Nuis)
Cuperij, Grietje Klasens (geb. 1897 te Nuis)
Cuperij, Ibelina Klaassens (geb. 1899 te Nuis)
Cuperij, IJpe
Cuperij, Klaas IJpes (geb. 1870 te Marum)
Cuperij, Wolter IJpes (geb. 1867 te Marum)
Dalen, Elizabeth van (geb. 1776 - ovl. 30 mrt 1826 te Groningen)
Dalen, Gerrit van (geb. 1744 - ovl. 16 feb 1798 te Haren)
Dalen, Grietje van (ovl. 22 jan 1807)
Dalmolen, Albert Arnoldus (geb. 1833 te Noordwijk)
Dalmolen, Antje
Dalmolen, Arnoldus (Ornoldus)
Dalmolen, Dina Arnoldus (Ornoldus) (Diena) (geb. 1819)
Dalmolen, Hendericus Arnoldus (geb. 1823 te Noordwijk)
Dalmolen, Henderika Arnoldus
Dalmolen, Hendrika Walrada
Dalmolen, Hiltje Lodewijks
Dalmolen, Jantje Arnoldus (geb. 1817)
Dalmolen, Wytske Arnoldus
Dam, Ary
Dam, Bartha van
Dam, Egbert J. van
Dam, Jansje (geb. te Wilnis - ovl. te Zuidhorn)
Dam, Josanna van (geb. 1827 te Leek)
Dam, Levy Izaaks van
Damstra, Antje
Datema, Aleida (geb. 1874 te Roden)
Datema, Bake
Datema, Grietje
Datema, Hemme Jans
Datema, Hilje
Datema, Jan Hemmes (geb. 1800 te Noordhorn)
Datema, Jantjen (geb. ± 1750)
Datema, Margreta Pouwels (geb. 1829 te Niebert)
Datema, Pouwel (Paul) (geb. 20 jul 1788 te Sandbuir (Roden) - ovl. voor 1830)
Datema, Sikke
Datema, Trientje
Deelsnijder, Sijke Karels
Deelstra, Aafke Andries (geb. 14 jan 1886 te Ferweradeel - ovl. 29 apr 1886 te Ferweradeel)
Deelstra, Aafke Andries (geb. 18 jul 1884 te Ferweradeel - ovl. 2 mrt 1885 te Leeuwarden)
Deelstra, Aafke (geb. 1877 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Aaltje Jennes
Deelstra, Alberdina (geb. 23 apr 1882 te Ferweradeel)
Deelstra, Albert Andries (geb. 1874 te Ferweradeel - ovl. 21 aug 1874 te Ferweradeel)
Deelstra, Albert Andries (geb. 27 apr 1877 te Ferweradeel - ovl. 12 feb 1882 te Ferweradeel)
Deelstra, Alle (geb. 29 mrt 1847 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 16 aug 1915 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Andries Johannes (geb. 19 nov 1836 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Andries (geb. 17 feb 1897 te Smallingerland - ovl. 18 nov 1910 te Smallingerland)
Deelstra, Andries
Deelstra, Doetje (geb. 29 jul 1879 te Ferweradeel)
Deelstra, Doetje (geb. 6 jun 1875 te Ferweradeel - ovl. 7 jan 1877 te Ferweradeel)
Deelstra, Hendrik Andries (geb. 1833 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Jakobje Jennes
Deelstra, Jantje (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Jenne Johannes
Deelstra, Johannes Jennes
Deelstra, Johannes (geb. 1870 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 14 jul 1920 te Leeuwarden)
Deelstra, Johannes (geb. 9 sep 1885 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 18 nov 1947 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Renskje (geb. 1826 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Roelfke Jennes (geb. 1800 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Roelfke (geb. 5 okt 1845 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 feb 1927 te Terheijl)
Deelstra, Sibbeltje Annette Andries (geb. 1883 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Sjoerd (geb. 4 feb 1872 te Ferwerd)
Deelstra, Trientje
Deelstra, Trijntje Jennes (geb. 1793 - ovl. 14 sep 1845 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Wiebe (geb. 30 jun 1924 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 feb 1925 te Zevenhuizen (gr))
Deelstra, Wietske (geb. 1886 te Zevenhuizen (gr))
Deijk (Dijk), Everhardus van (geb. 1816 te Amsterdam)
Deijk, Catharina van
Dekken, Aafke Pieters van (geb. 7 aug 1829 te Achtkarspelen)
Dekken, Antje Pieters van (geb. 30 jan 1816 te Surhuizum)
Dekken, Bieuwktje Pieters van (geb. 15 feb 1821 te Achtkarspelen)
Dekken, Douwe Pieters van (geb. 9 okt 1818 te Achtkarspelen)
Dekken, Gerke Annes van
Dekken, Gerke Pieters van (geb. 1 jan 1824 te Achtkarspelen - ovl. voor 1828)
Dekken, Gerke Pieters van (geb. 27 mrt 1828 te Achtkarspelen)
Dekken, Grietje Pieters van (geb. 14 apr 1825 te Achtkarspelen)
Dekken, Pieter Gerkes van (geb. 1790 te Surhuisterveen)
Dekker, A.
Dekker, Aaltien (geb. 9 jun 1834 te Peize)
Dekker, Albertje (geb. 1917 te Peize - ovl. 5 nov 1930 te Peize)
Dekker, Annegien (geb. 22 sep 1869 te Peize - ovl. 5 jun 1946 te Roden)
Dekker, Derk Barelds (geb. voor 1800)
Dekker, Egbertien (geb. 1 dec 1824 te Peize)
Dekker, Egbertien (geb. 17 mei 1873 te Peize)
Dekker, Frederikus (geb. 30 mrt 1899 te Peize)
Dekker, Hendrik (geb. 14 jul 1894 te Peize)
Dekker, Hendrik (geb. 27 sep 1875 te Peize)
Dekker, Hendrik (geb. 30 dec 1874 te Peize - ovl. 14 sep 1875 te Peize)
Dekker, Hendrikje (geb. 23 mrt 1868 te Peize - ovl. 8 apr 1870 te Peize)
Dekker, Hendrikkien (geb. 16 okt 1870 te Peize - ovl. 7 mei 1937 te Peize)
Dekker, Hillechien (geb. 24 mei 1877 te Peize - ovl. 7 dec 1944 te Winde)
Dekker, Hinderkien Barelds (geb. voor 1790)
Dekker, Hinderkien (geb. 12 okt 1872 te Peize)
Dekker, Hinderkien (geb. 17 aug 1821 te Peize)
Dekker, Jacob Barelds (geb. 22 dec 1768 te Peize - ovl. 10 apr 1853 te Peize)
Dekker, Jacob (geb. 1 jan 1881 te Peize - ovl. 31 aug 1941 te Peize)
Dekker, Jacob (geb. 14 okt 1882 te Peize)
Dekker, Jacob (geb. 2 nov 1818 te Peize - ovl. 3 mei 1880 te Peize)
Dekker, Jacob (geb. 5 aug 1900 te Peize)
Dekker, Jan (geb. 1889 te Hoogeveen)
Dekker, Jantien Derks (geb. 1818)
Dekker, Johanna (geb. 18 feb 1828 te Peize)
Dekker, Johanna (geb. 19 jul 1861 te Peize - ovl. 1 apr 1901 te Eelde)
Dekker, Johanna (geb. 5 jun 1864 te Peize - ovl. 21 dec 1921 te Roderveld)
Dekker, Johannes (geb. 10 dec 1891 te Peize - ovl. 26 apr 1936 te Peize)
Dekker, Johannes (geb. 18 mrt 1837 te Peize - ovl. 19 okt 1907 te Peize)
Dekker, Johannes (geb. 9 apr 1859 te Peize)
Dekker, Johannes
Dekker, Margien (geb. 13 jan 1831 te Peize - ovl. 24 mrt 1878 te Peize)
Dekker, Mina (geb. 11 aug 1863 te Peize - ovl. 4 sep 1904 te Peize)
Dekker, Mina (geb. 31 jul 1868 te Peize - ovl. 2 mrt 1929 te Foxwolde)
Dekker, Roel(o)f Jacobs (geb. 10 sep 1797 te Peize - ovl. 21 okt 1853 te Peize)
Dekker, Roelf (geb. 18 jan 1866 te Peize - ovl. 31 jan 1941 te Peize)
Dekker, Roelof (geb. 12 jun 1857 te Peize - ovl. 7 aug 1914 te Peize)
Deknatel, Akke Reinders (geb. 1884 te Roden)
Deknatel, Antje
Deknatel, Fokke Abrahams
Deknatel, Janke Fokkes (geb. 1863 te Niebert)
Deknatel, Reinder Fokkes (geb. 1850 te Oudega)
Deknatel, Wimke Fokkes (geb. 1860 te Niebert)
Delden, Teupke van (geb. 1858 te Scheemda)
Delden, Uipko van
Dellen, Durk Karstes van
Dellen, Karst Durks van (geb. 1864 te Opeinde)
Denkela, Geeske
Dertien, Heine
Dertien, Pieter Heines (geb. 1870 te Loppersum)
Diekhuis, Aaltje
Diemers, Willem (ovl. voor 1813)
Diephuis, Lammechien
Diepstra, Andries
Diepstra, Antje Jacobs (geb. 1831 te Oldekerk)
Diepstra, Jacob Rentjes (geb. ± 1800)
Diertens, Jan (geb. 13 nov 1888 te Roden - ovl. 6 sep 1972 te Roden)
Diertens, Roelfien Hendriks
Diertens, Steven
Dijck, Gaje (Gaedje) Martens (geb. ± 1705)
Dijck, Jan Jans (geb. ± 1650)
Dijck, Marten Jans (geb. ± 1680 te Niebert)
Dijk (Dijkema), Metdina (Medina) (geb. ± 1845)
Dijk, Albertje Jans (geb. 1765)
Dijk, Aldert van
Dijk, Anje Lubberts (geb. 19 okt 1809 te Midwolde - ovl. 5 mei 1879 te Leek)
Dijk, Annechien (geb. 1831 te Nuis)
Dijk, Annigje van
Dijk, Antje Martens (geb. 1759 - ovl. 1794 te Marum (De Haar))
Dijk, Antje Oetses van (geb. 1901 te Zevenhuizen (gr))
Dijk, Antje van
Dijk, Antje (geb. ± 1920)
Dijk, Ate Martens (geb. 1769)
Dijk, Berent Martens (geb. 1776 te Marum)
Dijk, Bokke Jacobs van (geb. ± 1850)
Dijk, Bokke Jacobs van (geb. 18 jul 1902 te Kollummerland)
Dijk, Doetje Pieters (geb. 1856 te Noordwijk)
Dijk, Ebbel Jans (geb. 1754 - ovl. 1754 te Marum)
Dijk, Egbert Hindricks (geb. 1735)
Dijk, Fedje Fokkes (geb. 1759 - ovl. 1768 te Noordwijk)
Dijk, Fedje Hindriks (geb. 1746 - ovl. 1748 te Noordwijk)
Dijk, Fedje Jans (geb. 1750)
Dijk, Fetje Jans (geb. 1699)
Dijk, Fetjen Lubberts (geb. 3 aug 1804 te Lucaswolde - ovl. 29 aug 1853 te Lucaswolde)
Dijk, Fettje (Fedje) Martens (geb. 1765 - ovl. 8 dec 1812 te Leutingewolde)
Dijk, Fettje Fokkes (geb. 1771 - ovl. 7 sep 1849 te Marum)
Dijk, Focco Lubberts (geb. 1722)
Dijk, Focke Lubberts (geb. 1728)
Dijk, Frouke Jans (geb. 1743)
Dijk, Froukje Martens (geb. 1893 te Marum)
Dijk, Frouktje Wybes (geb. 1790 - ovl. 30 mrt 1830 te Marum)
Dijk, Frouktje (geb. 3 mei 1864 te Tolbert - ovl. 25 nov 1915 te Farmsum)
Dijk, Frouwkje Hendriks (geb. 26 jan 1828 te Tolbert - ovl. 25 mei 1840 te Tolbert)
Dijk, Geelke Jacobs van
Dijk, Greetje Lubberts (geb. ± 1800)
Dijk, Grietie Hindricks (geb. 1731 - ovl. voor 1753)
Dijk, Grietie Lubberts (geb. 1724)
Dijk, Grietje Fokkes (geb. 1764 - ovl. 1764 te Noordwijk)
Dijk, Grietje Hindriks (geb. 22 apr 1797 te Niebert)
Dijk, Grietje Hindriks (ged. 16 sep 1753 te Marum)
Dijk, Grietje Jans (geb. 1852 te Nuis)
Dijk, Grietje Lubberts (geb. 1796)
Dijk, Grietje Lubberts (geb. 23 okt 1806 te Midwolde - ovl. 9 feb 1850 te Tolbert)
Dijk, Grietje Martens (geb. 1767 - ovl. 1769)
Dijk, Grietje Martens (geb. 1773 - ovl. 3 nov 1836 te Marum)
Dijk, Grietje van
Dijk, Grietje Witzes (geb. 1811 te Marum)
Dijk, Harm van
Dijk, Hendrick Jans (geb. 1693 - ovl. 1755 te Marum)
Dijk, Hendrik Jans (geb. 1773 - ovl. 15 jul 1840 te Tolbert)
Dijk, Hendrik van
Dijk, Hendrik (geb. 19 aug 1859 te Tolbert - ovl. 28 nov 1924 te Amsterdam)
Dijk, Hendrikje Jans (geb. 1796 te Doezum - ovl. 9 okt 1876 te De Wilp)
Dijk, Hendrikje van
Dijk, Hiltje Jans (geb. 1758 - ovl. 4 aug 1814 te De Wilp)
Dijk, Hiltje Jans (geb. nov 1757 - ovl. 21 dec 1828 te Tolbert)
Dijk, Hinderkijn Jans (geb. 1744)
Dijk, Hindrik van (geb. 19 jun 1898 te Noordbroek - ovl. 8 apr 1945)
Dijk, Hindrik van
Dijk, Iekje Pieters (geb. 1873 te Noordwijk)
Dijk, IJkje Wietses (geb. 1816 te Marum)
Dijk, Imkje Berends (geb. 1823 te Marum)
Dijk, Jacob Fokkes (geb. 1765 - ovl. ± 1770)
Dijk, Jacob Jans (geb. ± 1760)
Dijk, Jacob van (geb. 1878 te Rinsumageest - ovl. 14 mrt 1923 te Groningen)
Dijk, Jakob Willems van (geb. 1843 te Wierum)
Dijk, Jan (Jan) van
Dijk, Jan (Jannis) Lubberts (geb. 1724 - ovl. 1794)
Dijk, Jan Douwes van
Dijk, Jan Hendriks (geb. 14 sep 1830 te Tolbert - ovl. 26 mrt 1842 te Tolbert)
Dijk, Jan Hindriks (geb. ± 1725)
Dijk, Jan Jans (geb. 1782 - ovl. 27 dec 1846 te Nuis)
Dijk, Jan Louwes (geb. ± 1815)
Dijk, Jan Lubberts (geb. 12 apr 1812 te Nuis - ovl. 5 mei 1867 te Niebert)
Dijk, Jan Martens (geb. ± 1710 - ovl. ± 1777)
Dijk, Jan Reinders van
Dijk, Jan Ubels (geb. ± 1744 te Niebert - ovl. 25 feb 1830)
Dijk, Janneke Willems (geb. 1885 te Nuis)
Dijk, Jannes Hendriks van
Dijk, Jannes Meints (geb. ± 1725)
Dijk, Jantje (Jantje) van (geb. 1878 te De Wilp - ovl. na 1943)
Dijk, Jantje Jacobs (geb. 23 mrt 1792 te Warffum)
Dijk, Jantje van (geb. 1844 te Kollum)
Dijk, Jetske (geb. 1835 te Opende)
Dijk, Jilt Ates (geb. ± 1805)
Dijk, Joldert Harms van (geb. 1875 te Marum)
Dijk, Korneliske Jacobs van (geb. 6 apr 1901 te Kollummerland)
Dijk, Lamke Jans (geb. 1768)
Dijk, Lena van (geb. 4 okt 1903 te Rotterdam - ovl. 10 aug 1993 te Zeist)
Dijk, Libbe van (geb. 1872 te Marum)
Dijk, Liefke van
Dijk, Louwe Jans (geb. 1845 te Niebert)
Dijk, Lubbert Fokkes (geb. 1756 - ovl. 1768 te Noordwijk)
Dijk, Lubbert Fokkes (geb. 1769 - ovl. ± 1770)
Dijk, Lubbert Jans (geb. ± 1690 - ovl. 15 feb 1765 te Marum)
Dijk, Lubbert Jans (geb. 1760 - ovl. 11 jan 1813 te Marum)
Dijk, Lubbert Martens (geb. 1763)
Dijk, M. van
Dijk, Maarten (geb. ± 1890)
Dijk, Margaretha Hendriks (geb. 17 okt 1833 te Tolbert - ovl. 1 apr 1896 te Zevenhuizen (gr))
Dijk, Margrieta Jans van (geb. 25 jan 1778 te Leens - ovl. na 1817)
Dijk, Marijke Pieters van
Dijk, Marten Jans (geb. 1750)
Dijk, Marten Lubberts (geb. 1733 - ovl. 19 mrt 1808 te Marum (De Haar))
Dijk, Marten Lubberts (geb. 1801 te Marum)
Dijk, Marten (geb. ± 1865)
Dijk, Martje Lubberts (geb. 1798 te Midwolde - ovl. 21 jul 1854 te Lucaswolde)
Dijk, Martje Sierts van (geb. 1878 te Warfhuizen)
Dijk, Martje van (geb. 1863 te Saaksum)
Dijk, Oebel (Ubel) Jans (geb. 1778)
Dijk, Oetse van
Dijk, Pieter Jakobs van (geb. 1887 te Leek)
Dijk, Pieter Willems (geb. 1826 te Oostwold)
Dijk, Reineke (Rink, Rienck) (geb. 1779)
Dijk, Renick Lubberts (geb. 1717)
Dijk, Riemke van
Dijk, Roelefke Jans (geb. 1703)
Dijk, Roelf Hendriks (geb. 1745)
Dijk, Roelf Jans (geb. 1755 - ovl. apr 1770 te Marum)
Dijk, Roelfke Jans (geb. 1754 - ovl. 1754 te Marum)
Dijk, Roelfke Jans (geb. 1761 - ovl. 12 aug 1814 te Marum)
Dijk, Roelfke Willems
Dijk, Siert van
Dijk, Teetje Lubberts (geb. 1802 - ovl. voor 26 sep 1862)
Dijk, Tidde (geb. ± 1850)
Dijk, Tjetske Hindriks (geb. 1743 - ovl. 1745)
Dijk, Tjetske Hindriks (geb. na 1745 - ovl. 1765)
Dijk, Trientje Jans (geb. 1753 - ovl. 1754)
Dijk, Trientje Jans (geb. 1780)
Dijk, Trientje (geb. 1881 te Uithuizen)
Dijk, Trijntje Jans (geb. 1789 - ovl. voor 1790)
Dijk, Trijntje Jans (geb. 1790 - ovl. 22 jun 1868 te Dragten)
Dijk, Uge Fokkes (geb. 1762 - ovl. ± 1770)
Dijk, Wendel Fokkes (geb. 1753 - ovl. ± 1770)
Dijk, Wibbe Hindriks (geb. 1718)
Dijk, Wijtze Wiebes (geb. 1788)
Dijk, Willem Jans (geb. 1786 - ovl. voor 1793)
Dijk, Willem Jans (geb. 28 apr 1793 te Doezum - ovl. 22 aug 1828 te Oostwold)
Dijk, Willem van (geb. ± 1815)
Dijk, Willem (geb. ± 1855)
Dijk, Willempje van
Dijk, Wilmina Pieters (geb. 1864 te Noordwijk)
Dijk, Wybe (Wiebe) (geb. 1761 - ovl. 9 nov 1812 te Marum)
Dijk, Zwaantje Wilkens van (ovl. voor 1838)
Dijkema, F.J.
Dijkema, J.J.
Dijkema, Jan Jans (geb. 1878 te Leek)
Dijkema, Jan
Dijken, Germ Douwes van
Dijken, Klaas Germs van (geb. 1813 te Midwolde - ovl. voor 1876)
Dijkhof, Teuntje
Dijkmans, Adrianus
Dijkmans, Kornelis Adrianus (geb. 1889 te Nieuweschans)
Dijkstra, Aafke Reinders (geb. 1882 te Lucaswolde)
Dijkstra, Anna (ovl. voor 1859)
Dijkstra, Antje Ubeles
Dijkstra, Antje
Dijkstra, Aukje Reins (geb. 18 feb 1866 te Weststellingwerf)
Dijkstra, Boele Hendriks
Dijkstra, Dirk
Dijkstra, Ebbel (geb. ± 1751)
Dijkstra, Farduw Oebelse
Dijkstra, Femke
Dijkstra, Fetje (geb. 1859 te Oldekerk - ovl. 27 nov 1937 te Grootegast)
Dijkstra, Fetje (geb. 1883 te Sebaldeburen - ovl. 19 mei 1950 te Grootegast)
Dijkstra, Geeske
Dijkstra, Gjalt Reins (geb. 1899 te Marum)
Dijkstra, Grietje Reins (geb. 1 feb 1883 te Uteringadeel)
Dijkstra, Hantje Reins (geb. 20 mei 1854 te Weststellingwerf)
Dijkstra, Hiltje Pieters
Dijkstra, Hiltje (geb. 1880 te Sebaldeburen)
Dijkstra, Ienje
Dijkstra, Ietje Boekes
Dijkstra, IJntje (ovl. voor 1914)
Dijkstra, Jan Derks
Dijkstra, Jan Louwes (geb. ± 1815)
Dijkstra, Jan Pieters (geb. 1797 - ovl. 9 mrt 1860 te Lemsterland)
Dijkstra, Jan Reins (geb. 23 okt 1850 te Echten (Lemsterland))
Dijkstra, Jan Reins (geb. 29 mrt 1889 te Schoterland)
Dijkstra, Jan (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr))
Dijkstra, Jan (geb. 1873 te Niekerk - ovl. 13 jan 1946 te Grootegast)
Dijkstra, Janke Reins (geb. 25 mei 1892 te Sint Johannesga)
Dijkstra, Janna Jans (geb. 1862 te Noordwijk)
Dijkstra, Jeltje (geb. 1890 te Sebaldeburen)
Dijkstra, Jitze (ovl. voor 1891)
Dijkstra, Johannes Reins (geb. 10 dec 1881 te Oldeboorn (Uteringadeel))
Dijkstra, Johannes Reins (geb. 13 jul 1858 te Weststellingwerf)
Dijkstra, Klaas
Dijkstra, Kornelis Freerks (geb. 1776 te Wetsinge - ovl. na 1839)
Dijkstra, Kornelis Jans
Dijkstra, Louwe Jans (geb. 1843 te Tolbert)
Dijkstra, Lubbe
Dijkstra, Margje Reins (geb. 3 apr 1856 te Weststellingwerf - ovl. 12 feb 1895 te Uteringadeel)
Dijkstra, Menje Mendelts
Dijkstra, Pieter Jans (geb. 8 aug 1823 te Oosterzee)
Dijkstra, Pieter Reins (geb. 21 feb 1862 te Weststellingwerf)
Dijkstra, Pietje (geb. 1897 te Sebaldeburen)
Dijkstra, Rein Jans (geb. 12 apr 1825 te Oosterzee - ovl. 22 jan 1895 te Uteringadeel)
Dijkstra, Rein Reins (geb. 18 sep 1852 te Lemsterland - ovl. voor 1855)
Dijkstra, Rein Reins (geb. 1855 te Echten (Lemsterland))
Dijkstra, Rein Reins (geb. 23 apr 1884 te Uteringadeel)
Dijkstra, Reinder
Dijkstra, Reinje
Dijkstra, Rinske Reins (geb. 21 jul 1860 te Nijeholtwolde (Weststellingwerf))
Dijkstra, Romkje Jans (geb. ± 1755 - ovl. 28 jun 1828 te Doezum)
Dijkstra, Trijntje Boeles (geb. 1832 te Wierum (Aduard))
Dijkstra, Trijntje
Dijkstra, Uilkje Reins (geb. 15 jan 1888 te Rotsterhaule)
Dijkstra, Uilkje Reins (geb. 8 dec 1879 te Uteringadeel - ovl. voor 1888)
Dijkstra, Wietske
Dijkstra, Wijbe Reinders (geb. 1810)
Dijkstra, Willem
Dinkela, Klaas Kornelis (geb. 1875 te Zuidhorn)
Dinkela, Kornelis
Ditzel, Margje (geb. 24 sep 1910 - ovl. 3 feb 2001 te Utrecht)
Dixon, Charles Pieter
Dixon, Cornelis Marinus Bernardus (geb. 1887 te Deventer)
Djuis, Geesien (ovl. voor 1811)
Dob, Auke
Doedens, Arend Barelds (geb. 1882 te Peize)
Doedens, Bareld
Doedens, Doe (geb. 1782 te Bunne-Vries)
Doedens, Marchien (geb. 11 nov 1837 te Vries)
Dokkema, Johanna Maria
Dokter, Jan
Dokter, Roelf (geb. 3 jan 1825 te Norg)
Dolder, Albert van den
Dolder, Cornelia van den
Dolder, Dirkje van den
Dolder, Egbertje van den
Dolder, Geert van den
Dolder, Jan van den
Dolder, Jantje van den
Dolder, Niesje van den
Dolder, Riekent van den
Dolder, Riekent van den
Dolder, Willem van den
Dolder, Willemina van den
Dong, Bareld van der
Dong, Harmina van der
Dong, Marten van der (geb. 1873 te Roden)
Donkerbroek, Antje (geb. 20 aug 1811 te Tolbert)
Donkerbroek, Jan Alberts
Donkersloot, Nicolaas Bernhard (geb. 21 feb 1813 te Deventer)
Donkersloot, Nicolaas
Dood, Grietje Pieters (geb. 1856 te Rasquert - ovl. voor 1939)
Dood, Pieter Klaassens
Doodgeboren jongen, (geb. 10 okt 1886 te Kollummerland - ovl. 10 okt 1886 te Kollummerland)
Doodgeboren jongen, (geb. 14 sep 1869 te Grootegast)
Doodgeboren jongen, (geb. 17 dec 1877 te Kollummerland - ovl. 17 dec 1877 te Kollummerland)
Doodgeboren jongen, (geb. 21 mrt 1912 te Kollummerland - ovl. 21 mrt 1912 te Kollummerland)
Doodgeboren jongen, (geb. 22 okt 1902 te Kollummerland - ovl. 22 okt 1902 te Kollummerland)
Doodgeboren jongen, (geb. 25 jun 1904 te Kollummerland - ovl. 25 jun 1904 te Kollummerland)
Doodgeboren jongen, (geb. 29 mrt 1824 te Doetinchem)
Doodgeboren jongen, (geb. 30 apr 1899 te Kollummerland - ovl. 30 apr 1899 te Kollummerland)
Doodgeboren jongen, (geb. 30 aug 1931 te Nieuw Roden - ovl. 30 aug 1931 te Nieuw Roden)
Doodgeboren jongen, (geb. 31 dec 1886 te Schoterland - ovl. 31 dec 1886 te Schoterland)
Doodgeboren jongen, (geb. 4 jul 1885 te Uteringadeel - ovl. 4 jul 1885 te Uteringadeel)
Doodgeboren jongen, (geb. 5 aug 1894 te Hoogkerk - ovl. 5 aug 1894 te Hoogkerk)
Doodgeboren jongen, (geb. 5 feb 1895 te Kollummerland - ovl. 5 feb 1895 te Kollummerland)
Doodgeboren jongen, (geb. 5 jul 1850 te Westdongeradeel - ovl. 5 jul 1850 te Westdongeradeel)
Doodgeboren jongen, (geb. 5 sep 1914 te Valthermond - ovl. 5 sep 1914 te Valthermond)
Doodgeboren jongen, (geb. 7 apr 1862 te Leutingewolde - ovl. 7 apr 1862 te Leutingewolde)
Doodgeboren jongen, (geb. 7 apr 1880 te Westdongeradeel - ovl. 7 apr 1880 te Westdongeradeel)
Doodgeboren jongen, (geb. 9 apr 1823 te Oostdongeradeel - ovl. 9 apr 1823 te Oostdongeradeel)
Doodgeboren jongen, (geb. 9 mei 1879 te Westdongeradeel - ovl. 9 mei 1879 te Westdongeradeel)
Doodgeboren kind, (geb. 4 aug 1909 te Drouwenermond - ovl. 4 aug 1909 te Drouwenermond)
Doodgeboren kind, (geb. 5 mrt 1848 te Achtkarspelen - ovl. 5 mrt 1848 te Achtkarspelen)
Doodgeboren kind, (geb. 8 apr 1888 te Ferweradeel - ovl. 8 apr 1888)
Doodgeboren meisje, (geb. 1 mrt 1911 te Grootegast - ovl. 1 mrt 1911 te Grootegast)
Doodgeboren meisje, (geb. 12 apr 1877 te Roden - ovl. 12 apr 1877 te Roden)
Doodgeboren meisje, (geb. 12 mei 1887 te Peize - ovl. 12 mei 1887 te Peize)
Doodgeboren meisje, (geb. 13 jun 1876 te Kollummerland - ovl. 13 jun 1876 te Kollummerland)
Doodgeboren meisje, (geb. 14 jan 1881 te Kollummerland - ovl. 14 jan 1881 te Kollummerland)
Doodgeboren meisje, (geb. 15 jun 1882 te Oostellingwerf - ovl. 15 jun 1882 te Oostellingwerf)
Doodgeboren meisje, (geb. 15 jun 1916 te Roderveld - ovl. 15 jun 1916 te Roderveld)
Doodgeboren meisje, (geb. 18 dec 1900 te Kollummerland - ovl. 18 dec 1900 te Kollummerland)
Doodgeboren meisje, (geb. 18 mei 1860 te Grootegast - ovl. 18 mei 1860 te Grootegast)
Doodgeboren meisje, (geb. 2 mei 1883 te Kollummerland - ovl. 2 mei 1883 te Kollummerland)
Doodgeboren meisje, (geb. 21 dec 1887 te Oostellingwerf - ovl. 21 dec 1887 te Oostellingwerf)
Doodgeboren meisje, (geb. 21 nov 1930 te Leutingewolde - ovl. 21 nov 1930 te Leutingewolde)
Doodgeboren meisje, (geb. 23 feb 1912 te Valthermond (Odoorn) - ovl. 23 feb 1912 te Valthermond (Odoorn))
Doodgeboren meisje, (geb. 24 mei 1863 te Grootegast - ovl. 24 mei 1863 te Grootegast)
Doodgeboren meisje, (geb. 27 jan 1892 te Grootegast - ovl. 27 jan 1892 te Grootegast)
Doodgeboren meisje, (geb. 27 nov 1865 te Peize - ovl. 27 nov 1865 te Peize)
Doodgeboren meisje, (geb. 4 feb 1876 te Peize - ovl. 4 feb 1876 te Peize)
Doodgeboren meisje, (geb. 4 mei 1859 te Grootegast - ovl. 4 mei 1859 te Grootegast)
Doodgeboren meisje, (geb. 7 nov 1861 - ovl. 7 nov 1861 te Grootegast)
Doodgeboren meisje,
Doodgeboren meisje,
Doodhagen, Elisabeth (geb. 7 apr 1864)
Doornbos, Aafke Karstens (geb. 1804 te Grijpskerk - ovl. 12 mei 1872 te Grijpskerk)
Doornbos, Aaltje Karstens (geb. ± 1814)
Doornbos, Albert Jannes
Doornbos, Antje Hillebrands (geb. 13 jan 1820 te Drachten)
Doornbos, Antje Karstens (geb. 1863 te Zevenhuizen (gr))
Doornbos, Bouwe Karstens (geb. 1796 - ovl. 1874)
Doornbos, Engelina Tjaards
Doornbos, Fokke Karstens (geb. 1799 - ovl. 1860)
Doornbos, Hillebrand Willems
Doornbos, Hiltje (geb. 5 jul 1819 te Zevenhuizen (gr))
Doornbos, Hindrik Karstens (geb. 1806 - ovl. 1866)
Doornbos, Jan Take
Doornbos, Jurrien
Doornbos, Karst Alberts
Doornbos, Karst Bouwes (geb. 1765 - ovl. 1832)
Doornbos, Karst
Doornbos, R.
Doornbos, Tietje Karstens (geb. 1812 - ovl. 1812)
Doornbos, Tonnis Take
Doornbos, Tonnis
Doornbos, Tunnis Karstens (geb. 1802 - ovl. 1875)
Doornbos, Yda Alberts (geb. te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 aug 1833 te Zevenhuizen (gr))
Dopsema, Antje (geb. 1833 te Grootegast - ovl. voor 1908)
Dopsema, Ebel Alles
Dopstra, Antje Jakobs (geb. 1877 te De Wilp)
Dopstra, Geertje Jakobs (geb. 1879 te De Wilp)
Dopstra, Hendrik
Dopstra, Jakob
Dopstra, Willemke Hendriks (geb. 1884 te De Wilp)
Dorenbosch, Grietje (geb. 19 jun 1799 te Groningen)
Dorenbosch, Hendrik Kornelis
Dost, Johanna (geb. 19 mei 1857 te Wildervank)
Douwema, Johanna Tjebbes
Douwes, Geessien
Douwes, Roelfke (geb. 1 apr 1923 te Roden)
Douwma, Douwina
Draaisma, Cornelis Hylkes
Draaisma, Froukjen Cornelis (geb. 1800 te Harkema Opeinde)
Draisma, Jan Wietzes
Draisma, Ritske (geb. 1862 te Grootegast)
Dreise, Maria
Drent, Berend Jakobs
Drent, Ebel
Drent, Egbertje Harms
Drent, Geert
Drent, Grietje Ebels (geb. 1868 te Zevenhuizen (gr))
Drent, Grietje
Drent, Harm
Drent, Hendrik Berends (geb. 1796 te Drachten)
Drent, Hendrik
Drent, Janna Hendriks (geb. 1892 te Lauwerzijl)
Drent, Klaas (geb. 1829 te Zevenhuizen (gr))
Drent, Lammert Harms
Drent, Lummechien
Drent, Wijndelt (geb. 1885 te Nieuwe Pekela - ovl. na 1939)
Drent, Wilemke
Drenth, Aaltje
Drenth, Hemke
Drenth, Hilvert Hindriks (geb. 16 feb 1807 te Bellingwolde - ovl. 6 feb 1891 te Munsterscheveld (Emmen))
Drenth, Hinderkien Hilverts (geb. 5 feb 1842 te Onstwedde - ovl. 6 jul 1881 te Onstwedde)
Drenth, Reina Kornelis
Drewes, Wemeltje
Drijfhout, Albert (geb. 1880 te Niezijl)
Drijfhout, Fokke
Droogsma, Antje
Drost, Gerrit
Drost, Hiske Jans
Drost, Minke Gerrits (geb. 1879 te Noordwijk)
Dubbelman, Asdriana
Dubblinga, Meinsina Thijns
Duden, Agnita Catharina
Duden, Alwine Eberhardine (geb. 27 dec 1817 te Rees (Duitsland))
Düden, Bernhard Everhard
Duden, Catharina Aletta(Metta) Maria
Duden, Christiaan Fredrik Casimir (geb. 1789 te Rees (Duitsland) - ovl. 27 jan 1843 te Dinxperlo)
Duden, Joan François (geb. 1826 te Doetinchem)
Duden, Johanna Friederike Elisabeth (geb. 1816 te Rees (Duitsland))
Duden, Johanna(Jeanette) Hermina(Wilhelmine) Dorothea
Duden, Maria Johanna Frederika Christina (geb. 1855 te Niebert)
Duim, Cornelis Michiels
Duinen, Antje Onnes van (ovl. voor 1848)
Duinen, Geesien van
Duinen, Hiltje van
Duinen, Janneke van
Duinen, Siewke Alberts van (geb. 1740 - ovl. 6 apr 1818 te Grootegast)
Duizendkonst, Harmke Hendriks
Duursma, Antje Libbes (geb. 1836 te Niebert)
Duursma, Froukje
Duursma, Grietje
Duursma, Jan Foppes
Duursma, Janke
Duursma, Libbe Sjoukes (geb. 1804 te Ureterp)
Duursma, Luite Jans (geb. 1867 te Donkerbroek)
Duursma, Sjouke Douwes
Duursma, Wietske
Duursma, Wimke
Duursma, Wopke (geb. 1921 - ovl. 20 apr 1984 te Haulerwijk)
Dwarshuis, Aafke
Ebbinge, Ameltien (geb. 3 jan 1816 te Peize - ovl. 25 mrt 1856 te Peize)
Ebbinge, Bareld
Ebbinge, Lukas (geb. 1844 te Peize - ovl. voor 1881)
Ebbinge, Trientien
Eeckhout, Annechien Jacobs (geb. ± 1658)
Eekhof (Eikhoff), Willem Derks (geb. 15 dec 1799 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1852 te Peize)
Eekhof, Geessien (geb. 21 feb 1824 te Roden - ovl. 26 jan 1896 te Peize)
Eekhof, Hiltje
Eekhof, Jacobje Willems (geb. 1821 te Roden - ovl. na 21 nov 1881)
Eerkes, Geertje Christiaans
Egdom, Gerrit van
Egdom, Rika van
Eggens, Antje Jans
Eggens, Elizabeth (geb. 13 sep 1933 te Middelbert)
Eggens, Hendrik
Egmond, Fredrik van
Egmond, Jacobus Johannes van
Eibes, Jan Derks
Eibes, Jeltje Jans (geb. 1832 te Leek)
Eijkelenboom, Gerrit (geb. 15 jun 1946 te Alphen a/d Rijn)
Eijtinga, Anna Reinders
Eilander, Bontje Gerrits (geb. 3 apr 1850 te Marum)
Eilander, Gerrit Klazens
Eilander, Jille Ates
Eilander, Kornelis Jilles (geb. 1845 te Doezum - ovl. 1 feb 1916 te Grootegast)
Eilert, Hindrik
Eilert, Willem Roelofs (geb. 15 nov 1890 te Gasselternijveenschemond (Gasselte))
Eimers, Engelke Jans
Eimers, Jan Engelkes (geb. 13 nov 1808 te Hatzum (Dld))
Eisema, Anje Jurjens
Eises, Gerrit Karels (geb. 1852 te Haren - ovl. na 1927)
Eises, Karel
Eises, Trijntje (Trientje)
Eitens, Knellisje
Eldersveld, Hiltje
Elerie, Sijke Tijtes
Elfringhof, Adriana Maria
Ellens, Jan
Ellens, Johanna Jans (geb. 1837 te Haren)
Elsinga, Dirk Philippus (geb. 1813 te Grootegast)
Elsinga, Philippus Dirks (geb. ± 1785)
Eltjens, Alagonda Geertruida
Elzinga, Pieter (geb. 18 jul 1912 te Jonkersvaart)
Elzinga, Siebrigje Klazes
Ende, Willem van der
Engberts, Annechien Jans (geb. 1777 - ovl. 5 jan 1816 te Eelde)
Engberts, Trijntje Hendriks
Ensing, Bardina (Barelina)
Ensing, Berend
Ensing, Hendrik Christiaan (ovl. na 1878)
Ensing, Jan
Ensing, Janna (geb. 11 aug 1823 te Peize)
Ensing, Jantien
Ensing, Reina
Ensing, Wicher
Ensing, Wicherdina
Ensink, Jans (ovl. te Winsum)
Enting, Cornelia Geertruida (ovl. voor 1854)
Eppens (Eppius?), Anna (geb. ± 1587 te Groningen)
Eringa, Aaltje (geb. 1891 te Zevenhuizen (gr))
Eringa, Fokke Willems (geb. 1850 te Haulerwijk)
Eringa, Frederik Willem
Eringa, Martje
Eringa, Willem Fokkes (geb. ± 1820)
Es, Alberdina van
Es, Hillechien van
Es, Marchien van
Esch, Henderkien van
Esch, Trijntje van
Euwema (IJwema), Geertje Bonnes
Euwema, Siebrigje Rottes
Evenhuis, Pieterke
Evenhuis, Trientje Jans
Evers, Aaltien Luinks (geb. 1844 te Niebert - ovl. voor 1881)
Evers, Luink Jans
Ewema, Tunnis Wilbes (ovl. voor 1855)
Faber, Andries (geb. 1834 te Groningen)
Faber, Esther (geb. 1869 te Lutjegast)
Faber, Hillechien
Faber, Jantje Jitses (geb. 1853 te De Wilp)
Faber, Jitse Geerts
Faber, Klaas
Faber, Trientje (geb. 1867 te Lutjegast)
Faber, Willemiena
Faust, Marrigje
Feddes, Fedde Jakobs (geb. 24 apr 1822 te Hoogezand - ovl. 27 nov 1861 te Hoogezand)
Feddes, Hinderkien (geb. 3 aug 1852 te Hoogezand - ovl. 6 apr 1919)
Feddes, Jakob Hindriks (geb. 1780 - ovl. 21 feb 1855 te Hoogezand)
Feddes, Roelf (geb. 1861 te Hoogezand - ovl. 27 sep 1931 te Ubbena-Vries)
Feddrix, Symon
Feenstra (Veenstra), Johannes Pieters (geb. 1806 te Grootegast)
Feenstra, Albert Takes (geb. 1870 te Tolbert)
Feenstra, Andries Pieters (geb. 1802 te Grootegast)
Feenstra, Ate
Feenstra, Bontje Andries
Feenstra, Derk Gerkes (geb. 1799 te Tolbert)
Feenstra, Geert Derks (geb. 1830 te Zevenhuizen (gr))
Feenstra, Gerke Derks (geb. 1826 te Zevenhuizen (gr))
Feenstra, Gerke Derks
Feenstra, Gerke Pieters (geb. ± 1826)
Feenstra, Hendrikje Johannes (geb. 8 nov 1831 te Achtkarspelen)
Feenstra, Jan Takes (geb. 1862 te Zevenhuizen (gr))
Feenstra, Jantje Takes (geb. 1871 te Tolbert)
Feenstra, Johanna Derks (geb. 1834 te Zevenhuizen (gr))
Feenstra, Johanna Pieters (geb. 19 jan 1834 te Leek - ovl. 4 apr 1900 te Leutingewolde)
Feenstra, Karst Takes (geb. 1864 te Zevenhuizen (gr))
Feenstra, Martje Pieters (geb. 2 nov 1828 te Leek - ovl. 21 okt 1897 te Leek)
Feenstra, Pieter Gerkes (geb. 21 jun 1801 te Tolbert - ovl. na 18 mei 1864)
Feenstra, Pieter Johannes (geb. ± 1775)
Fennema, Sjoerd Wijbrens (geb. 1891 te Leeuwarderadeel)
Fennema, Wijbren
Feringa, Gerke
Feringa, Grietje Hylkes (geb. ± 1765 te Tolbert - ovl. 18 jul 1826 te Tolbert)
Feringa, Hylke Jans (geb. ± 1730)
Feringa, Jakob Rinzes (geb. 1886 te Doezum)
Feringa, Myntje Klazes (geb. 12 feb 1775 te Lemmer - ovl. 1 feb 1856 te Lemmer)
Feringa, Rinze
Filips, Antje
Flonk, Cornelia Bartelds
Flonk, Freekje Jans
Floris, IJmkje Johannes (geb. 1856 te Oldeboorn - ovl. voor 1896)
Floris, Johannes Jans
Foekens, Jantje
Fokkens, Trijn
Folgerts, Henderikus
Folgerts, Klaas (geb. 1889 te Den Andel)
Folkertsma, Stientje
Fonck, Geert Adrianus
Fonk, Grietje (geb. 18 mei 1856 te Roden - ovl. 15 mei 1919 te Roden)
Fossema, Stijntje (geb. 25 apr 1812 te Niebert - ovl. voor mei 1876)
Fossema, Talle (geb. te Nuis - ovl. 9 jun 1632 te Niebert)
Frankes, Gepke (geb. 1889 te Doezum)
Frankes, Grietje (geb. 1886 te Doezum)
Frankes, Haje
Frankes, Hiltje (geb. 1885 te Doezum)
Frankes, Roelf (geb. 1894 te Doezum)
Frankes, Wobbe (geb. 1852 te Tolbert - ovl. 18 sep 1899 te Groningen)
Fransens, Douwe Fransens
Fransens, Frans Douwes (geb. 26 feb 1796 te Saaksum)
Friesenhaan, Frederik Willem (geb. 9 nov 1857 te Zuidhorn - ovl. 22 jun 1930 te Zuidhorn)
Friesenhaan, Maria Alida (geb. 19 apr 1906 te Groningen)
Friso, Jan Karels (geb. 1859 te Duurswoude)
Friso, Karel Johannes (geb. ± 1830)
Fritz, Paul Friedrich
Fritz, Willemina Louise Arendina
Froentjes, Gerrit Jans (geb. 1863 te Lutjegast)
Froentjes, Jan Sibbels
Fruchnich, Grietje
Fruchnich, Janke Annes (geb. 1888 te Marum)
Fruchnicht, Anne Clausens (geb. 1843 te Niebert)
Fruchnicht, Claus
Fruchnicht, Janke Clausens (geb. 1846 te Niebert)
Fruchnicht, Ties Claussens (geb. 1841 te Niekerk - ovl. voor 1896)
Gaaikema, Bontje
Gaaikema, Luurt Popkes
Gaast, Aaltje Hendriks van der
Gaikema, Klaas Tjeerds (geb. 1829 te Drachten)
Gaikema, Tjeerd Klazes (geb. ± 1800)
Ganzeboer, Hendrikje
Ganzeveld, ?
Gargen, Margje
Gebhard, Maria Franzisca
Geersing, Albertien
Geersing, Elizabeth
Geersing, Eltien
Geersing, Geesien
Geersing, Jan Sabes
Geersing, Jan (geb. 1873 te Peize)
Geersing, Jan
Geersing, Jannes
Geersing, Roelie Jansie
Geersing, Sabe Jans
Geersing, Sabe
Geersing, Sabina
Geersing, Tjerktje
Geertsema, Hiltje Geerts (ovl. voor 1928)
Gerber, Abraham Jacobs
Gerber, Sietske Abrahams (geb. 1814 te Dorkwerd)
Germanus, Hendrikje
Germanus, Jan
Gerritsma, Gerrit Jacobs
Gerritsma, Wouter Gerrits (geb. 1842 te Drachten)
Geurt, Hendrika (geb. 18 feb 1941 te Loppersum)
Giebels, Katharina Johannes
Gieltema, Bieuwkjen Gialts
Giezen, Stoffer
Giezen, Teunis (geb. 1898 te Steenbergen)
Gjaltema, Aafke Ruurds
Gjaltema, Bieuwkjen Ruurds
Gjaltema, Martha Wiebes (geb. 1870 te Marum)
Gjaltema, Pieter Hepkes
Gjaltema, Wijbe Pieters (geb. 1833 te Surhuisterveen)
Glas, Ebeltje
Glaude, Trijntje Antonius
Goede, Annigje Jans de (geb. 1877 te Tolbert - ovl. voor 1932)
Goede, Antje Jans de (geb. 1828 te Tolbert)
Goede, Gerrit de
Goede, Harmke de (geb. 1898 te Dokkum)
Goede, Jan Aartens de
Goede, Jan Jans de (geb. 1796 te Drachten)
Goede, Jan Jans de (geb. 1832 te Niebert)
Goede, Jan Jans de
Goede, Mettje de (geb. 1830 te Tolbert)
Gooijer, Gerritdina Johanna de
Goosen, Karst Jans
Goossen, Grietje
Goossen, Jan
Goossen, Jantje Jans
Goossen, Reina Jans (geb. 1880 te Zevenhuizen (gr))
Goris, Saartje (Saro)
Gorkink, Johannes Antonius
Gorkink, Theodora M.
Gort, Jakob
Gort, Johannes
Gort, Wietske (geb. 1885 te Zevenhuizen (gr))
Gortema, Rensche Douwes
Gorter (Grutter), Jakob Jans
Gorter (Grutter), Sipke Jacobs (geb. 16 okt 1819 te Marum - ovl. 1 jun 1883 te Marum)
Gorter, Aaltje Johannes (geb. 1896 te Roden)
Gorter, Aaltje Sipkes (geb. 1860 te Marum)
Gorter, Abel Roelfs
Gorter, Albert Jans (geb. 1873 te Oldekerk)
Gorter, Albert Jans
Gorter, Antje Jans (geb. 1774 te Noordwijk - ovl. 3 jun 1814 te Marum)
Gorter, Franktje Abels
Gorter, Geertje (geb. 21 jan 1847 te Marum)
Gorter, Hendrik Klazens
Gorter, Jan Jakobs (geb. 1814 te Marum)
Gorter, Jan
Gorter, Jantje
Gorter, Johannes
Gorter, Roelfke
Gorter, Sipke (geb. ± 1830)
Gorter, Tetske (geb. 21 apr 1860 te Zevenhuizen (gr))
Gorter, Trientje (geb. 12 aug 1821 te Tolbert - ovl. 21 apr 1861 te Zevenhuizen (gr))
Gorter, Trijntje Jans
Gortworst, Femmigje
Goslings, Froukje
Govers, Anna Catharina Cornelis (geb. 1898 te Landsmeer)
Govers, Cornelis
Graaf, Aaltje Oetses de (geb. 1841 te Nuis)
Graaf, Boukje Heddes de
Graaf, Fenje de
Graaf, Jantje Oetses de (geb. 1836 te Zevenhuizen (gr))
Graaf, Lutske de
Graaf, Oedse Jans de
Graaf, Roelfke de
Graaff, Annechien de
Graaff, Grietje de (geb. 1829 te Zevenhuizen (gr))
Graaff, Hedde Oedzes de
Graaff, Oetse Heddes de (geb. 1800 te Haulerwijk)
Graansma, Auktje Wopkes (geb. 1863 te Nuis)
Graansma, Dienke Wopkes (geb. 1871 te Marum)
Graansma, Wopke (geb. 1829 te Drachten)
Graansma, Wopke (ovl. voor 1887)
Graansma, Wopkjen Siebes
Graanstra, Aukjen Kornelis (geb. 1830 te Ureterp)
Graanstra, Bastiaan Kornelis (geb. 1840 te Ureterp)
Graanstra, Gurbe Kornelis (geb. 1833 te Ureterp)
Graanstra, Kornelis Gerkes (Gurbes) (geb. ± 1800)
Graanstra, Sjoukjen Hanzes
Grafhorst, Annechien
Grasdijk, Trijntje (geb. ± 1760 te Middelbert - ovl. 16 apr 1796 te Middelbert)
Grashuis, Derkien
Grashuis, Lucas Lukas (geb. 1819 te Groningen)
Grashuis, Lukas Johannes
Grashuis, Lutske Lukas (geb. 14 aug 1824 te Olterterp - ovl. 17 aug 1891)
Grasmeijer, Roelf
Greve, Dorothea
Grit, Renskje
Gritter, Barteltje
Groen, Aaltje Annes
Groen, Annechien Koops (geb. ± 1758 te Veendam - ovl. 26 jul 1820 te Zuidwending (Veendam))
Groen, Hindrik Koops (geb. ± 1752 te Veendam)
Groen, Koop Alberts (geb. te Veendam)
Groenendaal, Jilt Klaassens (geb. 1875 te Nuis)
Groenendaal, Klaas
Groeneveld, Elisabeth van (geb. 1799 te Leersum)
Groeneveld, Hilje (geb. ± 1865)
Groeneveld, Suzanne Lammerts (geb. 1753 - ovl. 9 apr 1816 te Haren)
Groenewold, Aaltje Hindriks (geb. 1851 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1888)
Groenewold, Annechien Hendriks (geb. 6 mrt 1841 te Roderwolde)
Groenewold, Elziena (geb. 1897 te Groningen)
Groenewold, Gepke Hindriks (geb. 10 sep 1843 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 feb 1912 te Terheijl)
Groenewold, Hendrik Jans (geb. 1814 te Roderwolde)
Groenewold, Hillechien (geb. 21 aug 1825 te Windeweer - ovl. 28 mei 1894 te Windeweer)
Groenewold, Jan Hindriks (geb. 14 mrt 1839 te Roderwolde)
Groenewold, Jan Jans (geb. ± 1785)
Groenewold, Jan (geb. ± 1865)
Groenewold, Roelof Reinkes (geb. 27 apr 1800 te Kalkwijk)
Groenewold, Willem Hindriks (geb. 1847 te Zevenhuizen (gr))
Groenhof, Anna Klaassens (geb. 1813 te Aduard)
Groenhof, Klaas Arends
Groenier, Willemina
Grommerts, Lodewijk
Grommerts, Wendelina Lodewijks (geb. 1797 - ovl. voor 1821)
Groot, Aaltje Harkes de (ovl. voor 1853)
Groot, Akke Martinus de (geb. 1824 te Midwolde)
Groot, Akke Siegers de (geb. 1801)
Groot, Anna Jacoba Derks de (ovl. voor 1902)
Groot, Antje Siegers de (geb. 1798 te Marum)
Groot, Derk Derks de
Groot, Derk Hansens de (ovl. voor 1820)
Groot, Engeltje de
Groot, Geert de (geb. 1912 te Roden - ovl. 7 dec 1914 te Roderesch)
Groot, Geert de (geb. 29 jan 1911 te Roden - ovl. 15 apr 1912 te Roderesch)
Groot, Grietje de (geb. 1901 te Norg)
Groot, Grietje Hanses de
Groot, Hans Derks de (geb. 1803 te Niebert)
Groot, Harm de
Groot, Hietje Derks de
Groot, Hiltje de
Groot, Jouke de (geb. 1876 te Haulerwijk)
Groot, Lute de (geb. 1858 te Roden - ovl. na 1921)
Groot, Martijnus Siegers de (geb. 1794 te Marum)
Groot, Martinus Siegers de (geb. ± 1795)
Groot, Sijger (Sieger) Hendriks (Hindriks) de (geb. ± 1765)
Groot, Sipke de (geb. 1906 te Roderesch - ovl. 3 jun 1928 te Steenbergen)
Groot, Sipke de
Gruizinga, Alberdina
Grutter (Gritter), Dina Geerts (geb. ± 1832 te Ruinerwold)
Grutter, Aafke
Grutter, Albert
Grutter, Geert Alberts (geb. ± 1798 te Ruinerwold)
Haagsma, IJbeltje Haijes
Haak, Andries Jacobs (geb. 1879 te Zevenhuizen (gr))
Haak, Anke Jakobs (geb. 1827 te Marum)
Haak, Antje Kornelis (geb. 1844 te Marum)
Haak, Bouke Kornelis (geb. 1822 te Marum)
Haak, Frederik (geb. ± 1770)
Haak, Frederika Kornelis (geb. 1836 te Marum)
Haak, Gerrit Hendriks (geb. 1891 te Marum)
Haak, Gerrit Jacobs (geb. 1816 te Marum)
Haak, Grietje Jakobs
Haak, Grietje Kornelis (geb. 25 aug 1830 te Marum - ovl. 3 mrt 1910 te Terheijl)
Haak, Hendrik Gerrits (geb. 1859 te De Wilp)
Haak, Hendrik Jacobs (geb. 1809 te Rottevalle)
Haak, Iemkje (geb. ± 1860)
Haak, IJmktje Kornelis (geb. 1828 te Marum - ovl. 13 mei 1924 te Zuidlaren)
Haak, Izaak Gerrits (geb. 1837 te Marum)
Haak, Jacob Harms (geb. ± 1780)
Haak, Jacob Hendriks (geb. 1837 te Marum)
Haak, Jacob Klaassens (geb. 1840 te Marum)
Haak, Jakob Gerrits (geb. 1842 te Marum)
Haak, Jeltje Hendriks (geb. 1884 te De Wilp)
Haak, Klaas Jacobs (geb. 1866 te Zevenhuizen (gr))
Haak, Klaas Jakobs (geb. 1813 te Marum)
Haak, Kornelis Frederiks (geb. 1798)
Haak, Riemer Jacobs (geb. 1869 te Zevenhuizen (gr))
Haak, Saaktje Jacobs (geb. 1875 te Zevenhuizen (gr))
Haak, Sapke Gerrits (geb. 1840)
Haak, Sapke (geb. 1850 te Niebert)
Haak, Sietze Jacobs (geb. 1882 te Marum)
Haak, Sijtse (geb. ± 1820)
Haak, Sjoukjen Harmens (geb. ± 1820)
Haak, Taetske Jacobs (geb. ± 1825)
Haak, Tettje Kornelis (geb. 1833 te Marum)
Haak, Wietske Jacobs (geb. 1821 te Marum)
Haan, Aafke de
Haan, Aaltje de
Haan, Aaltje Melles de
Haan, Albert Hindriks (geb. ± 1790)
Haan, Anna Karodina de (geb. 25 aug 1909 te Schotmar (dld) - ovl. 27 sep 1977 te Leek)
Haan, Antje de
Haan, Bouwdina Egberts de (geb. 1833 te Tolbert)
Haan, Deeke Jukes de (geb. 1789 te Siegerswoude)
Haan, Dietje Pieters
Haan, Dirk Johannes de (geb. 1806 te Burum)
Haan, Egbert Dreuwes de (geb. 1874 te Marum)
Haan, Egbert Hendriks de (geb. ± 1800)
Haan, Egbert Liekles de
Haan, Fokkeliena de (geb. 1828 te Tolbert)
Haan, Grietje Roelfs de
Haan, Hiltje de
Haan, Hindrik Alberts (geb. 21 jan 1819 te Garnwerd - ovl. voor 1854)
Haan, Jan
Haan, Jantje Drewes de (geb. 1877 te Marum)
Haan, Johannes Hessels de
Haan, Juke Harms de
Haan, Kornelis Piers de (ovl. voor 1844)
Haan, Lammert de
Haan, Liekle Egberts de (geb. 1814)
Haan, Rinske Gerrits de
Haan, Sara de
Haan, Siepke Jans (geb. 1851 te Enumatil - ovl. voor 1893)
Haan, Tietje Kornelis de
Haan, Tietje Lippes de
Haan, Willemke Dirks de
Haarman, Harm Karel Wilhelm
Haarman, Margo Harms (geb. 1873 te Niebert)
Haarsma, Grietje Sjoerts (geb. 1827 te Suameer - ovl. na 1886)
Haarsma, Sjoerd Andries
Habing, Hitje Jans (geb. 1888 te Borger)
Habing, Jan
Habinge (Habink), Wander Everts (geb. 17 dec 1820 te Buinerveen - ovl. 29 nov 1893 te Exloermond)
Hage, D. ten
Hagedoorn, Engeltien Hindriks (geb. ± 1815)
Hagedoorn, Gerrit Karstens (geb. 1811 te Zevenhuizen (gr))
Hagedoorn, Harremina Gerrits (geb. 1842 te Tolbert)
Hagedoorn, Hendrik Karstens (geb. 1807 te Zevenhuizen (gr))
Hagedoorn, Hendrikje Gerrits (geb. 1854 te Marum)
Hagedoorn, Hinke Willems (geb. 30 dec 1839 te Westervelde - ovl. voor 1908)
Hagedoorn, Karst Gerrits (geb. 1844 te Tolbert)
Hagedoorn, Karst Hendriks (geb. ± 1775)
Hagedoorn, Knelske Karstens (geb. 1819 te Zevenhuizen (gr))
Hagedoorn, Roelfke Hendriks (geb. 1833 te Zevenhuizen (gr))
Hagedoorn, Willem Karstens (geb. 1822 te Zevenhuizen (gr))
Hagenauw, Berend
Hagenauw, Freerk (geb. 1881 te Peize)
Hagenauw, Jacob
Hagenauw, Jan Harms (ovl. voor 1820)
Hagenauw, Jan
Hagenauw, Jans (geb. 19 feb 1877 te Peize - ovl. 11 aug 1949 te Roderwolde)
Hagenauw, Jantje (geb. 1858 te Roden)
Hagting, Geesje (geb. 1893 te Norg)
Hagting, Hinderikus
Hajema, Aaltien Gerrits
Hajema, Hinderkien
Haks, Barteld Jacobs (geb. 5 nov 1774 te Haulerwijk - ovl. 9 mei 1818 te Haulerwijk)
Halbesma, Halbe Siedses (geb. 13 apr 1873 te Dantumadeel)
Halbesma, Rinske Halbes (geb. 3 mei 1902 te Achtkarspelen - ovl. 21 mrt 1989 te Kampen)
Halen, Eelkje van
Ham, Anke van
Ham, Jakob Pieters van (geb. 1819)
Ham, Kornelis Stevens van
Ham, Pieter Kornelis van (geb. 20 jan 1793 te Westerbroek - ovl. 5 jul 1858 te Grootegast)
Hamminga, Aaltje (geb. 30 jan 1843 te Garmerwolde)
Hamminga, Jan Luurts
Haneveer, Willempje Wouthera Hendrika
Haneveer, Woutherus Isabella Wilhelmus Antonius Maria
Hangelbroek ?, Cornelis Johannes
Hangelbroek, Aagtje Derks (geb. 1825 te Nuis - ovl. voor 1860)
Hangelbroek, Albert Cornelis (geb. 10 nov 1822 te Leek)
Hangelbroek, Albert Hindriks (geb. 26 mei 1854 te Nietap)
Hangelbroek, Albert Hindriks (geb. 29 mrt 1851 te Roden - ovl. 4 apr 1851 te Nietap)
Hangelbroek, Anke Heeres (geb. 1807 - ovl. 22 dec 1854 te Oostellingwerf)
Hangelbroek, Antje (Aukje?) Wijbes (geb. 1816)
Hangelbroek, Antje Kornelis (geb. 18 apr 1760 te Surhuisterveen - ovl. 16 sep 1838 te Veenhuizen)
Hangelbroek, Antje Kornelis (geb. 3 aug 1829 te Leek)
Hangelbroek, Auktje Cornelis (geb. 1813 te Groningen - ovl. 16 feb 1849 te Groningen)
Hangelbroek, Corneles Corneles (geb. 1818 te Leek)
Hangelbroek, Corneles Tjeerts
Hangelbroek, Cornelis Johannes
Hangelbroek, Derk Heres (geb. 1804 te Leek)
Hangelbroek, Derkjen (Derkje, Dirkje) (geb. 1797)
Hangelbroek, Derktje Heres (geb. 1795)
Hangelbroek, Diewerke (geb. 31 dec 1855 te Roden)
Hangelbroek, Geeske Corneles (geb. 1820 te Leek)
Hangelbroek, Grietje Derks
Hangelbroek, Grietje Heeres (geb. 21 jun 1859 te Leek - ovl. 29 sep 1859 te Leegkerk)
Hangelbroek, Grietje Heeres (geb. nov 1856 - ovl. 23 feb 1858 te Leek (a/b schip))
Hangelbroek, Heere Heeres (geb. 1820 te Leiden)
Hangelbroek, Heere Kornelis
Hangelbroek, Hendrik Corneles (geb. 1815 te Leek)
Hangelbroek, Jaatje Heres (Saartje) (geb. 1798)
Hangelbroek, Jakob Kornelis (geb. 1826 te Leek)
Hangelbroek, Johannes Cornelis
Hangelbroek, Klaas Heeres (geb. 21 mrt 1854 te Wierum (Aduard) - ovl. 16 feb 1856 te Wierum (Aduard))
Hangelbroek, Kornelis Jacobs (geb. 5 nov 1851 te Nietap - ovl. 28 mrt 1852 te Nietap)
Hangelbroek, Sijbrand Wiebes (geb. 1823 te Oldehove - ovl. 11 nov 1840 te Oldehove)
Hangelbroek, Sijke Jacobs (geb. 25 mrt 1853 te Nietap)
Hangelbroek, Tiese Derks (geb. 1 aug 1829 te Nuis)
Hangelbroek, Tjeerd Cornelis
Hangelbroek, Trientje Heeres (geb. 1819 - ovl. 16 mei 1840 te Oostellingwerf)
Hangelbroek, Trientje (geb. 1831 te Nuis - ovl. voor 1872)
Hangelbroek, Wiebe Tjeerds (geb. 1786 - ovl. 23 aug 1859 te Leek (a/b schip))
Hansma, Baukjen
Hansma, Lieuwe Tammes
Hansma, Sytske Lieuwes (geb. 1851 te Drogeham)
Hardeman, L.
Harholt, Aafke
Harjen, Marijtje Gerrits
Harkema, Albert Jans (geb. 1820 te Lutjegast)
Harkema, Anna (geb. 25 apr 1860 te Nuis)
Harkema, Jacob
Harkema, Jan Hermannus
Harmens, Janke Jan
Harms, Adolf
Harms, Egbertje (geb. 26 jan 1827 te Haren)
Harms, J.
Harms, Jan Keun (geb. 10 apr 1884 te Eelde - ovl. 1 jun 1970)
Harsema, Abraham Davids (ovl. voor 1819)
Hartholt, Harmen Olcherts (geb. 1824 te Donkerbroek)
Hartholt, Olchert Harmens (geb. ± 1795)
Hartlief, Hendrik
Hartlief, Jantje
Hartlief, Marchien (geb. 5 sep 1940 te Langelo)
Hartlief, Zwaantien (ovl. voor 1900)
Hartog, Gerrit
Hartog, Jannie Alie (geb. 1 jun 1941 te Noordbeemster)
Hartsema, Jan (geb. 1887 te Ezinge)
Hartsema, Marten
Hasekamp, Geertje Cornelis
Hasper, Berend (geb. 30 jun 1851 te Midwolde - ovl. 6 jan 1932 te Tolbert)
Hasper, Hendrik Roelfs (geb. 15 mrt 1812 te Assen - ovl. voor mei 1876)
Hasper, Jan Albertus
Hasper, Jan Berends (geb. 1885 te Niebert)
Hasper, Jan Jans (geb. 7 nov 1886 te Chicago (USA))
Hasper, Pietertje (geb. 9 okt 1880 te Niebert - ovl. 5 aug 1970 te Marum)
Hasper, Roelof Hendriks
Hassels, Egbertien
Hassels, Jacob
Haveman, Dato Hindriks (geb. 1816 - ovl. 18 apr 1817 te Oude Pekela)
Haveman, Grietje Hindriks (geb. 19 nov 1810 te Oude Pekela)
Haveman, Hindrik Jans
Haveman, Jan Hindriks (geb. 17 jun 1813 te Oude Pekela)
Haveman, Johan
Haveman, Roleff
Having, Wendelina Harms
Havinga, Swaantje Hendriks (ovl. voor 1853)
Havings, Grietje
Haze, Wemeltje Clare (Wemeltje)
Hazekamp, Elizabeth Klaassens (geb. ± 1810)
Hazekamp, Fenneke (Fenje) Klasens (geb. 1818)
Hazekamp, Geeske Kornelis
Hazekamp, Klaas Sikkes (geb. ± 1790)
Hazekamp, Roelfke Klaassens (geb. 1833 te Niekerk)
Hazelhof, Klara Pieters
Hazelhoff, Etje (geb. 1864 te Winschoten)
Hazelhoff, Teelko
Hazelhoff, Trijntje
Hazenberg (Hasenberg), Freerktje Jans (geb. 1811 te Grootegast - ovl. 2 mei 1854 te Oldekerk)
Hazenberg (Zevenberg), Martje Jans (geb. 1806 te Nuis)
Hazenberg, Ake Jans (geb. 1809 te Nuis)
Hazenberg, Alberdina Tieses (geb. 1864 te Nuis)
Hazenberg, Albert Kornelis (geb. 1821 te Nuis)
Hazenberg, Albert Tieses (geb. 1861 te Nuis)
Hazenberg, Albertje Berends (geb. 3 sep 1775)
Hazenberg, Albertje Berents (geb. 1835 te Nuis)
Hazenberg, Albertje Tieses (geb. ± 1780)
Hazenberg, Alida Roelfs (geb. 24 feb 1836 te Smallingerland)
Hazenberg, Angeniete (geb. 25 jan 1853 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Anke Roelfs (geb. 1890 te Niekerk)
Hazenberg, Anne Willems (geb. 1817 te Doezum)
Hazenberg, Annechien Jacobs (geb. 1883 te Terheijl)
Hazenberg, Antje (geb. ± 1840)
Hazenberg, Bauke Piers (geb. 1808 - ovl. 18 jun 1877 te Grootegast)
Hazenberg, Beerndt (Berent) Jans (geb. 1800 te Nuis)
Hazenberg, Berend Boukes (geb. 27 nov 1849 - ovl. 30 nov 1849 te Grootegast)
Hazenberg, Berend Geerts (geb. 1834 te Tolbert)
Hazenberg, Berend Hendriks (geb. 27 sep 1789 te Grootegast)
Hazenberg, Berend Jans (geb. 1805 - ovl. 16 sep 1840 te Grootegast)
Hazenberg, Berend Wiebes (geb. ± 1750)
Hazenberg, Berend Wiebes (geb. 1804 - ovl. 14 mei 1849 te Alkmaar)
Hazenberg, Berend Wigbolts (geb. 1673)
Hazenberg, Berent Cornelis (geb. 1743 - ovl. 26 jan 1812 te Nuis)
Hazenberg, Cornelis Berends (geb. ± 1715)
Hazenberg, Cornelis Tiesses (geb. 1792)
Hazenberg, Dagijnna Jans (geb. 4 dec 1812 - ovl. 5 dec 1812 te Grootegast)
Hazenberg, Degina Jans (geb. 1814 - ovl. 19 apr 1816 te Grootegast)
Hazenberg, Derk Tieses (geb. 1857 te Nuis)
Hazenberg, Dina Willems (geb. 22 sep 1853 te Surhuizum - ovl. 4 jan 1929 te Grootegast)
Hazenberg, Doetje Berends (geb. 1842 te Grootegast - ovl. 18 jan 1921 te Aduard)
Hazenberg, Doetje Willems (geb. 13 aug 1831 te Leek - ovl. 19 apr 1893)
Hazenberg, Emke Remmelts (geb. ± 1820)
Hazenberg, Geert Jans (geb. 1802 te Nuis)
Hazenberg, Geert Kornelis (geb. 1832 te Noordwijk - ovl. 20 dec 1912 te Grootegast)
Hazenberg, Geertje (Grietje) Derks (geb. 1812 te Tolbert)
Hazenberg, Geertje Berends (geb. 1847 te Nuis)
Hazenberg, Grietje Pieters (geb. 1798 te Grootegast)
Hazenberg, Grietje Roelfs (geb. 7 jun 1830 te Drachten)
Hazenberg, Grijtje Berends (geb. 1702 - ovl. voor 1744)
Hazenberg, Hangelbroek, (Rodscher?), Derk Tjeerts (geb. ± 1780)
Hazenberg, Heert Pieters (geb. ± 1795)
Hazenberg, Heert Willems (geb. 7 dec 1868 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Heiltje Roelfs (geb. 27 aug 1831 te Drachten - ovl. 6 mei 1908 te Smallingerland)
Hazenberg, Hendrik Meertens (geb. 1820)
Hazenberg, Hendrik Pieters (geb. 1750 - ovl. 27 apr 1834 te Grootegast)
Hazenberg, Hendrik Pieters (geb. 1817 te Lutjegast - ovl. 14 dec 1889 te Grootegast)
Hazenberg, Hendrik Roelfs (geb. 1843 - ovl. 11 jul 1851 te Smallingerland)
Hazenberg, Hiltje Pieters (geb. 1 jan 1813 te Lutjegast)
Hazenberg, IJnje Pieters (geb. 14 nov 1791 te Grootegast)
Hazenberg, Jakob Geerts (geb. 1836 te Tolbert)
Hazenberg, Jan Berends (geb. 1780 - ovl. 8 feb 1856 te Grootegast)
Hazenberg, Jan Boukes (geb. 14 jul 1847 te Grootegast - ovl. 24 feb 1926 te Eibersburen)
Hazenberg, Jan de Roo (geb. 1805 te Grootegast - ovl. 3 jan 1883 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Jan Dirk Roelfs (geb. 1894 te Niekerk)
Hazenberg, Jan Geerts (geb. ± 1775)
Hazenberg, Jan Hendriks (geb. 1853 te Niekerk)
Hazenberg, Jan Hendriks (geb. 1859 te Lutjegast - ovl. 2 mei 1872 te Grootegast)
Hazenberg, Jan Kornelis (geb. 1846 te Noordwijk)
Hazenberg, Jan Meints (geb. 1856 te Niekerk)
Hazenberg, Jan Roelfs (geb. 1892 te Oldekerk)
Hazenberg, Jan Tiesses (geb. 1856 te Midwolde - ovl. 20 nov 1918 te Hoogkerk)
Hazenberg, Jantje Berends (geb. 1876 te Niebert)
Hazenberg, Jantje Derks (geb. 1817)
Hazenberg, Jantje Kornelis (geb. 15 okt 1850 te Surhuizum)
Hazenberg, Jantje Kornelis (geb. 1825 te Nuis)
Hazenberg, Jantje Kornelis (geb. 1830 te Noordwijk)
Hazenberg, Jantje Roelfs (geb. 1834 te Drachten)
Hazenberg, Jantje Willems (geb. 21 feb 1829 te Roden)
Hazenberg, Johannes Willems (geb. 18 jun 1855 te Achtkarspelen - ovl. voor 1865)
Hazenberg, Johannes Willems (geb. 6 apr 1865 te Surhuizum)
Hazenberg, Katie (geb. ± 1855)
Hazenberg, Klaaske Berends (geb. 1871 te Niebert)
Hazenberg, Kornelis Alberts (geb. 1855 te Marum - ovl. 7 apr 1932 te Smallingerland)
Hazenberg, Kornelis Derks (geb. 1813 te Tolbert - ovl. 5 mrt 1888 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Kornelis Geerts (geb. 1868 te Sebaldeburen)
Hazenberg, Kornelis Hendriks (geb. 1778 te Midwolde)
Hazenberg, Kornelis Meertens (geb. 1868 te Oldekerk - ovl. 10 nov 1940 te Beilen)
Hazenberg, Kornelis Roelfs (geb. 1895 te Niekerk)
Hazenberg, Kornelis Roelfs (geb. mrt 1829 - ovl. 23 apr 1829 te Smallingerland)
Hazenberg, Kornelis Siebrands (geb. 8 mei 1856 te Drachten)
Hazenberg, Kornelis Tiesses (geb. 1858 te Leek - ovl. 22 apr 1935 te Oldekerk)
Hazenberg, Lubbe Pieters (geb. 6 jun 1843 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Lutske Pieters (geb. 6 mei 1807 te Grootegast - ovl. 20 jun 1871 te Zevenhuizen (gr))
Hazenberg, Marijke Rommerts (geb. ± 1805)
Hazenberg, Marten (geb. 1851 te Lutjegast)
Hazenberg, Martha Roelfs (geb. 1892 te Niekerk - ovl. 31 jul 1952 te Oldekerk)
Hazenberg, Martje Tiesses (geb. 1852 te Midwolde)
Hazenberg, Mattje Wiebes (geb. 14 jun 1796 te Grootegast - ovl. 3 feb 1856 te Grootegast)
Hazenberg, Meerten Hendriks (geb. 16 mrt 1795 te Grootegast - ovl. 22 nov 1859 te Grootegast)
Hazenberg, Meerten Kornelis (geb. 1835 te Noordwijk - ovl. 6 sep 1900 te Oldekerk)
Hazenberg, Meerten Tiesses (geb. 1795 te Tolbert)
Hazenberg, Meint Willems (geb. 1814)
Hazenberg, Pieter Hendriks (geb. 1786 - ovl. 7 nov 1856 te Grootegast)
Hazenberg, Pieter Hendriks (geb. 1849 te Niekerk)
Hazenberg, Pieter Hendriks (geb. 1857 te Lutjegast)
Hazenberg, Pieter Willems (geb. 1764 - ovl. 21 feb 1852 te Grootegast)
Hazenberg, Pieter Willems (geb. 1809 te Doezum - ovl. 22 dec 1853 te Westerhorn)
Hazenberg, Pieter Willems (geb. 7 apr 1827 te Leek - ovl. 11 jul 1828 te Nietap)
Hazenberg, Pieter (geb. ± 1720)
Hazenberg, Pieterke (geb. ± 1795)
Hazenberg, Rensktje Tiesses (geb. 1872 te Tolbert)
Hazenberg, Riempke Jans (geb. 1837 te Stroobos)
Hazenberg, Roelf Cornelis (geb. 1806 te Nuis - ovl. 8 nov 1887 te Smallingerland)
Hazenberg, Roelf Hendriks (geb. 1861 te Niekerk - ovl. 11 apr 1933 te Oldekerk)
Hazenberg, Roelf Meertens (geb. 1823 te Lutjegast - ovl. 21 okt 1880 te Grootegast)
Hazenberg, Roelf Tiesses (geb. 1861 te Tolbert - ovl. 15 aug 1922 te Groningen)
Hazenberg, Roelof Kornelis (geb. 22 jun 1900 te Ameide (ZH))
Hazenberg, Rommert Hendriks (geb. 1787 - ovl. 16 sep 1868 te Grootegast)
Hazenberg, Siebrand Kornelis (geb. 1822 te Noordwijk)
Hazenberg, Sieuwke Kornelis (geb. 1 dec 1824 te Noordwijk)
Hazenberg, Stientje Jans (geb. 1814 te Nuis)
Hazenberg, Ties Cornelis (geb. ± 1760)
Hazenberg, Ties Kornelis (geb. 8 mrt 1848 te Achtkarspelen - ovl. 30 sep 1855 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Ties Meertens (geb. 23 mei 1829 te Tolbert)
Hazenberg, Ties Roelfs (geb. 1893 te Niekerk)
Hazenberg, Tiesse Kornelis (geb. 1827 te Tolbert)
Hazenberg, Trientje Roelfs (geb. 21 nov 1897 te Niekerk - ovl. 1 dec 1897 te Oldekerk)
Hazenberg, Trientje Tiesses (geb. 1862 te Tolbert)
Hazenberg, Trientje Tiesses (geb. 1864 te Tolbert - ovl. 6 aug 1903 te Grijpskerk)
Hazenberg, Wiebe Berends (geb. 1845 te Tolbert - ovl. 30 dec 1855 te Grootegast)
Hazenberg, Wiebe Willems (geb. 18 mrt 1768 te Grootegast - ovl. 11 jun 1809 te Grootegast)
Hazenberg, Wiebe Willems (geb. 22 apr 1878 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Wietske Kornelis (geb. 1799 te Tolbert)
Hazenberg, Wigbolt Berends (geb. ± 1647 te Leek)
Hazenberg, Willem Berends (geb. 31 jan 1847 te Sebaldeburen)
Hazenberg, Willem Heerts (geb. 1826 te Doezum - ovl. 31 okt 1897 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Willem Jakobs (geb. 13 mei 1877 te Terheijl)
Hazenberg, Willem Jans (geb. 1853 te Visvliet)
Hazenberg, Willem Pieters (geb. 10 mrt 1840 te Achtkarspelen)
Hazenberg, Willem Pieters (geb. 1784 - ovl. 9 nov 1859 te Grootegast)
Hazenberg, Willem Wiebes (geb. 1798 - ovl. 6 jan 1849 te Tietjerksteradeel)
Hazenberg, Willem Wijbes (geb. 1 feb 1731 te Leek)
Hazenberg, Willemke Berends (geb. 1840 te Nuis)
Hazenberg, Wybe Wiggelts (geb. ± 1698 te Tolbert)
Hazenveld, Gerrit
Hazenveld, Joost (geb. 1818 te Delfzijl)
Hazewind, Wietske Ebbels (geb. ± 1740)
Heemstra, Sepke Willems (geb. 22 jun 1809 te Grootegast)
Heemstra, Tettje Tjeerds (geb. 1795)
Heemstra, Tjeert Hansen (geb. ± 1765)
Heemstra, Trientje Willems (geb. 26 okt 1796 te Grootegast)
Heemstra, Wietske Willems (geb. 19 feb 1804 te Grootegast - ovl. 22 mrt 1881)
Heemstra, Willem Fokkes
Heemstra, Willem Willems (geb. 3 sep 1754 te Eelde - ovl. 24 jul 1843)
Heemstra, Willemina Willems (geb. 18 sep 1789 te Grootegast - ovl. 14 jun 1842)
Heerdt, Anna Elizabeth (geb. 7 jan 1824 te Leek)
Heerdt, Elsina Meinderts (geb. 15 jan 1856 te Gasselternijveenschemond (Gasselte))
Heerdt, Geertruida Harmannus (geb. 1825 te Leek)
Heerdt, Geeske Meinderts (geb. dec 1844 te Leek - ovl. 17 mei 1846 te Oldehove)
Heerdt, Harmannus
Heerdt, Hendrik Meinderts (geb. 19 jun 1858 te Drachten - ovl. 8 feb 1859 te Oldehove)
Heerdt, Jakob Harmannus (geb. 1820 te Leek)
Heerdt, Johannes Meinderts (geb. 17 apr 1854 te Smallingerland)
Heerdt, Meindert Harmannus (geb. 1817 te Leek)
Heeres, Heero (geb. 1900 te Vlagtwedde)
Heeres, Trijntjen
Heide, Anje Everts van der
Heide, Baukje Geerts van der (geb. 9 feb 1867 te Surhuisterveen - ovl. 5 sep 1934 te Groningen)
Heide, Dirkje van der
Heide, Elisabeth van der (geb. 1906 - ovl. 28 jan 2005 te Leek)
Heide, Geert Johannes van der
Heide, Grietje van der (geb. 1896 te Lucaswolde)
Heide, Grietje van der
Heide, Johannes van der
Heide, Pietje Sijes van der
Heide, Rense van der
Heidelberg, Jokje Petrus' (geb. 1855 te Middelstum)
Heidelberg, Petrus Bernardus
Heidema, Dieuwerke
Heidinga, Geert
Heidinga, Hedde Jannes (geb. 1889 te Ureterp)
Heidinga, IJmkje (geb. 1895 te De Wilp)
Heidinga, Jannes
Heijden, Cornelia van der
Heijden, Martinus van der
Heijs, Hendrik Hendriks
Heijs, Jan
Heijs, Jantje Jans (geb. 1880 te Zevenhuizen (gr))
Heijs, Jantje Sanders (geb. 1843 te Tolbert - ovl. voor 1885)
Heijs, Jantje (geb. 6 mrt 1842 te Midwolde - ovl. 5 mrt 1927 te Leek)
Heijs, Marten
Heijs, Reijnder
Heijs, Sander (geb. 1880 te Tolbert)
Heijs, Sander
Heijsser, Adriana Elisabeth (ovl. 20 mrt 1993 te Zetten)
Heikens, Hillegien
Hekkema, Trijntje (ovl. voor 1887)
Hekker, Agatha Maria
Helder (Keizer?), Janke Jans (geb. 1791 te Leek - ovl. 25 jul 1834 te Grootegast)
Helder, Akke Oenzes
Helder, Fenje (ovl. voor 1893)
Helder, Fenne Pieters
Helder, Fokje Jans (geb. 1828 te Marum)
Helder, Geertje Jacobs
Helder, Hendrikje
Helder, Jacob Jans (geb. ± 1775)
Helder, Jakob Ubels (geb. 1850 te Marum - ovl. voor 1885)
Helder, Jan Cornelis
Helder, Jan Jacobs (geb. 1803 te Opende)
Helder, Lamke Jans (geb. 1841 te Marum)
Helder, Renskje Jacobs (geb. 1806 te Opende)
Helder, Renskje Jans (geb. 1833 te Marum)
Helder, Ubel Jakobs (geb. 1808 te Opende - ovl. voor 1860)
Heldering, Tjalling Jacobs (geb. 1806 te Drachten)
Helmholdt, Fokke
Helmholdt, Klaas Fokkes (geb. 1879 te Marum)
Helmholt, Anje
Helmholt, Eelke Fokkes (geb. 1809 te Marum - ovl. voor 1869)
Helmholt, Eelke Teijes (geb. 1857 te Marum)
Helmholt, Fokke Jannes
Helmholt, Hendrik Eelkes (geb. 1886 te Marum)
Helmholt, Hindrik Teyes (geb. 1846 te Marum)
Helmholt, Teye Fokkes
Helmholt, Trientje Hindriks (geb. 1886 te Grootegast)
Helmus, Lieuwe
Helmus, Renskje Lieuwes (geb. 1897 te Opende)
Hemmes, Cathrina (geb. 1786)
Hemmes, Hemmo Wilhelmus (geb. 1757 - ovl. 7 mrt 1832 te Slochteren)
Hemmes, Johannes Henricus (geb. 21 jan 1787 te Anloo)
Hemmes, Rientien (geb. 1703)
Hendriks, Antje (geb. 1839)
Hendriks, Doude
Hendriks, Evert
Hendriks, Hendrik
Hendriks, Ida Doudes (geb. 14 jul 1877 te Vlagtwedde - ovl. 17 jul 1948 te Emmen)
Hendriks, Janna
Hendriks, Sjoukje (geb. te Grootegast)
Hens, Ida Gesina (ovl. voor 1845)
Henstra, Bartele
Henstra, Roelof Bartels (geb. 17 sep 1912 te Oostermeer - ovl. 19 sep 1949 te Lutjegast)
Herden, Marretje van der
Herder, Aaltje Binnes (geb. ± 1855)
Herder, Pieter (geb. ± 1845 - ovl. na 1870)
Heringa, Eltje
Herm, Aaltje
Herm, Catharina (geb. 1827 te Born (Ov))
Hes, Lammerdina Lammerts (geb. 1890 te Leek)
Hes, Lammert Tiemerns (geb. 1848 te Tolbert)
Hes, Swaantje Luitjes (geb. 1794 te Garnwerd)
Hes, Tiemen Pieters (geb. ± 1820)
Heslinga, Durk Gerrits
Heslinga, Foektje
Heslinga, Gerrit Durks (geb. 1848 te Niezijl)
Heslinga, Trijntje Dirks (geb. 1858 te Niezijl)
Hessel, Annechien
Hettes, Wobbeltje
Heuker, Aaltje Harms (geb. 1855 te Nuis)
Heuker, Aaltje Jakobs (geb. 1895 te Marum)
Heuker, Anke Roelfs (geb. 1829 te Niebert)
Heuker, Anna Catharina (geb. 1852 te Marum)
Heuker, Anne Jakobs (geb. 1885 te Marum)
Heuker, Antje Egberts (geb. 1868 te Niebert)
Heuker, Antje Roelfs (geb. 1818 te Niebert)
Heuker, Auke (geb. 21 mei 1914 - ovl. 18 jun 1994)
Heuker, Berend Egberts (geb. 1901 te Noordwijk)
Heuker, Berend Jakobs (geb. 1882 te Marum)
Heuker, Berend
Heuker, Berendina Egberts (geb. 1845 te Marum)
Heuker, Ebbel Jakobs (geb. 1876 te Marum - ovl. voor 1908)
Heuker, Egbert Jans (geb. ± 1755)
Heuker, Egbert Jans (geb. 1858 te Marum)
Heuker, Egbert Jans (geb. 7 jul 1810 te Marum - ovl. 23 mrt 1885 te Leutingewolde)
Heuker, Egbert Roelfs (geb. 1822 te Niebert)
Heuker, Emke
Heuker, Gerben Weits (geb. 1892 te Noordwijk)
Heuker, Gerrit (geb. ± 1745)
Heuker, Grietje Egberts (geb. 1864 te Niebert)
Heuker, Grietje Roelfs (geb. 1816 te Niebert - ovl. voor 1855)
Heuker, Grietje
Heuker, Harm Egberts (geb. 1853 te Niebert)
Heuker, Harm Jans (geb. 1810 te Rolde)
Heuker, Hendrik Jans (geb. 1808 te Rolde)
Heuker, Hillebrand Weits (geb. 1895 te Noordwijk)
Heuker, Jacob Egberts (geb. 1891 te Doezum)
Heuker, Jakob Jans (geb. 1847 te Midwolde)
Heuker, Jakob (geb. ± 1910)
Heuker, Jan Egberts (geb. 1783 - ovl. 19 jan 1858 te Grootegast)
Heuker, Jan Egberts (geb. 1889 te Grootegast)
Heuker, Jan Gerrits (geb. ± 1770)
Heuker, Jan Jans (geb. 1825 te Marum)
Heuker, Jan Jans (geb. 1849 te Marum)
Heuker, Jan Roelfs (geb. 1825 te Niebert)
Heuker, Jan (geb. ± 1725)
Heuker, Janna Jans (geb. 1799 te Rolde)
Heuker, Jantje Egberts (geb. 1873 te Niebert)
Heuker, Jantje Egberts (geb. 1887 te Marum)
Heuker, Jantje Jakobs (geb. 1889 te Marum)
Heuker, Jantje Jans (geb. 1813 te Tolbert - ovl. 17 sep 1876 te Oldekerk)
Heuker, Jantje Jans (geb. 1829)
Heuker, Jantje Roelfs (geb. 1827 te Niebert - ovl. voor 1885)
Heuker, Jantje
Heuker, Jelke
Heuker, Knelske Egberts (geb. 1843 te Marum - ovl. 12 apr 1880 te Grootegast)
Heuker, Koos (geb. ± 1915)
Heuker, Lijntje Jans (geb. 1816 te Marum)
Heuker, Lubbe Jakobs (geb. 1887 te Marum)
Heuker, Popke Egberts (geb. 1896 te Noordwijk)
Heuker, Poppe (Pop)
Heuker, Reina Jans (geb. 1863 te Marum)
Heuker, Renskje Egberts (geb. 1850 te Niebert)
Heuker, Roelf Egberts (geb. 1786)
Heuker, Sapke Egberts (geb. 1856 te Niebert)
Heuker, Sapke Jans (geb. 1863 te Niebert)
Heuker, Trientje Jans (geb. 1846 te Tolbert)
Heuker, Warmeltje Harms (geb. 1846 te Nuis)
Heuker, Weit Jans (geb. 1862 te Marum)
Heuker, Wietske Harms (geb. 1851 te Nuis)
Heuker, Wijbe Jans (geb. 1860 te Marum)
Heukers, Hendrik Roelfs (geb. 1795 te Groningen)
Heukers, Niesjen
Heukers, Roelf (geb. ± 1765)
Hielema, Jakob Roelfs
Hielema, Klaaske Jacobs (geb. 1809)
Hielema, Martje Jacobs
Hiemstra, Douwe Klazes
Hiemstra, Willemke (geb. 15 mrt 1870 te Dienum - ovl. 30 aug 1955 te Marssum)
Hijginga, Trijntje
Hijlkema, Aaltje Zweitzes (geb. 1796 te Ureterp)
Hijlkema, Ettje van (ovl. voor 1898)
Hijlkema, Lammert van
Hijlkema, Trientje van
Hijlmersma, Metje Jans
Hijmersma (Hiemmersma), Klaaske Engberts (geb. 1802 te Niebert)
Hijmersma, Anke Hendriks (geb. 1826 te Nuis)
Hijmersma, Anke Jans (geb. 1823 te Niebert)
Hijmersma, Engbert Hendriks (geb. ± 1765)
Hijmersma, Engbert Jans (geb. 1797 te Niebert)
Hijmersma, Geert Jans (geb. 1820 - ovl. 25 mei 1842 te Grootegast)
Hijmersma, Harm Hendriks (geb. 1837 te Marum)
Hijmersma, Henderika Jans (geb. 1889 te Marum)
Hijmersma, Hendrik Engberts (geb. 1795 te Niebert)
Hijmersma, Hendrik Engberts (geb. 1831 te Nuis)
Hijmersma, Hendrik Jans (geb. 1793 te Niebert)
Hijmersma, Jan Engberts (geb. 1822 te Niebert)
Hijmersma, Jan Hendriks (geb. ± 1765)
Hijmersma, Jan Hindriks (geb. 1823 te Niebert)
Hijmersma, Jan Jans (geb. 1767)
Hijmersma, Jan Jans (geb. 1787 - ovl. voor 1830)
Hijmersma, Jan
Hijmersma, Martje Jans (geb. 1818 te Niebert)
Hijmersma, Metje Jans (geb. 1795)
Hijmersma, Reina Engberts (geb. 1820 te Nuis)
Hijmersma, Renskje Hendriks (geb. 1831 te Nuis)
Hijmersma, Roelf Engberts (geb. 9 apr 1798 te Niebert)
Hijs, Hiltje Hendriks
Hilberts, Jakob (geb. 1879 te Tolbert)
Hilberts, Teunis
Hindriks, Grietje Geerts (geb. 1817 te Tolbert)
Hoek, Adde Spahr (Ate) van der (geb. 15 apr 1822 te Smallingerland)
Hoek, Anita van der
Hoek, Barber van der (geb. 5 feb 1814 te Drachten - ovl. 23 mrt 1814 te Drachten)
Hoek, Baukje Michiels van der (geb. 1852 te Drachten)
Hoek, Berendje van der (geb. 1886 te Doezum)
Hoek, Ciska van der
Hoek, Coby van der
Hoek, Cornelia Maria (Lia) van der (geb. 7 aug 1964)
Hoek, Dientje van der
Hoek, Doede van der
Hoek, Fokke van der
Hoek, Geert
Hoek, Grietje Roelofs van der (geb. 28 jun 1885 te Lucaswolde - ovl. 27 nov 1979 te Zuidhorn)
Hoek, Grietje van der (geb. 1878 te Doezum - ovl. 24 mei 1912 te Grootegast)
Hoek, Grietje van der
Hoek, Hendrik Hendriks van der (geb. 13 sep 1891 te Niebert (Boerakker) - ovl. 1 nov 1960 te Tolbert)
Hoek, Hendrik Jans Spar van der (geb. 14 apr 1815 te Drachten - ovl. 15 jun 1853 te Drachten)
Hoek, Hendrik Jans van der (geb. 5 sep 1919 - ovl. 1 jul 1996)
Hoek, Hendrik Johans van der (geb. 1855 te Drachten)
Hoek, Hendrik van der (geb. ± 1930 - ovl. ± 1974)
Hoek, IJkje van der (geb. ± 1850)
Hoek, Jan (?) van der
Hoek, Jan Frans van der
Hoek, Jan Hendriks van der (geb. 1894 te Niebert)
Hoek, Jan Roelofs van der (geb. 1884 te Lucaswolde)
Hoek, Jan van der (geb. dec 1882 te Doezum - ovl. 21 feb 1883 te Grootegast)
Hoek, Jeanet van der
Hoek, Jetske van der (geb. 1871 te Noordwijk)
Hoek, Jo van der
Hoek, Johan Gerrit Jacob Spar (Jos) van der (geb. 16 dec 1962)
Hoek, Johan Jacob van der (geb. 1853 te Drachten - ovl. 20 okt 1910 te Grootegast)
Hoek, Johan Jacob van der (geb. 26 nov 1905 te Briltil - ovl. 10 aug 1981 te Zuidhorn)
Hoek, Johan Migchiel Spar van der (geb. 15 jan 1819 te Smallingerland - ovl. 4 dec 1877 te Smallingerland)
Hoek, Johan Philip Spaar van der (geb. 29 mei 1828 te Drachten (Smallingerland))
Hoek, Johan Philip Spar van der (geb. 26 feb 1939 te Aalsum)
Hoek, Johan Philip Spar van der (geb. 4 okt 1880 te Noordwijk - ovl. 31 jul 1956 te Groningen)
Hoek, Johanna Catharina van der (geb. 5 mrt 1825 te Drachten - ovl. 24 mrt 1827 te Drachten)
Hoek, Karin van der
Hoek, Marten van der
Hoek, Marten van der
Hoek, Michiel Jans van der (geb. ± 1813)
Hoek, Reina Trientje Geerts (geb. 1903 te Kommerzijl)
Hoek, Renze Hendriks van der (geb. 1900 te Niebert)
Hoek, Renze van der
Hoek, Rinske Michiels van der (geb. 1849 te Drachten)
Hoek, Roelf van der
Hoek, Roelof Hendriks van der (geb. 1898 te Niebert - ovl. 28 jun 1919 te Groningen)
Hoek, Roelof Johans van der (geb. 7 sep 1854 te Drachten)
Hoek, Sjoukje van der
Hoek, Tjitske van der
Hoek, Willem van der
Hoek, Willem van der
Hoeks, Seike Jans
Hoeksema, Aaltje Berends (geb. 1821 te Midwolde)
Hoeksema, Berend Klasens
Hoeksema, Fenje Reinders
Hoeksema, Freerk Jans (geb. 1802 te Grijpskerk)
Hoeksema, Grietje Klasens
Hoeksema, Hendrik Luitjens (geb. 1837 te Grootegast)
Hoeksema, Ieuwkje Luitjens (geb. ± 1841 te Grootegast)
Hoeksema, Jacobina (geb. 1821 te Lettelbert)
Hoeksema, Jan Dootjes
Hoeksema, Jantje Louwes
Hoeksema, Klaas Klaassens (geb. ± 1790)
Hoeksema, Klaas Klaassens (geb. 1841 te Lettelbert)
Hoeksema, Klaas Klaassens
Hoeksema, Luitjen Lubbes
Hoeksema, Luktje Gerrits
Hoeksema, Mettje
Hoeksema, Sijtske Harms
Hoeksma, Ate Pieters (geb. 1815 te Drogeham)
Hoeksma, Iebeltje Harmke Jans (geb. 1896 te Niebert)
Hoeksma, Jan
Hoeksma, Klara Tjebbes
Hoeksma, Pieter Nannes
Hoekstra, Aaltjen Taekes (geb. 1802 te Grootegast - ovl. na 1841)
Hoekstra, Albertje (geb. 15 aug 1797 te Langweer - ovl. 15 sep 1871 te Joure)
Hoekstra, Antje Klazes
Hoekstra, Antje Wytzes
Hoekstra, Boele Pieters (geb. 1787 te Nuis)
Hoekstra, Fokeltje (geb. 30 nov 1799 te Langweer - ovl. 15 jan 1882 te Joure)
Hoekstra, Grietje Wopkes
Hoekstra, Jan Reins (geb. ± 1790)
Hoekstra, Jolanda (geb. 31 mrt 1968 te Leeuwarden)
Hoekstra, Menke Teekes
Hoekstra, Pieter Alberts (geb. ± 1755)
Hoekstra, Pietje Bruins (geb. 28 feb 1833 te Marum - ovl. 13 feb 1870 te Grootegast)
Hoekstra, Riemke Nannes
Hoekstra, Sybren Hylkes (geb. 12 jan 1766 te Lemmer - ovl. 19 sep 1825 te Nijega)
Hoekstra, Trijntje
Hoekstra, Uilkjen Jans (geb. 10 dec 1822 te Echten (Lemsterland) - ovl. voor 1895)
Hoekzema, Engbert (Bert)
Hoekzema, Sabine
Hof, Andries Rienks (geb. 26 okt 1795 - ovl. 1 jun 1868 te Haulerwijk)
Hof, Rink Rinks
Hof, Rinkje Rinks (geb. 1893 te Emmen)
Hof, Trijntje
Hoff, Berend Berends (geb. 1833 te Tolbert)
Hoff, Berend Berends
Hofman, Akke Willems (geb. 1897 te Haule)
Hofman, Akke Willems (geb. 9 feb 1887 te Midwolde - ovl. 19 aug 1921 te Buikstede)
Hofman, Anke Wietses (geb. 1819 te Noordwijk)
Hofman, Baukje (geb. 21 okt 1965 te Hommerts)
Hofman, Derk Willems (geb. 1882 te Sebaldeburen)
Hofman, Fokke Willems (geb. 1880 te Grootegast)
Hofman, Hendrik Klaassens (geb. ± 1838 te Norg - ovl. voor 1923)
Hofman, IJkjen Wijtzes (geb. 1817 te Noordwijk)
Hofman, Klaas
Hofman, Martje Wietses (geb. 1819 te Noordwijk - ovl. 25 nov 1841 te Grootegast)
Hofman, Reinder Willems (geb. 1884 te Leek)
Hofman, Wietze Jans (geb. 1779)
Hofman, Willem Thijsses
Hofman, Willem
Hofste(e), Aukje Hendriks (geb. 1822)
Hofste, Aaltje Hendriks (geb. 1835)
Hofste, Annechien (geb. 1844)
Hofste, Antje
Hofste, Auke (geb. 1886 te De Wilp)
Hofste, Derk Hendriks (geb. 1843 te Marum)
Hofste, Fokje (geb. 10 jul 1836 te Veenhuizen)
Hofste, Hendrik Willems (geb. 10 jul 1823 te Leek - ovl. 27 apr 1857 te Veenhuizen)
Hofstede, Abraham (geb. 1836 te Surhuisterveen)
Hofstede, IJktje Pieters
Hofstede, Janneske
Hofstede, Willem Abrahams
Hofstee, Anna (geb. 1833 te Zevenhuizen (gr))
Hofstee, Aukje Berendina (Aukje) (geb. 22 jan 1910 te Niebert - ovl. 17 mrt 1987 te Nuis)
Hofstee, Aukje (geb. 1882 te Marum)
Hofstee, Auktje (geb. 1853 te Marum)
Hofstee, Berend Hendriks (geb. 1759 - ovl. 17 mrt 1850 te Zevenhuizen (gr))
Hofstee, Berend Hendriks (geb. 1817 te Zevenhuizen (gr))
Hofstee, Berendina (geb. 1831 te Zevenhuizen (gr))
Hofstee, Derktje (geb. 4 jul 1918 te Niebert - ovl. 10 sep 1997 te Marum)
Hofstee, Doetje Berends (geb. 1806 te Oostwold)
Hofstee, Egbert (geb. 15 aug 1882 te De Wilp - ovl. 12 jun 1958 te Ureterp)
Hofstee, Grietje (geb. 1885 te Paterswolde)
Hofstee, Haaije Klaassens (geb. 1898 te Opende)
Hofstee, Harm Hendriks (geb. 26 nov 1838 te Marum - ovl. 10 aug 1919 te Marum)
Hofstee, Hendrik Berends (geb. 1792)
Hofstee, Herman (geb. 1876 te Marum)
Hofstee, Hiltje Hendriks (geb. 1823 te Zevenhuizen (gr))
Hofstee, Hinderikus
Hofstee, Hindrik (geb. 1836 te Zevenhuizen (gr))
Hofstee, J.
Hofstee, Jan Hendriks (geb. 1825 te Marum)
Hofstee, Jan Willems
Hofstee, Jan (geb. 1884 te De Wilp)
Hofstee, Jan (geb. 19 feb 1921 te Niebert - ovl. 29 mei 1923 te Niebert)
Hofstee, Janna (geb. 12 mei 1907 te Niebert - ovl. 30 jul 1916 te Niebert)
Hofstee, Jantje (geb. 7 mei 1906 - ovl. 25 dec 1924)
Hofstee, Johannes (geb. 6 feb 1890 te De Wilp - ovl. 11 jul 1959 te Nieuw Roden)
Hofstee, Klaas Berends (geb. 1798 te Oostwold)
Hofstee, Klaas Hendriks (geb. 1827 te Marum)
Hofstee, Klaas
Hofstee, Margjen Berends (Martje) (geb. 1796)
Hofstee, Reinder Hendriks (geb. 1849 te Marum)
Hofstee, Reinje Berends (geb. 1801 te Oostwold)
Hofstee, Renskje Jannes
Hofstee, Tieke (Tine) (geb. 25 mei 1912 te Niebert - ovl. 31 dec 1994 te Surhuisterveen)
Hofstee, Trientje (geb. 18 feb 1885 te Marum - ovl. 23 jan 1949 te Marum)
Hofstee, Wiebe (geb. 18 jul 1821 te Tolbert)
Hofstee, Willem Jans (geb. 1787)
Hofstee, Wimke Roelfs
Hofsteenge, Jantien (Jantje)
Hogen, Hendrik Hennes van
Hogen, Hiltje Hendriks van (geb. 1840 te Lucaswolde)
Hogeveen, Aafke Alberts (geb. 1810 te Marum)
Hogeveen, Albert Lebbes
Hogeveen, Bouwe
Hogeveen, Engeltje Alberts (geb. 1817 te Marum)
Hogeveen, IJtjen Alberts (geb. 1821 te Marum)
Hogeveen, Lebbe Alberts (geb. 1802 te Marum)
Hogeveen, Marchien Bouwes (geb. 1866 te Zevenhuizen (gr))
Hoijting, Jan
Hoijting, Karsjen Jans (geb. voor 1664)
Hoist, Gerrit (geb. ± 1851)
Hoiting, Geert Jans (geb. 1786)
Hoiting, Hendrik Jans
Hoiting, Jan Geerts (geb. ± 1755)
Hoiting, Jan
Hoiting, Korneliske (geb. 27 sep 1854 te Hoogkerk)
Hoiting, Libbertus (geb. 31 aug 1906 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 jul 1989 te Nieuw Roden)
Holdinga, Trijntje
Hollander, Aaltje Derks (geb. 1833 te Tolbert)
Hollander, Albert Pieters
Hollander, Anne Derks (geb. 1829 te Tolbert)
Hollander, Antje (geb. 15 jul 1868 te Odoornerveen)
Hollander, Auktje Derks (geb. 1818)
Hollander, Derk Alberts (geb. 1777 te Wittewierum - ovl. 10 jan 1842 te Tolbert)
Hollander, Egbert Derks (geb. 1821 te Tolbert)
Hollander, Geeske Derks (geb. 1810 te Tolbert)
Hollander, Grietje Derks (geb. 1806 te Tolbert)
Hollander, Hendrik
Hollander, Ida
Hollander, Iektje Derks (geb. 27 feb 1814 te Tolbert - ovl. na 1877)
Hollenga, Gerrit Arends
Hollenga, Harke (geb. 1828 te Niezijl)
Holman, Derk Jans (geb. 1821 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1924)
Holman, Foktje Derks
Holman, Hiltje Jans
Holman, Jan Derks
Holman, Martje Jans
Holmersma, Harm Remmelts (geb. 1808 te Tolbert)
Holmersma, Remmelt Harms (geb. ± 1780)
Hols, Andries
Hols, Dennis
Hols, Martijn
Hols, Onno
Holt, Cornelia (geb. ± 1867)
Holt, Grietje
Holt, Harm Jans op 't
Holt, Hermanna
Holt, Jantien (Jantje)
Holt, Nijsje op 't (geb. 16 sep 1828 te Wildervank - ovl. 3 jan 1876 te Drouwenermond)
Holten, Trijntje Jans van
Holthuis, Anna Willems (geb. 1814 te Roden)
Holthuis, Evert Hendriks
Holthuis, Jantien (geb. 27 mrt 1822 te Norg)
Holthuis, Pietertien (geb. 19 dec 1829 te Belde (eelde?))
Holthuis, Willem Roelfs
Holtkamp, Annegien Johannes (geb. 1836 te Groningen)
Holtkamp, Johannes
Holtman, Everdina (geb. 26 dec 1871 te Terheijl)
Holtman, Klaas Willems
Holtman, Trientje (geb. 1 apr 1861 te Terheijl)
Holtrop, Betske (geb. 1862 te Stroobos)
Holtrop, Derk
Holtrop, Eelkje
Holtrop, Erenst Arents
Holtrop, Ernst Geerts (geb. 1869 te Niebert)
Holtrop, Etje (ovl. voor 1897)
Holtrop, Geert Erenst (geb. 1828 te Niebert)
Holtrop, Hendrik Derks (geb. 1862 te Marum)
Holtrop, Hendrik Piers
Holtrop, Jacoba
Holtrop, Jan Roelfs
Holtrop, Jan
Holtrop, Jantje Jans (geb. 1889 te Zevenhuizen (gr))
Holtrop, Roelf Egberts (ovl. voor 1836)
Holtrop, Roelina Willemke Ernstens (geb. 1898 te Niebert)
Holtrop, Sittje Jans (geb. 1808 te Marum)
Holtrop, Tamme Roelfs
Holtrop, Wibbina Wiegers (geb. 1854 te Marum)
Holtrop, Wieger Hendriks
Holwerda, Sake Jelles (Sake)
Homan, Andries Derks (ovl. voor 1841)
Homan, Catharina (geb. 15 jun 1882)
Homan, Douwe Klasens
Homan, Grietien Pieters
Homan, Hiltje Harms
Homan, Jacob (ged. ± 1705 te Faan)
Homan, Jan Jacobs (geb. 1733)
Homan, Jan Jans (geb. 1762 - ovl. voor 1821)
Homan, Jan Jelles Hummel?? (geb. 6 mrt 1863 - ovl. 20 mrt 1863 te Niekerk)
Homan, Jan Reynders
Homan, Sijtske
Hommes, Dieke Freerks
Hommes, Geertje Roelfs (geb. 5 mei 1797 te Roden - ovl. 27 dec 1869 te Norg)
Hommes, Ike (geb. 1846 te Roden)
Hommes, Jacob Roelfs
Hommes, Roelf Jacobs
Hommes, Trientje
Hoofd, Albertje Lammerts (geb. 1834 te Leek)
Hoofd, Lammert Jannes
Hoogen, Douwe Hendriks van (geb. 1847 te Lucaswolde)
Hoogeveen, Anje Lebbes (geb. 1847 te Doezum)
Hoogeveen, Eisse Johannes (geb. 8 jun 1812 te Surhuizum)
Hoogeveen, Johannes Eiszes
Hoogheem, Bertha (geb. 1884 te Kloosterburen - ovl. 8 jun 1955)
Hoogheem, Betto
Hoogstra, Frans
Hoogstra, Hantje Jacobs (geb. 1835 te Tolbert)
Hoogstra, Ietje Jakobs (geb. 1879 te Grootegast)
Hoogstra, Jacob Derks
Hoogstra, Jacob Jans (geb. 24 okt 1794)
Hoogstra, Jakob
Hoogstra, Jan Jacobs
Hoogstra, Klaas
Hoogstra, Saakje Klaassens (geb. 1856 te Visvliet)
Hoogstra, Sibbeltje (geb. 1883 te Doezum)
Hoogstra, Wytske
Hoolsema, Klaassien
Hoop, Aaltje de (geb. 1831 te Drachten)
Hoop, Antje Sijtses de (geb. 1811 te Drachten)
Hoop, Jan Sijtses de (geb. 31 dec 1792 te Drachten)
Hoop, Jitske de
Hoop, Renske de
Hoop, Sapke Jans de (geb. 1840 te Marum)
Hoop, Sijtse Sakes de
Hoor, Jan Martens ten
Hoor, Marten Jans ten (geb. 1815 te Tolbert)
Hooren, Lutgerdje Sibrants van
Hoorn, ? van
Hoorn, Hendrik van
Hoorn, Hendrikje Jans van (geb. 1887 te Zevenhuizen (gr))
Hoorn, Hiltje Jans van (geb. 1856 te Niebert)
Hoorn, Jacobje Hendriks van (geb. 1901 te Emmen)
Hoorn, Jan Sietjes van (geb. 1823 te Leek)
Hoorn, Jan van
Hoorn, Jantje van (geb. 1866 te Niebert)
Hoorn, Sietje Hendriks van
Horenga, Wiebe Hendriks (geb. 1859 te Sebaldeburen)
Horinga (Hovinga?), Hendrik Jakobs (geb. 1803)
Horinga, Aafke Jacobs
Horinga, Hendrik Hendriks (geb. 1857 te Sebaldeburen)
Horneman, Henderika Alberts
Horringa, Hendrik
Horringa, Wilhelmina hendriks (geb. 11 nov 1798 te Sneek)
Horst, Hermina van der
Hortzing, Pieter Uges (geb. 1826 te Marum - ovl. voor 1910)
Hortzing, Uge Harms
Houkes, Egbert (ovl. na 1911)
Houten, Albertje Jans van
Houten, Anke Martens van
Houten, Folkje Klazens van (geb. 1799 te Oldehove)
Houten, Harm van (geb. 1846 te Roden)
Houten, Hindrikje Martens van
Houten, J. van
Houten, Johanna Adriana van (geb. 18 jun 1878 te Utrecht - ovl. 21 dec 1928 te Utrecht)
Houten, Klaas Menzes van
Houten, Marten Jannes van
Houtman, Sipke Ipes
Houtman, Stientje Sipkes (geb. 1836 te Grootegast)
Houtsma, Antje (geb. 1840 te Surhuisterveen - ovl. voor 1928)
Houtsma, Aukje (geb. 13 nov 1920 te Terheijl - ovl. 3 apr 1945 te Terheijl)
Houtsma, Frans
Houtsma, Harman Baukes
Houtsma, Jan (geb. 8 jul 1887 te Roden - ovl. 29 mrt 1956 te Roden)
Houtsma, Janke (geb. 13 sep 1924 te Terheijl)
Houtsma, Janke
Houtsma, Tjitske (geb. 7 apr 1918 te Terheijl)
Hoven, Fennechien Harms
Hoving, Egbertha Jacoba
Hoving, Grietje
Hoving, Hendrik
Hoving, Jakob
Hoving, Marcus Hendriks (geb. 1886 te Vries)
Hoving, Martha Jakobs (geb. 1884 te Niekerk)
Hovinga, Anna Willems (geb. 1871 te Zevenhuizen (gr))
Hovinga, Grietje
Hovinga, R.
Hovinga, Trientje Willems (geb. 1867 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1935)
Hovinga, Willem
Hovius, Derk
Hovius, Jakob Derks (geb. 1890 te Opende)
Hovius, Jakob
Hovius, Jan Roelfs
Hovius, Janneke Jakobs (geb. 1864 te Opende - ovl. voor 1950)
Hovius, Jantje (geb. 1855 te Marum)
Hovius, Peike (ovl. voor 1813)
Hubers, Grietje (Griet) (geb. 20 jan 1909 te Roden - ovl. 27 apr 1998 te Zuidhorn)
Huberts, Annegien Doris (geb. 22 okt 1790 te Roden)
Huberts, Antje Willems (geb. 1875 te Tolbert)
Huberts, Catharina (geb. 1860 te Peize)
Huberts, Geertje
Huberts, Hinderkien Jans
Huberts, Hinderkien
Huberts, Jakob (geb. 1847 te Marum - ovl. voor 1879)
Huberts, Jantje (geb. 1866 te Nuis)
Huberts, Johannes Willems
Huberts, Roelfien
Huberts, Sikke Theodorus
Huberts, Sikke (geb. ± 1860 te Roden)
Huberts, Theodorus
Huberts, Willem Berends (geb. ± 1835)
Huberts, Willem Johannes (geb. 1826 te Bakkeveen)
Huetink, Jan Hendrik
Huetink, Jan (geb. 1842 te Roden - ovl. na 1915)
Huiberts, Joost (geb. 1824)
Huibregtsen, Livinus Janns
Huibregtsen, Pieternella (geb. 14 nov 1836 te Westkapelle)
Huising, Everdina (Eef)
Huisinga (Huizenga), Grietje Oeges
Huisinga, Eltje Jacob
Huisinga, Jantiena Janna (geb. 1893 te Wildervank)
Huisma, Barber Sietzes
Huisman, Anna
Huisman, Elisabeth Luites (geb. 1854 te Oldeholtwolde)
Huisman, Ewe Pieters
Huisman, Grietje Ewes (geb. 1827 te Nietap)
Huisman, Luites Jans
Huisman, Nelligje
Huisman, Teedske Oeges
Huistra, Albert Ines
Huistra, Antje Jacoba (geb. 3 feb 1960 te Enumatil)
Huistra, Arnoldus (geb. 1852 te Grootegast)
Huistra, Grietje Ienes (geb. 1865 te Grootegast)
Huistra, Henriette (geb. 21 dec 1964 te Zuidwolde)
Huistra, Iene
Huistra, Ine Alberts (geb. 1819)
Huistra, Jacoba Antje (geb. 21 dec 1957 te Groningen)
Huistra, Klaaske Roels
Huistra, Martinus (geb. 3 aug 1931 te Grootegast)
Huistra, Pieter Martinus (geb. 12 sep 1961 te Zuidwolde)
Huistra, Pieter
Huitema, Foppe Halbes
Huitema, Hiltje Foppes (geb. 1863 te Woudsend)
Huiting, Grietje
Huiting, Trijntje
Huitsingh, Hendrik (geb. 1895 te Onstwedde)
Huitsingh, Petrus
Huizenga, Arend
Huizenga, Jan Oentes (geb. 1820 te Niebert)
Huizenga, Jantje Wiebrens
Huizenga, Oente Jans (geb. 1793 - ovl. voor 1834)
Huizenga, Tjeert Arends (geb. 1867 te Doezum)
Huizenga, Tjitske Wieberens
Huizing, Evert Roelefs (geb. 2 mrt 1794 te Peize - ovl. voor 1849)
Huizing, Harm
Huizing, Jacobje (geb. 1899 te Roderveld)
Huizing, Roelef
Huizinga, Albert Klazes
Huizinga, Anne Lammerts (geb. 1867 te Marum)
Huizinga, Antje (ovl. na 1950)
Huizinga, Booike
Huizinga, Frouke
Huizinga, Gerardus Pieters (geb. 1814 te Wierum)
Huizinga, Jantien Jans
Huizinga, Lammert
Huizinga, Martje (geb. 23 dec 1822 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 15 okt 1855 te Zevenhuizen (gr))
Huizinga, Pieter Klazens (geb. ± 1785)
Huizingh, Jantje
Hulsebos, Albert Luichies
Hulsebos, Geessien Alberts
Hulsebos, Martje
Hulsebos, Tetske Derks (geb. 27 mei 1838 te Roden - ovl. 24 mrt 1877 te Roden)
Hulshof, Aaltien
Hulshof, Jantje
Hulshof, Warmeltje Harms
Hulshoff, Antje
Hulshoff, Elizabeth Jans
Hulshoff, H.
Hulshoff, Jan Binnes
Hulshoff, Jan Teekes
Hulshoff, Jeltje Jans (geb. 1845 te Marum)
Hulshoff, Symen Jans (geb. 1851 te Surhuisterveen)
Hulzebos, Albertien (geb. 2 mrt 1846 te Roden - ovl. 27 feb 1910 te Leutingewolde)
Hulzebos, Derk Alberts (geb. 23 aug 1812 te Steenbergen - ovl. 13 jun 1871 te Roden)
Hulzebos, Geertien Alberts
Hulzebos, Roelfien (geb. 5 mei 1851 te Roden - ovl. 13 apr 1852 te Roden)
Hulzebos, Sieuke (Sienke) (geb. 1842 te Roden - ovl. 21 dec 1915 te Leutingewolde)
Hulzebosch, Wolter Hindriks (geb. 16 aug 1787 te Peize)
Hummel (Slotema?), Lamke Willems (geb. 27 aug 1787 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 25 feb 1871 te Tolbert)
Hummel, Aafien
Hummel, Aafke Willems (geb. 1789 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Aafke (geb. 19 nov 1785 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Aafke (geb. 28 jan 1864 te Hoogemeeden - ovl. 4 mei 1874 te Nuis)
Hummel, Aafke (geb. 3 mei 1853 te Noordwijk)
Hummel, Aafke (geb. 30 jun 1827 te Tolbert - ovl. 28 mei 1852 te Tolbert)
Hummel, Aagtje
Hummel, Aaltien (geb. 27 jun 1881 te Vries)
Hummel, Aaltje Hendrikje (geb. 31 mrt 1922 te Nieuw Roden)
Hummel, Aaltje Jans (geb. 1757 te Leek)
Hummel, Aaltje Jans (geb. 1762 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 jun 1821 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Aaltje (geb. 10 jan 1845 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Aaltje (geb. 12 mei 1882 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Aaltje (geb. 14 apr 1871 te Lagemeeden)
Hummel, Aaltje (geb. 14 aug 1857 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Aaltje (geb. 15 jul 1850 te Westerwolde)
Hummel, Aaltje (geb. 16 feb 1904 - ovl. 31 mei 1904)
Hummel, Aaltje (geb. 16 jan 1869 te Roden - ovl. 11 feb 1872 te Roden)
Hummel, Aaltje (geb. 25 sep 1879 te Roden)
Hummel, Aaltje (geb. 26 dec 1820 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Aaltje (geb. 26 jan 1825 te Midwolde - ovl. 15 aug 1859 te Niebert)
Hummel, Aaltje (geb. 28 aug 1869 te Hoogemeeden)
Hummel, Aaltje (geb. 30 mrt 1850 te Veenhuizen - ovl. 26 mei 1890 te Veenhuizen)
Hummel, Aaltje (geb. 4 dec 1880 te Midwolde)
Hummel, Aaltje (geb. 4 jan 1905 - ovl. 26 okt 1981 te Ooststellingwerf)
Hummel, Aaltje (geb. 6 dec 1829 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1845)
Hummel, Aaltje (geb. 6 jun 1860 te Assen - ovl. 3 apr 1862 te Norgervaart)
Hummel, Aaltje (geb. 7 jan 1863 te Norgervaart - ovl. 13 jul 1889 te Assen)
Hummel, Aaltje (geb. 8 aug 1859 te Oranjedorp)
Hummel, Aaltjen (geb. 1798 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 12 aug 1821)
Hummel, Abel Alberts (Abel) (geb. 14 jul 1852 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Abel
Hummel, Abelina
Hummel, Abeltje (geb. 20 mei 1856 te Niehove - ovl. 7 jan 1865 te Niehove)
Hummel, Alberdina (geb. 10 jun 1882 te Zuidwolde)
Hummel, Alberdina (geb. 12 sep 1855 te Roden)
Hummel, Alberdina (geb. 14 jul 1880 te Zuidwolde - ovl. 1 sep 1880 te Zuidwolde)
Hummel, Alberdina (geb. 3 jan 1844 te Lucaswolde)
Hummel, Alberdina
Hummel, Albert (Albert) (geb. 17 aug 1813 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 jan 1871 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert Alberts (geb. 1770 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 okt 1831 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert Harms (geb. 1738 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 mei 1811 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert Harms (geb. 1797 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 8 jul 1867 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert Hendriks (geb. 1792 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 26 nov 1875 te Nuis)
Hummel, Albert Jannes (geb. 1798 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 feb 1847 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert Jans (geb. 1792 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 apr 1869 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert Roelfs (geb. 28 aug 1795 te Zevenhuizen (Midwolde?) - ovl. 23 aug 1869 te Norg (Veenhuizen?))
Hummel, Albert Thijs (geb. 20 sep 1861 te Roderveld - ovl. 28 jan 1931 te Zuidlaren)
Hummel, Albert Thijs (geb. 4 dec 1937 te Groningen)
Hummel, Albert (geb. 11 dec 1839 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert (geb. 11 jan 1820 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert (geb. 12 nov 1879 te Weerdingermarke)
Hummel, Albert (geb. 12 okt 1831 te Westervelde)
Hummel, Albert (geb. 14 dec 1855 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 17 dec 1855 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert (geb. 16 jul 1878 te Terheijl)
Hummel, Albert (geb. 16 mrt 1826 te Roden - ovl. 16 aug 1830 te Roden)
Hummel, Albert (geb. 18 dec 1907 te Roden)
Hummel, Albert (geb. 1852 te Nuis)
Hummel, Albert (geb. 1886 te Norg)
Hummel, Albert (geb. 19 feb 1860 te Nuis - ovl. 19 mrt 1864 te Nuis)
Hummel, Albert (geb. 21 jun 1865 te Nuis)
Hummel, Albert (geb. 21 sep 1885 te Exloermond)
Hummel, Albert (geb. 25 mrt 1920 te Nieuw Roden - ovl. 18 mrt 1981 te Haren)
Hummel, Albert (geb. 27 dec 1858 te Veenhuizen - ovl. 26 mei 1890 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert (geb. 27 okt 1856 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 22 apr 1878 te Leeuwarden)
Hummel, Albert (geb. 29 aug 1802 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 aug 1827 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albert (geb. 3 jan 1842 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 20 feb 1928 te Alteveer)
Hummel, Albert (geb. 7 apr 1866 te Noordlaren)
Hummel, Albert (geb. 7 mrt 1871 te Nuis)
Hummel, Albert (geb. 8 sep 1824 te Grootegast)
Hummel, Albert (geb. 9 mrt 1831 te Roden - ovl. 28 feb 1832 te Roden)
Hummel, Albert
Hummel, Albertien (geb. 7 aug 1837 te Roden - ovl. 16 sep 1920 te Paterswolde)
Hummel, Albertje (geb. 13 apr 1852 te Veenhuizen)
Hummel, Albertje (geb. 16 okt 1887 te Ter Apelkanaal)
Hummel, Albertje (geb. 18 dec 1882 te Exloermond)
Hummel, Albertje (geb. 18 mrt 1877 te Lucaswolde - ovl. 22 sep 1890 te Opende)
Hummel, Albertje (geb. 21 sep 1828 te Foxwolde)
Hummel, Albertje (geb. 6 dec 1867 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Albertje
Hummel, Albertje
Hummel, Albertje
Hummel, Albertus (geb. 1 mrt 1867 te Roderveld)
Hummel, Alje (geb. 18 feb 1871 te Niehove)
Hummel, Alle Hendriks (geb. 1769 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Andrew Darren
Hummel, Andries (geb. 19 okt 1867 te Tolbert)
Hummel, Anje (geb. 24 feb 1822 te Grootegast)
Hummel, Anke Sjoukje (geb. 26 okt 1880 te Grootegast)
Hummel, Anke (geb. 4 feb 1829 te Grootegast)
Hummel, Anke (geb. 7 aug 1820 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Anke (geb. na 1891 te Leeuwarden)
Hummel, Anna (Anna)
Hummel, Anna (geb. 16 apr 1833 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 mrt 1836 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Anna (geb. 21 aug 1831 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 10 okt 1831 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Anna (geb. 6 jun 1890 te Weerdingermarke - ovl. 28 sep 1890 te Weerdingermarke)
Hummel, Anne Janko (geb. 24 feb 1946)
Hummel, Anne (geb. 27 nov 1854 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Anne
Hummel, Anne
Hummel, Annechien (geb. 22 aug 1870 te Groningen)
Hummel, Annechien
Hummel, Annechinus Hendrikus (geb. 15 jul 1930 te Delden - ovl. 7 sep 1930 te Delden)
Hummel, Annegien (geb. 1825 te Tolbert - ovl. 25 aug 1852 te Tolbert)
Hummel, Annegien (geb. 20 okt 1848 te Tolbert - ovl. 29 dec 1857 te Tolbert)
Hummel, Annegien (geb. 23 aug 1812 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Annie
Hummel, Annigje (geb. 18 apr 1815 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Anthonia Frederika (geb. 25 jul 1885 te Oranjedorp)
Hummel, Antje (geb. 16 apr 1833 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 18 jan 1852 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Antje (geb. 17 jan 1821 te Tolbert)
Hummel, Antje (geb. 1800 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Antje (geb. 19 apr 1879 te Midwolde)
Hummel, Antje (geb. 2 aug 1887 te Leeuwarden)
Hummel, Antje (geb. 20 sep 1851 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 jun 1887 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Antje (geb. 22 okt 1885 te Zuidwolde)
Hummel, Antje (geb. 25 sep 1849 te Nuis)
Hummel, Antje (geb. 29 jun 1832 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Antje (geb. 5 dec 1844 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Antje (geb. 9 feb 1860 te Zevenhuizen (gr) - ovl. na 1946)
Hummel, Antje (geb. te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 dec 1840 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Antje
Hummel, Antje
Hummel, Antje
Hummel, Anton Jan (geb. 16 apr 1952 te Tolbert)
Hummel, Aries (geb. 30 aug 1885 te Noordwolde)
Hummel, Asseltje (geb. 4 mrt 1845 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Auke (geb. 10 dec 1874 te Roden)
Hummel, Auke (geb. 27 okt 1838 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Auke (geb. 31 mrt 1850 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Auke (geb. 8 dec 1873 te Nieuweroord - ovl. 3 jul 1874 te Nieuweroord)
Hummel, Auke
Hummel, Aukje (geb. 9 sep 1848 te Kloosterveen - ovl. 1 mei 1859 te Kloosterveen)
Hummel, Auktje (geb. 16 dec 1834 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Auktje (geb. 20 aug 1816 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 nov 1888 te Leek)
Hummel, Auktje (geb. 9 aug 1865 te Noordwijk - ovl. 27 aug 1865 te Noordwijk)
Hummel, Auktje
Hummel, Auktjen (geb. 22 aug 1806 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Bauke (geb. 7 nov 1862 te Leeuwarden)
Hummel, Benne (geb. 10 okt 1896)
Hummel, Berend Hendriks (geb. 1793 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 nov 1874 te Grootegast)
Hummel, Berend Jans (geb. 4 jun 1795 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 24 nov 1866 te Roden)
Hummel, Berend (geb. 12 feb 1884 te Roden)
Hummel, Berend (geb. 16 sep 1836 te Belde (eelde?))
Hummel, Berend (geb. 1780 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 jul 1822 te Leek)
Hummel, Berend (geb. 27 jan 1820 te Midwolde - ovl. 5 jul 1822 te Midwolde)
Hummel, Berend (geb. 28 mrt 1851 te Grootegast)
Hummel, Berend (geb. 30 aug 1911 te Roderveld - ovl. 21 okt 1993 te Leek)
Hummel, Berend (geb. 5 nov 1856 te Roderveld - ovl. 22 feb 1904 te Roderveld)
Hummel, Berend (geb. 9 jan 1856 te Grootegast)
Hummel, Berend
Hummel, Berend
Hummel, Berendje (geb. 3 nov 1815 te Grootegast - ovl. 1 mrt 1818 te Grootegast)
Hummel, Berendje (geb. 7 mrt 1820 te Grootegast)
Hummel, Betje (geb. 30 sep 1835 te Leek)
Hummel, Bontje Pieters (geb. 5 mei 1827 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 15 feb 1891 te Marum)
Hummel, Bontje (geb. 31 aug 1884 te Leeuwarden - ovl. 11 nov 1884 te Leeuwarden)
Hummel, Bouke (geb. 15 jul 1858 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 6 jul 1861 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Bouke
Hummel, Calvin Dean
Hummel, Catharina Jantina Regina (geb. 15 sep 1885 te Groningen)
Hummel, Catrinus (geb. 12 mei 1865 te Smilde)
Hummel, Chris (geb. 17 nov 1884 te Assen)
Hummel, Christoffer (geb. 24 mrt 1883 te Assen - ovl. 30 aug 1883 te Assen)
Hummel, Cornelis (geb. 18 aug 1867 te Nieuweroord)
Hummel, Corrie
Hummel, Derk Derks (geb. 13 aug 1817 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 22 nov 1860 te Terheijl)
Hummel, Derk Jans (geb. 1754 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 29 mrt 1816 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Derk (geb. 11 okt 1817 te Leek - ovl. 19 sep 1880 te Kloosterveen)
Hummel, Derk (geb. 14 apr 1848 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Derk (geb. 14 jan 1861 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 13 aug 1882 te Terheijl)
Hummel, Derk (geb. 17 mei 1813 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 24 apr 1881 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Derk (geb. 17 okt 1816 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 apr 1868 te Leek)
Hummel, Derk (geb. 18 apr 1822 te Terheijl)
Hummel, Derk (geb. 18 jan 1815 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 17 jul 1816 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Derk (geb. 20 mei 1816 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor okt 1817 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Derk (geb. 25 jan 1863 te Oostindie - ovl. mei 1940)
Hummel, Derk (geb. 29 mei 1857 te Terheijl)
Hummel, Derk (geb. 4 aug 1883 te Exloermond)
Hummel, Derk (geb. 4 aug 1888 te Valtherveen)
Hummel, Derk
Hummel, Derk
Hummel, Derk
Hummel, Derk
Hummel, Derkje (geb. 10 apr 1829 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 20 jun 1861 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Derkje (geb. 6 jan 1886 te Terheijl)
Hummel, Dieuwke (geb. 1803 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 25 mei 1882 te Weerdingermarke)
Hummel, Dieuwke (geb. 31 dec 1842 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Ebeltje (geb. 20 dec 1869 te Nuis - ovl. 3 feb 1872 te Nuis)
Hummel, Eelse
Hummel, Eertje (geb. 8 mrt 1882 te Exloermond)
Hummel, Egbert (geb. 19 apr 1884 te Oranjedorp - ovl. 20 apr 1884 te Oranjedorp)
Hummel, Egbert (geb. 2 mrt 1890 te Oranjedorp)
Hummel, Elisabeth Jantje (Liesbeth) (geb. 19 dec 1968 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Elisabeth (geb. 10 aug 1855 te Kloosterveen)
Hummel, Elisabeth (geb. 20 jun 1862 te Haulerwijk - ovl. 1 jun 1862 te Haulerwijk)
Hummel, Elisabeth (geb. 23 dec 1854 te Smilde - ovl. 10 jun 1855 te Smilde)
Hummel, Elsiena (geb. 13 sep 1862 te Helpman/Haren)
Hummel, Elsina (geb. 18 mrt 1877 te Lucaswolde - ovl. 30 mrt 1877 te Lucaswolde)
Hummel, Elsina (geb. 30 mei 1878 te Lucaswolde)
Hummel, Engbert (geb. 24 sep 1871 te Roden)
Hummel, Engbert (geb. 3 mrt 1865 te Roden)
Hummel, Enne Jans (geb. 1 okt 1822 te Hoogkerk)
Hummel, Erenst (geb. 14 jan 1868 te Nuis - ovl. 6 feb 1868 te Nuis)
Hummel, Eva Henriette (geb. 12 nov 1849 te Meppel - ovl. 1 mei 1868 te Meppel)
Hummel, Evert (geb. 26 sep 1854 te Zuidvelde)
Hummel, Evert (geb. 30 jul 1865 te Norgervaart - ovl. 23 jan 1869 te Norgervaart)
Hummel, Feike (geb. ± dec 1800 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 mrt 1834 te Leek)
Hummel, Feike (geb. 12 mrt 1836 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 jan 1837 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Feike (geb. 27 jun 1822 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 13 aug 1828 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Femke (geb. 4 okt 1808 te Oostindie - ovl. 1 jan 1846 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Femmechien (geb. 15 jun 1887 te Oranjedorp)
Hummel, Femmina Pieterdina (geb. 17 apr 1910 - ovl. 15 okt 1979)
Hummel, Femmina T.J.
Hummel, Fenje Alberts (geb. 1773 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 22 apr 1846 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Fenje Alberts (geb. 23 apr 1822 te Nuis - ovl. 9 aug 1891 te Nuis)
Hummel, Fenje Willems (geb. 1871 te Niebert)
Hummel, Fenje (geb. 1 feb 1822 te Grootegast)
Hummel, Fenje (geb. 22 feb 1823 te Grootegast - ovl. 13 jun 1829 te Grootegast)
Hummel, Fenje (geb. 30 jul 1834 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Fenje (geb. 9 aug 1835 te Grootegast)
Hummel, Fokke Hermannus (geb. 11 jun 1912 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 aug 1971 te Groningen)
Hummel, Fokke (geb. 10 sep 1891 te Leeuwarden)
Hummel, Fokke (geb. 25 mei 1850 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Fokke (geb. 7 apr 1862 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Fokke (geb. 7 jul 1887 te Leeuwarden - ovl. 28 aug 1888 te Leeuwarden)
Hummel, Fokke (geb. 8 aug 1817 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 jun 1873 te Noordlaren)
Hummel, Fokke (geb. 8 jan 1862 te Nuis)
Hummel, Folkert (geb. 1803 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Folkert (geb. 25 jan 1855 te Niebert)
Hummel, Folkert
Hummel, Folkert
Hummel, Folkert
Hummel, Folkert
Hummel, Folkert
Hummel, Folkert
Hummel, Folkert
Hummel, Franke (geb. 1801 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Frans Jan Louis (geb. 29 mrt 1870 te Nieuweroord - ovl. 28 dec 1874 te Nieuweroord)
Hummel, Fransina Jantina Louisa (geb. 13 okt 1881 te Nieuweroord)
Hummel, Fransina (geb. 22 mei 1814 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Frederika (geb. 11 aug 1891 te Munsterscheveld)
Hummel, Geele (geb. 13 aug 1859 te Haulerwijk)
Hummel, Geele (geb. 23 jun 1857 te Haulerwijk - ovl. voor 1859)
Hummel, Geert Derks (geb. 20 nov 1789 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 apr 1835 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Geert Harms (geb. 1783 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 25 jun 1857 te Tolbert)
Hummel, Geert Henderikus (geb. 17 nov 1872 te Groningen)
Hummel, Geert Jans (geb. 1802 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Geert (geb. 1882 te Roden)
Hummel, Geert (geb. 2 jun 1859 te Assen - ovl. 15 dec 1864 te Zeyerveen)
Hummel, Geert (geb. 21 nov 1843 te Tolbert)
Hummel, Geert (geb. 26 dec 1792 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 13 jun 1816 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Geert (geb. 29 mei 1818 te Tolbert)
Hummel, Geert (geb. 29 nov 1851 te Assen - ovl. 18 apr 1859 te Kloosterveen)
Hummel, Geert (geb. 4 jan 1844 te Helpman/Haren)
Hummel, Geertien (geb. 1 jan 1859 te Roderveld - ovl. 16 dec 1918 te Paterswolde)
Hummel, Geertien (geb. 6 jan 1914 te Roderveld - ovl. 17 aug 2004 te Delfzijl)
Hummel, Geertje (geb. 11 sep 1889 te Weerdingermarke)
Hummel, Geertje (geb. 23 mei 1853 te Haulerwijk)
Hummel, Geertje (geb. 28 jul 1845 te Veenhuizen)
Hummel, Geertje (geb. 4 okt 1870 te Den Horn - ovl. 27 jun 1888 te Den Horn)
Hummel, Geertje (geb. 5 sep 1805 te Tolbert - ovl. 19 mei 1887 te Tolbert)
Hummel, Geertje (geb. te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Geertje
Hummel, Geertje
Hummel, Geertje
Hummel, Geertruida (geb. 6 aug 1854 te Faan - ovl. 5 dec 1878 te Faan)
Hummel, Geertruida
Hummel, Geesje (geb. 7 mei 1925 - ovl. 22 sep 1949)
Hummel, Geeske Willems (geb. 1795 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 20 jul 1819 te Leek)
Hummel, Geeske (geb. 18 jun 1842 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Geeske (geb. 26 okt 1844 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 aug 1863 te Zeyerveld)
Hummel, Geeske (geb. 3 mrt 1826 te Grootegast)
Hummel, Geja (geb. 15 mei 1955 te Velp)
Hummel, Gerban (geb. 7 mrt 1870 te Leeuwarden - ovl. 27 jul 1937 te Leeuwarden)
Hummel, Gerben (geb. 12 jul 1882 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, German (geb. 6 sep 1867 te Leeuwarden)
Hummel, Gerrit (geb. 13 mrt 1834 te Lieveren - ovl. 27 dec 1834 te Lieveren)
Hummel, Gerrit (geb. 15 jun 1842 te Zulthe)
Hummel, Gerrit (geb. 15 mrt 1860 te Nuis)
Hummel, Gerrit (geb. 27 nov 1885 te Leeuwarden)
Hummel, Gerrit (geb. 8 nov 1846 te Meppel - ovl. 22 sep 1847 te Meppel)
Hummel, Gerritdina Wilhelmina (geb. 8 jan 1853 te Meppel)
Hummel, Girben (geb. 1801 te Tolbert - ovl. 23 jan 1865 te Tolbert)
Hummel, Grietien (geb. 11 nov 1890 te Alteveer - ovl. 12 feb 1898 te Alteveer)
Hummel, Grietien (geb. 13 aug 1828 te Roden - ovl. 10 aug 1830 te Roden)
Hummel, Grietien (geb. 28 feb 1834 te Bunne)
Hummel, Grietje (Grietje)
Hummel, Grietje Geerts (geb. 11 feb 1814 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 feb 1853 te Terheijl)
Hummel, Grietje Takens (geb. 25 apr 1846 te Helpman/Haren - ovl. 14 feb 1851 te Groningen)
Hummel, Grietje (geb. 12 jan 1857 te Haulerwijk - ovl. 18 mei 1888 te Oranjedorp)
Hummel, Grietje (geb. 14 aug 1857 te Haulerwijk - ovl. voor 1861)
Hummel, Grietje (geb. 14 feb 1813 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 jul 1816 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Grietje (geb. 15 sep 1836 te Roden - ovl. 4 apr 1839 te Roden)
Hummel, Grietje (geb. 17 jan 1830 te Leek)
Hummel, Grietje (geb. 17 nov 1844 te Meppel)
Hummel, Grietje (geb. 22 nov 1823 te Nuis - ovl. 17 sep 1854 te Nuis)
Hummel, Grietje (geb. 22 okt 1810 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Grietje (geb. 23 jun 1888 te Terheijl)
Hummel, Grietje (geb. 23 okt 1863 te Haulerwijk)
Hummel, Grietje (geb. 25 jan 1812 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 29 jun 1812 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Grietje (geb. 26 apr 1861 te Haulerwijk - ovl. 21 jun 1868 te Haulerwijk)
Hummel, Grietje (geb. 28 nov 1822 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 25 dec 1883 te Leek)
Hummel, Grietje (geb. 30 jun 1891 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Grietje (geb. 31 okt 1817 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Grietje (geb. 4 jan 1864 te Terheijl)
Hummel, Grietje (geb. 7 jun 1848 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Grietje (geb. te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 jun 1832 te Tolbert)
Hummel, Grietje
Hummel, Grietje
Hummel, Grietje
Hummel, Grietje
Hummel, Grietje
Hummel, Grietje
Hummel, Harke (geb. 5 jul 1861 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 jul 1861 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (Harry)
Hummel, Harm Alberts (geb. 1760 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 dec 1840 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm Clasens (geb. 1762 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 14 sep 1827 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm Jans (geb. 11 jan 1797 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 aug 1871 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm Jans (geb. 1745 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 1 jul 1889 te Exloermond)
Hummel, Harm (geb. 11 sep 1877 te Exloermond)
Hummel, Harm (geb. 11 sep 1887 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 29 jul 1961 te Beetsterzwaag)
Hummel, Harm (geb. 16 mrt 1821 te Roden - ovl. 17 jan 1882 te Assen)
Hummel, Harm (geb. 19 jul 1819 te Midwolde)
Hummel, Harm (geb. 2 apr 1854 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 2 sep 1835 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 21 okt 1880 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 20 aug 1813 te Tolbert - ovl. 24 mrt 1879 te Tolbert)
Hummel, Harm (geb. 22 mrt 1835 te Tolbert)
Hummel, Harm (geb. 23 mrt 1885 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 24 jan 1820 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 apr 1877 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 24 jun 1886 te Exloermond - ovl. 10 okt 1888 te Exloermond)
Hummel, Harm (geb. 24 mei 1887 te Assen)
Hummel, Harm (geb. 25 okt 1877 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 nov 1877 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 25 okt 1877 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 27 feb 1881 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 26 mrt 1881 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 27 nov 1885 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 10 jan 1886 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harm (geb. 28 nov 1832 te Lieveren - ovl. 22 aug 1891 te Opende)
Hummel, Harm (geb. 3 sep 1826 te Veenhuizen)
Hummel, Harm (geb. 6 apr 1880 te Oranjedorp - ovl. 6 apr 1880 te Oranjedorp)
Hummel, Harm (geb. 6 mrt 1881 te Oranjedorp)
Hummel, Harm
Hummel, Harm
Hummel, Harmke (geb. 1 mei 1845 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Harmke (geb. 7 mrt 1891 te Jopsing - ovl. 4 nov 1891 te Jopsing)
Hummel, Harry
Hummel, Hedde (geb. 3 okt 1869 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 30 okt 1869 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Henderica (geb. 25 jan 1879 te Leek? - ovl. 1 sep 1888 te Leek?)
Hummel, Henderika (geb. 4 apr 1883 te Zuidwolde)
Hummel, Henderika (geb. 8 jul 1875 te Noordlaren - ovl. 7 sep 1877 te Noordlaren)
Hummel, Henderika
Hummel, Henderikje (geb. 26 okt 1838 te Grootegast)
Hummel, Henderikus (geb. 12 apr 1861 te Tolbert - ovl. 13 aug 1873 te Tolbert)
Hummel, Hendrik Alberts (geb. 1775 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 20 apr 1855 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik Alberts (geb. 22 feb 1844 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik Hendriks (geb. 1798 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 18 nov 1846 te Nuis)
Hummel, Hendrik Jans (geb. 18 apr 1810 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 6 jul 1848 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik Rommerts (geb. 2 mei 1826 te Foxwolde - ovl. 10 mei 1876 te Leek?)
Hummel, Hendrik (geb. 14 jul 1892 te Oranjedorp - ovl. 2 okt 1892 te Oranjedorp)
Hummel, Hendrik (geb. 16 sep 1870 te Tolbert - ovl. 23 jun 1874 te Tolbert)
Hummel, Hendrik (geb. 1858 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik (geb. 1895 - ovl. 1896)
Hummel, Hendrik (geb. 19 mei 1804 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1809 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik (geb. 25 aug 1865 te Haulerwijk)
Hummel, Hendrik (geb. 25 sep 1870 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik (geb. 28 jan 1818 te Grootegast)
Hummel, Hendrik (geb. 29 nov 1853 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 10 apr 1856 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik (geb. 3 apr 1828 te Grootegast - ovl. 12 apr 1828 te Grootegast)
Hummel, Hendrik (geb. 3 jun 1892 te Hoogeveen)
Hummel, Hendrik (geb. 30 dec 1850 te Lucaswolde)
Hummel, Hendrik (geb. 30 jan 1864 te Nuis)
Hummel, Hendrik (geb. 30 jun 1830 te Grootegast - ovl. 12 mrt 1875 te Noordwijk)
Hummel, Hendrik (geb. 30 mrt 1821 te Midwolde)
Hummel, Hendrik (geb. 4 mei 1837 te Nuis - ovl. 6 apr 1871 te Nuis)
Hummel, Hendrik (geb. 7 aug 1809 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik (geb. 7 jan 1916 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik (geb. 9 mrt 1889 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 jul 1889 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrik
Hummel, Hendrik
Hummel, Hendrik
Hummel, Hendrik
Hummel, Hendrik
Hummel, Hendrik
Hummel, Hendrika (geb. 30 apr 1880 te Zuidwolde - ovl. 2 mei 1881 te Zuidwolde)
Hummel, Hendrika (geb. 5 apr 1872 te Zuidlaren - ovl. voor 1875)
Hummel, Hendrikien (Hennie) (geb. 14 dec 1944 te Roden)
Hummel, Hendrikje (geb. 1794 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 nov 1862 te Roden)
Hummel, Hendrikje (geb. 18 jun 1881 te Zuidwolde)
Hummel, Hendrikje (geb. 1800 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrikje (geb. 21 mrt 1858 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrikje (geb. 25 nov 1855 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 5 feb 1857 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hendrikje (geb. 3 aug 1860)
Hummel, Hendrikje (geb. 30 apr 1880 te Zuidwolde - ovl. 8 mei 1880 te Zuidwolde)
Hummel, Hendrikje (geb. 4 jul 1881 te Valtherveen)
Hummel, Hendrikje (geb. jul 1880 te Valtherveen - ovl. 30 jul 1880 te Valtherveen)
Hummel, Herman (geb. 5 okt 1887 te Zuidwolde)
Hummel, Hette (geb. 25 aug 1815 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hette (geb. 9 jan 1881 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hielko
Hummel, Hil
Hummel, Hilje (geb. 21 sep 1867 te Hoogemeeden)
Hummel, Hillebrand (geb. 1 jul 1854 te Haulerwijk)
Hummel, Hiltje (geb. 23 mei 1892 te Exloermond)
Hummel, Hiltje (geb. jan 1791 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 31 mrt 1830 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hiltje
Hummel, Hiltje
Hummel, Hinderika (Hinderika)
Hummel, Hinderikje (geb. 30 dec 1871 te Bedum)
Hummel, Hinderikus (geb. 20 apr 1872 te Groningen)
Hummel, Hindrik (geb. 4 jun 1804 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 20 nov 1816 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Hindrikje (geb. 25 feb 1807 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 7 mrt 1881 te Smilde)
Hummel, Ibeltje (geb. 15 mei 1950 te Velp)
Hummel, Ida (geb. 25 nov 1855 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Ida
Hummel, Ieke
Hummel, IJmtje (geb. 10 feb 1878 te Weerdingermarke)
Hummel, IJmtje (geb. 29 jul 1888 te Weerdingermarke)
Hummel, IJnktje (geb. 24 aug 1891 te Weerdingermarke)
Hummel, IJtse (geb. 24 okt 1831 te Leek - ovl. 21 okt 1892 te Lettelbert)
Hummel, Ike (Ike)
Hummel, Iske
Hummel, Ite (geb. 1 okt 1866 te Hoogemeeden)
Hummel, Itje (geb. 28 mei 1862 te Roden)
Hummel, Jacob (geb. 1840 te Leek)
Hummel, Jacob (geb. 29 mrt 1877 te Veenhuizen)
Hummel, Jacoba
Hummel, Jacobina (geb. 14 aug 1869 te Nuis - ovl. 27 okt 1870 te Nuis)
Hummel, Jan Alberts (geb. 1762)
Hummel, Jan Clasens (geb. 1759 te Tolbert (Zevenhuizen?) - ovl. 5 mrt 1801 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan Derks (geb. ± 1784 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 jul 1845 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan Harms (geb. 18 apr 1788 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 16 jun 1826 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan Harms (geb. 9 sep 1792 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 sep 1859 te Westervelde)
Hummel, Jan Jacobs (geb. 1755 te Diepswal)
Hummel, Jan Jannes (geb. 15 jul 1798 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 13 dec 1845 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan Rommerts (geb. 14 nov 1821 te Roden - ovl. 4 okt 1868 te Haulerwijk)
Hummel, Jan (geb. 1 okt 1866 te Groningen)
Hummel, Jan (geb. 12 mrt 1858 te Leek - ovl. 25 dec 1949 te Borne)
Hummel, Jan (geb. 12 nov 1880 te Exloermond)
Hummel, Jan (geb. 12 sep 1864 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 13 aug 1858 te Smilde)
Hummel, Jan (geb. 13 mrt 1821 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 28 mrt 1821 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 13 mrt 1848 te Veenhuizen)
Hummel, Jan (geb. 13 mrt 1890 te Hoogkerk)
Hummel, Jan (geb. 15 feb 1846 te Niehove)
Hummel, Jan (geb. 17 apr 1844 te Roden - ovl. 7 jul 1884 te Roden)
Hummel, Jan (geb. 17 aug 1833 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 aug 1884 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 17 jul 1818 te Midwolde - ovl. 23 apr 1819 te Midwolde)
Hummel, Jan (geb. 17 sep 1909 te Roderveld - ovl. 25 jan 1997 te Opende)
Hummel, Jan (geb. 18 dec 1918 te Emmen - ovl. 8 jul 1970 te Borne)
Hummel, Jan (geb. 18 mrt 1870 te Zuidlaren)
Hummel, Jan (geb. 18 nov 1884 te Valthermond - ovl. 8 nov 1886 te Valthermond)
Hummel, Jan (geb. 19 apr 1820 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 21 feb 1887 te Valthermond)
Hummel, Jan (geb. 23 jan 1823 te Bunne (Vries?))
Hummel, Jan (geb. 25 jun 1852 te Tolbert)
Hummel, Jan (geb. 25 mrt 1889 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 25 mrt 1947 te Groningen)
Hummel, Jan (geb. 28 jan 1823 te Midwolde)
Hummel, Jan (geb. 3 jan 1852 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 26 dec 1928 te Roden?)
Hummel, Jan (geb. 3 jan 1880 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 30 nov 1867 te Nuis)
Hummel, Jan (geb. 4 dec 1839 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 4 mrt 1829 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 4 mrt 1888 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 jul 1960 te Jonkersvaart)
Hummel, Jan (geb. 5 dec 1856 te Assen)
Hummel, Jan (geb. 5 mrt 1860 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 6 jun 1825 te Roden - ovl. 16 mei 1835 te Roden)
Hummel, Jan (geb. 7 aug 1824 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 3 okt 1881 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 8 aug 1845 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 jul 1847 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jan (geb. 8 okt 1868 te Norgervaart - ovl. 1 mrt 1872 te Kloosterveen)
Hummel, Jan (geb. 9 jun 1864 te Roderveld - ovl. 12 dec 1935 te Nieuw Roden)
Hummel, Jan (geb. te Oranjedorp)
Hummel, Jan
Hummel, Jan
Hummel, Jan
Hummel, Jan
Hummel, Jan
Hummel, Jan
Hummel, Jan
Hummel, Jandienus (geb. 27 apr 1929 te Nieuw Roden - ovl. 5 jun 1929 te Nieuw Roden)
Hummel, Janke Antje (geb. 11 jan 1949)
Hummel, Janna
Hummel, Jannes Alberts (geb. 1766 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 30 dec 1842 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jannes Derks (geb. 1 apr 1791 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jannes Derks (geb. 27 dec 1849 te Haulerwijk)
Hummel, Jannes Jans (geb. 1756 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 18 mei 1814 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jannes (geb. 1 dec 1822 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 aug 1825 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jannes (geb. 10 jan 1830 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jannes (geb. 13 mei 1889 te Leeuwarden)
Hummel, Jannes (geb. 13 mrt 1860 te Terheijl - ovl. 14 nov 1861 te Terheijl)
Hummel, Jannes (geb. 15 jan 1858 te Nuis)
Hummel, Jannes (geb. 16 mrt 1883 te Oostwold)
Hummel, Jannes (geb. 20 apr 1827 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 mei 1827 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jannie (Jannie)
Hummel, Jantien (geb. 14 mrt 1834 te Roden - ovl. 11 feb 1908 te Roderveld)
Hummel, Jantien (geb. 18 dec 1824 te Roden - ovl. 20 mrt 1892 te Smilde)
Hummel, Jantien (geb. 3 jan 1880 te Belde (eelde?) - ovl. 7 dec 1880 te Belde (eelde?))
Hummel, Jantina
Hummel, Jantina
Hummel, Jantje (Jantje) (geb. 9 mrt 1886 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 7 mei 1976)
Hummel, Jantje (geb. 14 dec 1891 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jantje (geb. 1789 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor aug 1790 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jantje (geb. 1790 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 dec 1847 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jantje (geb. 18 sep 1852 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jantje (geb. 21 jan 1845 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jantje (geb. 23 jan 1887 te Oranjedorp)
Hummel, Jantje (geb. 27 dec 1881 te Terheijl)
Hummel, Jantje (geb. 28 mrt 1812 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jantje (geb. 3 dec 1840 te Norg (Veenhuizen?) - ovl. 28 sep 1915 te Foxwolde)
Hummel, Jantje (geb. 7 nov 1884 te Weerdingermarke)
Hummel, Jantje (geb. jan 1858 te Niehove - ovl. 30 dec 1874 te Niehove)
Hummel, Jantje (geb. te Oranjedorp)
Hummel, Jantje
Hummel, Jantje
Hummel, Jantje
Hummel, Japikje (geb. 21 jan 1867 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jeen Pieter (geb. 4 nov 1874 te Groningen - ovl. 20 nov 1875 te Groningen)
Hummel, Jekke Claesens (Jetske) (geb. 1769 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 20 aug 1839 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jelle
Hummel, Jeltje (geb. 2 jul 1845 te Tolbert)
Hummel, Jeltje (geb. 24 sep 1881 te Midwolde)
Hummel, Jemkje (geb. 4 jul 1810 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 nov 1814 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jenne Harms (geb. 1794 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 3 jul 1848 te Veenhuizen)
Hummel, Jenne (geb. 12 aug 1865 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jenne (geb. 14 feb 1869 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jenne (geb. 15 feb 1861 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jenne (geb. 21 feb 1825 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jenne (geb. 23 mei 1912 - ovl. 27 mei 1913)
Hummel, Jenne (geb. 27 mrt 1863 te Tolbert)
Hummel, Jenne (geb. 28 nov 1857 te Niebert)
Hummel, Jenne (geb. 3 jul 1852 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jenne (geb. 6 jun 1890 te Weerdingermarke - ovl. 11 sep 1890 te Weerdingermarke)
Hummel, Jenne (geb. 8 dec 1872 te Hoogemeeden)
Hummel, Jenne (geb. 8 nov 1874 te Nuis)
Hummel, Jenne
Hummel, Jetse
Hummel, Jetske Alberts (geb. 26 sep 1829 te Norg (Veenhuizen?) - ovl. 3 dec 1908 te Roderveld)
Hummel, Jetske (geb. 25 mei 1863 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 jun 1877 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jetske (geb. 26 jun 1891 te Roderesch)
Hummel, Jetske (geb. 26 mrt 1833 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jetske (geb. 29 aug 1907 te Roderveld - ovl. 21 feb 1997 te Assen)
Hummel, Jetske (geb. 6 apr 1838 te Tolbert - ovl. 28 mrt 1840 te Tolbert)
Hummel, Jetske
Hummel, Johanna (geb. 23 apr 1889 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Johannes (Johannes)
Hummel, Johannes (geb. 2 feb 1843 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Johannes (geb. 26 jan 1854 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Johannes (geb. na 1891 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Johannes
Hummel, Johannes
Hummel, Johannes
Hummel, John Henry
Hummel, John Layne
Hummel, Jouke (geb. 18 sep 1808 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 dec 1814 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Jurrien (geb. 7 aug 1824 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1919 te Tolbert)
Hummel, Jurrien
Hummel, Karst (geb. 4 apr 1861 te Haulerwijk)
Hummel, Karst (geb. 5 mrt 1880 te Valthermond)
Hummel, Kerra Leanne
Hummel, Keunje (geb. 1801 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 25 dec 1883 te Assen)
Hummel, Klaartien (geb. 1 jun 1882 te Belde (eelde?) - ovl. voor 1883)
Hummel, Klaartien (geb. 28 aug 1883 te Belde (eelde?) - ovl. 18 okt 1884 te Belde (eelde?))
Hummel, Klaas Harms (geb. 1797 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 jun 1883 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Klaas Roelfs (geb. 17 aug 1805 te Diepswal - ovl. 26 dec 1888 te Terheijl)
Hummel, Klaas (geb. 12 mrt 1935)
Hummel, Klaas (geb. 14 dec 1892 te Eext)
Hummel, Klaas (geb. 15 jan 1860 te Haulerwijk)
Hummel, Klaas (geb. 15 sep 1824 te Tolbert - ovl. 1 feb 1869 te Noordwijk)
Hummel, Klaas (geb. 1789 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 mrt 1839 te Haulerwijk)
Hummel, Klaas (geb. 1792 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1797)
Hummel, Klaas (geb. 1845 te Leek)
Hummel, Klaas (geb. 20 mei 1873 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 12 aug 1953)
Hummel, Klaas (geb. 26 nov 1841 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 28 apr 1890 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Klaas (geb. 26 sep 1863 te Roden - ovl. 22 mei 1953)
Hummel, Klaas (geb. 28 mei 1861 te Veenhuizen)
Hummel, Klaas (geb. 3 aug 1881 te Steenbergen)
Hummel, Klaas (geb. 5 jan 1839 te Lieveren)
Hummel, Klaas (geb. 7 nov 1826 te Veenhuizen - ovl. 14 dec 1826 te Veenhuizen)
Hummel, Klaas
Hummel, Klasina (geb. 17 sep 1868 te Groningen)
Hummel, Koene Harms (geb. 1 jun 1809 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 jan 1873 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Kornelia (geb. 30 jun 1827 te Tolbert - ovl. 19 okt 1859 te Tolbert)
Hummel, Kornelis (geb. 15 apr 1863 te Gieten)
Hummel, Kornelis (geb. 18 aug 1891 te Eext)
Hummel, Kornelis (geb. 9 feb 1885 te Emmer Compascuum)
Hummel, Lammechien Harms (geb. 1717 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Lammerdina
Hummel, Laureen Rochelle
Hummel, Leentje Melles (geb. te Tolbert)
Hummel, Leffert (geb. 7 jan 1815 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 14 apr 1815 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Lemke (geb. 1 apr 1827 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Lemke (geb. 22 jun 1866 te Nieuweroord - ovl. 2 aug 1866 te Nieuweroord)
Hummel, Lemke (geb. 25 aug 1877 te Roden)
Hummel, Libbe
Hummel, Lipje (geb. 18 aug 1887 te Weerdingermarke - ovl. 12 apr 1929)
Hummel, Lipke (geb. 8 feb 1857 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Louwe Willems (geb. 1792 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 mrt 1837 te Leek)
Hummel, Louwe (geb. 22 aug 1867 te Zuidlaren - ovl. 13 jul 1873 te Noordlaren)
Hummel, Louwe (geb. 24 feb 1869 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Louwe (geb. 27 feb 1862 te Norgervaart)
Hummel, Louwe (geb. 6 aug 1891 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Lubbe (geb. 14 okt 1832 te Nuis - ovl. 3 mei 1871 te Nuis)
Hummel, Lubbina (geb. 19 okt 1826 te Nuis)
Hummel, Lucas Berend (geb. 22 jul 1882 te Belde (eelde?))
Hummel, Lucas (geb. 15 jan 1880 te Terheijl)
Hummel, Luitjen (geb. 20 aug 1880 te Weerdingermarke)
Hummel, Lutgert Willems (geb. 1795 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 3 okt 1861 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Lutgert (geb. 1781 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 jan 1855 te Niebert)
Hummel, Lutgertje Willems (Leutske) (geb. 27 dec 1788 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 aug 1839 te Tolbert)
Hummel, Lutgertje (geb. 1794 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Lutgertje (geb. 22 feb 1831 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 20 jul 1882 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Lutske Derks (geb. ± 1802 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 24 jan 1847 te Marum)
Hummel, Lutske (geb. 25 apr 1890 te Weerdingermarke)
Hummel, Lydina (geb. 4 apr 1820 te Nuis - ovl. 2 jul 1852 te Nuis)
Hummel, M.
Hummel, Maaike
Hummel, Maaike
Hummel, Marchien (geb. 2 feb 1874 te Faan)
Hummel, Marchien (geb. 21 dec 1872 te Roderveld)
Hummel, Marchien (geb. 21 jan 1857 te Veenhuizen)
Hummel, Marchien (geb. 24 dec 1886 te Roderesch)
Hummel, Marchien (geb. 9 nov 1840 te Roden)
Hummel, Marchje Geerts (geb. 23 mei 1830 te Tolbert)
Hummel, Margien Sjoukes (geb. 5 jul 1888 te Faan - ovl. 17 mrt 1976 te Niekerk)
Hummel, Maria (geb. 17 jun 1871 te Noordlaren - ovl. 14 sep 1871 te Noordlaren)
Hummel, Maria (geb. 19 mrt 1865 te Tolbert - ovl. 28 mrt 1867)
Hummel, Maria (geb. 28 okt 1899)
Hummel, Marianne
Hummel, Marijke (geb. 20 sep 1873 te Tolbert - ovl. 1 mei 1884 te Tolbert)
Hummel, Marten (geb. 23 feb 1871 te Veenhuizen)
Hummel, Marten (geb. 28 apr 1868 te Veenhuizen - ovl. 20 mei 1868 te Veenhuizen)
Hummel, Marten
Hummel, Marten
Hummel, Marten
Hummel, Marten
Hummel, Martha (geb. 1850 te Leek)
Hummel, Martje Alberts (geb. 1799 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 31 jan 1877 te Opende)
Hummel, Martje Harms (geb. 1736 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Martje (geb. 16 jan 1874 te Niehove)
Hummel, Martje (geb. 1793 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 22 dec 1859 te Haulerwijk)
Hummel, Martje (geb. 1797 te Diepswal - ovl. 7 mei 1882 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Martje (geb. 2 sep 1825 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1 mrt 1882 te Roderveld)
Hummel, Martje (geb. 23 dec 1879 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Martje (geb. 24 mei 1850 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Martje (geb. 4 mei 1837 te Nuis)
Hummel, Martje
Hummel, Martje
Hummel, Martjen Alberts (geb. 1778 te Zevenhuizen (gr) - ovl. te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Matthies (geb. 3 mrt 1828 te Midwolde - ovl. 27 dec 1891 te Den Horn)
Hummel, Meindert Wolter (geb. 30 okt 1944 te Tolbert - ovl. 10 mei 1955 te Groningen)
Hummel, Meles (geb. 31 okt 1891 te Faan)
Hummel, Melle (geb. 19 nov 1796 te Tolbert - ovl. 11 jan 1891 te Tolbert)
Hummel, Menke (geb. 1 mrt 1855 te Niekerk)
Hummel, Menke (geb. 2 feb 1822 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 16 apr 1885 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Mentje (geb. 21 nov 1877 te Enumatil)
Hummel, Metje (geb. 17 aug 1884 te Weerdingermarke)
Hummel, Mettinus (geb. 20 dec 1892 te Assen)
Hummel, Petra
Hummel, Pieter Derks (geb. 6 feb 1786 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 8 apr 1856 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Pieter (geb. 11 aug 1881 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Pieter (geb. 14 okt 1838 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 6 nov 1838 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Pieter (geb. 24 dec 1834 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Pieter (geb. 27 jan 1851 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Pieter (geb. 28 feb 1844 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Pieter (geb. 28 mei 1882 te Groningen - ovl. 5 feb 1885 te Groningen)
Hummel, Pieter (geb. 29 dec 1892 te Jopsing)
Hummel, Pieter (geb. 4 jan 1889 - ovl. 3 mrt 1889)
Hummel, Pieter
Hummel, Pietertje (geb. 23 jan 1874 te Bakkeveen - ovl. 23 mrt 1879 te Bakkeveen)
Hummel, Pietje
Hummel, Pietsje (geb. 13 mrt 1858)
Hummel, Popke (geb. 18 jan 1884 te Roden - ovl. 25 apr 1943 te Groningen)
Hummel, Regiena (geb. 17 jan 1876 te Groningen)
Hummel, Reinder (geb. 12 jul 1892 te Weerdingermarke)
Hummel, Reinder (geb. 14 okt 1888 te Valthermond)
Hummel, Reinder (geb. 19 feb 1882 te Valthermond)
Hummel, Reinder (geb. 23 sep 1825 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Reinder (geb. 25 dec 1878 te Valthermond)
Hummel, Reinder (geb. 27 jan 1882 te Munsterscheveld)
Hummel, Reinder (geb. 30 mei 1866 te Gieten)
Hummel, Remkje (geb. 1 mrt 1887 te Weerdingermarke)
Hummel, Renske (geb. 23 jul 1847 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 8 jul 1864 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Renske (geb. 8 jun 1877 te Belde (eelde?))
Hummel, Renske (geb. te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Renskje (geb. 16 mrt 1890 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 8 okt 1890 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Renskje (geb. 1800 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 12 dec 1881 te Den Ham)
Hummel, Rensktje (geb. 4 sep 1885 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Riemke (geb. 5 jan 1843 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Riemke (geb. 5 jun 1837 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 30 jun 1840 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Riemkje (geb. 8 jun 1871 te Bakkeveen)
Hummel, Rimkje (geb. 30 dec 1886 te Weerdingermarke - ovl. 25 feb 1892 te Munsterscheveld)
Hummel, Rink (geb. 1 feb 1854 te Nuis)
Hummel, Roelf Alberts (geb. dec 1768 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 13 sep 1847 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Roelf (geb. 12 apr 1887 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Roelf (geb. 13 dec 1883 te Valtherveen)
Hummel, Roelf (geb. 13 mrt 1821 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Roelfien (geb. 5 dec 1823 te Foxwolde - ovl. 26 jan 1838 te Haulerwijk)
Hummel, Roelfke (geb. 1789)
Hummel, Roelfke (geb. 21 jul 1865 te Veenhuizen)
Hummel, Roelof (geb. 30 jun 1861 te Smilde - ovl. 31 jan 1866 te Smilde)
Hummel, Roelof (geb. 8 jun 1864 te Veenhuizen - ovl. 8 jun 1864 te Veenhuizen)
Hummel, Roelof
Hummel, Roeloffien (geb. 8 okt 1858 te Haulerwijk - ovl. 3 mei 1859 te Haulerwijk)
Hummel, Rommert (geb. 17 aug 1856 te Haulerwijk - ovl. 10 mrt 1857 te Haulerwijk)
Hummel, Rommert (geb. 1791 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 3 aug 1855 te Haulerwijk)
Hummel, Rommert (geb. 6 jan 1852 te Haulerwijk)
Hummel, Saakje
Hummel, Saaktje (geb. 8 aug 1849 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Sake (geb. 24 jan 1885 te Exloermond - ovl. 19 apr 1958 te Borne)
Hummel, Siebrand
Hummel, Sietse
Hummel, Sijlje (geb. 23 nov 1864 te Haulerwijk)
Hummel, Sinetta
Hummel, Sjouke Alberts (geb. 31 aug 1858 te Faan - ovl. 1936)
Hummel, Steven (geb. 28 aug 1838 te Haulerwijk - ovl. 27 mei 1861 te Zuidbarge)
Hummel, Steven (geb. te Oranjedorp)
Hummel, Stientien (geb. 23 jul 1861 te Oranjedorp)
Hummel, Stoffer (geb. 15 sep 1836 te Roden - ovl. 4 apr 1839 te Roden)
Hummel, Teerske (geb. 21 feb 1880 te Valthermond)
Hummel, Thijs Berends (geb. 12 aug 1827 te Roden - ovl. 12 nov 1906 te Roderveld)
Hummel, Thijs (geb. 2 mrt 1885)
Hummel, Thijs (geb. 20 mei 1916 te Roderveld - ovl. 23 mei 1916 te Roderveld)
Hummel, Tiddens (geb. 7 apr 1870 te Leek - ovl. te Groningen)
Hummel, Tiem (geb. 13 jan 1917 - ovl. 16 jan 1917)
Hummel, Tietje (Tineke)
Hummel, Tietje (geb. 1891 te Weerdingermarke)
Hummel, Tietje (geb. 19 mei 1851 te Norgervaart)
Hummel, Tjeerd (geb. 9 dec 1891 te Weerdingermarke)
Hummel, Tjerk (geb. 7 mrt 1806 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Tjidde (geb. 16 dec 1889 te Valthermond - ovl. 30 mei 1890 te Valthermond)
Hummel, Tjidde (geb. 23 dec 1891 te Valthermond)
Hummel, Tjitske (geb. 7 jan 1819 te Terheijl - ovl. 9 dec 1885 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Tjitte (geb. 8 nov 1851 te Tolbert)
Hummel, Trientien (geb. 7 jul 1889 te Oranjedorp)
Hummel, Trientje G.
Hummel, Trientje Wiemers (geb. 21 mei 1823 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 mei 1873 te Appelscha)
Hummel, Trientje (geb. 10 dec 1918)
Hummel, Trientje (geb. 10 jan 1887 te Hoogeveen - ovl. 25 aug 1888 te Hoogeveen)
Hummel, Trientje (geb. 12 aug 1873 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Trientje (geb. 2 jun 1889 te Hoogeveen)
Hummel, Trientje (geb. 26 jan 1917 - ovl. 1 jan 1918)
Hummel, Trientje (geb. 28 dec 1862 te Roderesch)
Hummel, Trientje (geb. 29 jun 1886 te Weerdingermarke)
Hummel, Trientje (geb. 30 okt 1840 te Zulthe - ovl. 7 jun 1855 te Zulthe)
Hummel, Trientje (geb. 5 mrt 1866 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Trientje (geb. 6 jan 1914 te Roderveld - ovl. 16 nov 1990 te Zuidhorn)
Hummel, Trientje (geb. 7 feb 1837 te Grootegast)
Hummel, Trientje (geb. 7 jul 1889 te Roderveld)
Hummel, Trientje (geb. 7 mei 1867 te Noordwijk - ovl. 25 dec 1867 te Noordwijk)
Hummel, Trientje (geb. 9 aug 1865 te Noordwijk - ovl. 27 aug 1865 te Noordwijk)
Hummel, Trientje
Hummel, Trientje
Hummel, Trientje
Hummel, Trijntien (geb. 20 aug 1818 te Roden)
Hummel, Trijntje (Trijntje) (geb. 22 nov 1880 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 26 dec 1974 te Onnen)
Hummel, Trijntje (geb. 17 nov 1804 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Trijntje (geb. 1764 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Trijntje (geb. 1790 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 13 apr 1860 te Vries)
Hummel, Trijntje (geb. 1795 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Trijntje (geb. 18 dec 1868 te Bakkeveen)
Hummel, Trijntje (geb. 1803 te Diepswal - ovl. 21 dec 1864 te Oostindie)
Hummel, Trijntje (geb. 1807 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 29 aug 1896 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Trijntje (geb. 22 jan 1834 te Tolbert - ovl. 24 mei 1882 te Siegerswoude)
Hummel, Trijntje (geb. 9 apr 1822 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 10 jun 1822 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Trijntje (geb. apr 1921 te Leutingewolde - ovl. 27 okt 1921 te Leutingewolde)
Hummel, Trijntje
Hummel, Truus
Hummel, Wemeltje (Wemeltje)
Hummel, Wemeltje Geerts?? (geb. 24 jan 1806 te Oostindie - ovl. 11 okt 1861 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wendelt (geb. 18 sep 1869 te Niebert)
Hummel, Wiebe (geb. 10 feb 1841 te Tolbert - ovl. 21 jan 1892 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wiebe (geb. 2 aug 1938)
Hummel, Wiebe (geb. 2 jan 1914)
Hummel, Wiebe (geb. 22 sep 1865 te Midwolde)
Hummel, Wiebe (geb. 8 apr 1908 - ovl. voor 1914)
Hummel, Wiebe
Hummel, Wiecher (geb. 1 mei 1890 te Assen)
Hummel, Wiemer (geb. 2 mei 1855 te Tolbert)
Hummel, Wiepke (geb. 10 dec 1870 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wiepke (geb. 29 mrt 1867 te Roden)
Hummel, Wietske (geb. 19 sep 1832 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wietske (geb. 27 dec 1872 te Haulerwijk)
Hummel, Wietske (geb. 27 sep 1868 te Sebaldeburen - ovl. 13 mrt 1889 te Opende)
Hummel, Wietske (geb. 30 mei 1884 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 7 jul 1884 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wijmer Reinders (geb. 1793 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 15 jan 1873 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wijmer (geb. 1892)
Hummel, Wijmer (geb. 22 dec 1882 te Valthermond - ovl. 1 mei 1950 te Emmen)
Hummel, Wijmer (geb. 28 dec 1853 te Tolbert)
Hummel, Wijtse (Wijtse)
Hummel, Wilhelmina (geb. 2 apr 1876 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 16 apr 1877 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wilhelmina (geb. 25 sep 1861 te Midwolde - ovl. 9 jul 1911 te Leek)
Hummel, Wilhelmina (geb. 29 sep 1864 te Hoogemeeden)
Hummel, Wilhelmina (geb. 8 dec 1878 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wilhelmina
Hummel, Willem Jans (geb. 1750 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Willem (geb. 1 aug 1936)
Hummel, Willem (geb. 14 dec 1858 te Assen - ovl. 14 aug 1859 te Assen)
Hummel, Willem (geb. 2 okt 1885 te Belde (eelde?))
Hummel, Willem (geb. 24 okt 1857 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 21 okt 1874 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Willem (geb. 31 okt 1906 - ovl. 6 sep 1985 te Nieuw Roden)
Hummel, Willem (geb. 6 sep 1874 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Willem (geb. 7 mrt 1834 te Grootegast)
Hummel, Willem (geb. 7 sep 1815 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 29 sep 1834 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Willem
Hummel, Willem
Hummel, Willemtje (geb. 26 jul 1892 te Weerdingermarke)
Hummel, Wobbe
Hummel, Wobbeltje (geb. 15 apr 1852 te Niebert)
Hummel, Wobbeltje (geb. 29 nov 1839 te Zevenhuizen (gr))
Hummel, Wobbeltje (geb. 3 okt 1852 te Roden)
Hummel, Wolter (geb. 12 mrt 1824 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 mrt 1875 te Noordlaren)
Hummel, Wopke (geb. 9 jun 1816 te Terheijl)
Hummel, Wytse (Wytse)
Hummel, Zwaantje
Hummel?, Geert Reinders (geb. 1801 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 25 apr 1845 te Marum)
Hummelen Hendriks, Jacob (geb. 1740)
Hummelen, Aefien (geb. 1711)
Hummelen, Albert Harms (geb. 1660 te Hoogersmilde - ovl. voor 1742)
Hummelen, Albert (geb. 1731)
Hummelen, Albertje (geb. 1744)
Hummelen, Albertyn (geb. 1704)
Hummelen, Annechien (geb. 1717)
Hummelen, Anneyen (geb. 1676)
Hummelen, Bonna (geb. 6 jun 1889 te Assen)
Hummelen, Geesyn (geb. 1703)
Hummelen, Grietien (geb. 1695)
Hummelen, Grietje Harmens (geb. 1742 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 17 aug 1823 te Haulerwijk)
Hummelen, Grietyen (geb. 1677)
Hummelen, Grietyn (geb. 1709)
Hummelen, Grietyn (geb. 1714)
Hummelen, Harm (geb. 1695 te Hoogersmilde)
Hummelen, Harm (geb. 1699)
Hummelen, Harmen Jacobs (geb. 1628 te Uffelte - ovl. 1699)
Hummelen, Harmen (geb. 1712)
Hummelen, Heyltien (geb. 1708)
Hummelen, Hillechien (geb. 1713)
Hummelen, Hillechyn (geb. 1691)
Hummelen, Jacob Harms
Hummelen, Jacob (geb. 1700)
Hummelen, Jacob (geb. 1712)
Hummelen, Jacob (geb. 1735 - ovl. voor 1740)
Hummelen, Jacob (geb. 1740)
Hummelen, Jan Harms
Hummelen, Jan Jacobs (ovl. te Hoogersmilde)
Hummelen, Jan Kobus (geb. 1738)
Hummelen, Jan (geb. 1708)
Hummelen, Jan
Hummelen, Jantyn (geb. 1686)
Hummelen, Jantyn (geb. 1702)
Hummelen, Jochem Harms (geb. 1666 te Hoogersmilde - ovl. 1753 te Hoogersmilde)
Hummelen, Jochem (geb. 1694 - ovl. voor 1700)
Hummelen, Jochem (geb. 1700)
Hummelen, Lammechyn (ged. 15 jan 1709 te Diever)
Hummelen, Marchyn (geb. 1692)
Hummelen, Marrechyn (geb. 1689)
Hummelen, Martje Harms (geb. ± 1733 te Zevenhuizen (gr))
Hummelen, Metyn (geb. 1703)
Hummelen, Otto (geb. 1705)
Hummelen, Pieter (geb. 1 dec 1854 te Assen - ovl. 7 mei 1929 te Assen)
Hummelinck, Frederik Hermans
Hummelinck, Jacob Hermans de Vos (gezegd Hummelinck) (geb. 1580)
Hummeling, Aafke (geb. 1744 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Albert (geb. 1723 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1726)
Hummeling, Albert (geb. 1726 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1738)
Hummeling, Antje (geb. 1731 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Geert (geb. 1760 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Harm Jans (geb. 1692 te Hoogersmilde)
Hummeling, Jacob (geb. 1747 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Jan Harms (geb. 1719 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Jannes (geb. 1722 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Jantie (geb. 1729 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Martje (geb. 1735 te Zevenhuizen (gr) - ovl. ± 1736)
Hummeling, Ouckien (geb. 1724 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Trijntje (geb. 1752 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1757 te Zevenhuizen (gr))
Hummeling, Trijntje (geb. dec 1757 te Zevenhuizen (gr))
Hut (Holman?), Karst Jans (geb. 1794 te Leek)
Hut(te), Antje
Hut(te), Grietien (geb. 1774 te Roden)
Hut(te), Grietje (geb. 5 apr 1778 te Roden - ovl. 27 jul 1855 te Zevenhuizen (gr))
Hut(te), Hendrik (geb. 10 sep 1787 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 13 jun 1845 te Nuis)
Hut(te), Jacob (geb. 22 jun 1793 te Foxwolde - ovl. sep 1793 te Leek)
Hut(te), Jan (geb. 20 aug 1775 te Roden)
Hut(te), Jan
Hut(te), Knelske
Hut(te), Siebregje (geb. 1785 - ovl. mrt 1823 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Aafke Hendriks (geb. 1833 te Niebert)
Hut, Aafke (geb. 25 okt 1875 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 26 mrt 1967 te Winschoten)
Hut, Alberdina (geb. 24 aug 1890 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 28 nov 1968 te Hoogkerk)
Hut, Albert (geb. 21 apr 1825 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 apr 1831 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Albert (geb. 9 dec 1837 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 12 sep 1852 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Antje Jans (geb. 1810 te Oldehove)
Hut, Antje (geb. 1868 te Nuis)
Hut, Antje (geb. 7 jun 1897 te Nuis - ovl. 28 jul 1980)
Hut, Auktje Hendriks (geb. 1821 te Niebert)
Hut, Boukje
Hut, Douwe (geb. 20 okt 1894 te Niebert - ovl. 2 feb 1981 te Nuis)
Hut, Femke
Hut, Geert (geb. 1869 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Geert (geb. 2 jan 1840 te Nuis)
Hut, Geertje (geb. 19 apr 1835 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Geeske Heddes (geb. 1892 te Niebert)
Hut, Gerrit (geb. 1874 te Tolbert)
Hut, Gerrit (geb. 1874 te Tolbert)
Hut, H.
Hut, Hedde (geb. 1866 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Heine Jans (geb. 1833 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Henderikus (Hinderikus) (geb. 19 apr 1842 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 nov 1918 te Terheijl)
Hut, Henderikus (Rikus) (geb. 24 jun 1868 te Nuis - ovl. 31 mrt 1957 te Nuis)
Hut, Hendrik Jacobs (geb. ± 1790)
Hut, Hendrik (geb. 18 aug 1830 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Hendrik (geb. 1865 te Nuis)
Hut, Hendrik (geb. 2 jun 1886 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 15 jun 1966 te Assen)
Hut, J.
Hut, Jacob Hendriks (geb. 1813 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Jacob
Hut, Jakob Jans (geb. 1828 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Jakob (geb. 1887 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Jakob
Hut, Jan Jakobs
Hut, Jan Klasens
Hut, Jan (geb. 1 jan 1871 te Nuis)
Hut, Jan (geb. 18 dec 1881 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 16 nov 1971 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Jan (geb. 19 okt 1827 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 26 okt 1904 te Tolbert)
Hut, Jan
Hut, Jantje (Janny) (geb. 1 jun 1940 te Terheijl)
Hut, Jantje Jakobs (geb. 1875 te Niebert)
Hut, Jantje (ovl. te Zevenhuizen (gr))
Hut, Jenne Hendriks (geb. 1830 te Niebert)
Hut, Johannes (geb. 20 nov 1870 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 15 jan 1955 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Karst (geb. 1860 te Nuis)
Hut, Karst (geb. 7 sep 1872 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 10 sep 1872 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Karst (geb. 8 jan 1874 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 10 nov 1929 te Terheijl)
Hut, Kornelis Jakobs (geb. 1842 te Nuis)
Hut, Lukje (geb. 24 nov 1832 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Luktje (geb. 2 nov 1823 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 mrt 1832 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Luktje (geb. 29 sep 1877 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 14 jan 1968 te Roden)
Hut, Marten (ovl. voor 1906)
Hut, Martje (geb. 1863 te Nuis)
Hut, Martje (geb. 27 okt 1845 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 29 dec 1847 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Martje (geb. 31 jul 1869 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 18 aug 1954)
Hut, Roelf (geb. 1866 te Nuis)
Hut, Roelfke
Hut, Sibregje Jacobs
Hut, Siebe (geb. 1824 te Niebert)
Hut, Sietze
Hut, Tetje (geb. 1891 te Leek)
Hut, Tetje (geb. 26 nov 1890 te Nuis - ovl. 20 sep 1980)
Hut, Tiemen (geb. 1899 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Trientje Jans (geb. 1838 te Zevenhuizen (gr))
Hut, Trientje (geb. 22 jul 1879 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 28 mrt 1966 te Hoogkerk)
Hut, Wietske (geb. 20 nov 1896 - ovl. 29 okt 1986 te Nuis)
Ibbema, Martien Bouwes
Ibema (Ibma, Ibbema, Ypema), Houke (Haucke)
Ibema (Iwema, Juwema), Antje Tjeerds
Ibema, Albertien
Ibema, Antje (Anna, Anneke)
Ibema, Asse
Ibema, Bouwe
Ibema, Grietje Jans
Ibema, Haucke Poppes
Ibema, Hindrik Jans
Ibema, Jan Tjeerds (geb. 1649 - ovl. 5 nov 1733)
Ibema, Maycke
Ibema, Mint
Ibema, Minte Tjeerds
Ibema, Poppe
Ibema, Sywe
Ibema, Tjeerd Jans
Ibema, Tjeerd Mintes
Idema, Haebe
Idema, Hiltje (geb. 1832 te Zevenhuizen (gr))
Idema, Hiltje (geb. 29 nov 1899 te Visvliet - ovl. 20 aug 1983 te Haren)
Idema, Pieter
Idema, Tijmen Girbes
Idsingh, Berend Tjebbes (geb. 1844 te Marum)
Idsingh, Boudina Egberts (geb. 1889 te Niebert)
Idsingh, Egbert Hendriks (geb. 1861 te Marum)
Idsingh, Halbe Egbertus (geb. 1894 te Niebert)
Idsingh, Hendrik Egberts (geb. 1891 te Niebert)
Idsingh, Hendrik Hendriks (geb. 1826 te Marum)
Idsingh, Hendrik Tjibbes (geb. ± 1795)
Idsingh, Jakob Egberts (geb. 1891 te Marum)
Idsingh, Jantje Hendriks (geb. 1808 te Marum)
Idsingh, Jantje
Idsingh, Magreta Hendriks (geb. 1854 te Marum)
Idsingh, Maike Hendriks (geb. 1851 te Marum)
Idsingh, Tjibbe Hendriks (geb. 1811 te Marum)
IJbema, Aaltje Ments (geb. 1785)
IJbema, Albert IJtses
IJbema, Anke Ments (geb. 1792 te Niebert)
IJbema, Grietje Ments (geb. 1794)
IJbema, Jan Tjeerts (geb. 1885 te Niebert)
IJbema, Jantje Ments (geb. 1797 te Niebert)
IJbema, Martje Ments (geb. 1790)
IJbema, Ment Tjeerts (geb. 1821 te Niebert - ovl. voor 1868)
IJbema, Mint Tjeerts
IJbema, Tjeert Meints (geb. 1850 te Niebert)
IJbema, Tjeert Ments (geb. 1786 te Niebert)
IJbema, Trientje Alberts (geb. 1842 te Nuis)
IJfs, Aafje
IJpelaar, Jan
IJpelaar, Trijntje Jans (geb. 1899 te Dalerveen)
IJpma, Eetje Roelfs (geb. 1831 te Niebert)
IJpma, Jan Ebbels (geb. 1810 te Tolbert)
IJpma, Marike Roelfs (geb. 1827 te Niebert - ovl. voor 1860)
IJpma, Martje Roelfs (geb. 8 mei 1821 te Niebert - ovl. 22 sep 1853 te Marum)
IJpma, Roelf Siemens (geb. ± 1790)
IJwema, Antje Rottes
IJwema, Heina
IJwema, Pieter (geb. 24 aug 1826 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 13 feb 1884 te Haantje (Sleen))
IJwema, Wiebrant
IJwema, Wijbrig Edes
Inaseoe, Yasmin Auktje (geb. 15 aug 1991 te Drachten)
Ipema, Aaltien Roelfs (geb. 1 okt 1821 te Roderwolde - ovl. 5 apr 1886 te Roderwolde)
Ipema, Bake Egberts (geb. 1853 te Niebert)
Ipema, Egbert Bakes (geb. 1891 te Bakkeveen)
Ipema, Egbert Harms
Ipema, Fokje Bakes (geb. 1893 te Bakkeveen)
Ipema, Geert Hindriks (geb. 18 dec 1792 te Leutingewolde)
Ipema, Geertien
Ipema, Grietje Bakes (geb. 1884 te Marum)
Ipema, Harm Hindriks (geb. 4 okt 1787 te Leutingewolde - ovl. na 1836)
Ipema, Harm
Ipema, Hendrik
Ipema, Hinderikus (geb. 13 jan 1828 te Roden)
Ipema, Hinderk Geerds
Ipema, Jan Bakes (geb. 1896 te Leutingewolde)
Ipema, Janna Harms (geb. 1888 te Lucaswolde)
Ipema, Jantje Bakes (geb. 1889 te Opsterland)
Ipema, Jantje
Ipema, Lamke Bakes (geb. 1887 te Bakkeveen)
Ipema, Louwe Hendriks (geb. 1891 te Nuis)
Ipema, Paulus Egberts (geb. 1848 te Niebert)
Ipema, Pieter Harms (geb. 1832 te Marum)
Ipema, Roelf Pieters
Ipema, Sapke Harms (geb. 1836 te Roden)
Iwema, Aafke Geltes (geb. 17 mrt 1811 te Sebaldeburen)
Iwema, Aaltje Gales
Iwema, Abel (geb. ± 1555 - ovl. 3 feb 1631 te Zuidhorn)
Iwema, Alle
Iwema, Anneke Wierds
Iwema, Antje Rottes (geb. 1798)
Iwema, Auckjen
Iwema, Aukjen Gales
Iwema, Berend Leo's
Iwema, Bonne Dates (geb. 1630 - ovl. 1680)
Iwema, Bonne Dates (geb. 1814 te Zuidhorn)
Iwema, Bonne Drieuwes
Iwema, Bonne Harms (geb. 27 nov 1809 - ovl. 2 nov 1866)
Iwema, Bonne Sybes (geb. 14 mei 1731)
Iwema, Bonne (geb. 12 feb 1878 - ovl. 9 jan 1954)
Iwema, Bonne (geb. 1660 te Tolbert)
Iwema, Date (Dato) Bonnes (geb. 1588 - ovl. 16 mrt 1651)
Iwema, Date Bonnes (geb. 1660 - ovl. 23 okt 1721)
Iwema, Date Bonnes (geb. 1869 te Noordwijk)
Iwema, Date Bonnes
Iwema, Date Bonnes
Iwema, Date Harkes
Iwema, Date
Iwema, Datho Leo's (Date) (geb. ± 1631 - ovl. 13 dec 1680 te Niebert)
Iwema, Dato (Date) Harko (Date) (geb. 1588 - ovl. 16 mrt 1651 te Niebert)
Iwema, Dato Hendricks
Iwema, Dato Leo's
Iwema, Derk (geb. 1864 te Noordwijk)
Iwema, Drieuwes Abels (geb. 10 apr 1587 - ovl. 9 aug 1660)
Iwema, Drieuwes Dato's
Iwema, Drieuwes Drieuwes (ovl. 5 aug 1610)
Iwema, Drieuwes of (An)Dreus (Dato?) Harckos (geb. ± 1532 te Niebert - ovl. 25 aug 1600)
Iwema, Driewes (ovl. ± jan 1673)
Iwema, Ede
Iwema, Eede
Iwema, Eetien (Eetje) (geb. te Tolbert - ovl. voor mrt 1703)
Iwema, Eltje Jans (geb. 1778 te Lagemeeden)
Iwema, Engeltje Dates
Iwema, Engeltje
Iwema, Feiktje Harms
Iwema, Focke Dato's (geb. 1661 - ovl. 18 dec 1683)
Iwema, Gale
Iwema, Gebbe Wijbrants (geb. 2 mrt 1794 te Nuis - ovl. 19 mei 1832 te Grijpskerk)
Iwema, Geertruid Hendricks
Iwema, Geertruit
Iwema, Gelte Dates (ged. 24 mei 1685 te Tolbert)
Iwema, Gelte Wijbrands (geb. 1785 - ovl. 26 apr 1838 te Leek)
Iwema, Geutjen (geb. ± 1658)
Iwema, Gretien
Iwema, Grietje Wiebrands (geb. 1802)
Iwema, Harcke
Iwema, Harcko Date (geb. 1565 te Niebert - ovl. 23 sep 1629 te Niebert)
Iwema, Harcko (geb. 1485 te Niebert - ovl. voor apr 1544)
Iwema, Harm Bonnes (geb. 10 jun 1781 - ovl. 31 aug 1837)
Iwema, Harm (geb. 2 aug 1838)
Iwema, Harm (geb. 20 aug 1835 - ovl. 7 jun 1837)
Iwema, Harmen Abels (ovl. 1665 te Zuidhorn)
Iwema, Hendrik
Iwema, Hiltje Wiebrands (geb. 1796)
Iwema, Hiltje (geb. 17 apr 1883 - ovl. 10 feb 1890)
Iwema, Hindrick Gales
Iwema, Iwe
Iwema, Jacob Abels
Iwema, Jan Abels (geb. ± 1680)
Iwema, Jan Abels (geb. ± 1750)
Iwema, Jan Abels
Iwema, Jan Harms (geb. 5 mrt 1854 te Lutjegast - ovl. 6 jun 1897)
Iwema, Jan Leo's
Iwema, Jan (geb. 9 dec 1848 te Lutjegast - ovl. ± 1927)
Iwema, Jantjen (geb. 1667)
Iwema, Jelle
Iwema, Johannes
Iwema, Lamke Ebbels (geb. 24 dec 1832 te Marum - ovl. 12 dec 1926 te Tolbert)
Iwema, Lamke Leo's
Iwema, Leo
Iwema, Leo
Iwema, Lijske
Iwema, Lubbe Drieuwes (ovl. 26 nov 1629 te Niebert)
Iwema, Lubbe
Iwema, Lucke
Iwema, Luppe
Iwema, Maijcke
Iwema, Marijke Dato's
Iwema, Menso
Iwema, Pieter Bonnes (geb. 1860 te Noordwijk)
Iwema, Renskje Wiebrands (geb. 1799 - ovl. 7 apr 1826 te Oldehove)
Iwema, Rickert
Iwema, Sijbe Dates (geb. voor 25 feb 1692)
Iwema, Sijbrichje
Iwema, Sijte
Iwema, Sijtske Gales
Iwema, Sybrigh (ovl. 1637)
Iwema, Talke (ovl. voor okt 1725)
Iwema, Talke
Iwema, Tjeerd Leo's
Iwema, Trientje (geb. 1836 te Noordwijk)
Iwema, Trijntje Harms (geb. 1803 te Niebert)
Iwema, Wibbina (Wijpke) Jans (geb. 1711)
Iwema, Wierd Hendricks
Jacobi, Akke Reinders
Jacobs, Grietje Geeske (Grietje)
Jacobs, Grietje (geb. 1800 te Marum)
Jacobs, Grietje (geb. 2 jul 1886 te Nuis - ovl. 1 feb 1922 te Niebert)
Jacobs, Kornelis (geb. 17 aug 1900 te Nuis - ovl. 16 okt 1966 te Nuis)
Jacobs, Maria
Jacobs, Sjoerdje
Jaeger, Antje (geb. ± 1850 - ovl. ± 1929)
Jager, Antje
Jager, Eltje
Jager, Eltje
Jager, Ewold Ebels
Jager, Froukje
Jager, Grietje Ewolds (geb. 1851 te Oostwold)
Jager, Hendrik
Jager, Jeltje Jans
Jager, Klaas
Jager, Lutske (geb. 1868 te De Wilp - ovl. voor 1941)
Jager, Rense
Jager, Sijtze
Jager, Tiemen
Jagersma, Aedse
Jagersma, Antje Aedses (geb. 1870 te De Wilp)
Jagersma, Eedse Eedses (geb. 1896 te De Wilp)
Jagersma, Eedse
Jagersma, Jeltje Boeles (ovl. voor 1845)
Jagersma, Jitske
Jagersma, Roelfke Kornelis
Jagt, Klaaske Alberts van der
Jakobs, Anke Jans (geb. 1862 te Tolbert)
Jakobs, Anneke
Jakobs, Antje (geb. 1897 te Nuis)
Jakobs, Berend (geb. ± 1940)
Jakobs, Berend (geb. 1826 te Nuis)
Jakobs, Berend (geb. 1887 te Marum)
Jakobs, Bert
Jakobs, Douwe (geb. 11 okt 1883 te Marum - ovl. 23 apr 1978 te Haulerwijk)
Jakobs, Douwe (geb. 1883 te Marum)
Jakobs, Douwe (geb. 1918)
Jakobs, Ebeltje Jans (geb. 1861 te Tolbert)
Jakobs, Geeske Berends (geb. 1859 te Niebert - ovl. voor 1890)
Jakobs, Grietje Jans (geb. 1872 te Tolbert)
Jakobs, Grietje (geb. 1880 te Marum)
Jakobs, Harm Jans (geb. 1868 te Tolbert)
Jakobs, Jakob Luites (geb. 1824 te Tolbert)
Jakobs, Jakob Rommerts (geb. 1772 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 1805 te Zevenhuizen (gr))
Jakobs, Jan Berends (geb. 1856 te Niebert)
Jakobs, Jan Luites (geb. 1826 te Tolbert)
Jakobs, Jans (geb. ± 1920)
Jakobs, Johannes (geb. 2 dec 1893 te Nuis - ovl. 24 apr 1947 te Groningen)
Jakobs, Klaas Berends (geb. 8 sep 1865 te Nuis - ovl. 16 nov 1928)
Jakobs, Knelske
Jakobs, Kornelis Berends (geb. 23 feb 1853 te Niebert - ovl. 19 dec 1915 te Nuis)
Jakobs, Kornelis (geb. ± 1920)
Jakobs, Luite
Jakobs, nn (geb. 17 mei 1926 te Enumatil - ovl. 17 mei 1926 te Enumatil)
Jakobs, Willem (geb. 1895 te Niebert - ovl. 29 mrt 1939 te Peize)
Jalving, Geertien
Jansema, Wessel (ovl. voor 1891)
Jansen, Aaltje Harms
Jansen, Elizabeth Lukas (geb. 1864 te Winschoten)
Jansen, Evert (geb. 1813 te Groningen)
Jansen, Evert
Jansen, Lodewijk (geb. 1891 te Groningen)
Jansen, Lodewijk
Jansen, Lukas
Jansenius, Johannes
Jansenius, Obbo Johannes (geb. 1771)
Jansma, Jan Jans
Jansma, Margaretha
Jansma, Rense Geerts
Jansma, Rinskjen Jans (geb. 1845 te Siegerswoude)
Jansma, Tjitske Jantje
Jansma, Trientje (geb. 1839 te Marum)
Janssen, A.J.
Janssen, Harm (geb. 1823 te Ter Aard)
Janssen, Theodora Maria Bernhardina
Janssen, Theodorus Antonius Johannes
Janssens, Hilke
Jasper, Berendina
Jasper, Elizabeth (geb. 1802 - ovl. voor 1831)
Jasper, Jantje Frijdriks (geb. 1814 te Veendam)
Jasper, Willem
Jeltema, Grietje
Jenken, Wilhelmina Elisabet (geb. 1 dec 1833 te Utrecht - ovl. 8 feb 1919 te Utrecht)
Jeuring, Gesien
Jippes, Maartje Jans
Jobing, Jan
Jobing, Marchien Jans (geb. 19 dec 1835 te Anloo)
Jong van Dijk, Antje de
Jong, ? de
Jong, Aafke de
Jong, Aldert de
Jong, Antje de (geb. 1818 te Zevenhuizen (gr))
Jong, Attje Fokkes de (geb. 1859 te Oldeboorn)
Jong, Aukje Hanses de (geb. 1874 te Marum)
Jong, Barteld Bartelds de
Jong, Benne Pieters de (geb. 1833 te Zevenhuizen (gr))
Jong, Douwe Jan Geerts de (geb. 1893 te Dokkum)
Jong, Eltje de (geb. 1868 te Marum)
Jong, Engel Alderts de (geb. 1898 te Zevenhuizen (gr) - ovl. na 1935)
Jong, Fokke Jans de
Jong, Foppe de
Jong, Geert de
Jong, Gelske Teunis de
Jong, Grietje Barelds de
Jong, Hans de
Jong, Hendrik de (geb. 16 sep 1899 te Niebert)
Jong, Hendrik Hendriks de
Jong, Jaapkien Popkes de
Jong, Jakob Bennes de (geb. 1868 te Zevenhuizen (gr))
Jong, Jan Halbes
Jong, Jappe Dirks de (geb. 4 nov 1821 te Hindeloopen)
Jong, Jeltje Tjalles de
Jong, Jitske Hendriks de (geb. 1794 te Lippenhuizen - ovl. voor 1860)
Jong, Juliana Taedes de
Jong, Klaas de (geb. 1844)
Jong, Margje de
Jong, Meine de
Jong, Pieter Jans de
Jong, Pieter Pieters de
Jong, Pieterrina de
Jong, Rigtsje de
Jong, Roelofke Pieters de (geb. 13 aug 1840 te Bakkeveen)
Jong, Tjitske de (geb. 1830 te Zevenhuizen (gr))
Jong, Trientje Meines de (geb. 1878 te Noordwijk)
Jong, Willem Jans de (geb. 1813 te Kortehemmen)
Jong, Zwaantje de (geb. 1895 te Lutjegast - ovl. na 1923)
Jongbloed, Trijntje Sakes (geb. 7 apr 1853 te Appelscha - ovl. 25 dec 1936 te Borne)
Jonge, Barber Jans de (geb. 21 okt 1804 te Zuurdijk)
Jonge, Geert Jacobs de
Jonge, Hinke Popkes de
Jonge, Jan Jans de
Jonge, Melle Geerts de (geb. 1872 te Beets)
Jongsma, Sjoukjen Idskes
Jongsma, Stientje
Jongst, Geertje Hendriks (geb. 1802 - ovl. voor 1869)
Jongst, Hendrik Tijmens
Jongst, Jantje
Jongst, Trientje
Jongste, Minke Ubels
Jongstra, Jan Jans
Jongstra, Martje (geb. 1890 te Zevenhuizen (gr))
Jongstra, Rigtje
Jongstra, Trijntje Jans
Jonker, Reijna
Jonkman, Eit
Jonkman, Jantje Eits (geb. 1892 te Marum)
Jonkman, Jitske (Jitske)
Joustra, Hermannus Thomas (geb. 1834 te Dokkum)
Joustra, Thomas
Jurgens, Rigtje Jans
Kaap, Albert Karstens van der (geb. 15 okt 1864 te Tolbert)
Kaap, Albert Karstens van der (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Anna Maria van der (geb. 1827 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Antje Karstens van der (geb. 1813 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Elske Karstens van der (geb. 1800 te Tolbert)
Kaap, Geertje Karstens van der (geb. 1802 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Gerrit Hendriks van der (geb. 1822 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Grietje Karstens van der (geb. 1807 te Midwolde)
Kaap, Grietje Karstens van der (geb. 1900 te Tolbert)
Kaap, Harm Karstens van der (geb. 1798)
Kaap, Harm Karstens van der (geb. 1841 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Harm Karstens van der
Kaap, Henderkien Karstens van der (geb. 1893 te Nuis)
Kaap, Hendrik Karstens van der (geb. 1892 te Nuis)
Kaap, Hindrik Karstens van der (geb. 1840 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Jakob Karstens van der (geb. 1846 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Jan Harms van der (geb. 1876 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Jantje Karstens van der (geb. 1895 te Nuis)
Kaap, Karst Alberts van der (geb. 16 apr 1873 te Leek)
Kaap, Karst Harms van der (geb. 1826 te Leek)
Kaap, Karst Hendriks van der (geb. 1868 te Niebert)
Kaap, Karst Jacobs van der
Kaap, Karst Karstens van der (geb. 1808 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Karst Karstens van der (geb. 1834 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Margien Harms van der (geb. 1870 te Tolbert)
Kaap, Roelfke Harms van der (geb. 1828)
Kaap, Roelfke Karstens van der (geb. 1821 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Roelfke Karstens van der (geb. 1838 te Zevenhuizen (gr))
Kaap, Tonnis Harms van der (geb. 1849 te Leek)
Kaap, Trientje Karstens van der (geb. 1849 te Tolbert)
Kaap, Willem Harms van der (geb. 1824 te Zevenhuizen (gr))
Kaijer, Aeilke Hindriks
Kajuiter, Antje Dootses (geb. 1883 te Zevenhuizen (gr))
Kajuiter, Dootse
Kajuiter, Geert Lammerts
Kajuiter, Klaaske
Kajuiter, Sjouwkje (geb. 1831 te Zevenhuizen (gr))
Kalfsbeek, Foktje (geb. 1854 te Zevenhuizen (gr))
Kalfsbeek, Ieke (Ieke)
Kalfsbeek, Wijtze
Kalma, Homme Jacobs (geb. ± 1800)
Kalma, Jacob Hommes (geb. 1830 te Gaast - ovl. voor 1901)
Kamerling, Harm Bartelds (geb. 1803 te Tolbert)
Kammen, Elizabeth van
Kamminga, Annigjen Koops (geb. 1804 te Veendam)
Kamminga, Christiaan Freriks (geb. 1722)
Kamminga, Fenje (geb. 20 mrt 1891 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 22 jan 1982 te Groningen)
Kamminga, Frerik Hindriks
Kamminga, Gerrit
Kamminga, Grietje (geb. 1852 te Bergum)
Kamminga, Jantje (geb. 29 mei 1906 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 aug 1993 te Leek)
Kamminga, Pieter Gerrits (geb. 1865 te Tolbert)
Kamminga, Pieter Hendriks (geb. 28 jul 1815 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1911)
Kamminga, Reinder Kristiaans (geb. 1757 - ovl. 15 apr 1812 te Veendam)
Kamminga, Rikstje Beins
Kamminga, Roelfien Reinders (geb. ± 1784 - ovl. 17 feb 1823 te Veendam)
Kamminga, Sjoukje (ovl. voor 1949)
Kamp, Grietje Jelles van der (geb. 1824 te Zevenhuizen (gr))
Kamp, Jacob Hansens van der
Kamp, Jacob Jelles van der (geb. 1822 te Zevenhuizen (gr))
Kamp, Janna van der (geb. 1834 te Zevenhuizen (gr))
Kamp, Jantje van der (geb. 1818 te Zevenhuizen (gr))
Kamp, Jelle Jacobs van der (geb. 1790)
Kamp, Remmegien Roelfs
Kamp, Renske Ebels van der
Kamp, Renske Jelles van der (geb. 1815 te Zevenhuizen (gr))
Kamp, Saaktje van der (geb. 1820 te Zevenhuizen (gr))
Kamp, Trientje Jelles van der (geb. 1821 te Zevenhuizen (gr))
Kamphorst, Gerrit
Kamphorst, Maria Christina (geb. 1864 te 's Gravenhage)
Kamphuis, ?
Kamphuis, ?
Kamphuis, Aaltje Tomas
Kamphuis, Albertje Geertruida (geb. 12 aug 1894 te Groningen - ovl. ± 1947)
Kamphuis, Jan Reinder (geb. 2 sep 1897 te Winschoten - ovl. 23 nov 1975 te Utrecht)
Kamphuis, Lambertus reinder (geb. 8 jul 1893 te Groningen - ovl. 25 okt 1964 te Alkmaar)
Kamphuis, Lambertus
Kamphuis, Reinder (geb. 27 dec 1857 te Groningen - ovl. 22 jul 1932 te Amsterdam)
Kamphuis, Siebrand Reinder (geb. 9 nov 1899 te Winschoten - ovl. 23 mrt 1970 te Castricum)
Kamping, Antje Egberts (geb. 1846 te Niebert)
Kamping, Egbert Hendriks (geb. 1804 te Roden)
Kamstra, Alje Willems
Kamstra, Ebeltje Hendriks (geb. 28 apr 1819 te Marum (Grijpskerk?))
Kamstra, Gerrit
Kamstra, Hendrik Hendriks
Kamstra, Klaaske (geb. 1886 te Stroobos - ovl. voor 1913)
Kamstra, Knelske (geb. 6 mrt 1827 te Hoogemeeden)
Kanon, Geertruida
Karsen, Geertruida Wilhelmina
Karsijns, T.W. Tjerk
Karssemeijer, Matje
Karssing, Jantien Jacobs (geb. 20 apr 1798 te Roden - ovl. voor 1832)
Karst, Egbert
Karstenberg, Willemtje
Kasemier, Brugt Hendriks
Kasemier, Rommert Brugts (geb. 1807 te Twijzel)
Kasje, Frootje Libbes
Kasje, Rimkjen(Romkjen) Heerkes
Kaspers, Froukje Jans
Kaspers, Grietje (geb. 1821 te Marum)
Kaspers, Jan Jans
Kaspers, Janke Hotzes
Kastje, Alberdina
Kastje, Harm (geb. 13 jul 1830 te Tolbert)
Kastje, Meint Lippes
Kat(s), Jantje Geerts (geb. 1803 te Ureterp)
Kat, Jan
Kat, Roelfke Jans (geb. 1868 te Tolbert)
Kats, Geert Jans
Kazemier, Antje Onnes
Kazemier, Geert Hindriks (geb. 10 sep 1758 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 30 mrt 1807 te Tolbert)
Keijer, Frouwke
Keizer, Johannes
Keizer, Sijbrandus (ovl. voor 1915)
Keizer, Sybrandus Johannes (geb. 1841 te Surhuisterveen)
Keizer, Taekje Sijbrandus (geb. 1896 te Grootegast)
Kemkers, Annechien
Kemkers, Jeanette
Kempen, Johanna van
Kemper, Antje
Kempinge (Kampinga), Jantje (geb. 18 apr 1789 te Rolde - ovl. 20 okt 1834 te Peize)
Kerkhof, Feikje
Kersaan, Jantje (geb. 31 aug 1836 te Garnwerd)
Kersaan, Kornelis Jans
Kersen (Karsen), Anna Rikkerts
Kersten, Maria Aleida
Keun, Mechelina
Kibbeling, A.J. (ovl. 1956 te Utrecht)
Kieft, Doetje Pieters
Kieft, Harm Jans
Kieft, Joukje Harms (geb. 1786 te Niekerk)
Kies, Tietje Berends
Kiestra, Rinskje Jans
Kiewiet, Berendje (geb. 1873 te Borger)
Kiewiet, Johannes (ovl. na 1897)
Kiewiet, Klaas
Kingma, Jinne Lieuwes (geb. ± 1865)
Kingma, Wijtse (geb. 1896 te Wanswerd)
Kip, Talea
Klaassens, Aaltje Klaassens (geb. 1823 te Leegkerk - ovl. 29 nov 1910 te Aduard)
Klaassens, Albert Reinders (geb. 1873 te Tolbert)
Klaassens, Albert
Klaassens, Angenitje Klaassens (geb. 1829 te Dorkwerd)
Klaassens, Antje Reinders (geb. 1874 te Tolbert)
Klaassens, Dietje Klaassens (geb. 1818 te Aduard - ovl. 13 okt 1840 te Groningen)
Klaassens, Feiktje Reinders (geb. 1886 te Niebert)
Klaassens, Geessien
Klaassens, Jakob
Klaassens, Jakob
Klaassens, Jan Klaasens (geb. 3 nov 1825 te Dorkwerd (Hoogkerk) - ovl. 13 nov 1825 te Dorkwerd)
Klaassens, Klaas Jans (geb. 25 okt 1793 te Oostwold - ovl. 28 feb 1869 te Dorkwerd)
Klaassens, Klaas Reinders (geb. 1875 te Tolbert)
Klaassens, Lammert Reinders (geb. 1880 te Tolbert)
Klaassens, Maaike Reinders (geb. 1878 te Tolbert)
Klaassens, Maike Klasens (geb. 1 jun 1816 te Aduard)
Klaassens, Reinder (geb. 1821 te Hoogkerk)
Klamer, Bareld
Klamer, Geert Barelds (geb. 1865 te Niebert - ovl. na 1938)
Klap, Martje
Klasen, Mada Kasperdina Huberta (Maja) (geb. te Oude Pekela)
Klatter, Froukje Hendriks
Klaver, Annigje
Klaver, Been (Berend) Popes (geb. 1813)
Klaver, Geeske sikkes (geb. 1880 te Nijega)
Klaver, Gerben Sikkes (geb. 1877 te Veenwouden)
Klaver, Hinke Jans
Klaver, Pope Sijmens (geb. ± 1785)
Klaver, Riemkje
Klaver, Sikke Gerbens
Klazinga, Anna Folkerts (geb. 1825 te Surhuizum)
Klazinga, Folkert Jans
Klazinga, Folkert
Klazinga, Jan Folkerts (geb. 1888 te Achtkarspelen)
Kleiker, Berend
Kleiker, Jakob (geb. 1877 te Midwolde)
Kleima, Annechien (geb. ± 1826 te Niehove (?))
Kleima, Antje Jans
Kleima, Berend Jans (geb. 1794 te Oldehove)
Kleine, Berend (geb. 18 dec 1796 te Hoogeveen)
Kleine, Berendje Jilles de (geb. 1820 te Nuis)
Kleine, Jantien (Jantje) (geb. 29 apr 1838 te Zwartsluis)
Kleine, Jille Jilles de (geb. 1822 te Nuis)
Kleine, Jille Jilles de
Kleine, Lefert (geb. 22 mrt 1832 te Hoogeveen)
Kleine, Willem Berends
Kleiverda, Jantje (ovl. voor 1901)
Kleiwert, Renske Ruurts (geb. 1794)
Kleiwert, Ruurt Geerts (ovl. voor 1835)
Kleiwert, Willem (Jans) Ruurts (geb. 21 jun 1792 te Noordhorn - ovl. 21 apr 1825 te Feerwerd)
Kleve, Janna
Klevering, Geeske Jans (geb. 1893 te Niekerk)
Klevering, Jan
Kleveringa, Gaaike Roelfs
Kleveringa, Metje Gaaikes (geb. 30 mrt 1793 te Zuidhorn - ovl. 10 mei 1861 te Zuidhorn)
Klevringa, Hantje Karels (geb. 1845 te Tolbert - ovl. voor 1871)
Klevringa, Jantje Karels (geb. 1837 te Tolbert)
Klevringa, Karel Oetses
Klijnstra, Antje
Klinken, Ebel van
Klinken, Geessien van (geb. 1876 te Odoorn)
Klinken, Nanne Ebels van (geb. 1877 te Onstwedde)
Klinker, Berend (geb. 15 mei 1908)
Klinker, Harke (geb. ± 1881 te Zevenhuizen (gr))
Klinker, Pieter (geb. 2 nov 1907)
Klinker, Pieter (geb. 6 okt 1912)
Klinker, Pieter
Klinker, Riemer (geb. ± 1884 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1916)
Klinkert, Joanna Pieters
Kloek, Grietje (geb. 29 apr 1904 te Amsterdam - ovl. 25 okt 1979 te Beverwijk)
Kloek, Leenart
Klok, Aukje Jans
Klok, Wietske Jans
Klooster, Jan Abels van het
Klooster, Klaaske Jans van het (geb. 1821 te Oldekerk - ovl. voor 1860)
Kloosterman, Femmina (geb. 1854 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1903)
Kloosterman, Gosse
Kloosterman, Jan Jans (geb. 4 sep 1896 te Kollummerland)
Kloosterman, Jan
Kloosterman, Jitske Jans (geb. 28 jul 1895 te Burum (Kollumerland))
Kloosterman, Korneliske Jans (geb. 27 mei 1894 te Kollummerland)
Kloosterman, Pieter
Kloosterman, Rienk Jans (geb. 25 nov 1897 te Kollummerland)
Kloosterman, Sybrigje Jans (geb. 31 mei 1893 te Kollummerland)
Kloosterman, Temmina (geb. 10 jan 1864 te Roden)
Kloosterman, Willemina
Kloppenburg, Geertruida
Klunder, Bettje
Kluwen, Berend
Kluwen, Jentje (geb. 1846 te Zwartsluis)
Knelles, Jantje
Knol, Hielkje Klasen
Knol, Hinderktje
Knollenberg, Anna Maria
Knoop, Bastiaan
Knoop, Dingena (geb. 1892 te Hooge en Lage Zwaluwe)
Knoop, Harm
Knoop, Johanna (geb. 1878 te Pieterzijl)
Knoop, Lutgerdina
Knotte, Griettien
Knotte, Haije
Knotte, Lucke Haijes
Kobes, Albertje Jans
Kobes, Hiltje
Kobes, Ike Jakobs (geb. 1838 te Zevenhuizen (gr))
Kobes, Jakob Harms
Kobes, Martje
Koch, Antje Etto's (geb. 1885 te Ten Boer)
Koch, Etto Hermans (geb. 1853 te Wittewierum)
Koch, Herman Christoph Ludewig
Koch, Herman Etto's (geb. 1888 te Wittewierum)
Koe, Luitjen de
Koe, Luitjen Roelofs de (geb. 5 okt 1782 te Woudsend)
Koe, Roelof Luitjens de (geb. 20 jan 1750 te Woudsend - ovl. ± 1805)
Koe, Wimpke Roelofs de (geb. 13 jul 1780 te Woudsend)
Koehoorn, Lolkje
Koek, Louise
Koekoek, Albert Alberts (geb. 1851 te Leek)
Koekoek, Albert Fix
Koekoek, Grietje Libbes (geb. 1844 te Niebert)
Koekoek, Grietje Roelfs (geb. 1868 te Nuis)
Koekoek, Jan Willems (geb. ± 1790)
Koekoek, Libbe Jans (geb. 1820 te Marum)
Koekoek, Maria Libbes (geb. 1857 te Nuis)
Koekoek, Roelf Libbes (geb. 1841 te Niebert)
Koekoek, Sjoukje Jans
Koenes, Aafke Hendriks (geb. 1796 te Zevenhuizen (gr))
Koenes, Aaltje Jakobs
Koenes, Albert Jans (geb. 1842 te Nuis)
Koenes, Antje Hendriks (geb. ± 1790)
Koenes, Folkert
Koenes, Geertje Hendriks (geb. 1835 te Niebert)
Koenes, Gerrit Jans
Koenes, Grietje Willems (geb. 1831 te Niebert)
Koenes, Hans Klaassens (geb. ± 1805)
Koenes, Harke
Koenes, Hendrik Hendriks (geb. 14 jan 1804 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 8 jan 1850 te Hogemeeden)
Koenes, Hendrik Jannes (Iemes?) (geb. ± 1765)
Koenes, Hendrik Jans (geb. ± 1770)
Koenes, Hendrik Jans (geb. 1839 te Nuis)
Koenes, Hendrik Willems (geb. 1829 te Nuis)
Koenes, Ida Hendriks (geb. 1811 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1861)
Koenes, Jakob Hindriks (geb. 1817 te Zevenhuizen (gr))
Koenes, Jakob
Koenes, Jan Folkerts (geb. 1867 te Roden)
Koenes, Jan Hendriks (geb. 1801 te Zevenhuizen (gr))
Koenes, Jannes Hendriks (geb. 30 okt 1807 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 mei 1879 te Roden)
Koenes, Jeltje Folkerts (geb. 1864 te Roden)
Koenes, Jeltje Willems (geb. 1887 te Marum - ovl. voor 1911)
Koenes, Jenne (geb. 1850 te Zevenhuizen (gr))
Koenes, Klaas Hansens (geb. 1836 te Lettelbert)
Koenes, Sapke Hendriks (geb. 1866 te Marum)
Koenes, Trientje Gerrits (geb. 1862 te Lucaswolde)
Koenes, Trientje Hendriks (geb. 1874 te Marum)
Koenes, Wietse (geb. 27 mrt 1876 te Opende - ovl. 22 okt 1937 te Groningen)
Koenes, Willem Hendriks (geb. 1808 te Diepswal)
Koenes, Willem Hendriks (geb. 1855 te Nuis)
Koerts, Grietje Hendriks
Koiter, Albertus Lucas (geb. 8 feb 1819 te Anloo)
Koiter, Jantje
Koiter, Lucas Lukas (geb. 10 jan 1818 te Anloo)
Koiter, Lukas Lukas (geb. 1768 te Anloo)
Koiter, Lukas (geb. ± 1740)
Koiter, Marrechien (geb. 3 jan 1822 te Anloo)
Kok, Elske Geerts
Kok, Hendrika Roelofs (geb. 1895 te Niezijl - ovl. 19 nov 1950 te Gaarkeuken)
Kok, Jantje
Kok, Margjen Aukes
Kok, Roelof
Kolk, C.W. van der
Kolk, Jantje van der
Kolthof, Geertruida Jannes
Kolthoff, Hendrik Jannes
Kolthoff, Luttien (geb. 1837 te Roden)
Koning, Aaltje Harms
Koning, Anje Hendriks (geb. ± 1790)
Koning, Anke Harms (geb. 1866 te Niebert)
Koning, Annegien Jans (ovl. voor 1815)
Koning, Folkert Hendriks (geb. 1886 te Oldekerk)
Koning, Geert Thomas Menno's (geb. 1896 te Baflo)
Koning, Geertje Harms (geb. 1870 te Niebert)
Koning, Harm Alberts (geb. ± 1760 - ovl. voor 1806)
Koning, Harm Jacobs (geb. 1834 te Niebert)
Koning, Hendrik Alberts (geb. ± 1760)
Koning, Hendrik Harms (geb. ± 1790)
Koning, Hendrik Jakobs (geb. 1848 te Oldekerk)
Koning, Hendrika Tunnis
Koning, Hendrikje Harms (geb. 1863 te Niebert)
Koning, Jacob Harms (geb. 1795 te Tolbert)
Koning, Jacob Harms (geb. 1860 te Niebert)
Koning, Jakob Hendriks (geb. ± 1820)
Koning, Jakob Hendriks (geb. 1879 te Oldekerk)
Koning, Jan Harms (geb. 1800 te Tolbert)
Koning, Jan Hindriks (geb. 1793)
Koning, Jantje
Koning, Laurens
Koning, Marten Johannes Harms (geb. 1875 te Niebert)
Koning, Menno
Koning, Popko Laurens (geb. 1890 te Westerwijtwerd)
Kooi, Berend Abels (geb. 30 nov 1787 te Saaksum)
Kooi, Bokke Jarings van der
Kooi, Eltje Abels (geb. 1799 te Saaksum)
Kooi, Hendrik Abels (geb. 9 dec 1784 te Saaksum)
Kooi, Jacob Bokkes van der (geb. 1799 te Surhuisterveen)
Kooi, Johannes van der
Kooi, Reina Johannes van der (geb. 1863 te Zuurdijk)
Kooij, Froukje Driewes
Kooij, Geertje Pieters
Kooij, Grietje Willems (geb. 1777 te Visvliet - ovl. 2 sep 1818 te Lutjegast)
Kooij, Janke Zwerus (geb. 1826 te Doezum)
Kooij, Jantje Jans
Kooij, Popke Tomas
Kooij, Wijke Popkes (geb. 1806 te De Waard - ovl. voor 1832)
Kooij, Willem Jans (geb. 1744 te Niezijl - ovl. 17 jun 1828 te Visvliet)
Kooij, Zwerus Willems
Kooistra, Froukje
Kooistra, Geert (geb. 1859 te Tolbert)
Kooistra, Geertje Renzes
Kooistra, Hendrik Libbes (geb. 1885 te Leek)
Kooistra, Iemkje
Kooistra, Klaaske (ovl. voor 1880)
Kooistra, Kornelis Barteles (geb. ± 1815)
Kooistra, Libbe Kornelis (geb. 1844 te Oudega)
Kooistra, Martje Melles
Kooistra, Tjitske (geb. 1851 te Niebert)
Koop, Diena Johannes (geb. 1809 te Surhuisterveen)
Koop, Johannes Hendriks
Koopinga, Hendrikje Willems (geb. 1845 te Niebert)
Koopman, Itje
Koopman, Jantje Jans
Koopman, Willem Jannes (geb. 8 dec 1810 te Tinallinge)
Koopmans, Aaltje (geb. 22 jan 1816 te Lemmer)
Koopmans, Albertje Symens (geb. 27 mei 1790 te Lemmer - ovl. voor 28 apr 1793 te Lemmer)
Koopmans, Albertje Symens (geb. 28 apr 1793 te Lemmer)
Koopmans, Albertje (geb. 7 mei 1826 te Lemmer)
Koopmans, Andries (geb. 12 jan 1823 te Lemmer - ovl. 21 apr 1889 te Lemmer)
Koopmans, Bauke (geb. 1847 - ovl. voor 1851)
Koopmans, Bauke (geb. 1851)
Koopmans, Femmetje (geb. 27 jun 1817 te Lemmer)
Koopmans, Gretske (geb. 1 mei 1819 te Lemmer)
Koopmans, Hids (geb. 1847)
Koopmans, Jan (geb. 1839 - ovl. 1840)
Koopmans, Jan (geb. 1840)
Koopmans, Jan (geb. 1850)
Koopmans, Jan (geb. 4 sep 1813 te Lemmer - ovl. 31 jan 1862 te Lemmer)
Koopmans, Johannes (geb. 23 mrt 1833 te Lemmer)
Koopmans, Klaas Symens (geb. 9 dec 1796 te Lemmer - ovl. 19 jul 1849 te Lemmer)
Koopmans, Marijtje (geb. 1845)
Koopmans, Neeltje (geb. 1851)
Koopmans, Romke Jans
Koopmans, Romke Symens (geb. 30 apr 1788 te Lemmer - ovl. 26 sep 1827 te Lemmer)
Koopmans, Romke (geb. 1844)
Koopmans, Romke (geb. 1849)
Koopmans, Romkjen (geb. 25 apr 1827 te Lemmer)
Koopmans, Symen Romkes (geb. 18 sep 1753 te Kuinre - ovl. 9 aug 1821 te Lemmer)
Koopmans, Symen (geb. 16 sep 1829 te Lemmer - ovl. 24 feb 1881 te Blokzijl)
Koopmans, Symen (geb. 1853)
Koopmans, Trijtje (geb. 1841 - ovl. 1920)
Koopmans, Zwaantje (geb. 20 mei 1825 te Lemmer)
Koopmeiners, Anna (geb. 9 jan 1875 te Assen - ovl. 4 jul 1926 te Amsterdam)
Koopmeiners, Hendrikus
Koops, Berend (ovl. voor 1848)
Koops, Gesina
Koops, Harm
Koops, Hendrik
Koops, Hinderkien Berends
Koops, Jan Jans (geb. 17 dec 1769 te Peize)
Koops, Jan (geb. ± 1960)
Koops, Jan
Koops, Jan
Koops, Jantien (geb. 30 mrt 1765 te Peize - ovl. voor 1853)
Koops, Jantje
Koops, Lutgerdina Catharina Hendriks (geb. 1877 te Oostwold)
Koops, Tietje Hendriks (geb. 16 feb 1789 te Surhuizum - ovl. 20 mrt 1872 te Grootegast)
Kooy, Abel Hendriks (ovl. voor 1828)
Kooy, Jogchum Abels (geb. 1785 te Saaksum - ovl. 10 okt 1825 te Saaksum)
Kooy, Klaas Abels (geb. 1793 te Saaksum - ovl. 19 mei 1828 te Saaksum)
Kopenga, Gerrit Willems (geb. 1850 te Marum - ovl. 17 mei 1897 te Hoogkerk)
Kopenga, Willem Stevens (geb. 1800 te Norg)
Kopinga, Harm Willems (geb. 1843 te Niebert)
Kopinga, Klaas Harms (geb. 1887 te Nuis)
Kopinga, Martje Willems (geb. 1842 te Niebert)
Kopinga, Steven Willems (geb. 1841 te Niebert)
Kopinga, Willem Harms (geb. 1880 te Nuis)
Kopinga, Willem Stevens (geb. 1882 te Marum)
Korf, Tieke Karels van der
Kors, Albertien
Koster, Anna (geb. 16 apr 1909 te Utrecht - ovl. 29 sep 1992)
Koster, Grietje (geb. 19 jun 1865 te Annen)
Koster, Jan
Koten, IJnskje Reinders van
Kraaijinga, Anne
Kraaijinga, Feike Annes (geb. 1880 te Doezum)
Kraan, Grada
Kramer, Dieuwkje Franzes (geb. 14 dec 1848 te Oostellingwerf)
Kramer, Dieuwkje Franzes (geb. 22 mrt 1837 te Oostellingwerf - ovl. 7 okt 1844 te Oostellingwerf)
Kramer, Dirkjen Franzes (geb. 7 aug 1835 te Oostellingwerf)
Kramer, Frans Gerrits
Kramer, Gerrit Frans (geb. 8 mrt 1839 te Oostellingwerf - ovl. 18 apr 1840 te Oostellingwerf)
Kramer, Harm
Kramer, Hinderkien
Kramer, Jantje Franzes (geb. 19 jul 1841 te Oostellingwerf)
Kreekel, Hemme
Kreekel, Hendrikje Hemmes (geb. 9 dec 1864 te Groningen)
Kregel, Albertien (geb. 24 nov 1849 te Peize)
Kregel, Geertje
Kregel, Geessien (geb. 1884 te Peize)
Kregel, Koop
Kregel, Willem
Kremer, B.G.
Kremer, Geesje
Kremer, Hindrik
Kremer, Trijntje Hindriks (geb. 1887 te Noordhorn)
Kremers, Hendrik
Kremers, Jantien (geb. 6 nov 1861 te Eext)
Krieger, G.J.
Krijthe, Henderika Jans (geb. 1831 te Visvliet)
Krijthe, Jan Lammerts
Krijthe, Jan
Krijthe, Jannes (geb. 14 jun 1808 te Roden)
Krijthe, Jantien (geb. 8 feb 1853 te Roden - ovl. 17 mei 1889 te Roden)
Krijthe, Jebbegien Willems (geb. 22 dec 1820 te Roden)
Krijthe, Klaas Willems
Krijthe, Willem
Krol, Barteld Jurjens
Krol, Bartje Lieuwes (geb. 1902 te Onstwedde)
Krol, Eelkje Lieuwes (geb. 1900 te Onstwedde)
Krol, Hendrik Popkes
Krol, Hiltje (geb. 18 aug 1808 te Zevenhuizen (gr))
Krol, Hinderkien Lieuwes (geb. 1897 te Onstwedde - ovl. 6 jan 1913 te Emmen)
Krol, Lieuwe Bartelds (geb. 1873 te Oostellingwerf - ovl. voor 1907)
Krol, Roelf Hindriks (geb. 1818 te Zevenhuizen (gr))
Kroon, Aaltje Harms Sikkes (geb. 14 mei 1796 te Roden)
Kroon, Annechien Jans
Kroon, Harm Lammerts Sikkes
Kruims, Geezien Jans (geb. 12 feb 1814 te Peize - ovl. voor 1848)
Kruims, Henderkien (geb. 8 dec 1786 te Peize - ovl. na 1836)
Kruims, Jan Harms
Kruims, Jan (geb. 1817)
Kruims, Jan
Krythe, Lammerdina
Kuijner?, R.H.
Kuiper, Aafke (geb. 1836 te Lettelbert)
Kuiper, Aagtje Derks
Kuiper, Abel (geb. ± 1964)
Kuiper, Abel (geb. 1860 te Zevenhuizen (gr))
Kuiper, Albertien Reinders (ovl. voor 1832)
Kuiper, Annechien Geerts (geb. 1829 te Eelde)
Kuiper, Egbertus Roelfs
Kuiper, Geert Martens (geb. 1874 te Roden)
Kuiper, Geert Teunis
Kuiper, Grietien (geb. 1846 te Roden - ovl. 19 jan 1931 te Nieuw Roden)
Kuiper, Jan
Kuiper, Jurjen Egberts
Kuiper, Lammechien
Kuiper, Marten
Kuiper, Renskje
Kuiper, Siemtje
Kuipers, Abeltje Ennes
Kuipers, Age Hendriks
Kuipers, Albert
Kuipers, Barteld
Kuipers, Bregtje Hendriks
Kuipers, Ebel (geb. ± 1860)
Kuipers, Enne Pieters
Kuipers, Gurbe Rienks (geb. 1829 te Drachten - ovl. voor 1908)
Kuipers, Harm Jurriens
Kuipers, Hendrik Pieters (ovl. voor 1842)
Kuipers, Hendrikje Ebels (geb. 1891 te Leek)
Kuipers, Hinderika (Hinderika)
Kuipers, Hinderika (geb. 17 feb 1854 te Bedum)
Kuipers, Hinderkien
Kuipers, Ielktje Harms (geb. 1823)
Kuipers, Jakobje
Kuipers, Jantje Ennes (geb. 1795)
Kuipers, Meint Harkes
Kuipers, Pieterke (geb. 6 dec 1821 te Munnekezijl - ovl. 27 jun 1861 te Westerhorn)
Kuipers, Reinder Meints (geb. 1823 te Noordhorn)
Kuipers, Rienk Johannes
Kuipers, Roelof
Kuipers, Sietske (geb. 2 jul 1826 te Grootegast)
Kuipers, Trijntje Willems (geb. 6 nov 1796 te Munnekezijl)
Kuipers, Trijntje (geb. 1879)
Kuipers, Trijntje
Kuipers, Zwaantje Stoffers Louwes
Kuisema, Siebrigje (ovl. voor 1882)
Kwant, Alkien
Laan, Auktje van der
Laan, Franktje Hendriks van der (geb. 1819 te Niebert)
Laan, Geertje van der
Laan, Gijsbert Johannes van der
Laan, Hendrik Jakobs van der
Laan, Johanna Catharina van der
Laan, Piet van der
Laanstra, Pieter Loukes
Laanstra, Stijntje Pieters (geb. 1851 te Ureterp)
Lablans, Johanna Maria
Lambsma, Egbert
Lambsma, Fopkje (geb. 18 aug 1804 te Wijnjeterp)
Lammerts, Frouktje
Lammerts, Hillegien
Lammerts, Jantje Meis
Lamoin, Alida A.
Lamothe, Klaaske (ovl. voor 1875)
Land, Derkje Jans van
Land, Gerben Hindriks (geb. 1854 te Zuidhorn)
Land, Hindrik
Land, Maria Riemers (geb. 1796)
Land, Riemer Derks (geb. ± 1765)
Land, Sipke (geb. ± 1661 te Leek)
Land, Trientje
Landman, Stijntje Thomas (geb. 1768 te Aduard - ovl. 10 jan 1832 te Niehove)
Landman, Wietze Hielkes (geb. 27 apr 1808 te Lemmer - ovl. 8 dec 1860 te Lemmer)
Landstra, N.A.
Landt, Aaltje Derks
Langeland, G.J.A.
Langeloo, Femmigje
Langen, Fenna Petronella de
Laning, Gerrit
Laning, Jantje Gerrits (geb. 1887 te Woltersum)
Lankhorst, Jan
Lankhorst, Jannetjen Jans (geb. 16 dec 1874 te Hellendoorn)
Lanting, Dina (geb. 23 jan 1855 te Roderwolde - ovl. 3 apr 1912 te Groningen)
Lanting, Geert
Lanting, Gijsbertus
Lanting, Willem (geb. 1894 te Leegkerk)
Lantinga, Berend Roelfs
Lantinga, Romktje Berends (geb. 1856 te Niezijl)
Lap, Boele (geb. 1882 te Lucaswolde)
Lap, Roelfke Jans
Lap, Sjoerd
Lassche, Grietje Teunis (geb. 13 jul 1900 te Valthermond - ovl. 5 aug 1986)
Lassche, Hinderkje Teunis (geb. 17 sep 1902 te Nieuw Weerdinge)
Lassche, Teunis
Leest, Berend Harms van der (geb. 1817 te Niebert)
Leest, Bonne Harms van der (geb. 24 dec 1798)
Leest, Frouktje Wietzes van der (geb. 1852 te Stroobos)
Leest, Geertje Berends van der (geb. 1846 te Marum)
Leest, Harm Willems van der
Leest, Loetske Harms van der (geb. 1806 te Nuis)
Leest, Wietze Bonnes van der (geb. 1824)
Leest, Willem Harms van der (geb. 1796)
Leeuw, Hendrikje de
Leffering, Hiltje Ates
Legendal, Antje (geb. 1873 te Donkerbroek)
Legendal, Steffen Hessels
Lei, Auktje van der
Lei, Hendrik Gjalts van der (ovl. voor 1849)
Lei, Louwe Luitzens van der (geb. 1805 te Drachten)
Lei, Luitzen Harmannus van der
Lei, Martje Alles van den
Lei, Roelfke Louwes van der (geb. 1835 te Zevenhuizen (gr))
Lei, Sake Luitzens van den
Lei, Sake van der
Lei, Tolke (Tjaartje?) van der (geb. 14 jun 1842 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 18 mrt 1875 te Roden)
Lei, Tolke louwes van der (geb. 1830 te Zevenhuizen (gr))
Leij, Hillebrand van der
Leij, Karel Hillebrands van der (geb. 1892 te Haule)
Leij, Lubbe Roelfs van der
Leij, Trijntje Lubbes van der (geb. 1815)
Leistra, Sijke Wiebes (geb. 1890 te Marum)
Leistra, Wiebe (geb. 1890 te Marum)
Lemel, Willem Johannes van (geb. 12 dec 1825 te Norg)
Lemmen, Jantien (geb. jul 1837 te Schipborg)
Lemmen, Lambert
Lemstra, Auke
Lemstra, Henderika (geb. 1840 te Lutjegast)
Lenstra, Grietje
Lenstra, Janke (geb. 1861)
Lenstra, Kornelis Hendriks
Lesterhuis, Frouktje
Leurings, Martha Johannes
Leutscher, Jansina
Lever, Johanna
Leverink, Franciscus
Lieffering, Albertus
Lieffering, Arend
Lieffering, Gerrit Jannes (geb. 1892 te Marum)
Lieffering, Jan (geb. ± 1725)
Lieffering, Janna (geb. 13 dec 1848 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 20 nov 1881 te Groningen)
Lieffering, Jannes Jogchums (geb. 1787 te Leek)
Lieffering, Jannes Jogchums (geb. 1855 te Zevenhuizen (gr))
Lieffering, Jannes
Lieffering, Jantje
Lieffering, Jochum Jans (geb. ± 1755)
Lieffering, Joghum Jannes (geb. 1817 te Leek - ovl. te Tolbert)
Lieffering, Lamke (geb. 1864 te Zevenhuizen (gr))
Lieffering, Michel
Lieffering, S.
Lieffering, Sieuwert Jannes (geb. 1898 te Niebert)
Lieffering, Sieuwert
Lieffering, Tjerk
Lieffering, Wendy
Lieuwes, Eise Roelfs (geb. ± 1765)
Lieuwes, Grietje Eises (geb. 1797 te Tolbert)
Liewes, Albert Eisses
Liewes, Geeske Alberts (geb. 1848 te Tolbert)
Liewes, Pieter
Liewes, Wijbe Pieters (geb. 1859 te Roden)
Lijn, Albert Jans van der
Lijn, Janna (Johanna?) Alberts van der (geb. 1841 te Bedum)
Linde van Sprankhuizen, Alida Jakoba van der
Linde, Engbert van der
Linde, Geert van der
Linde, Hendrik Geerts van der (geb. 1876 te Marum)
Linde, Jantje Engberts van der (geb. 1851 te Tolbert)
Linde, Reina van der (ovl. voor 1879)
Lindt, Petronella
Linge, Hendrik van (geb. 1877 te Arum)
Linge, Johannes van
Linker, Anna Roelfs (geb. 1826 te Roden)
Linker, Engbert Jakobs (geb. 1869 te Zevenhuizen (gr))
Linker, Geerd Roelfs
Linker, Heine
Linker, Hendrik (geb. 1829 te Zevenhuizen (gr))
Linker, Jacob
Linker, Jan Roelfs
Linker, Jan
Linker, Jan
Linker, Janna (geb. 1833 te Zevenhuizen (gr))
Linker, Jantien Geerds (geb. 1807 te Roden)
Linker, Jantje (geb. 1831 te Zevenhuizen (gr))
Linker, Johanna
Linker, Klaas Jans (geb. 1800 te Zevenhuizen (gr))
Linker, Maaike (geb. 1864 te Zevenhuizen (gr))
Linker, Renske
Linker, Renskje (geb. 1827 te Zevenhuizen (gr))
Linker, Roelf Jans
Linker, Roelfke Jacobs (geb. 1875 te Niebert)
Linker, Sietske (geb. 1877 te Zevenhuizen (gr))
Linstra, Eltje Klazens
Linstra, Roelof (ovl. voor 1896)
Linstra, Sjoukje (geb. 1885 te De Wilp)
Linstra, Stientje (geb. 1851 te Marum - ovl. voor 1897)
Linstra, Ubel Hendriks
Lint, Jacoba Henderica van (geb. 15 aug 1908 te Utrecht - ovl. 30 jan 2002 te Utrecht)
Linthorst, Geeske Remmelts
Linzel, Siemontje
Lippinga, Trijntje Hendriks
Lode, Anje
Lode, Geert
Lode, Kornelis Geerts (geb. 1884 te Harkstede)
Lohman, Frouke (geb. ± 1700)
Loise (Louise, Lowize), Marregje (Margien) Jans (geb. 8 apr 1810 te Norg)
Loman(s), Geertje Hendriks (geb. 22 nov 1794 te Tolbert - ovl. 27 jul 1871 te Tolbert)
Loman, Jantje
Lomans, Frouwkje Geerts
Lonsain, Albert Johannes (geb. 21 mrt 1840 te Ruinen)
Lonsain, Alida
Lonsain, Arie jan
Lonsain, Arie jan
Lonsain, Helena Catrina (geb. 26 jul 1837 te Ruinen)
Lonsain, Helena Catrina
Loo, Klaas van (geb. ± 1735)
Loo, Lutske Roelfs van (geb. 16 mrt 1793 - ovl. 2 sep 1826 te Grootegast)
Loo, Petrus van
Loo, Reinder van
Loo, Roelf Klasens van (geb. ± 1765)
Loo, Ruurd Reinders van (geb. 1883 te Doezum)
Loo, Willem Evert Petrus' van (geb. 1894 te Zwolle)
Looijenga, Lamke
Looijenga, Lammert Tietes
Looijenga, Ruurt Lammerts (geb. 1811 te Doezum)
Looyenga, Harmen Andries
Looyenga, Heine Harmens (geb. 10 nov 1821 te Opsterland)
Looyenga, Sjoukjen Harmens (geb. 30 jan 1817)
Louters, Jacobje
Louwes, Aaltje Klazens (geb. 1830 te Zevenhuizen (gr))
Louwes, Alberdina (geb. 1979 te Zevenhuizen (gr))
Louwes, Auktje Sjoerds (geb. 1845 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 apr 1904)
Louwes, Boukje
Louwes, Bouktje (geb. 1868 te Zevenhuizen (gr))
Louwes, Geert Geerts (Geert) (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr))
Louwes, Geert Harms
Louwes, Geert (geb. 1852 te Zevenhuizen (gr))
Louwes, Geertje (Geertje) (geb. 9 jan 1873 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 feb 1905 te Zevenhuizen (gr))
Louwes, Gepke Geerts (geb. 1888 te Marum)
Louwes, Grietje (geb. 14 apr 1816 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 5 jan 1895 te Smilde)
Louwes, Halberta Geerts (geb. 1894 te Marum)
Louwes, Harm
Louwes, Hendrik Willems
Louwes, Hendrik (geb. 1830 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 6 mei 1914 te Oostellingwerf)
Louwes, IJkje (geb. 13 nov 1818 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 27 nov 1845 te Smilde)
Louwes, Ike
Louwes, Jakob Louwes (geb. 1873 te Zevenhuizen (gr))
Louwes, Jan
Louwes, Jan
Louwes, Jan
Louwes, Jantje Harms
Louwes, Jantje (geb. 1871 te Zevenhuizen (gr))
Louwes, Jantje
Louwes, Jantje
Louwes, Jantje
Louwes, Klaas Jans (geb. 1799)
Louwes, Louwe (geb. ± 1845)
Louwes, Martha (geb. 1864 te Midwolde)
Louwes, Sieuwerd Hendriks (geb. 1808 te Zevenhuizen (gr))
Lubach, Geertje
Lubben, Geert
Lubben, Jan Harm (geb. 1785 te Deegveld (Dld))
Lubben, Jan Jans (geb. 1821 te Marum)
Lubben, Warmeltje
Lubberts, Jantje
Lubberts, Siebergje
Luchtenburg, Janna Pieters (geb. ± 1790)
Luchtenveld, Aukje Jacobs
Lugies, Jantijn Roelfs (geb. 10 jan 1745 - ovl. 6 jan 1818 te Peize)
Luimstra, Beitske
Luinge, Abel
Luinge, Albert Jans (geb. 8 jun 1814 te Peize - ovl. 9 feb 1884 te Peize)
Luinge, Annechien (geb. 1885 te Peize)
Luinge, Geesje
Luinge, Helina Jacomina
Luinge, Jan Alberts
Luinge, Jan
Luinge, Klaas
Luinge, Wemeltien (geb. 15 nov 1850 te Lieveren - ovl. 23 mrt 1894 te Roden)
Luining, P.
Luining, Pieter Albertus (ovl. 13 jun 1966)
Luinstra, Egbert Jans (geb. 1884 te Kollum)
Luinstra, Jan
Luis, Marijke
Lunsche, Bareld (geb. 19 okt 1806 te Peize)
Lunsche, Jacob
Lunsche, Johanna (geb. 25 jun 1812 te Peize - ovl. 8 dec 1834 te Peize)
Lunsingh, Klaaske
Lupker, Derk
Lupker, Sabina Adelheid Dorathea (geb. 12 jul 1898 te Groningen - ovl. 30 dec 1971 te Amsterdam)
Luppens, Jurrina
Lustig, Andries
Lustig, Nicolaas Andries (geb. 1892 te Nieuwer Amstel)
Maans, Janke Dieles
Maans, Kornelis
Maans, Liefke Kornelis (geb. 1870 te Leek)
Maans, Trientje Dieles
Maat, Trientje ter
Machiel, Eltje Pieters
Mahler, Eliese Anna
Mans, Eelkjen (Hylkje) Willems
Maris, Hendrik
Maris, Jantje (geb. 26 mei 1895 te Roden - ovl. 27 mei 1955 te Groningen)
Markhof, Hendrikus
Markhof, Jochum Jeens (geb. 2 jul 1819 te Utrecht)
Mart, Martje Aljes van der (ged. 14 jan 1759 te Hoogemeeden - ovl. 18 sep 1825 te Leegemeeden)
Martens, Klaartien
Martini, Jetske Mennes
Martinus, Trijntje
Mast, B.B. (Ben)
Mederoos, Klaas Lambartus
Mederoos, Sieuwkje (geb. 18 apr 1836 te Marum - ovl. 2 jul 1908 te Roden)
Meek, Harke Willems (geb. 1836 te Leek)
Meek, Janke Kornelis (geb. 1872 te Niebert)
Meek, Kornelis
Meek, Willem Harkes
Meelker (Meelkes), Lamke Hendriks (geb. 1872 te Midwolde)
Meelker, Abel
Meelker, Gonna Abels (geb. 1869 te Roden - ovl. voor 1900)
Meelker, Hendrik
Meer, Aaltje Rykeles van der
Meer, Alle de
Meer, Anna Aurelia Berents van der (geb. 1805 te Makkinga)
Meer, Berent Poulus van der
Meer, Jakob Alles de (geb. 1799 te Surhuisterveen)
Meerstra, Abbertje
Meester, Hendrik Johannes Wolters (geb. 1879 te Arnhem)
Meester, Iktje Onnes
Meester, Jilt Onnes
Meester, Jilt Tunnis (geb. 21 aug 1855 te Opende - ovl. 22 aug 1855 te Grootegast)
Meester, Tunnis Jilts (geb. 1826 te Opende)
Meester, Wolter Jans
Meijer, Antje (geb. 12 mrt 1926 te Appingedam)
Meijer, Auktje (geb. 21 mei 1929 te Roden)
Meijer, Christoffer (geb. 10 nov 1857)
Meijer, Elske Harms
Meijer, Ettje (geb. 7 mei 1957 te Roden)
Meijer, Evert Hindriks
Meijer, Frouwktje
Meijer, Geert (geb. 17 jan 1960 te Roden)
Meijer, Geert (geb. 5 jun 1899 te Roden - ovl. 3 feb 1988 te Roden)
Meijer, Geert (geb. 7 jan 1962 te Ruischerbrug)
Meijer, Geertje
Meijer, Geesje
Meijer, Hendrik (geb. 18 jul 1927 te Appingedam)
Meijer, Jan (geb. ± 1821 te Zuidhorn)
Meijer, Jan (geb. 20 apr 1932 te Roden)
Meijer, Johanna (geb. 1753 te Groningen - ovl. 8 feb 1830 te Delfzijl)
Meijer, Johannes (geb. 21 mrt 1973 te Roden)
Meijer, Klaas Jan (geb. 13 mrt 1966 te Ruischerbrug)
Meijer, Leentje Harms
Meijer, Lummechien (geb. 20 feb 1959 te Ruischerbrug)
Meijer, Marie Elisabeth
Meijer, Nieske (geb. 16 jul 1965 te Roden)
Meijer, Nieske (geb. 9 aug 1968 te Almelo)
Meijer, Reinder Jacobus (geb. 19 mrt 1942 te Roden)
Meijer, Trijntje (ovl. voor 1883)
Meijer, Willemke (geb. 21 mei 1935 te Roden)
Meijering, Klaas Abraham (geb. 1890 te Vlagtwedde)
Meijering, Roelf
Meijers, Aleida Geertruida
Meijers, Jan
Meinardi, Dietje
Meinema, Andries Melles (geb. 1863 te Tinallinge)
Meinema, Anna Dates (geb. ± 1770)
Meinema, Date Jans (geb. 1862 te Niebert)
Meinema, Date Mekkes (geb. 23 nov 1786 te Nuis - ovl. 12 feb 1861 te Niebert)
Meinema, Date Melles (geb. 1853 te Stedum)
Meinema, Date Willems (geb. 18 feb 1848 te Haren)
Meinema, Date (geb. ± 1735)
Meinema, Dato (geb. 10 mrt 1839 te Haren - ovl. 22 mrt 1839 te Haren)
Meinema, Derk Melles (geb. 1858 te Baflo - ovl. 7 mrt 1900 te Groningen)
Meinema, Foktje Jans (geb. 1864 te Niebert)
Meinema, Gerrit Klaassens (geb. 12 dec 1773 te Ezinge)
Meinema, Gerrit Tonnis (geb. 1842 te Hoogkerk)
Meinema, Henderika Lammechiena Jans (geb. 1895 te Marum)
Meinema, Hendrik Dates (geb. 1880 te Groningen)
Meinema, Hendrik Willems (geb. 29 jun 1853 te Haren)
Meinema, Hiltje Tunnes (geb. 1858 te Niebert)
Meinema, Hinderika (geb. 15 sep 1876 te Marum - ovl. 30 dec 1952 te Surhuizum)
Meinema, Hindrik Dates (geb. 13 mrt 1813 te Marum - ovl. 2 feb 1881 te Nietap)
Meinema, Idje Klaassens (geb. 3 feb 1771 te Ezinge - ovl. 23 mrt 1839 te Aduard)
Meinema, Idje Klazens (geb. 1766)
Meinema, Jacob Melles (geb. 15 jan 1860 te Mensingeweer - ovl. 17 jan 1860 te Mensingeweer)
Meinema, Jan Dates (geb. 1827 te Niebert)
Meinema, Jan Dates (geb. 1888 te Niebert)
Meinema, Jan Jans (geb. 1862 te Haren - ovl. 4 aug 1869 te Haren)
Meinema, Jan Jans (geb. 1867 te Nuis - ovl. na 1941)
Meinema, Jan Willems (geb. 10 mrt 1897 te Paterswolde)
Meinema, Jan Willems (geb. 1837 te Haren)
Meinema, Jan (geb. ± 1730)
Meinema, Janke Meertens (geb. 1899 te Tolbert)
Meinema, Janna Klaassens (geb. 1764 - ovl. voor 1777)
Meinema, Janna Klasens (geb. 1777)
Meinema, Jantien Willems (geb. 1845 te Haren)
Meinema, Jantje Jochums (geb. 1757 te Ezinge - ovl. 13 feb 1828 te Saaksum)
Meinema, Jogchum Gerrits (geb. ± 1730)
Meinema, Johanna Jans (geb. 1873 te Groningen)
Meinema, Klaas Gerrits (geb. 1734 te Ezinge - ovl. 31 okt 1804 te Ezinge)
Meinema, Lamberta Henderika Jans (geb. 1897 te Zuidhorn)
Meinema, Lambertus Jans (geb. 1866 te Haren - ovl. 30 sep 1868 te Haren)
Meinema, Lamke Dates (geb. 1885 te Marum)
Meinema, Lamke Jans (geb. 16 okt 1852 te Niebert - ovl. 17 jun 1878 te Grootegast)
Meinema, Lamke Tonnes (geb. 19 sep 1841 te Niebert - ovl. 27 dec 1916 te Zuidhorn)
Meinema, Lammechien Willems (geb. 22 jan 1842 te Haren)
Meinema, Lammert Melles (geb. 1855 te Feerwerd - ovl. 7 sep 1939 te Baflo)
Meinema, Leentje Dates (geb. 1823 te Niebert)
Meinema, Leentje Jans (geb. 1872 te Nuis)
Meinema, Lientje Tunnis (geb. 1848 te Niebert)
Meinema, Maaike Jans (geb. 1861 te Niebert)
Meinema, Martha (Matje) Mekkes (geb. ± 1790)
Meinema, Martje Theunis (geb. 29 okt 1844 te Niebert - ovl. 1 feb 1911 te Duurswoude)
Meinema, Meerten Tunnes (geb. 1850 te Niebert - ovl. voor 1918)
Meinema, Mekke Dates (geb. ± 1760)
Meinema, Melle Dates (geb. 4 apr 1815 te Niebert - ovl. voor 1914)
Meinema, Nicolaas (geb. ± 1700 - ovl. voor 1768)
Meinema, Pieter Jogchums (geb. 20 dec 1765 te Ezinge - ovl. 2 jan 1847 te Ezinge)
Meinema, Pieter Klaassens (geb. 1766 te Wierum (Aduard) - ovl. 22 feb 1837 te Oldehove)
Meinema, Pieter (geb. ± 1670)
Meinema, Pieter (geb. ± 1720)
Meinema, Renskje Willems (geb. 1900 te Nuis)
Meinema, Roelina Dates (geb. 1830 te Niebert)
Meinema, Stientje Jogchums (geb. 23 jul 1758 te Ezinge - ovl. 27 dec 1835 te Feerwerd)
Meinema, Stijntje Jans (geb. 1763 - ovl. 1 sep 1839 te Westdongeradeel)
Meinema, Stijntje Klaassens (Stientje) (geb. 1767 - ovl. voor 1828)
Meinema, Stijntje Klazens (geb. 1764 - ovl. voor 1767)
Meinema, Stijntje Pieters (geb. ± 1750 - ovl. voor 1785)
Meinema, Stijntjen Pieters (geb. ± 1700)
Meinema, Swaantina Pieterdina Hendriks (geb. 1888 te Groningen)
Meinema, Theunis (Tonnes) Dates (geb. 5 jul 1817 te Niebert - ovl. 13 jan 1900 te Tolbert)
Meinema, Thomas Pieters (geb. 1808 te Niehove - ovl. 5 dec 1863 te Niehove)
Meinema, Tonnis Gerrits (geb. 1808 te Leegkerk)
Meinema, Tonnis (geb. jul 1869 te Bedum - ovl. 20 nov 1869 te Bedum)
Meinema, Trientje Tunnis (geb. 11 jun 1860 te Niebert - ovl. 26 jan 1881 te Roden)
Meinema, Trijntje Jans (geb. 23 dec 1860 te Haren - ovl. 2 jan 1861 te Haren)
Meinema, Willem Date Hendriks (geb. 1886 te Groningen)
Meinema, Willem Dates (geb. 11 aug 1810 te Marum)
Meinema, Willem Jans (geb. 13 apr 1864 te Haren)
Meinema, Willem Jans (geb. 1870 te Nuis)
Meinema, Willem Thomas Dates (geb. 1877 te Groningen - ovl. 29 okt 1942 te Glimmen)
Meins, Antje (geb. 26 jul 1876 te Peize)
Meins, Jan
Mekkes (Houks?), Pieter Jans (geb. 1770)
Mekkes, Aukje Hendriks (geb. 14 aug 1881 te Marum - ovl. 22 jul 1962 te Groningen)
Mekkes, Hendrik Hendriks (geb. 1852 te Niebert)
Mekkes, Hendrik Hendriks (geb. 1885 te Marum)
Mekkes, Hendrik Pieters (geb. 1818 te Nuis)
Mekkes, Jan (Houks?) (Mekkes?) (geb. ± 1740)
Mekkes, Jantje Pieters (geb. 1827 te Nuis)
Mekkes, Roelf Hendriks (geb. 1888 te Marum)
Mekkes, Trientje Hendriks (geb. 1845 te Tolbert - ovl. voor 1874)
Mekkes, Wiepkje
Melder, Helena (ovl. 28 feb 1902 te Utrecht)
Melder, Hermannus Huibertus
Melder, Matthijs
Melessen, Lubberdina (geb. 8 mei 1867 te Faan)
Melessen, Meles Jans
Melessen, Wiena Rensina (geb. 1934)
Melis, Albert
Melis, Catharijna Alberts (geb. 1793)
Melis, Fenje Alberts
Melis, Janna Alberts (geb. 1796 te Midwolde - ovl. voor 1862)
Melissen, Abraham Jacobs (geb. 1822 te Tolbert)
Melissen, Albert Melis Hendriks (geb. 1825 te Enumatil - ovl. voor 1905)
Melissen, Geertje Jakobs (geb. 1829 te Tolbert)
Melissen, Henderika Abrahams (geb. 1860 te Niebert)
Melissen, Henderika Jakobs (geb. 1820 te Tolbert)
Melissen, Henderikus Jacobs (geb. 1835 te Tolbert)
Melissen, Hendrik Jakobs (geb. 1824 te Tolbert)
Melissen, Hendrik Melis (geb. 1788)
Melissen, Jacob Melis
Melissen, Johannes Jacobs (geb. 1817 te Tolbert)
Melissen, Lutske Alberts (geb. 14 jun 1859 te Sebaldeburen - ovl. 16 nov 1923 te Grootegast)
Melissen, Melis Hendriks
Melissen, Melis Jakobs (geb. 1818 te Leek)
Melissen, Roelf Abrahams (geb. 1864 te Niebert)
Melissen, Roelfke Abrahams (geb. 1857 te Marum)
Mellema, Anke Lieuwes
Mellema, Doetje Roelfs (geb. 1889 te Doezum)
Mellema, Geeske (Kee) (geb. 8 mrt 1912 te Kornhorn - ovl. 16 dec 1993 te Kornhorn)
Mellema, Henderikus Roelfs (geb. 1881 te Doezum - ovl. 7 mrt 1952 te Grootegast)
Mellema, Jacob Sijbes (geb. 1769 - ovl. 21 feb 1848 te Dokkum)
Mellema, Jan Lieuwes (geb. mei 1834 te Midwolde - ovl. 8 mei 1918 te Leutingewolde)
Mellema, Jan Roelfs (geb. 1893 te Doezum - ovl. 28 jul 1952 te Grootegast)
Mellema, Jetske
Mellema, Lieuwe Jans
Mellema, Lieuwe Louwes (geb. 1806 te Surhuisterveen)
Mellema, Louwe Lieuwes
Mellema, Martha
Mellema, Martje Roelfs (geb. 1878 te Doezum)
Mellema, Roelf Lieuwe (Eeuwe?) (geb. 1850 te Groningen - ovl. 15 mrt 1900 te Grootegast)
Mellema, Roelfke Lieuwes (geb. ± 1847 te Midwolde)
Mellema, Sybe Clazes (geb. 1737 te Jilsum - ovl. 26 mei 1816 te Blija)
Mellema, Wobbe Roelfs (geb. 1885 te Doezum)
Mellema, Wobbe (geb. 12 dec 1879 te Doezum - ovl. 24 dec 1879 te Grootegast)
Mendelts, Aaltje
Mensing, Bareld
Mensing, Jantien (geb. 3 mei 1807 te Peize)
Mensinga, Grietje Luurts (geb. 1879 te Zevenhuizen (gr))
Mensinga, Luurt Wessels (geb. 1850 te Zevenhuizen (gr))
Mensinga, Pieterke Harms (ovl. voor 1856)
Mensinga, Wessel Luurts (geb. 1879 te Zevenhuizen (gr))
Mensinga, Wessel
Merema, Henderika
Merijenburgh, Hermina Johanna
Meringa, Annechien
Mertens, Annechien (geb. 1898 te Niebert)
Mertens, Hendrik Johannes (geb. 1865 te Tolbert)
Mertens, Hendrikus Johannes (geb. 1867 te Niebert)
Mertens, Johannes Petrus
Meter, Akke Minnes
Metzlar, Jetske Rommerts
Meulema, Aaltien Gerrits (geb. 17 feb 1806 te Lieveren)
Meulema, Egbert (geb. 1842 te Roden)
Meulema, Gerrit Harms
Meulema, Henderika (geb. 1879 te Groningen)
Meulema, Hindrikje Gerrits
Meulema, Klaas Egberts
Meulema, Lucas
Meulen, Arjen Klazes van der
Meulen, Freerkje Pieters van der (ovl. voor 1850)
Meulen, Gepke Sanders van der
Meulen, H. van der
Meulen, Hendrik van der
Meulen, Jan Folkerts van der
Meulen, Jenke Sanders van der
Meulen, Lolktjen Jans van der (geb. 1817 - ovl. voor 1856)
Meulen, Pieter Pieters van der (ovl. na 1905)
Meulen, Rigtje Sjoukes van der
Meulen, Tije Hendriks van der (geb. 1881 te Doezum)
Meulen, Trientje Arjens van der (geb. 1847 te Echten (Lemsterland) - ovl. 5 jan 1899 te Grootegast)
Meye, Dames van der
Meyer, Gretha
Middel, Antje Gerkes (geb. 1798 - ovl. 2 jul 1852 te Oostellingwerf)
Middel, Aukje Popkes (geb. 2 nov 1879 te Marum)
Middel, Ebeltje Popkes (geb. 17 jan 1866 te Marum)
Middel, Egbert Popkes (geb. 20 mei 1867 te Marum)
Middel, Egbert (geb. ± 1845)
Middel, Geert Harms (geb. 1724)
Middel, Geertje Geerts (geb. 1765 - ovl. 8 mei 1832)
Middel, Gerke Jans (geb. ± 1770)
Middel, Gerke Jans (geb. ± 1805)
Middel, Gerke Popkes (geb. 5 jan 1864 te Marum (Midwolde?))
Middel, Gerke (geb. ± 1815)
Middel, Girbe Jans (geb. 1801 te Zevenhuizen (gr))
Middel, Grietje Gerbens (geb. 1759)
Middel, Grietje Harms (geb. 8 nov 1811 te Zevenhuizen (gr))
Middel, Grietje Reinders (geb. 9 feb 1877 te Exloermond - ovl. 15 feb 1963 te Nieuw Weerdinge)
Middel, Harm Geerts (geb. ± 1780)
Middel, Hendrik Jans (ovl. voor 1829)
Middel, Hendrik Popkes (geb. 17 mrt 1874 te Marum)
Middel, Hinderika Egberts (geb. 5 jul 1877 te Nieuw Buinen - ovl. 12 apr 1942 te Groningen)
Middel, Jan Gerkes (geb. ± 1790)
Middel, Jan Girbens (geb. ± 1760)
Middel, Jantje Popkes (geb. 11 apr 1883 te Marum)
Middel, Jantje Popkes (geb. 31 okt 1881 te Marum - ovl. voor 1883 te Marum)
Middel, Jeltje Jans (geb. ± 1805)
Middel, Louwe Popkes (geb. 25 nov 1869 te Marum)
Middel, Marijke Popkes (geb. 7 jun 1876 te Marum)
Middel, Martje Jans (geb. 1832 te Leek - ovl. na 1911)
Middel, nn (geb. 17 jan 1884 te Marum - ovl. 17 jan 1884 te Marum)
Middel, nn (geb. 3 jan 1865 te Marum - ovl. 3 jan 1865 te Marum)
Middel, Popke Gerkes (Pop) (geb. 23 feb 1844 te Midwolde)
Middel, Popke (geb. 1900 te Marum)
Middel, Reinder
Middel, Reint (geb. ± 1865 te De Wilp)
Middel, Roelf Gerkes (geb. ± 1805)
Middel, Roelf Jans (geb. 1821 te Zevenhuizen (gr))
Middel, Roelfke Jans (geb. 1792 te Zevenhuizen (gr))
Middel, Trijntje (geb. ± 1810)
Middel, Wobbina Popkes (geb. 18 apr 1871 te Marum)
Minsenga, Antje Johannes
Moehet, Catharina
Moes, Anje Roelfs
Moes, Derk Jans
Moes, Johanna Derks (geb. 1814 te Leegemeeden)
Moesbergen, David Imar
Moesbergen, G.
Molen, Aafke van der
Molen, Aaltje van der
Molen, Albert van der
Molen, Anke Wiebes van der (geb. 3 apr 1861 te Sebaldeburen - ovl. 21 mei 1935)
Molen, Anke Wiebes van der (geb. 31 jan 1860 te Sebaldeburen - ovl. 3 feb 1860 te Sebaldeburen)
Molen, Antje van der (geb. 1871 te Doezum)
Molen, Antje van der
Molen, Aukje Nitterds van der (geb. 1889 te Doezum - ovl. voor 1913)
Molen, Auktje van der (geb. 1837 te Grootegast - ovl. voor 1868)
Molen, Berendina Jantina van der
Molen, Engeltje Derks van der
Molen, Eppe van der
Molen, Folkertdina Riemers (Folkertdina) van der (geb. 1841 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 14 sep 1909 te Niebert)
Molen, Geert van der (geb. ± 1819)
Molen, Geeske Pieters van der (geb. 19 jan 1798 te Burum - ovl. 1 feb 1884 te Burum)
Molen, Geeske Riemers (Geeske) van der (geb. 30 sep 1835 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 21 jan 1906 te Midwolde)
Molen, Grietje Eppes van der (geb. 1894 te Grijpskerk)
Molen, Grietje Riemers (Grietje) van der (geb. 1838 te Zevenhuizen (gr))
Molen, Hantje van der (geb. 1864 te Lucaswolde)
Molen, Hendrik van der (geb. 1887 te Doezum)
Molen, Hendrikje van der (geb. 1841 te Grootegast - ovl. voor 1861)
Molen, Hendrikje van der (ovl. voor 1914)
Molen, Hendrikje van der
Molen, Jan Jans van der
Molen, Jan van der
Molen, Jan van der
Molen, Janna (Harmke?) van der (geb. 22 jul 1831 te Grootegast - ovl. voor 1869)
Molen, Janneke Luitjens van der (geb. 1870 te Doezum)
Molen, Jansje van der
Molen, Jurjen Jans van der
Molen, Jurjen Jurjens van der (geb. 1848 te Marum)
Molen, Luitjen van der
Molen, Marten Willems van der (geb. 1866 te Grijpskerk)
Molen, Mijke Bouwes van der
Molen, Nitterd van der
Molen, Pieter Louwes (Pieter) van der (geb. mrt 1764 te Burum - ovl. 14 mrt 1836 te Grootegast)
Molen, Pieterke Jurjens
Molen, Riemer Pieters (Riemer) van der (geb. 18 aug 1794 te Munnekezijl - ovl. 11 jun 1876 te Zevenhuizen (gr))
Molen, Sebe Wolters van der (geb. ± 1774 te Eelde)
Molen, Sytske Luitzens van der
Molen, Teetske Riemers van der (geb. 30 nov 1820 te Grootegast - ovl. na 1890 te USA)
Molen, Trientje van der
Molen, Wiebe Pieters van der (geb. 28 dec 1803 te Grootegast - ovl. 4 apr 1861 te Sebaldeburen)
Molen, Willem van der
Molen, Wiske Louwes van der (geb. te Burum - ovl. 17 mei 1840 te Grootegast)
Molen, Wolter van der
Molenhuis, Jacob (geb. 27 feb 1923 te Feerwerd - ovl. 17 jul 1992 te Zwolle)
Mollema, Date (geb. 13 okt 1912 te Oldehove - ovl. 7 jun 1979 te Groningen)
Moltmaker, Zwaantje Eukes
Moor, Grietje Pieters
Mulder, Aaltje
Mulder, Aaltjen Alberts (geb. 1808 te Langeloo)
Mulder, Albert Jans
Mulder, Annechien Jans
Mulder, B.
Mulder, Berend Jan (geb. 1900 te Oldehove - ovl. 28 dec 1935)
Mulder, Bote Mints (geb. 1837 te Leek)
Mulder, Brechtinus (geb. 5 mei 1937 te Niekerk - ovl. 9 mei 1937 te Oldekerk)
Mulder, Dieuwke (geb. 1861)
Mulder, Eetske Jans
Mulder, Fennechien
Mulder, Frouke Hendriks (Frouke) (geb. 6 feb 1824)
Mulder, Geert
Mulder, Geertje Harms (geb. 1896 te Marum - ovl. na 1952)
Mulder, Grietje Hendriks (geb. 1835 te Niebert)
Mulder, Grietje Hendriks (geb. 1857 te Nuis)
Mulder, Harm Hendriks
Mulder, Harm
Mulder, Harm
Mulder, Harm
Mulder, Henderika (geb. 1 mrt 1887 te Odoorn - ovl. 17 feb 1956 te Borne)
Mulder, Hendrik Jannes (geb. 1810 te Niebert)
Mulder, Hendrik Jannes (geb. 1818 te Niebert)
Mulder, Hendrik Roelfs
Mulder, Hendrikje
Mulder, Hiltje Berends
Mulder, Hindrik Hindriks
Mulder, Ida Hendriks (geb. 1786)
Mulder, Ida (geb. 24 feb 1927 te Erica - ovl. 8 mrt 1989 te Emmen)
Mulder, Ikje (geb. 1843 te Niebert - ovl. voor 1896)
Mulder, J.
Mulder, Jan Hendriks (Alles?) (geb. 1847 te Nuis)
Mulder, Jan Hendriks
Mulder, Jan Jannes (geb. 1813 te Niebert)
Mulder, Janke Harmens
Mulder, Jannes Hendriks
Mulder, Jannes Ments
Mulder, Jannes
Mulder, Jantje Hendriks (geb. nov 1777 te Norg - ovl. 5 mrt 1859 te Langelo)
Mulder, Jantje Jans (geb. 1813 te Burum)
Mulder, Johanna Wietzes (geb. 1891 te Marum)
Mulder, Johannes Jans (geb. 7 okt 1842 te Assen)
Mulder, Jurrien
Mulder, Klaas Jurriens (geb. 1892 te Onstwedde)
Mulder, Lokke Ates
Mulder, Maike Hendriks (geb. 1842 te Nuis)
Mulder, Marijke (Maria) Gerrits
Mulder, Ment Hendriks (geb. 1849 te Niebert)
Mulder, Mint Jannes
Mulder, Pauwel Harms (geb. 1835 te Aduard)
Mulder, Rensktje Hendriks (geb. 1851 te Nuis)
Mulder, Roelf Harms (geb. 1868 te Noorderhoogebrug (gem. Noorddijk))
Mulder, Roelf Hendriks
Mulder, Roelf Jans (geb. 12 jan 1840 te Assen)
Mulder, Tetje (Teyye) (Teyyje) (geb. 24 nov 1829 te Niebert)
Mulder, Trijntje Jans
Mulder, Wietze
Mulder, Wimke Jans
Mulders, Jantje
Muller, Catharina (geb. 20 okt 1820 te Apeldoorn)
Muller, Johan Hendrik
Munstra, Cornelis Libbes (geb. 1811 te Marum)
Munstra, Cornelis Sijbes (geb. ± 1760)
Munstra, Jaantje Jilts (ovl. voor 1858)
Munstra, Libbe Cornelis (geb. 1788 - ovl. 4 sep 1864 te Marum)
Muntstraa, Gouke Jilts (geb. 1779 te Marum)
Muntstraa, Jilt Goukes
Naald, Aagtje Benderts van der
Naald, Antje Benderts van der (geb. 1810 te Grijpskerk - ovl. 4 dec 1864 te Grootegast)
Naald, Antje van der (geb. aug 1863 te Niezijl - ovl. 21 nov 1863 te Niezijl)
Naald, Bendert van der (geb. 1832 te De Waarden (Grijpskerk) - ovl. 20 jan 1894 te Noordhorn)
Naald, Bindert Feddes van der
Naald, Bindert van der (geb. 1883 te Doezum - ovl. 25 mei 1900 te Grootegast)
Naald, Fedde Binderts van der (geb. 1804 te Grijpskerk - ovl. 25 jun 1863 te Grootegast)
Naald, Fedde van der (geb. 1849 te Opende)
Naald, Fedde van der (geb. 1871 te Opende)
Naald, Fedde van der (geb. aug 1867 te Noordhorn - ovl. 13 okt 1867 te Noordhorn)
Naald, Harm Binderts van der (geb. 1806 te Grijpskerk)
Naald, Hendrik van der (geb. 4 dec 1837 te Oldehove)
Naald, Hesder van der (geb. 1842 te Grootegast)
Naald, Jacoba van der (geb. 1873 te Noordhorn - ovl. 10 aug 1877 te Noordhorn)
Naald, Jan van der (geb. 1833 te Leek - ovl. 17 jan 1905 te Noordhorn)
Naald, Maike van der (geb. 1868 te Grijpskerk - ovl. 12 apr 1886 te Noordhorn)
Nabring, Arend Geerts (geb. 1818 te Grijpskerk)
Nagel, Hendrik Hendriks Ernst (geb. 1850 te Haulerwijk)
Nagel, Leentje Hendriks Ernst
Nanninga, Anna Klazes
Nanninga, Fokje
Nanninga, Jan Harm
Nanninga, Mathilda Eberta Jans (geb. 1893 te Briltil)
Nanninga, Trientje Pieters
Nap, Aildert Geerts (geb. 1790)
Nap, Geert Mennes
Napjus, Catharina Hayona van (geb. 18 feb 1843 te Sneek)
Napjus, Hayo Eelco van (geb. 7 apr 1828 te Sneek)
Nauta, E.
Nederhoed, Elizabeth Alberts
Neef, Aaltje Berends (geb. 28 jun 1857 te Ooststellingwerf - ovl. 14 jun 1858 te Ooststellingwerf)
Neef, Albertje Berends (geb. 7 aug 1862 te Ooststellingwerf - ovl. 18 apr 1894 te Ooststellingwerf)
Neef, Anna Frouktje (Anneke) (geb. 27 mrt 1969 te Hardegarijp)
Neef, Berend Reinders (geb. 1766 - ovl. 16 okt 1829 te Schoterland)
Neef, Berend Reinders (geb. 1820 te Grootegast - ovl. 19 okt 1875 te Ooststellingwerf)
Neef, Derkje (geb. 24 mei 1963 te Frieschepalen)
Neef, Gerda (geb. 29 dec 1964 te Frieschepalen)
Neef, Grietje Remmelts (geb. 1878 te Tolbert)
Neef, Jan Berends (geb. 25 sep 1859 te Ooststellingwerf - ovl. 18 feb 1882 te Ooststellingwerf)
Neef, Jan
Neef, Jetske Berends (geb. 1851 - ovl. 9 jun 1897 te Ooststellingwerf)
Neef, Johannes (geb. 28 aug 1935 te Pasop)
Neef, Nieske (geb. 23 aug 1960 te Frieschepalen)
Neef, nn (geb. 1 feb 1868 te Ooststellingwerf - ovl. 1 feb 1868 te Ooststellingwerf)
Neef, Reinder Berends (geb. ± 1790)
Neef, Reinder Berends (geb. 1855 - ovl. 30 jan 1877 te Ooststellingwerf)
Neef, Remmelt (geb. ± 1850)
Neef, Roelofke Berends (geb. 1844 - ovl. 18 sep 1870 te Ooststellingwerf)
Neef, Siete Wietzes (geb. 1848 te Niebert)
Neef, Wiemer Berends (geb. 1847 - ovl. 23 dec 1869 te Ooststellingwerf)
Neef, Wietse Reinders (geb. 1825 te Tolbert)
Neef, Wietze Jans (geb. 1892 te Midwolde)
Neijenhuis, Antje Ebbels (geb. 1865 te Nuis)
Neijenhuis, Ebbel Wiebes (geb. ± 1835)
Nekkens, Margrietha Sophia
Nel, Hiltje Pieters
Nessing, A.
Nevels, Jantien (ovl. voor 1849)
Nicolai, Frebus
Nicolai, Grietje (geb. 1881 te Farmsum)
Nieboer, Auktje Jans (geb. 1827 te Niekerk)
Nieboer, Jan Harms
Nieborg, Derk Warnders (geb. 1861 te Westerbroek)
Nieborg, Warnder Jans
Nieland, Pieter
Niemeijer, Antje (geb. 1892 te Peize)
Niemeijer, Geert
Niemeijer, Marten (geb. 1896 te Odoorn)
Nienhuis, Akke
Nienhuis, Hiltje Jelles (geb. 1818 te Doezum - ovl. 26 apr 1902 te Grootegast)
Nienhuis, Janke Meertens (geb. 27 jul 1818 te Lucaswolde - ovl. 22 feb 1891 te Tolbert)
Nienhuis, Jantien
Nienhuis, Jelle Ebbels
Nienhuis, Meerten Ebbels (geb. 1787 - ovl. 16 jan 1858 te Lucaswolde)
Nienhuis, Melle Johannes (geb. 1784)
Nienoord, Harm Jans (geb. ± 1755)
Nienoord, Harm Jans (geb. 15 mei 1811 te Ulrum)
Nienoord, Harm (geb. 1853 te Oude Pekela - ovl. 17 mrt 1857 te Oude Pekela)
Nienoord, Jan Harms (geb. 1792 te Zevenhuizen (gr))
Nienoord, Jantje Harms (geb. 1797)
Nienoord, Lodewijk Jans (geb. mrt 1821 - ovl. 17 mei 1821 te Groningen)
Nienoort, Jan (geb. ± 1725)
Nieuwenhuis, Frijtzen Reitzes
Nieuwenhuis, Rinskjen Errits (ovl. voor 1855)
Nieuwhoff, Geert
Nieuwhoff, Gerhardus (geb. 1856 te Midwolde)
Nieuwhold, Ebel Lijkels (geb. 1796 te Marum)
Nieuwholt, Imke Lijkels (geb. 1801)
Nieuwholt, Lijkel Ebels
Nieuwholt, Tetje Lijkels
Nieuwland, Pietje Johans
Nieuwman, Jantje
Nieuwman, Ritske
Nieweg, Frouke Klatter
Nieweg, Grietje Willems (geb. 1881 te Marum)
Nieweg, Johanna Willems (geb. 1885 te Marum)
Nieweg, Klaas Omges (geb. 27 jun 1789 te Appingedam)
Nieweg, Omge Hendriks
Nieweg, Willem
Niewijk, Aafke Folkerts (geb. 11 sep 1814 te Niebert - ovl. 22 okt 1856 te Nuis)
Niewijk, Antje Jintes (geb. 1796)
Niewijk, Folkert Jentes
Niewijk, Geertje (geb. 1868 te Tolbert)
Niewijk, Jente Sjirks (geb. 1760 - ovl. 5 sep 1828 te Leek)
Niewijk, Jente (ovl. voor 1874)
Niewijk, Pieter
Nijboer (de Boer), Martzen Wytzes (Martje) (geb. 6 sep 1815 te Ureterp - ovl. na 1879)
Nijboer, Aagje
Nijboer, Anna Harmens (geb. 1861 te Marum - ovl. 20 dec 1901 te Grootegast)
Nijboer, Atje
Nijboer, Cornelis Gosses (geb. 1747 - ovl. 8 mei 1813 te Ureterp)
Nijboer, Durk Jelkes (geb. 1871 te Siegerswoude)
Nijboer, Eeuwe Jelkes (geb. ± 1800)
Nijboer, Eeuwe Jelkes (geb. 1873 te Opende)
Nijboer, Eeuwe Kornelis (geb. 16 jun 1849 te Opsterland - ovl. 1 apr 1915 te Oostellingwerf)
Nijboer, Feikje Heerkes (geb. ± 1860)
Nijboer, Fokke Gosses (geb. 18 dec 1818 te Opsterland)
Nijboer, Fokke Gosses (geb. 27 okt 1813 te Ureterp - ovl. 6 dec 1813 te Ureterp)
Nijboer, Gepke Jelkes (geb. 1863 - ovl. 11 okt 1879 te Opsterland)
Nijboer, Gosse Kornelis (geb. ± 1790)
Nijboer, Harke Eeuwes (geb. 4 dec 1832 te Opsterland)
Nijboer, Harmen Harmens (geb. ± 1830)
Nijboer, Heerke Wytzes (geb. 8 okt 1821)
Nijboer, Heine Gosses (geb. 10 mei 1822 te Opsterland - ovl. 27 mrt 1823 te Opsterland)
Nijboer, Hiltje Jelkes (geb. ± 1865)
Nijboer, Janke Eeuwes (geb. 26 apr 1834)
Nijboer, Jelke Eeuwes (geb. ± 1830 - ovl. voor 1835)
Nijboer, Jelke Eeuwes (geb. 11 dec 1835 te Opsterland - ovl. voor 1837)
Nijboer, Jelke Eeuwes (geb. 26 feb 1837 te Opsterland)
Nijboer, Jelke Kornelis (geb. 7 nov 1837 te Opsterland)
Nijboer, Jelke (geb. ± 1780)
Nijboer, Jelke (geb. ± 1845)
Nijboer, Jitske Gosses (geb. 1810 - ovl. 4 sep 1812 te Ureterp)
Nijboer, Johannes Jans
Nijboer, Kornelis Gosses (geb. 1809 - ovl. 28 okt 1825 te Opsterland)
Nijboer, Kornelis Jelkes (geb. 1808 - ovl. 11 nov 1879)
Nijboer, Kornelis Wytzes (geb. 23 nov 1825 te Opsterland)
Nijboer, Marijke Wytzes (geb. 8 jan 1818 te Opsterland)
Nijboer, Marten Gosses (geb. 1811 - ovl. 12 sep 1812 te Ureterp)
Nijboer, Martzen Eeuwes (geb. 27 aug 1841 te Opsterland)
Nijboer, Martzen Gosses (geb. 25 apr 1821 te Opsterland)
Nijboer, Martzen Jelkes (geb. 1805 - ovl. 1 jan 1817 te Opsterland)
Nijboer, Pietje Kornelis (geb. ± 1790)
Nijboer, Roel Eeuwes (geb. 31 mrt 1855 te Opsterland)
Nijboer, Sjoukjen Gosses (geb. 2 dec 1823 te Opsterland)
Nijboer, Sytse Eeuwes (geb. 15 feb 1839 te Opsterland)
Nijboer, Tjitske Eeuwes (geb. 13 aug 1853 te Opsterland)
Nijboer, Tjitske Eeuwes (geb. 6 feb 1831 te Opsterland)
Nijboer, Tjitske Gosses (geb. 9 feb 1815 te Ureterp (Bakkeveen))
Nijboer, Trijntje Eeuwes (geb. 8 jan 1859 te Opsterland)
Nijboer, Tymen Johannes (geb. 1824 te Surhuisterveen)
Nijboer, Wietze Jelkes (geb. 1873 - ovl. 21 mrt 1878 te Opsterland)
Nijboer, Wikjen Eeuwes (geb. 17 mrt 1844 te Opsterland)
Nijboer, Wytse Kornelis (geb. ± 1785)
Nijboer, Wytze Kornelis (geb. 16 feb 1845 te Opsterland)
Nijdam, Ellegien
Nijdam, Geessien (geb. 27 sep 1828 te Vries)
Nijdam, Geessien
Nijdam, Jan
Nijenhuis, Martje
Nijhof, Geeske Hendriks (geb. 1881 te Siegerswoude)
Nijhof, Gerrit Pieter
Nijhof, Hendrik
Nijhof, Hendrika Johanna
Nijland, Harm
Nijland, Hermina Everdina
Nijland, Hindrik Jan (geb. 25 nov 1873 te Zuidhorn - ovl. te Zuidhorn)
Nijland, Jan Lambertus
Nijland, Jan
Nijland, Roelf
Nijman (Nijdam), Abraham
Nijmeijer, Jan Wiebes
Niks, Andreas (geb. 3 apr 1831 te Borger)
Niks, Andries Harmannus (geb. 1892 te Onstwedde)
Niks, Geertje (geb. 1896 te Onstwedde)
Niks, Geertje (geb. 21 okt 1863 te Drouwenermond)
Niks, Harm (geb. 28 apr 1860 te Drouwenermond - ovl. 15 jul 1860 te Drouwenermond)
Niks, Harm (geb. 30 nov 1861 te Drouwenermond - ovl. 9 mrt 1925 te Borger)
Niks, Harmanna Pieterdina (geb. 24 nov 1902 te Nieuw Buinen)
Niks, Harmannus Jurriens
Niks, Harmannus (geb. 28 dec 1865 te Drouwenermond)
Niks, Hindertje (geb. 31 mei 1898 te Nieuw Buinen)
Niks, Lammechien (geb. 16 jan 1890 te Wildervank - ovl. 20 sep 1910 te Nieuw Buinen)
Niks, Nijssien (geb. 13 feb 1888 te Drouwenermond - ovl. 8 mei 1939 te Emmen)
Niks, Pieter Harms (geb. 24 nov 1906 te Borger - ovl. 21 sep 1910)
NN, (geb. ± 1622 te Middelbert)
NN, (geb. ± 1665)
NN, (ovl. voor 1814)
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN,
NN, Dirk
NN, Jolanda
Nobach, IJpe
Nobach, Meindert (geb. 1896 te Surhuisterveen)
Nonkes, Aaltje (geb. 21 aug 1875 te Opsterland)
Nonkes, Anke Ubels (geb. 1891 te De Wilp)
Nonkes, Annechien Henderika (geb. 17 apr 1886 te Peize - ovl. 5 mei 1907)
Nonkes, Arendje (geb. 1835 te Marum)
Nonkes, Arent (geb. 1838 te Marum)
Nonkes, Auke Gosses (geb. 1828 te Marum)
Nonkes, Auktje Jans (geb. 1833 te Marum)
Nonkes, Bouktje (geb. 1828 te Marum)
Nonkes, Derk Gosses (geb. 1837 te Marum)
Nonkes, Froukjen (geb. 20 nov 1868 te Opsterland)
Nonkes, Geert (geb. 15 aug 1863 te Opsterland)
Nonkes, George Cornelis Henri Wibrandus (geb. 28 jul 1910 te Haren)
Nonkes, Gosse Jans (geb. 1769 te Ureterp - ovl. 18 feb 1842 te De Wilp)
Nonkes, Gosse Willems (geb. 31 mrt 1858 te Marum - ovl. 17 feb 1927 te Roden)
Nonkes, Gosse (geb. 1829 te De Wilp)
Nonkes, Haje Gosses (geb. 1821 te Marum)
Nonkes, Hans (geb. 1843 te Marum)
Nonkes, Haye (geb. 3 aug 1866 te Opsterland)
Nonkes, Hendrik (geb. 14 sep 1861 te Opsterland)
Nonkes, Henny Helena Jantina (geb. 25 dec 1912 te Haren)
Nonkes, Hiltje Gosses (geb. 1824 te De Wilp)
Nonkes, Hiltje Willems (geb. 2 dec 1872 te Opsterland)
Nonkes, Jan Gosses (geb. 1804 te Ureterp)
Nonkes, Jan Gosses
Nonkes, Tina Wilhelmina (geb. 15 apr 1889 te Peize)
Nonkes, Ubel Gosses (geb. 1841 te De Wilp)
Nonkes, Wibigjen (geb. 1840 te Marum)
Nonkes, Willem Gosses (geb. 5 mei 1833 te Marum - ovl. 2 aug 1912 te Marum)
Nonkes, Willem Johannes Bernardus (geb. 4 feb 1885 te Peize - ovl. 3 jan 1939 te Nietap)
Nonkes, Willem (geb. 5 nov 1859 te Opsterland)
Nonkes, Willemke (geb. 1826 te Siegerswoude)
Nonkes, Willemke (geb. 1876)
Nooitgedagt, D.T.
Noord, Antje Klaassens (geb. 1884 te Marum)
Noord, Freerkien Harms
Noord, Klaas
Noord, Maria Egberts (geb. 1831)
Noordenbos, Johanna (geb. 13 jun 1842 te Oudega)
Noordhof, Klaaske
Noordhof, Pieterdina
Noordhoff, Berend J. (geb. 25 dec 1804 te Groningen - ovl. 22 feb 1881 te Groningen)
Noordhuis, Eilke Hendriks (geb. 1804)
Noordhuis, Hendrik Everts
Noordhuis, Pieter Douwes (geb. 1789 te Ezinge)
Noordwijk, Attje Hilbrands
Nosbomer, Antje Fransens
Noteboom, Froukje Sijjes
Nuil (Muil), Frederik Henderikus van
Nuil, Willemina van (geb. 29 jul 1815 te Hoogeveen)
Nuis (Nuismer), Jan Hendriks (geb. 28 nov 1799 te Niebert (Marum?))
Nuis(mer), Hendrik Jans
Nuismer, Albert (geb. 1857 te Tolbert)
Nuismer, Elizabeth (Lisebeth) Bouwina Itskes (geb. 1817 te Midwolde)
Nuismer, Elizabeth Alberts (geb. 1883 te Zevenhuizen (gr))
Nuismer, Frerikje Ottes (geb. 1799 te Zevenhuizen (gr))
Nuismer, Ida Ottes (geb. 1793 te Nuis)
Nuismer, Itske Ottes (geb. 1841 te Zevenhuizen (gr))
Nuismer, Itske Ottes
Nuismer, Jan (geb. 1857 te Marum)
Nuismer, Jannes Itskes (geb. 27 mrt 1824 te Midwolde)
Nuismer, Jouktje Jans (geb. 1834 te Nuis)
Nuismer, Karst Jans (geb. 1840 te Nuis)
Nuismer, Otte Itskes (geb. ± 1760)
Nuismer, Otte Itskes (geb. 1813 te Midwolde)
Nuismer, Reit Itskes (geb. 22 okt 1819 te Midwolde)
Nuismer, Sake Jans (geb. 1824 te Niebert)
Nuismer, Trientje Jans
Nuismer, Trientje Ottes (geb. 1795)
Numan, Jantje Pieters
Obbes, Catharina Clasina (geb. 1 dec 1830 te Dinxperlo - ovl. 17 dec 1830 te Dinxperlo)
Obbes, Frederik Nicolaas (geb. 1840 te Arnhem)
Obbes, Joan François Nicolaas (geb. 14 jun 1825 te Doetinchem - ovl. 18 dec 1898 te Assen)
Obbes, Joan François
Obbes, Johannes Constantinus (geb. 1843 te Arnhem - ovl. 11 aug 1846 te Nijmegen)
Obbes, Johannes Constantinus (geb. 7 dec 1836 te Leeuwarden - ovl. voor 1843)
Obbes, Johannes Constantinus
Obbes, Louisa Maria Everhardin (geb. 1840 te Ubbergen)
Obbes, Maria (geb. 1792 te Amsterdam - ovl. 10 feb 1831 te Dinxperlo)
Obbes, Nicolaas
Obbes, Nicolaas
Oenersma, Wietske IJzebrands
Oenes, Berend Jans (geb. 1843 te Leek)
Oenes, Jan Berends
Oeseburg, Evertje Gerrits (geb. 1897 te Finsterwolde)
Oeseburg, Gerrit
Offring, Maria (geb. ± 1674 te Oldekerk)
Offringa, Aaltje Halbes (geb. 1830 te Marum)
Offringa, Geertje Halbes (geb. 1833 te Marum)
Offringa, Gepke Halbes (geb. 1824 te Marum)
Offringa, Halbe IJtes (geb. 1797 te Nuis)
Offringa, Hindrik Aries (geb. 1746)
Offringa, Mattje Hendriks (geb. ± 1772 - ovl. 6 jun 1847 te Grootegast)
Okhuizen, P. (geb. te Assen)
Oldenburger, Grietje Teekes (geb. 1815 te Noordwijk)
Oldenburger, Hendrik (geb. 10 okt 1840 te Veendam)
Oldenburger, Jan Teekes (geb. 1807 te Noordwijk)
Oldenburger, Jan (geb. ± 1850)
Oldenburger, Klaas Alberts (geb. 10 aug 1809 te Nieuwe Pekela)
Oldenburger, Lubbe Teekes (geb. ± 1825)
Oldenburger, Luikje
Oldenburger, Meine Taekes (geb. 1819 te Sebaldeburen)
Oldenburger, Sapke Lubbes (geb. 1854 te Marum)
Oldenburger, Teeke Jans
Oldenburger, Tiese (geb. 1851 te Noordwijk)
Oldenburger, Wiebe Teekes (geb. ± 1820)
Oldenburger, Wietse Jans (geb. 1852 te Noordwijk)
Olsmeijer, Grietje Jans
Olst, Aaltje Arends van (geb. 1832 te Niebert)
Olst, Aaltje Hendriks van
Olst, Arend Hindriks van (geb. 23 nov 1799 te Niebert)
Olst, Geertje van
Olst, Hindrik Arends van
Olthof, Antje (Annet)
Olthof, Janna Gerrits
Olwin, Keith
Ommen, Berend van
Ommen, Jacoba Willemina Berends van (geb. 1886 te Deventer)
Onrust, Albert
Onrust, Willemtje (geb. 3 feb 1855 te Gieterveen)
Oorthuis, Aagje (geb. 3 mei 1902 te Emmer Compascuum)
Oost, Aaltje Geerts
Oost, Aaltje
Oost, Albert Geerts
Oost, Albert Hendriks (geb. 1854 te De Wilp)
Oost, Albert Hendriks
Oost, Anke Hendriks (geb. 1801 te Haulerwijk)
Oost, Foktje (geb. 1830 te Marum)
Oost, Geert (geb. 1836 te Zevenhuizen (gr))
Oost, Geert (geb. 1843 te Marum)
Oost, Geertje Alberts (geb. 1819 te Marum)
Oost, Geertje (geb. 15 nov 1828 te Leek)
Oost, Geeske (geb. 1829 te Marum)
Oost, Gerrit Libbes
Oost, Gooitske (geb. 11 feb 1862 te Grouw)
Oost, Grietje Geerts (geb. 1866 te Nuis)
Oost, Hendrik Alberts
Oost, Hendrik Geerts (geb. ± 1765)
Oost, Hendrik
Oost, Hilbert Hendriks (geb. 1892 te Dwingeloo)
Oost, Jan (ovl. na 1894)
Oost, Jantje Alberts
Oost, Stijntje Alberts (Stientje) (geb. 1814 te Zevenhuizen (gr))
Oost, Trijntje Willems (geb. 9 aug 1833 te Leek - ovl. 30 jan 1919 te Marum)
Oost, Willem Hendriks (geb. 1794 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 sep 1838 te Leek)
Oostenga, Anna Jans (geb. 1864 te Leek)
Oostenga, Jan
Oosterhof, Albert
Oosterhof, Antje Iwes (geb. 1776)
Oosterhof, Eite Alberts (geb. ± 1750)
Oosterhof, Froukje Lubbes (geb. 1801 te Nuis ? - ovl. 8 nov 1853 te Nuis)
Oosterhof, Geertje
Oosterhof, Iwe Lubbes (geb. ± 1740)
Oosterhof, Jan Alberts (geb. 1879 te Grootegast)
Oosterhof, Lubbe Pieters
Oosterhof, Pieter
Oosterhof, Roelfien Eitens (geb. 1782 te Roden - ovl. 13 nov 1858 te Leutingewolde)
Oosterhof, Sabke (Sapkien) Pieters (geb. 28 mrt 1797 te Roden - ovl. 9 jan 1836 te Foxwolde)
Oosterhuis, Aaltje Jans (geb. 1836 te Tolbert - ovl. voor 1912)
Oosterhuis, Anke IJpes (geb. 1820 te Marum - ovl. voor 1867)
Oosterhuis, Ebeltje IJwes
Oosterhuis, IJpe IJtzes
Oosterhuis, Iwe Pieters
Oosterhuis, Jan Hindriks
Oosterhuis, Jan Klaassens (geb. 1826 te Groningen)
Oosterhuis, Janna
Oosterhuis, Jantje Iwes (geb. 1806)
Oosterhuis, Jantje Tunnis (geb. 1877 te Tolbert)
Oosterhuis, Klaas Jans (geb. ± 1795)
Oosterhuis, Martje Tonnis (geb. 1873 te Tolbert)
Oosterhuis, Reina (geb. 1847)
Oosterhuis, Tunnis
Oosterling, Annechien
Oosterveld, Annechien Jans (geb. 1 okt 1807 te Haren - ovl. 4 jun 1868 te Hemmen (gem. Haren))
Oosterveld, Jan Hindriks (geb. ± 1775)
OostindiÙr, Arend
OostindiÙr, Harmke Arends (geb. 1900 te Pieterzijl)
OostindiÙr, Jakobus Jans (geb. 1888 te Stootshorn (gem. Noordbroek))
OostindiÙr, Jan
Oosting, Aafke Hendriks (geb. 23 mrt 1810 te Haulerwijk)
Oosting, Auktje (geb. 1898 te Tolbert)
Oosting, Eelkje
Oosting, Eltje Reinders
Oosting, Geertje Hendriks
Oosting, Grietje
Oosting, H.
Oosting, Harmtje
Oosting, Hendrik Alberts (geb. te Haulerwijk - ovl. 11 jan 1837 te Zevenhuizen (gr))
Oosting, Jakobje (ovl. voor 1844)
Oosting, Siebrand
Oosting, Wobbe
Oostinga, Grietje
Oostinga, Henke Tomas (geb. 4 jun 1852 te Groningen)
Oostinga, Tomas Utjes
Oostveen, Henriette Johanna van (ovl. ± 1944)
Oostveen, Willem van
Oostvries, Anna Jans (geb. 1806 te Buitenpost)
Oostvries, Dina Jans (geb. 1800 te Buitenpost)
Oostvries, Jan Geerts (geb. ± 1780)
Oostvries, Jan Jans (geb. 1770 - ovl. 27 okt 1834 te Achtkarspelen)
Oostvries, Joukjen Jans (geb. 1799 te Buitenpost)
Oostvries, Pieterke Jans (geb. 1810 te Zevenhuizen (gr))
Ottema, Derk
Ottema, Hendrik Derks (geb. 1865 te Zevenhuizen (gr))
Otten, Marrechjen Jans
Ottens, A.
Ottens, Aukien
Ottens, Egberdina
Ottens, Eite
Ottens, Folkert Geerts (geb. 1872 te Niebert)
Ottens, G.
Ottens, Geert
Ottens, Girbe
Ottens, Grietien
Ottens, H.
Ottens, Risina (geb. 11 okt 1884 te Emmen - ovl. 22 okt 1914 te Valthermond)
Ottens, Thies Jans (Thijs) (geb. 25 mrt 1804 te Peize)
Otter, Fokje Harms (geb. 1903 te Drachten)
Otter, Harm (geb. ± 1875)
Ottinga, Antje Christoffers
Ottinga, Grietje (geb. 1849 te Veendam - ovl. na 1891)
Oudman, Aaltje Ines (geb. 1756 - ovl. 25 dec 1844 te Grootegast)
Oudman, Albert Jans (geb. ± 1810)
Oudman, Fijke Hendriks (geb. 18 feb 1821 te Sebaldeburen - ovl. 8 jul 1893 te Grootegast)
Oudman, Hendrik Jans (geb. 1794 te Sebaldeburen - ovl. te Zuidhorn)
Oudman, Jan Fokkes (geb. ± 1768 te Sebaldeburen)
Oudman, Jantje (geb. 1839 te Grootegast)
Outman, Jantje Jans
Ouwinga, Antje Roelofs (geb. 1834 te Niekerk)
Ouwinga, Roelof Jobs
Overzee, Antje Aukes (geb. 26 jan 1794 te Heeg - ovl. 16 sep 1826 te Heeg)
Overzet, Albert Allardus (geb. 1841 te Nuis)
Overzet, Albertus (geb. nov 1860 te Enumatil - ovl. 3 mei 1861 te Enumatil)
Overzet, Allardus Jans (geb. 1808 te Ureterp)
Overzet, Geert Jans (geb. 1803 - ovl. voor 1867)
Overzet, Grietje Jans (geb. 1813 te Ureterp)
Overzet, Jan Allardus (geb. 1836 te Nuis)
Overzet, Jan Geerts (geb. ± 1785)
Overzet, Jan Geerts (geb. 1833 te Grootegast)
Overzet, Jeltje Geerts (geb. 1838 te Marum)
Overzet, Jitske Jans (geb. 1805 te Ureterp)
Overzet, Roelf Jans (geb. 1816 te Marum)
Overzet, Sjouktje Geerts (geb. 1841 te Marum)
Overzet, Wijtske (geb. 1841 te Siegerswoude)
Paakes, Wijtse Jans (geb. 1791)
Paauw, Geeske
Pakes, Antje (ovl. voor 1914)
Pakes, Hantje
Pakes, Herodes (geb. 2 dec 1826 te Veenhuizen - ovl. 29 sep 1827 te Veenhuizen)
Pakes, Jan Wijtses
Pakes, Rink Kornelis
Pakes, Trientje Wijtses (geb. 9 apr 1825 te Veenhuizen - ovl. 5 okt 1828)
Pakes, Trijntje Rinks (geb. 15 jan 1826 te Zevenhuizen (gr))
Pals, Derkina (geb. 9 aug 1904 te Emmen - ovl. 6 jun 1964 te Emmen)
Palsma, Aaltje Alberts (geb. 1814 te Nuis)
Palsma, Albert Eises (geb. 1779)
Palsma, Bregtje Alberts (geb. 1828 te Nuis)
Palsma, Bregtje Ebeles (geb. ± 1800)
Palsma, Ebbel Alberts (geb. 1826 te Nuis)
Palsma, Ebel Eijses (geb. ± 1770)
Palsma, Eijse Ebels (geb. 1803 te Siegerswoude)
Palsma, Eisse Everts (geb. ± 1750)
Palsma, Evert Alberts (geb. 1820 te Nuis)
Palsma, Geertdina Alberts (geb. 1830 te Nuis)
Palsma, Geertje
Palsma, Jan Alberts (geb. 1823 te Nuis)
Palsma, Trientje Eizes (geb. ± 1780)
Palsma, Wijtske Ebeles (geb. ± 1795)
Palstra, Lokjen
Pantjes, Popke
Pantjes, Trijntje Popkes (geb. 1882 te Marum)
Pater, Antje
Pater, Derk Jans (geb. 1885 te Zevenhuizen (gr))
Pater, Derk (geb. 1825 te Zevenhuizen (gr))
Pater, Doetse (geb. 1900 - ovl. 3 jan 1976 te Zevenhuizen (gr))
Pater, Engeltje Kornelis (geb. 1863 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1898)
Pater, Hiltje Hendriks
Pater, Jan
Pater, Jan
Pater, Klaas Hindriks
Pater, Kornelis
Pater, Roelf Tjeerds
Pauw, Neeltje
Pauwels, Hendrik
Pauwels, Take
Pauwels, Willem (geb. ± 1852 te Onnen)
Peijl, Leonardus (ovl. voor 1896)
Pel, Klaas Pieters
Pel, Sietske Klazes (geb. 16 jan 1815 te Drachten - ovl. 22 dec 1899 te Drachten)
Pennema, Siebren Louwes (ovl. voor 1850)
Penning, Peterke Everts
Penninga, Jan
Penninga, Jannes Jans (geb. 13 apr 1861 te Grootegast - ovl. 18 apr 1941 te Bedum)
Pera, Anne Dirks
Pera, Anne (geb. 14 mrt 1876 te Grootegast - ovl. 13 apr 1939 te Sebaldeburen)
Pera, Antje (geb. 11 mrt 1903 te Sebaldeburen - ovl. 11 okt 1965 te Lutjegast)
Pera, Dirk Willems (geb. 18 mei 1833 te Sebaldeburen - ovl. 2 jul 1868)
Pera, Ebbel Hendrik (geb. 19 apr 1903 te Sebaldeburen - ovl. 22 aug 1903 te Sebaldeburen)
Pera, Fokje (geb. 1838 te Sebaldeburen)
Pera, Henderika Willems
Pera, Jan Dirks
Pera, Jantje Jans (geb. 1867 te Sebaldeburen - ovl. 25 dec 1922 te Oldekerk)
Pera, Sjoukjen Willems (geb. 1831 te Sebaldeburen)
Pera, Willem Annes
Pera, Willem Dirks
Pers, Albert van der (geb. 1892 te Zevenhuizen (gr))
Pers, Antje van der (geb. 1869 te Leek - ovl. 24 dec 1935 te Exloerkijl (Odoorn))
Pers, Antje van der (geb. 28 mrt 1895 te Exloermond)
Pers, Ebbel van der (geb. 1 okt 1890 te Valthermond)
Pers, Ebbel van der (geb. 1873 te Leek)
Pers, Errit van der (geb. 1 mei 1902 te Exloermond (Odoorn))
Pers, Errit van der (geb. 14 mei 1829 te Bakkeveen - ovl. 4 jul 1889 te Valtherdreef (Odoorn))
Pers, Errit van der (geb. 1881 te Odoorn)
Pers, Fokke Errits (Eerits) van der
Pers, Fokke van der (geb. 1856 te Leek - ovl. 21 mei 1930 te Odoorn)
Pers, Fokke van der (geb. 1860 te Zevenhuizen (gr))
Pers, Fokke van der (geb. 22 jun 1904 te Odoorn - ovl. 26 okt 1907 te Odoorn)
Pers, Geertje van der (geb. 24 nov 1896 te Exloermond)
Pers, Geertje van der (geb. 9 feb 1862 te Leek - ovl. 9 dec 1883 te Valthermond (Odoorn))
Pers, Gerrit van der (geb. 1825 te Opende)
Pers, Girbe van der (geb. 12 okt 1905 te Odoorn - ovl. 1 nov 1907 te Odoorn)
Pers, Henderika van der (geb. 1894 te Zevenhuizen (gr))
Pers, Hendrikje van der (geb. 1820 te Doezum)
Pers, Jannes van der (geb. 1890 te Ezinge)
Pers, Jantje van der (geb. 21 apr 1859 te Leek - ovl. 10 mei 1882 te Valthermond (Odoorn))
Pers, Jeltje van der
Pers, Klaas van der (geb. 8 mrt 1899 te Exloermond)
Pers, Lamke van der (geb. 1898 te Zevenhuizen (gr))
Pers, Marttje van der (geb. 1836 te Zevenhuizen (gr))
Pers, Metje van der (geb. 1886 te Ezinge)
Pers, Stijntje Fokkes van der (geb. 1818 te Doezum)
Pesman, Claasje (geb. 1782 te Groningen (Noorddijk))
Pesman, Johan (geb. ± 1585 te Groningen)
Pesman, Klaassien (geb. 6 nov 1788 te Middelbert)
Pesman, Lammert (geb. ± 1652 te Bedum (Menkeweer) - ovl. te Scharmer)
Pesman, Martje (geb. ± 1742 te Wetsinge)
Pesman, Pieter Popkes (geb. 1784 te Groningen (Noorddijk) - ovl. 15 dec 1851 te Groningen (Helpman))
Pesman, Popke (geb. 1756 te Middelbert - ovl. 24 sep 1841 te Middelbert)
Pesman, Zacharias (geb. ± 1623 te Groningen - ovl. 29 mei 1669 te Westerwijtwerd)
Pesman, Zacharias (geb. ± 1700 te Scharmer - ovl. 1770 te Scharmer)
Pestema (Pesman), Jantje Pieters (geb. ± 1759 - ovl. 21 okt 1821 te Noordhorn (onder Noordhorn))
Pestman, Gerrit Popkes (Gerrit) (geb. 11 jan 1862 te Groningen - ovl. 21 sep 1954 te Groningen)
Pestman, Grietje Remmegien (geb. 1890 te Groningen)
Pestman, Pieter Popkes (geb. 12 okt 1851 te Haren - ovl. 13 apr 1852)
Pestman, Popke Pieters (Popko) (geb. 1810 te Groningen (Helpman) - ovl. 11 sep 1866)
Pestman, Popke Popkes (geb. 24 dec 1863 te Groningen (Helpman))
Pestman, Remmegien Gerritdina (geb. 1893 te Groningen)
Peterson, Antje (geb. 4 feb 1881 - ovl. 8 nov 1953)
Petrovich, Stevan
Petstra, Egbert Jans (ovl. voor 1835)
Pettinga, Gerkje Wybes (geb. 1805 te Surhuisterveen)
Pettinga, Wybe Gerkes
Philips, Eize (geb. 22 feb 1907 te Marum - ovl. 8 aug 1994 te Zevenhuizen (gr))
Philips, Eize
Philips, Jan
Philips, Janna (Jannie) (geb. 4 jan 1970 te Zevenhuizen (gr))
Philips, Jantien (Janet)
Philips, Lieuwe (geb. 24 okt 1944 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 15 nov 1944 te Zevenhuizen (gr))
Philips, Ludovicus Nicolaus (Ludo) (geb. te Zevenhuizen (gr))
Philips, Ludovicus Nicolaus (geb. 8 aug 1939 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 22 apr 1940 te Zevenhuizen (gr))
Philips, Ludovicus Nicolaus
Philips, Pieterke (Pietsje) (geb. 17 jan 1947 te Zevenhuizen (gr))
Philips, Pieterke (geb. 22 mei 1938 te Leek - ovl. 1 jul 1938 te Leek)
Philips, Wietser (Wietse)
Philips, Wietze
Philips, Wietze
Philips, Wijtske
Piek, Hendrik
Piekstra, Jeltje Ottes (geb. 1806 te Surhuisterveen)
Piekstra, Otte Annes
Pieper, J.H.
Piers, Anke Boukes (ovl. voor 1856)
Piers, Dootje Boukes
Piers, Jacob Piers (geb. 1827 te Grootegast)
Piers, Lieuwe Dootjes (geb. 1856 te Doezum)
Piers, Pier Lieuwes
Piers, Riemke Heerts (ovl. voor 1852)
Piers, Tetske
Piersema, Gerkje
Piersma, Janke Eits
Pietens, Hendrik Jans
Pietens, Jan Hendriks (geb. 1837 te Surhuisterveen)
Pieterman, K.
Pieters, Jan Jans
Pieters, Jantien Jans
Pieters, Jeltje Jans (geb. 1815 te Lutjegast)
Pieterssen, Hid Idzes (geb. 1 jun 1822 te Hindeloopen - ovl. 11 aug 1866 te Hindeloopen)
Pieterssen, Pieter
Pieterzen, Ebe Hendriks
Pijl, Auke Oukes (geb. 1863 te Nijega)
Pijl, Doetje
Pijl, Martje
Pijl, Ouke Aukes
Pijnacker, Ettje
Pijpker, Ate Johannes
Pijpker, Aukje Rijkels (geb. 1847 te De Wilp)
Pijpker, Johannes Davids
Pijpker, Johannes Sales (geb. 1840 te Marum)
Pijpker, Johannes
Pijpker, Klaaske Johannes (geb. 1886 te Odoorn)
Pijpker, Rense Ates
Pijpker, Riekelina T.
Pijpker, Rijkel Johannes
Pijpker, Sale Johannes (geb. 8 apr 1816 te Marum)
Pik, Jan Jans
Pik, Wilhelmina Jans (geb. 1865 te Onstwedde - ovl. voor 1935)
Pikkaard, Margrieta
Pilat (Pielat), Tetje Menzes (geb. 7 mrt 1849 te Oostdongeradeel - ovl. 6 apr 1921 te Leeuwarden)
Pilat (Pilaat), Jan Beerends (Bernd) (geb. ± 1790)
Pilat, Anne Jans (geb. 28 okt 1827 te Oostdongeradeel - ovl. 5 jul 1828 te Oostdongeradeel)
Pilat, Anne (geb. ± 1942)
Pilat, Antje Hendriks (geb. 2 okt 1859 te Westdongeradeel - ovl. 16 apr 1898 te Westdongeradeel)
Pilat, Antje Jans (geb. 28 jul 1830 te Oostdongeradeel - ovl. 16 sep 1830 te Oostdongeradeel)
Pilat, Antje Minzes (geb. 7 sep 1881 te Kollummerland - ovl. 7 okt 1885 te Kollummerland)
Pilat, Beerend (geb. ± 1760)
Pilat, Dirk (Durk) Sytzes (geb. 24 jul 1871 te Kollummerland (Nieuw Kruisland) - ovl. 18 dec 1940 te Zuidlaren)
Pilat, Dorus Dirks (geb. 28 dec 1901 te Westergeest (Kollummerland) - ovl. 22 sep 1942 te Kollummerland (Zwagerzween??))
Pilat, Durk Sytzes (geb. 19 jun 1870 te Kollummerland - ovl. 3 jul 1870 te Kollummerland)
Pilat, Gooike Hendriks (geb. 21 mrt 1866 te Westdongeradeel - ovl. 22 okt 1893 te Westdongeradeel)
Pilat, Hendrik Jans (geb. 28 jun 1821 te Oostdongeradeel)
Pilat, Hendrik Jans
Pilat, Hendrik (geb. ± 1750)
Pilat, Hendrikje Dirks (geb. 28 nov 1898 te Kollummerland)
Pilat, Jan Hendriks (geb. 1784 - ovl. 8 mei 1842 te Oostdongeradeel)
Pilat, Jan Hendriks (geb. 4 okt 1851 te Westdongeradeel)
Pilat, Jan Jans (Henrich) (geb. 1781 - ovl. 24 mrt 1840 te Oostdongeradeel)
Pilat, Jan Jans (geb. 20 apr 1842 - ovl. 26 jan 1913 te Kollummerland)
Pilat, Jan Jans (geb. 23 nov 1817 - ovl. 26 feb 1871 te Kollummerland)
Pilat, Jan Jans (geb. 4 apr 1876 te Kollummerland)
Pilat, Jan Pieters (geb. 29 mrt 1902 te Kollummerland)
Pilat, Jan (geb. ± 1750)
Pilat, Jantje Jans (geb. 31 jul 1883 te Westdongeradeel)
Pilat, Jeltje Jans (geb. 8 jun 1872 te Oostdongeradeel)
Pilat, Jeltje Sytzes (geb. 20 feb 1874 te Kollummerland - ovl. 1 mrt 1874 te Kollummerland)
Pilat, Louw Pieter (geb. ± 1972)
Pilat, Louw (geb. ± 1905)
Pilat, Lutske Dirks (geb. 24 jun 1894 te Kollummerland)
Pilat, Maaike Jans (geb. 11 dec 1870 te Kollummerland - ovl. 14 jul 1898 te Kollummerland)
Pilat, Menzo (Minze) Jans (geb. 3 jun 1813 te Metslawier (Oostdongeradeel) - ovl. 29 apr 1875 te Oostdongeradeel)
Pilat, Minze Jans (geb. 20 sep 1850 te Kollummerland - ovl. 10 mei 1925 te Kollummerland)
Pilat, nn (geb. ± 1720)
Pilat, Pieter Jans (geb. 3 okt 1878 te Kollummerland - ovl. 28 jul 1931 te Kollummerland)
Pilat, Pieter (geb. 1932 te Niehove - ovl. 7 jun 1946 te Niehove)
Pilat, Pietje Jans (geb. 25 apr 1877 te Kollummerland - ovl. 28 aug 1877 te Kollummerland)
Pilat, Pietje Menzes (geb. 24 feb 1840 te Oostdongeradeel)
Pilat, Riemeren Hendriks (geb. 25 dec 1855 te Westdongeradeel - ovl. 12 aug 1857 te Westdongeradeel)
Pilat, Riemeren Hendriks (geb. 4 nov 1857 te Westdongeradeel - ovl. 9 nov 1857 te Westdongeradeel)
Pilat, Sietske Jans (geb. 5 nov 1884 te Kollummerland)
Pilat, Sytze Dirks (geb. 27 mrt 1893 te Kollummerland - ovl. voor 1896)
Pilat, Sytze Dirks (geb. 8 jul 1896 te Kollummerland)
Pilat, Sytze Jans (geb. 15 feb 1846 te Westergeest (Kollummerland) - ovl. 13 aug 1928 te Groningen)
Pilat, Sytze Jans (geb. 27 mrt 1845 te Kollummerland - ovl. 3 apr 1845)
Pilat, Teunis Jans (geb. 2 jan 1825 te Oostdongeradeel - ovl. 11 nov 1867 te Oostdongeradeel)
Pilat, Trijntje Jans (geb. 27 aug 1874 te Kollummerland)
Pilat, Willem Hendriks (geb. 14 mei 1853 te Westdongeradeel)
Pilat, Willemke Willems (geb. 13 mei 1883 te Westdongeradeel)
Pilat, Wytske Jans (geb. 15 jul 1882 te Westdongeradeel)
Pilot, Aagtje Teekes (geb. 3 mrt 1894 te Kollummerland)
Pilot, Auke Eelkes (geb. 10 jul 1900 te Kollummerland - ovl. 15 feb 1901 te Kollummerland)
Pilot, Eelke Jans (geb. 4 aug 1856 te Kollummerland - ovl. 25 sep 1919 te Kollummerland)
Pilot, Jan Eelkes (geb. 23 sep 1888 te Kollummerland (Nieuwkruisland) - ovl. 8 sep 1949 te Assen)
Pilot, Jan Taekes (geb. 7 sep 1900 te Kollummerland)
Pilot, Jantje Eelkes (geb. 22 aug 1890 te Kollummerland)
Pilot, Jeltje Eelkes (geb. 10 feb 1902 te Kollummerland - ovl. 24 jun 1904 te Kollummerland)
Pilot, Klaas Teekes (geb. 10 mrt 1896 te Kollummerland - ovl. 3 jul 1897 te Kollummerland)
Pilot, Klaas Teekes (geb. 7 apr 1898 te Kollummerland)
Pilot, Minze Eelkes (geb. 21 mrt 1895 te Kollummerland - ovl. 12 jul 1916 te Waspik)
Pilot, Pietje Jans (geb. 27 jun 1880 te Kollummerland)
Pilot, Sytze Eelkes (geb. 18 nov 1897 te Kollummerland)
Pilot, Teeke (Taeke) Jans (geb. 6 okt 1859 te Kollummerland - ovl. 27 feb 1941 te Kollummerland)
Pilot, Tjerk Eelkes (geb. 27 jul 1892 te Kollummerland)
Planta, Rense Ottes
Planta, Trijntje Renses (geb. 30 nov 1814 te Siegerswoude)
Ploeg, ? van der
Ploeg, Albert Alberts
Ploeg, Annechien Stevens (geb. 1831 te Marum)
Ploeg, Barteld
Ploeg, Berend (geb. 1861 te Roden)
Ploeg, Coenraad (geb. 1866 te Roden - ovl. na 1929)
Ploeg, Ebeltje (geb. 1837 te Grootegast)
Ploeg, Gerrit Wiegers van der
Ploeg, Grietje (geb. 1875 te Roden)
Ploeg, Grietje (geb. 1889 te Westervelde)
Ploeg, Hiltje Jans
Ploeg, Jan Hendriks
Ploeg, Jan Pieters van der (geb. 1837 te Niehove)
Ploeg, Jan Willems
Ploeg, Lieuwkje
Ploeg, Pieter Harmens
Ploeg, Pieter Tijes van der
Ploeg, Pieterke van der
Ploeg, Reina
Ploeg, Roelf Jans
Ploeg, Roelf
Ploeg, Steven Jans (geb. 1795 te Tolbert)
Ploeg, Trientje Jans van der (geb. 1 sep 1868 te Grijpskerk - ovl. 15 sep 1868 te Grijpskerk)
Ploeg, Trijntje Pieters
Ploeg, Wijtze van der (geb. 1841 te Surhuizum)
Ploegh, Joukje Wiebrands (geb. 1856 te Grootegast)
Ploegh, Siebrig
Ploegh, Wiebrand Alberts
Ploegstra, Grietje
Poeder, Heine
Poeder, Hiltje
Poeder, Trientje Heines (geb. 1869 te Roden - ovl. voor 1906)
Poelma, Aaltje Remmelts
Poelman, Barteltje Hendriks (geb. 1 sep 1871 te Doezum - ovl. 5 feb 1952 te Aduarderzijl)
Poelman, Eit Lucas
Poelman, Evert Hendriks (geb. 1878 te Marum)
Poelman, Hendrik Eits (geb. 5 okt 1805 te Marum)
Poelman, Hendrik (geb. ± 1850)
Poelman, Hendrik
Poelman, Hendrik
Poelman, Jan Wessels (ovl. voor 1851)
Poelman, Lamke Hendriks (geb. 1884 te Marum)
Poelman, Ritske Tjeerds (geb. 1835 te Opende)
Poelman, Roelfke Hendriks (geb. 1886 te Marum)
Poelman, Tjeerd Eits
Poelman, Tjeerd Ritskes (geb. 1874 te Noordwijk)
Poelman, Tjitske Ritskes (geb. 1873 te Noordwijk)
Poelstra, Folkert
Poelstra, Gerrit Folkerts (geb. 1864 te Tolbert)
Poelstra, Hiltje Roels
Poelstra, K.R.
Poelstra, Sjoukje Andries
Pol, Antje Hendriks
Pol, Doede Johannes
Pol, Froukje Hindriks (geb. 1898 te Niebert)
Pol, Hendrik Pieters (geb. 1880 te Tolbert)
Pol, Hindrik
Pol, Jan Pieters
Pol, Jetske Jans (geb. 1816 te Nuis)
Pol, Klaaske Harkes
Pol, Martje Pieters
Pol, Menne Doedes (geb. 1818 te Leek)
Pol, Pieter
Poll, Jakob Klaassens (geb. 1867 te Hoogemeeden)
Poll, Jan Klaassens (geb. 1892 te Oostwold)
Poll, Klaas (geb. ± 1835)
Poll, Klaas (geb. ± 1860)
Polling, Albert Willems (geb. 13 sep 1814 te Roden - ovl. 3 sep 1868 te Roderwolde)
Polling, Grietje Alberts
Polling, Harmanna Alberts
Polling, Hindrik Jans (geb. ± 1795)
Polling, Jantien Hindriks (geb. 23 jul 1827 te Lieveren)
Polling, Tonnis Alberts (geb. 28 nov 1843 te Roderwolde - ovl. 22 dec 1843 te Roderwolde)
Polling, Willem Roelfs
Polman, Maria Wolters (geb. 19 apr 1813 te Nieuweschans)
Polman, Wolter Jans
Pompstra, Aukje Jans (geb. 1861 te De Wilp)
Pompstra, Jan Sikkes
Ponting, Rosa Lee
Pool, Henderica
Pool, Hiltje (geb. 21 okt 1859 te Weststellingwerf - ovl. 25 mei 1936 te Emmen)
Pool, Jacobus Minderts
Pool, Jeen Jacobus (geb. 1808 te Drachten)
Pool, Pietje
Pool, Sijke
Pool, Tietje (geb. 1827 te Zevenhuizen (gr))
Pool, Trijntje Wiebes (geb. 1831 te Drachten)
Pool, Wiebe Jans
Pool, Wietske Pieters
Pop, Aafke Derks (geb. 1831 te Nuis)
Pop, Derk Harms (geb. ± 1790)
Pop, Derk (geb. 1852 te Nuis - ovl. 21 nov 1895 te Grootegast)
Pop, Derktje (geb. 1851 te Nuis - ovl. 24 feb 1895 te Grootegast)
Pop, Gerrit (geb. 1896 te Doezum)
Pop, Hendrikje (geb. 1888 te Grootegast)
Pop, Marijke Derks (geb. 7 jun 1818 te Doezum - ovl. 24 aug 1883)
Pop, Meint Derks (geb. 1823 te Lutjegast)
Pop, Meint (geb. 1892 te Opende)
Pop, Wietske Derks (geb. 1825 te Lutjegast)
Popken, Marchien
Poppinga, Albertje Klaassens (geb. 1865 te Surhuisterveen - ovl. voor 1913)
Poppinga, Jeltje Wybrens
Poppinga, Klaas Tjerks
Poppinga, Pieter
Poppinga, Taeke Pieters (geb. 1883 te Marum)
Pops, Jan
Pops, Stientje (geb. 1900 te Marum)
Pops, Willem (geb. 1867 te Nuis)
Post, Gerrit Jans
Post, Hendrik Makkes (geb. 29 sep 1892 te Westdongeradeel)
Post, Jacob Makkes (geb. 13 apr 1891 te Westdongeradeel)
Post, Klaaske Makkes (geb. 25 sep 1893 te Westdongeradeel)
Post, Makke Jacobs
Post, Pieterke Gerrits (geb. 6 mei 1805 te Nieuwolda)
Postema (Postuma), Korneliske Jakobs (Knelske) (ovl. voor 1848)
Postema, Abel Abels (geb. ± 1760)
Postema, Abel Abels (geb. 1798 te Balk)
Postema, Albertje Folkerts (geb. 18 sep 1819 te Zevenhuizen (gr))
Postema, Berendje Abels (geb. 1796 te Dokkum)
Postema, Ebeltje Ewes
Postema, Ebeltje Jans
Postema, Engeltje Roelfs
Postema, Erretje
Postema, Fokje Dirks
Postema, Folkert Folkerts
Postema, Froukje (geb. 1807 te Zevenhuizen (gr))
Postema, Grietje Jans
Postema, Hendrikje Abels
Postema, Hendriktje (geb. 11 mrt 1851 te Doezum - ovl. 3 sep 1929 te Tolbert)
Postema, Jacob Jacobs (geb. 11 mrt 1792)
Postema, Jacob Roelfs (geb. 1805 te Marum - ovl. voor 1839)
Postema, Jan Willems (geb. 27 mrt 1816 te Doezum - ovl. 11 feb 1885 te Doezum)
Postema, Jannes
Postema, Jeltje Folkers (geb. 1811 te Zevenhuizen (gr))
Postema, Klaaske Lammerts
Postema, Riemkje Jacobs (geb. 6 nov 1834 te Marum)
Postema, Roelf Hendriks
Postema, Roelf (geb. 1825 te Marum)
Postema, Stientje
Postema, Wietske Hendriks
Postema, Willem Douwes (geb. 1793)
Postema, Wobbeltje
Posthuma, Anke Fokkes (geb. 8 sep 1836 te Marum)
Posthuma, Doutzen Douwes
Posthuma, Fokke Roelfs
Posthuma, Fokke Wolters (geb. 1877 te Marum)
Posthuma, Frouktje
Posthuma, Hiltje Geerts
Posthuma, Hiltje Jans (geb. 29 dec 1830 te Niebert (Marum?))
Posthuma, Jan Roelfs
Posthuma, Lammert (geb. 1869 te Marum - ovl. 8 jan 1949 te Grootegast)
Posthuma, Roelf Jakobs (geb. 18 sep 1831 te Marum)
Posthuma, Roelf
Posthuma, Wolter Fokkes (geb. 1846 te Marum)
Posthumus, Gerrit
Posthumus, Heerke Hinnes (geb. 1889 te Siegerswoude)
Posthumus, Henderikus Minnes (geb. 11 aug 1874 te Kooten - ovl. 27 dec 1935 te Kooten)
Posthumus, Hinne (Henne) Gerbens
Posthumus, Janna
Posthumus, Jeltje Hennes (geb. 1877 te Marum)
Posthumus, Sijtske Gerrits
Postma (Postema), Wietske (geb. ± 1826 te Paterswolde)
Postma, Albertje Rommerts (geb. 1762 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 8 mei 1843 te Haulerwijk)
Postma, Boele
Postma, Eelze Eelzes
Postma, Eijze (geb. 17 mrt 1827 te Ouwsterhaule)
Postma, Eize
Postma, Frans Eelzes (geb. 1816 te Surhuisterveen)
Postma, Grietje Wouters
Postma, Grietje (geb. 17 dec 1822 te Ouwsterhaule - ovl. 30 jan 1826 te Oldeouwer)
Postma, Haye Kornelis
Postma, Hebeltje
Postma, Jakob
Postma, Jakob
Postma, Jan Jans
Postma, Jan (geb. 1845 te Surhuizum)
Postma, Jan (geb. 1869 te Surhuizum)
Postma, Marike Bouwes (ovl. voor 1824)
Postma, Sjoerd Eizes (geb. 26 mei 1799 te Oosterzee - ovl. 6 mrt 1853 te Joure)
Postma, Tjidsger Jakobs (geb. 1884 te Harkema)
Postma, Wolter
Postmus, Albert Pieters (geb. 1805 te Surhuizum)
Postmus, Albert Willems (geb. 1890 te Marum)
Postmus, Andries Pieters (geb. 1827 te Noordwijk)
Postmus, Bouwe Pieters (geb. 5 jun 1813 te Surhuisterveen)
Postmus, Ebeltje Andries (geb. 1856 te Niebert)
Postmus, Ebertus Jans (geb. 1894 te Marum)
Postmus, Ettje Pieters (geb. 1815 te Surhuisterveen)
Postmus, Ferdinand Hendriks (geb. 1877 te Marum)
Postmus, Fokjen Pieters (geb. 8 okt 1816 te Surhuizum)
Postmus, Frouktje Willems (geb. 1899 te Noordwijk)
Postmus, Grietje Johannes (geb. 1895 te Marum)
Postmus, Hendrik Pieters (geb. 1838 te Noordwijk)
Postmus, Jan Roelfs (geb. 1848 te Opende)
Postmus, Janna Willems (geb. 1886 te Noordwijk)
Postmus, Jantje Johannes (geb. 20 dec 1900 te Nuis - ovl. 29 aug 1979)
Postmus, Jantje Pieters (geb. 1806 te Surhuisterveen)
Postmus, Jantje
Postmus, Johannes Hendriks (geb. 1867 te Marum)
Postmus, Maaike Andries (geb. 2 aug 1850 te Doezum - ovl. 18 dec 1936 te Nuis)
Postmus, Matsen Pieters (geb. 1826 te Noordwijk)
Postmus, Pieter Alberts (geb. 1781 te Surhuisterveen)
Postmus, Pieter Alberts (geb. 1835 te Noordwijk)
Postmus, Roelf Pieters (geb. 1823 te Noordwijk - ovl. 21 mei 1891 te Grootegast)
Postmus, Willem
Postuma, Stientje Folkerts (geb. 1817 te Zevenhuizen (gr))
Pot, Feike Karstens
Pot, Fenne
Pot, Franktje Kornelis (geb. 1871 te Noordhorn)
Pot, Grietje (geb. 1833 te Sebaldeburen - ovl. 6 feb 1898 te Grootegast)
Pot, H.
Pot, Karst
Pot, Kornelis
Pot, Martje Karstens (geb. ± 1884 te Doezum)
Pothoff, Dorothea (ovl. voor 1850)
Pots, Femia
Praamstra, Sietske
Pranger, Harm
Pranger, Hendrikien (Hendrikje) (geb. ± 1825)
Prell, Margarete
Prins, Geertje
Prins, Henderika
Prins, Johannes
Prins, Margjen Harms (geb. 1787 te Veendam)
Prins, Siebe (geb. 1892 te Tolbert)
Prins, Tjitske Jans
Pronkstra, Hans Freerks (geb. 13 aug 1792 te Drachten)
Prooijen, Gerrit van
Prooijen, Willemina Gerrits van (geb. 1817 te Groningen)
Pruik, Bontje Derks (geb. 1838 te Marum)
Pruik, Derk Freerks (geb. ± 1810)
Pruim, Antje Jans (geb. 1896 te De Wilp)
Pruim, Antje
Pruim, Antje
Pruim, Feike Douwes
Pruim, Geert Jans
Pruim, Geeske (geb. 14 okt 1852 te Drachten)
Pruim, Hiltje Rinks (geb. 1798)
Pruim, Jan Jans (geb. 1802 te Zevenhuizen (gr))
Pruim, Jan
Pruim, Jan
Pruim, Klaaske
Pruim, Rink Tomas
Pruim, Thomas Douwes
Puma, Siepke Hendriks
Putten, Aleyt van
Rademaker, Albert Hindriks (geb. 1841 te Sandebuur - ovl. 7 feb 1929 te Sandebuur)
Rademaker, Hindrik Alberts
Rademaker, Lukas (geb. 1897 te Sandebuur)
Ramaker, Jantje Jans
Randel, Ebbel Roelfs (geb. 5 jan 1809 te Marum)
Randel, Ebbel (geb. 1871 te Niebert)
Randel, Eise (ovl. voor 1887)
Randel, Hendrik Roelfs (geb. 1804 te Marum)
Randel, Iewe
Randel, Jan Roelfs (geb. 1797 te Marum)
Randel, Lamke Roelfs
Randel, Maijke Roelfs (geb. 1808 te Marum)
Randel, Renskje Roelfs (geb. 1803 te Marum)
Randel, Roelf Jans (geb. ± 1780)
Ras, Geertje (geb. 1863 te Marum)
Ras, Roelfke
Rauwerda, Dirk Klasens (geb. 1884 te Akkerwoude (Dantumadeel))
Rauwerda, Klaas Durks
Raven, Hendrik Willems
Raven, Willem Hendriks
Ravenhorst, Arisje van
Ravenhorst, Lubbertus van
Reiber, Willemke
Reijnders, Jacob W.
Reijntjes, Anthonius Cornelis (geb. 19 jan 1827 te Leek)
Reijntjes, Cornelis
Reijntjes, Grietje (geb. 4 nov 1856 te Leek)
Reijntjes, Marten
Reijntjes, Roelfke
Reijnts, Elsien Meijnderts
Reinders, Geertje Reinders (geb. 1794 - ovl. 8 jan 1829 te Dorkwerd)
Reinders, Hillechien Jans (geb. 31 jan 1773 te Groningen)
Reinders, Hinke (geb. 10 jun 1913 te Marum)
Reinders, Jan
Reinders, Reinder Geerts (geb. ± 1765)
Reinders, Reinder
Reitsema, Aaltje Roelfs (geb. ± 1815)
Reitsema, Antje Gerrits (geb. 1814 te Oostwold - ovl. voor 1891)
Reitsema, Arjen Pieters (geb. ± 1790)
Reitsema, Arrien Klaassens (geb. 1864 te Niekerk - ovl. 2 mei 1865 te Oldekerk)
Reitsema, Arrien Klaassens (geb. 1867 te Niekerk - ovl. 8 mei 1877 te Oldekerk)
Reitsema, Brechtje Klaassens (geb. 1865 te Niekerk)
Reitsema, Bregtje Ekkes (geb. 1860 te Niekerk - ovl. 16 okt 1861 te Oldekerk)
Reitsema, Ekke Mentes (geb. 1820 te Niekerk - ovl. 25 jun 1861 te Oldekerk)
Reitsema, Eppe Roelfs (geb. 1843 te Nuis)
Reitsema, Geert Klaassens (geb. mei 1876 te Niekerk - ovl. 20 dec 1876 te Oldekerk)
Reitsema, Geertje Klaassens (geb. mei 1875 te Niekerk - ovl. 7 aug 1875 te Oldekerk)
Reitsema, Gerrit Klasens (geb. ± 1785)
Reitsema, Jacobus Klaassens (geb. 1896 te Nuis)
Reitsema, Jan Ekkes (geb. 1857 te Oldekerk - ovl. 22 mrt 1859 te Oldekerk)
Reitsema, Jan Ekkes (geb. mrt 1859 te Niekerk - ovl. 7 mei 1859 te Oldekerk)
Reitsema, Jan Klaassens (geb. 1894 te Nuis)
Reitsema, Jan Roelfs (geb. ± 1755)
Reitsema, Jan Roelfs (geb. 1818 te Lettelbert)
Reitsema, Janke Roelfs (geb. 1805 te Leek)
Reitsema, Jantje Gerrits (geb. 1819 te Oostwold)
Reitsema, Jantje Jans (geb. ± 1770)
Reitsema, Jantje Jans (geb. 1900 te Zevenhuizen (gr))
Reitsema, Jelle Roelfs (geb. ± 1755)
Reitsema, Jille Roelfs (geb. 1806 te Midwolde)
Reitsema, Kaatje Klaasens (geb. ± 1790)
Reitsema, Klaas Arjens (geb. 1822 te Faan - ovl. 19 okt 1902 te Oldekerk)
Reitsema, Klaas Jans (geb. 1859 te Midwolde)
Reitsema, Klaas Klaassens (geb. 1870 te Niekerk - ovl. 12 feb 1941 te Groningen)
Reitsema, Mattje Jakobs (geb. ± 1790)
Reitsema, Mente Pieters (geb. ± 1790)
Reitsema, Metje Roelfs (geb. 1814 te Leek)
Reitsema, Nicolaas Klaassens (geb. 1872 te Niekerk - ovl. 10 jun 1920 te Groningen)
Reitsema, Nicolaas Klaassens (geb. feb 1869 te Niekerk - ovl. 13 feb 1870 te Oldekerk)
Reitsema, Roelf Jans (geb. 1785)
Reitsema, Roelf Jans (geb. 1850 te Midwolde)
Reitsema, Roelf Jelles (geb. 1783 te Midwolde - ovl. voor 1850)
Reitsema, Roelf (geb. ± 1725)
Reitsema, Sietske Roelfs (geb. 1837 te Marum - ovl. 17 nov 1858 te Roden)
Reitsema, Trientje Ekkes (geb. 1856 te Niekerk)
Reitsma, Anke Jans (geb. ± 1815)
Reitsma, Harmanna Reits (geb. ± 1795)
Reitsma, Maria (geb. 1845 te Midwolde)
Reitsma, Trijntje Jans (geb. ± 1830)
Rekker, Geeske Roels (geb. 19 mrt 1884 te Kooten (Achtkarspelen))
Rekker, Roel
Renkema (?), Albert (geb. ± 1725)
Renkema (?), Ebbel Berends (geb. ± 1760)
Renkema (?), Ewe Alberts (geb. ± 1755)
Renkema (?), Gerrit (geb. ± 1730)
Renkema (?), Hedzer (geb. ± 1730)
Renkema (?), Jan Lubbes (geb. ± 1755)
Renkema (?), Lubbe (geb. ± 1730)
Renkema (?), Wijmer Hedzers (geb. ± 1760 - ovl. voor 1820)
Renkema (Rinkema), Auktje Gerrits (geb. 1843 te Marum)
Renkema (Rinkema), Hendrik Gerrits (geb. ± 1760)
Renkema (Rinkema), Jantje Wijmers (geb. 1793)
Renkema, Albert Egberts (geb. 1843 te Niebert)
Renkema, Albert Ewes (geb. 1786 te Niebert)
Renkema, Albert Wiemers (geb. 1885 te Nuis)
Renkema, Alle Hendriks (geb. 1885 te Marum)
Renkema, Anne Garmts
Renkema, Antje Ebbels (geb. 1851 te Marum - ovl. voor 1879)
Renkema, Antje Garmts (geb. 1889 te Marum)
Renkema, Antje Wiebes (geb. 1893 te De Wilp)
Renkema, Antje (ovl. voor 1872)
Renkema, Antje
Renkema, Berend Egberts (geb. 1900 te Faan)
Renkema, Berend Willems (geb. 1809 te Niekerk - ovl. 7 nov 1828 te Pieterzijl)
Renkema, Berent Willems (geb. ± 1725)
Renkema, Dieuwke Willems (geb. 1807 te Niekerk)
Renkema, Ebbel Lubbes (geb. 1815 te Marum)
Renkema, Eeuwe Alberts (geb. 1824 te Marum)
Renkema, Eeuwe Jakobs (geb. 1890 te Grootegast)
Renkema, Eeuwe Tabbes
Renkema, Egbert Alberts (geb. 1879 te Niebert)
Renkema, Egbert Hendriks (geb. 1878 te Nuis)
Renkema, Egbert Wiemers (geb. ± 1820)
Renkema, Egbert Wiemers (geb. 1874 te Nuis)
Renkema, Fenje Lubbes (geb. 1895 te Nuis)
Renkema, Froukje (geb. 1895 te Marum)
Renkema, Garmt Jans (geb. 1788 te Sebaldeburen - ovl. 28 jul 1872 te Grootegast)
Renkema, Garmt (geb. 1850 te Noordwijk)
Renkema, Geert (ovl. voor 1885)
Renkema, Geertje Jans (geb. 1867 te Lucaswolde)
Renkema, Geeske Willems (geb. 1820 - ovl. 4 jul 1821 te Oldekerk)
Renkema, Gepke
Renkema, Gerhardus Wiemers (geb. 1889 te Niebert)
Renkema, Gerrit Ates Garmts (geb. 1882 te Marum)
Renkema, Gerrit Hendriks (geb. 1807 te Marum)
Renkema, Grietje Lubbes (geb. 1896 te Nuis)
Renkema, Grietje Wijmers (geb. 1831 te Tolbert)
Renkema, Grietje Willems (geb. 1815 te Niekerk - ovl. 19 jan 1876 te Den Horn)
Renkema, Grietje (geb. 1850 te De Wilp)
Renkema, Hendrik Wiemers (geb. 1881 te Nuis)
Renkema, Hendrik (geb. ± 1855)
Renkema, Hendrik
Renkema, Ida
Renkema, Iektje Wiemers (geb. 1876 te Nuis - ovl. 24 mrt 1916 te Oldekerk)
Renkema, IJkje Eeuwes (geb. ± 1790)
Renkema, Jacob Tabbes (Eeuwes) (geb. 1850 te Marum)
Renkema, Jakob Teekes (geb. ± 1820)
Renkema, Jan Berends
Renkema, Jannes
Renkema, Jantje Ebbels (geb. 1859 te Marum)
Renkema, Jantje Lubbes
Renkema, Jantje Lucas (geb. 1861 te Marum)
Renkema, Jantje Wiemers (geb. 1873 te Nuis - ovl. 18 mrt 1938 te Oldekerk)
Renkema, Jeltje Alberts (geb. 1821 te Zevenhuizen (gr))
Renkema, Lidea Willems (geb. 1818 - ovl. 19 jul 1828 te Oldekerk)
Renkema, Lubbe Ebbels (geb. 1785)
Renkema, Lubbe Egberts (geb. 1859 te Nuis)
Renkema, Lubbe Garmts (geb. 1884 te Marum)
Renkema, Lubbe
Renkema, Lucas Taekes
Renkema, Lukas Jannes (geb. 1899 te Marum)
Renkema, Maike
Renkema, Matje Garmts (geb. 1833 te Doezum - ovl. 19 dec 1903 te Grootegast)
Renkema, Mijke (geb. 1820 te Marum)
Renkema, Otto Alberts (geb. 1831 te Marum)
Renkema, Pieter Wiemers (geb. 1884 te Noordwijk)
Renkema, Pieterke Lubbes
Renkema, Reina (geb. 1881 te Marum)
Renkema, Reina
Renkema, Renskje Wiemers (geb. 1878 te Nuis)
Renkema, Riemer Wiemers (geb. 1886 te Noordwijk - ovl. 13 aug 1923 te Grootegast)
Renkema, Roelf Wijmers (geb. 1830 te Tolbert)
Renkema, Roelf Wymers (geb. 1760 - ovl. 27 jan 1813 te Marum)
Renkema, Siebrigje (ovl. voor 1883)
Renkema, Teeke Hendriks (geb. 1793 te Grootegast)
Renkema, Tetje Hindriks (geb. 1791 te Grootegast)
Renkema, Tettje Lubbes (geb. 1898 te Niebert)
Renkema, Wiebe Garmts (geb. 1837 te Doezum - ovl. 30 mrt 1856 te Grootegast)
Renkema, Wiebe Garmts (geb. 1897 te Marum)
Renkema, Wiebe
Renkema, Wiebrand Wijmers (geb. 1811 te Niebert)
Renkema, Wiebrant Wiemers (geb. 1882 te Marum)
Renkema, Wiemer Egberts (geb. 1842 te Nuis)
Renkema, Wiemer Wiebrands (geb. 1839 te Niebert - ovl. 6 jul 1914 te Oldekerk)
Renkema, Wietske Eeuwes (geb. 1868 te Zevenhuizen (gr))
Renkema, Wietske Garmts (geb. 1892 te Marum)
Renkema, Wijmer Roelfs (geb. ± 1795)
Renkema, Willem Berents (geb. 1773 - ovl. 2 okt 1826 te Oldekerk)
Renkema, Willem Willems (geb. 1811 te Oldekerk - ovl. 10 aug 1864 te Noordhorn)
Renken, Anna Dorothea (geb. 1890 te Veendam)
Renken, Lukas
Reyne, Arentje (geb. 1827 te Strijen - ovl. na 1864)
Reyne, Arentje
Ridder, Hendrikje
Riemers, Aaltien Pieters
Riemers, Berend Hendriks (geb. 1852 te Roden - ovl. voor 1898)
Riemers, Grietje Berends (geb. 1883 te Nuis)
Riemers, Hendrik Jans
Riemers, Trijntje Berends (geb. 1886 te Niebert)
Riemersma, Wypkjen Folkerts
Rieske(s), Harm Hendriks (geb. 1836 te Zevenhuizen (gr))
Rieske, Antje Harms
Rieske, Hendrik Harms
Rieske, Roelf Harms (geb. 1857 te Lettelbert)
Rieskes, Berendje Harms (geb. 1873 te De Wilp)
Rieskes, Hendrik Harms (geb. 1862 te De Wilp)
Rieskes, Sipke Wiemers (geb. 1896 te De Wilp)
Rieskes, Wiemer Harms (geb. 1867 te De Wilp)
Rietema, Trientjen Jakobs
Rij, Pleuntje van
Rijpma, Gerben
Rijpma, Reitze Gerbens (geb. 1880 te Oosterwolde)
Rijskamp, Jantje Douwes
Rijtema, Korneliske Abels
Rink, Fridsger Berends
Rink, Geert Fridsgers (Berends) (geb. 1808 te Peize)
Rinkema (Renkema), Jantje (geb. 1851 te Lucaswolde)
Rinkema, Aaltje Lubbes (geb. 1827 te Opende)
Rinkema, Albertje Hindriks (geb. 1795 te Grootegast)
Rinkema, Anke Alberts (geb. 16 feb 1816 te Niebert - ovl. 30 apr 1874 te Niebert)
Rinkema, Anke Lucas (geb. 1792)
Rinkema, Berend Lubbes (geb. 1832 te Opende)
Rinkema, Berend
Rinkema, Elske Hendriks
Rinkema, Folkert Berends
Rinkema, Gerrit Wiebrants (geb. 1885 te Enumatil)
Rinkema, Grietje Folkerts (geb. 1853 te Lucaswolde)
Rinkema, Hendrikje Berends (geb. 1878 te Lucaswolde)
Rinkema, Lubbe Berends (geb. ± 1790)
Rinkema, Lukas Gerrits (geb. apr 1739 - ovl. sep 1805)
Rinkema, Metje
Rinkema, Trientje Hedzers
Rinkema, Wiebrant
Rinkema, Wijtske Wijmers (geb. 1807 te Niebert - ovl. voor 1850)
Rinzema, Elisabeth Theunis
Ritsema, Jantje Jakobs
Ritsema, Klaas
Ritsema, Martje Jakobs
Ritsema, Willemina (geb. 1902 te Slochteren)
Ritzema, Halperus Hermanus
Ritzema, Hermanus Halperus (geb. 1813 te Nijega)
Robaard (Roobaard), Meeuwes (geb. 2 nov 1810 te De Wijk)
Robaard, Lucas Quirinus
Roda, Bouktje Jans
Rodenboog, Harm
Rodenboog, Hendrik
Rodenboog, Hiltje Harms (geb. 6 aug 1878 te Valthermond - ovl. voor 1922)
Rodenboog, Jeltje (geb. 18 mei 1843 te Zevenhuizen (gr))
Rodenboog, Trientje
Roede, Geert Stoffers (geb. 1886 te Zevenhuizen (gr))
Roede, Geert Stoffers
Roede, Geertien (geb. 19 nov 1849 te Roden)
Roede, Grietien
Roede, Stoffer
Roekel, Hilletje van
Roelfsema, Anje (geb. 1828 te Hornhuizen)
Roelfsema, Bougien Gerards
Roelfsema, Garmt Roelfs
Roelfzema, Gerard
Roelfzema, Hermannus Christiaan Gerards (geb. 1841 te Eelderwolde)
Roelofs, Janke Alles
Roelsma, Albert Jans (geb. 1873 te De Wilp)
Roelsma, Grietje Jans (geb. 1892 te Odoorn)
Roelsma, Jan Jans
Roelsma, Jan (geb. 1833 te Siegerswoude)
Roelsma, Jan
Roelsma, Klaaske (geb. 1864 te De Wilp)
Roemers, Hendrik
Roemers, Margien Hendriks (geb. 9 feb 1815 te Scharmer)
Roeters, Antje (geb. 1899 te Zevenhuizen (gr))
Roeters, Daniel Willems
Roeters, Henderica
Roeters, Hilbrand
Roeters, Hillegien (geb. 1824)
Roeters, Janna
Roffel, Aldert (geb. 1851 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Aldert (geb. 1884 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Derk Jans (geb. 1882 te Roden)
Roffel, Feiktje (geb. 1892 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Fokke Derks (geb. ± 1800)
Roffel, Hendrik (geb. 1874 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Hiltje Lands (geb. 1796)
Roffel, Hindrik Jans
Roffel, Hindrik (geb. 1818 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Jan
Roffel, Janke (geb. 11 jan 1878 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 feb 1953 te Norg)
Roffel, Janke (geb. 1859 te Marum)
Roffel, Jeltje Fokkes (geb. 1830 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Jeltje Willems (geb. 1847 te Nuis)
Roffel, Pieter (geb. 1876 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Riemer
Roffel, Roelfke Jans (geb. 1886 te Roden)
Roffel, Tettje (geb. 1856 te Marum)
Roffel, Trientje (geb. 1882 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Warmeltje
Roffel, Wiebe (geb. 1890 te Zevenhuizen (gr))
Roffel, Willem Hindriks
Roffel, Willem (geb. 1848 te Nuis)
Roffel, Willem (geb. 1888 te Leek)
Roffel, Willem
Rolink, Jantje Roeberts (geb. 24 nov 1816 te Norg)
Rolink, Roebert Roelfs
Romer, D.H.
Romunde, Elsje (geb. 17 feb 1900 te Amsterdam - ovl. 16 jul 1933 te Beverwijk)
Roo, Berend Hendriks de
Roo, Dina Alberts de
Roo, Freerktje Pieters
Roo, Hylkjen de (geb. 1850 - ovl. 10 mei 1918 te Oostellingwerf)
Roo, IJnje Pieters (Eenje) de (geb. 25 feb 1731 te Grootegast)
Roo, Pieter de (geb. 1688)
Roobaard, Karsje (geb. 2 dec 1834 te Hoogeveen)
Roodenboog, Wijbe
Roodhuis, Geert Geerts
Roodhuis, Jantje Geerts (geb. 1813 te Oldekerk)
Roorda, Jan Pieters
Roorda, Jantje (geb. ± 1859 te Noordhorn)
Roorda, Klaaske (geb. 12 apr 1842 te Drachten)
Roorda, Sijtske Willems
Roorda, Trientje (geb. 8 apr 1834 te Drachten)
Roosen, Tjisje Andries van
Rootselaar, Jacoba Elizabeth van
Rosema, Aaltje (geb. 1890 te Roden)
Rosema, Antje
Rosema, Baukjen Heines
Rosema, Geessien Alberts
Rosema, Gerrit (geb. ± 1770)
Rosema, Harm Pieters (geb. 1857 te Zevenhuizen (gr))
Rosema, Henderika Jakobs (geb. 1889 te Tolbert)
Rosema, Jakob
Rosema, Jan Gerrits (geb. 15 feb 1798 te Nietap)
Rosema, Jan Popkes (geb. ± 1699 - ovl. na 1772)
Rosema, Maijke (Maike) Heines (Maike)
Rosema, Mensje Jans (geb. 1739 - ovl. 29 jul 1811 te Fransum)
Rosema, Pieter
Rosema, Weihe
Rosier, Jelle Nitters (ovl. voor 1869)
Rosing, Willem (geb. ± 1720 te Exloo - ovl. voor 1760)
Rosing, Willemtien (Willemina) Willems (geb. ± 1750 te Exloo - ovl. 5 jul 1810 te Exloo)
Rossing, Harmina
Rothuizen, Johanna
Rottema, Derkje
Rouwhof, Antonij
Rouwhof, Arend Hendrik Antonijs (geb. 1895 te Nijmegen)
Rozema, Anne
Rozema, Antje (geb. 20 aug 1858 te Roden - ovl. 15 okt 1928 te Roden)
Rozema, Arend
Rozema, Aukien (ovl. voor 1891)
Rozema, Eltien Hindriks
Rozema, Femke Roelfs (geb. 1877 te Zevenhuizen (gr))
Rozema, Jakob Freerks (geb. 1801 te Tolbert)
Rozema, Jan Hendriks
Rozema, Jan Jakobs (geb. 1877 te Tolbert)
Rozema, Margien Stoffers
Rozema, Martje
Rozema, Roelf (geb. 1 mrt 1903 te Grootegast - ovl. 23 jul 1987 te Leek)
Rozema, Roelf
Rozema, Roelf
Rozendal, Derk Wessels
Rozendal, Hendrikje Derks (geb. 1845 te Lioessens (Oostdongeradeel) - ovl. voor 1928)
Rozenveld, Hinderkien (geb. 28 feb 1874 te Peize - ovl. 13 apr 1940 te Nieuw Roden)
Ruetgen, Hindrika Jans
Ruiling, Hiltje
Ruistema, Derk
Ruitema, Derktje Derks (geb. 1868 te Rasquert)
Ruiter, Derk Hendriks
Ruiter, Fedje Derks
Ruiter, Fenje Jans (geb. 1804 te Lettelbert)
Ruiter, Harmke Derks (geb. 1788)
Ruiter, Hindrik Jans de (geb. 22 mei 1791 te Midwolde)
Ruiter, Jan Derks
Ruiter, Lamke Jentjes
Ruiter, Liefke Jans
Ruiter, Liefke (ovl. voor 1857)
Ruiter, Riemke Jacobs de
Rüpp, Constantijn Christiaan Jan
Rüpp, Louise Johanna Catharina
Russchen, Hendrik (geb. 1880 te Oosterwolde)
Russchen, Jan Jannes
Russchen, Wijtske
Ruyten, Grietyn van
Salomons, Klaaske
Samplonius, Fokeltje Bouwes
Sanders, Engel Hindriks (geb. 14 aug 1810 te Veendam - ovl. 29 nov 1883 te Veendam)
Sanders, Evert (geb. 25 nov 1843 te Drouwernerveen)
Sanders, Fennechien Hindriks (geb. 1821 te Veendam)
Sanders, Frerich (geb. 1723)
Sanders, Geertruid Hindriks (geb. 21 jun 1815 te Veendam)
Sanders, Gezina (geb. 1937 te Odoorn - ovl. 21 okt 1952 te Emmen)
Sanders, Harm (geb. 6 okt 1855 te Drouwenermond)
Sanders, Hendrik (geb. 15 jul 1841 te Wildervank - ovl. 8 mrt 1875 te Drouwenermond)
Sanders, Hendrik (geb. 20 jun 1895 te Drouwenermond - ovl. 4 aug 1895 te Drouwenermond)
Sanders, Hendrik (geb. 8 dec 1897 te Drouwenermond)
Sanders, Hindrik Fredriks (geb. 15 jan 1776 te Hondsburg - Osnaburg, Hannover, Dld.)
Sanders, Jacob (geb. 1 okt 1901 te ExloÙrmond)
Sanders, Jacob (geb. 7 jul 1902 te Drouwenermond - ovl. 5 okt 1924 te Wildervank)
Sanders, Jan Hindriks (geb. 1817 te Veendam)
Sanders, Jan (geb. 21 aug 1852 te Drouwenermond)
Sanders, Jantje (geb. 23 nov 1899 te Drouwenermond)
Sanders, Johann (geb. ± 1686 te Horn - Bremen, Dld.)
Sanders, Johannes (geb. 28 sep 1849 te Drouwenermond - ovl. 20 apr 1891 te Drouwenermond)
Sanders, Lukje (geb. 2 jun 1896 te Drouwenermond - ovl. 20 jun 1927 te Borger)
Sanders, Martend (Martend) (geb. 6 sep 1846 te Borger (Drouwenermond) - ovl. 25 mrt 1916 te Emmen)
Sanders, Martend (geb. 3 okt 1899 te ExloÙrmond - ovl. 13 feb 1940 te ExloÙrmond)
Sanders, Pieternella (geb. 1907 - ovl. 23 jan 1910 te Groningen)
Sanders, Reinder Hindriks (geb. 20 dec 1812 te Veendam - ovl. 17 apr 1875 te Drouwenermond)
Sanders, Reinder (geb. 15 jul 1867 te Drouwenermond - ovl. 27 feb 1929 te Borger)
Sanders, Reinder (geb. 18 jul 1865 te Borger - ovl. 30 mei 1881 te ExloÙrmond)
Sanders, Reinder (geb. 1895 te Onstwedde)
Sanders, Reinder (geb. 21 mrt 1863 te Drouwenermond - ovl. voor 1867)
Sanders, Reinder (geb. 25 nov 1889 te Drouwenermond)
Sanders, Reinder (geb. 29 dec 1885 te Drouwenermond - ovl. voor 1889)
Sanders, Reinder (geb. 30 jul 1876 te ExloÙrmond (Odoorn))
Sanders, Roelfien (geb. 21 nov 1858 te Drouwenermond - ovl. 29 aug 1859 te Drouwenermond)
Sannen, Martje Eentjes van
Sant, Femke (geb. 1803 te Leek)
Santee, Jacob Pieters (geb. 1747 - ovl. 25 jun 1816 te Nietap)
Santee, Jacob Pieters (geb. 23 nov 1829 te Roden)
Santee, Jacob Pieters (geb. 26 sep 1825 te Roden - ovl. 10 sep 1826 te Nietap)
Santee, Martje Jakobs (geb. ± 1770)
Santee, Pieter Jacobs (geb. 5 mrt 1797 te Nietap)
Santee, Wibbina Jacobs Iwema (geb. 29 sep 1794 te Roden)
Santes, Annechien (geb. 18 mei 1824 te Vries - ovl. 28 jun 1887 te Peize)
Santes, Hendrik Sikkens (geb. 25 mrt 1829 te Vries - ovl. 17 jul 1874 te Vries)
Santes, Hillechien (geb. 9 dec 1815 te Vries)
Santes, Jannes Wybes (geb. 1788 - ovl. 11 jan 1856 te Vries)
Santes, Jansien (geb. 30 aug 1812 te Vries)
Santes, Jantien (geb. 4 dec 1818 te Bunne (Vries) - ovl. 19 jul 1876 te Ter Aard (Vries))
Santes, Johanna (geb. 23 aug 1821 te Vries)
Santes, Lammechien Wybes (geb. 1782 te Noordlaren)
Santes, Sicco Johannes (geb. 8 feb 1827 te Vries - ovl. 23 nov 1899 te Eelde)
Santes, Wiebertus (geb. 8 dec 1834 te Vries)
Santes, Wybe Jans
Santie, Pieter
Sappema, Emke
Sappema, Focco (ovl. voor 1649)
Sappema, Fransina Tjeerts (geb. 1872 te Niebert)
Sappema, Jantje
Sappema, Jilling Tjeerts
Sappema, Tjeert Jillings (geb. 1831 te Tolbert - ovl. voor 1884)
Sasker, Jantje Boelens
Schaaf, Eme Jans van der (geb. te Westernieland)
Schaaf, Freerk van der (geb. te Westernieland)
Schaaf, Harm Tjerks (geb. 1785 te Dronrijp - ovl. 19 jul 1845 te Niebert)
Schaaf, Harm (geb. ± 1866 te Niebert - ovl. 22 apr 1943 te Tolbert)
Schaaf, Jan Emes van der
Schaaf, Martje van der
Schaaf, Roelina Harms (geb. 25 nov 1829 te Niebert)
Schaaf, Sieuwke Harms (geb. 1 nov 1816 te Niebert)
Schaaf, Tjerk Pieters
Schaafsma, Fedde Tjallings
Schaafsma, Harmen Douwes (geb. 25 mrt 1770 te Driesum - ovl. 13 apr 1840 te Driesum)
Schaafsma, Ietje
Schaafsma, Jitske Johannes (geb. 11 mrt 1856 te Grootegast - ovl. 22 dec 1937)
Schaafsma, Jitske (geb. 1805 te Driesum)
Schaafsma, Johannes Harmes (geb. 15 apr 1807 te Driesum - ovl. 5 jan 1894 te Grootegast)
Schaafsma, Tjitske (geb. 5 apr 1836 te Harlingen)
Schaap, Geertje
Schaaphok, Jantje
Schabrik, Barbara
Schaling, Henrietta Johanna
Schans, Abel Luitjens van der
Schans, Riemkje Ruurds van der
Scheepstra, Henderkien (geb. 1846 te Roden)
Scheepstra, Hindrik Tjerks
Scheepstra, Tjerk
Scheepstra, Tjerkien
Scheepstra, Wilhelmina Tjerks (geb. 1895 te Roden)
Scheepstra, Wilhelmina (geb. 1862 te Roden)
Scheepstra, Willem Tjerks
Scheer, Jantje van der
Scheer, Pieter Roelfs van der
Scheer, Trijntje Pieters van der (geb. 1812 te Zevenhuizen (gr))
Scheerhoorn, Engelina
Scheerhoorn, Johannes
Scheerhoorn, Maria Katharina
Scheerhoorn, Wiebrigje (geb. 1845 te Marum)
Scheeringa (Schuringa), Hemke (Hendrik) Hotses (geb. 1812)
Scheeringa, Hemke Wobbes (geb. 1818 - ovl. voor 1893)
Scheeringa, Hotse Tonnis
Scheeringa, Jantje (geb. 1816 te Grootegast)
Scheeringa, Luitjen Johannes
Scheeringa, Tonnis Hendriks (geb. 1848 te Sebaldeburen)
Scheeringa, Wobbe Tunnis
Scheerling, Hotze Dootjes
Scheffel, Coenraad
Scheffel, Johan Christiaan Coenraad (geb. 1843 te Ubbergen)
Scheffel, Johann Philip (geb. 23 aug 1817 te Zevenaar)
Scheffel, Louise Alwine Catharina (geb. 7 apr 1863 te Nijmegen)
Scheffelaar, Pieternella Janna
Schelhaas, Jan (geb. 1820)
Schelhaas, Janna Jans (ovl. ± 1829)
Scheltens, Maria
Scheltes, Swaantje
Scheper ?, Hendrikje Jans (geb. 1736 te Roden - ovl. 4 apr 1822 te Zevenhuizen (gr))
Scheper, Claas Jans (geb. 1732)
Scheper, Corneliske
Scheper, Frisser (geb. ± 1721)
Scheper, Harmen (geb. 1731 te Roden Zuideinde)
Scheper, Jan Pieters (geb. 1706 te Roden - ovl. ± 1742 te Roden)
Scheper, Peeter (geb. ± 1718)
Scheper, Roelf (geb. 1735 te Roden Westeinde)
Scheper, Trintien (geb. 1734 te Roden Westeinde - ovl. voor 1739 te Roden)
Scheper, Trintien (geb. 1739 te Roden)
Scheringa, Albertje Hendriks
Scheringa, Anje (geb. 1941)
Scheringa, Remmelt Jannes
Scheringa, Roelf Remmelts (geb. 1799 te Tolbert)
Schiphorst, Jurryen
Schipper, Berend (ovl. voor 1893)
Schipper, Feiktje Geerts (ovl. voor 1851)
Schipper, Geert Roelfs (ovl. voor 1819)
Schmaal, Eltje
Schmaal, Martha Eltjes (geb. 17 okt 1813 te Nieuwe Pekela)
Schmidt, Hinderkien
Schoemaker, Hilligje
Scholte, Trijntje
Scholten, Hemmechien
Scholten, Swenne
Schoor, Aaltje Lucas van der
Schortanus, Bijke Annes
Schortanus, Tunniske (Tonniske) (Annes) (Tunsche) (geb. 1839 te Oldehove - ovl. na 1907)
Schotanus, Hendrikje
Schrage, Geessien (geb. 25 sep 1867 te Wildervank - ovl. 23 feb 1911 te Nieuw Buinen)
Schrage, Pieter
Schrantee, Annechien Tonnis (geb. 27 feb 1814 te Roden - ovl. 20 jan 1868 te Roderwolde)
Schrantee, Berend (geb. 12 sep 1844 te Roden - ovl. 26 jan 1931 te Vries)
Schrantee, Berend (geb. 9 okt 1877 te Roden)
Schrantee, Egbertus (geb. 8 dec 1868 te Steenbergen - ovl. 3 jan 1886 te Roden)
Schrantee, Fennechien (geb. 27 mrt 1880 te Roden)
Schrantee, Grietien (geb. 10 sep 1847 te Roden - ovl. 5 apr 1888 te Peize)
Schrantee, Hindrik (geb. 25 apr 1883 te Roden)
Schrantee, Jan Tonnis (geb. 1806 te Roden - ovl. 17 dec 1831 te 's Hertogenbosch)
Schrantee, Jan (geb. 3 sep 1850 te Roden - ovl. 23 sep 1854 te Roden)
Schrantee, Jan (geb. 6 apr 1873 te Roden)
Schrantee, Jantje (geb. 12 dec 1882 te Roden - ovl. 22 aug 1895 te Roden)
Schrantee, Kornelissien (geb. 2 sep 1878 te Roden - ovl. 14 nov 1918 te Leutingewolde)
Schrantee, Theodorus Tonnis (geb. 22 jul 1810 te Roden - ovl. 29 mei 1882 te Roden)
Schrantee, Theodorus Tunnis (geb. 14 nov 1870 te Steenbergen (Roden) - ovl. 2 mrt 1933 te Groningen)
Schrantee, Theodorus (geb. 29 jan 1887 te Roden)
Schrantee, Tonnis Theodorus (Tunnis Tiesen) (geb. 1769 te Groningen - ovl. 24 dec 1842 te Roderwolde)
Schrantee, Trientien (geb. 12 apr 1854 te Roden - ovl. 10 mrt 1930 te Peize)
Schrantee, Trientje Tonnis (geb. 18 feb 1803 te Roderwolde - ovl. 7 mrt 1870 te Roderwolde)
Schrantee, Tunnis (geb. 2 sep 1842 te Roden - ovl. 19 jun 1906 te Roden)
Schrantee, Tunnis (geb. 29 jul 1900 te Roden)
Schreuder, Hinderkien Remts (geb. 6 mrt 1803 te Groningen - ovl. 12 mei 1845 te Windeweer)
Schreuder, Maike Siebes
Schreuder, Pierkje
Schripsema, Bouke Hotzes (geb. 7 nov 1810)
Schripsema, Dieuke Hotzes (geb. 12 mei 1828 te Lutjegast - ovl. 20 mrt 1830 te Grootegast)
Schripsema, Duurt Hotzes (geb. 3 feb 1806 te Lutjegast)
Schripsema, Hotze Duurts (geb. 1771 te Lutjegast - ovl. 26 jun 1830 te Lutjegast)
Schripsema, Jacob Hotzes (geb. 19 nov 1815 te Grootegast - ovl. 19 jan 1879 te Lutjegast)
Schripsema, Jan Hotzes (geb. 1 mrt 1824 te Lutjegast - ovl. voor 1890 te USA)
Schripsema, Jeltje Hotzes (geb. 12 mei 1828 te Lutjegast - ovl. 16 jul 1829 te Grootegast)
Schripsema, Willem Hotzes (geb. mrt 1799 te Lutjegast - ovl. 30 okt 1883 te Burum)
Schripsema, Willem Jacobs (geb. 9 okt 1850 te Lutjegast - ovl. 8 sep 1911 te Grootegast)
Schuil, Gerrit Harms
Schuil, Grietje Harms (geb. 1807 te Tolbert)
Schuil, Harm Gerrits (geb. ± 1775)
Schuil, Harm (geb. 1815 te Tolbert)
Schuil, Harm (geb. 5 jun 1829 te Grootegast)
Schuil, Martje (geb. 12 jan 1849 te Zevenhuizen (gr))
Schuil, Trientje
Schuil, Willemke Jans
Schuiling, Tietje (geb. te Gasselte - ovl. te Hoogkerk)
Schuiring, Hinderkien Hindriks
Schultink, Jan
Schultink, Johanna (geb. 27 okt 1838 te Hoogeveen)
Schurer, Bartholomeus Jakobus
Schurer, Jakobus Bartholomeus (geb. 1816 te Surhuisterveen)
Schuring, Henderkien Hindriks
Schuring, Jan Kruims (geb. 1816)
Schuring, Jan (geb. 1824)
Schuring, Wemeltje Jans
Schuringa, Jakob Hemkes (geb. 1856 te Sebaldeburen)
Schurink, Hendrik
Schurink, Jansje
Schut, Berendina Jantina
Schut, Hinderkjen
Schuttinga, Sietske
Schuurman, Annechien(Annegijn) Jans (Anje) (geb. 1794)
Schuurman, Harm
Schuurman, Hendrik
Schuurman, Hendrikje Jans (geb. 1801)
Schuurman, Jan Hindriks
Schuurman, Roelof
Sebens, Klazina
Seekamps, Ahleke (geb. 1690 te Horn - Bremen, Dld.)
Segers, Anna Aletta Maria
Sekema, Hiltje
Sekema, Kornelis Frankes
Sekema, Romkje (geb. 1834 te Augsbuurt)
Senneker, Alle
Senneker, Jemke Alles (geb. 1897 te Munnekezijl)
Seringe, Jantien (ovl. 28 nov 1770)
Siccama, Anne Tjeerds (geb. 1888 te Hoogemeeden)
Siccama, Antje Johannes
Siccama, Tjeerd
Siebenga, Anke Wiegers (geb. 1896 te Nuis)
Siebenga, Jan Wiegers (geb. 1895 te Nuis)
Siebenga, Johanna Wiegers (geb. 1901 te Nuis)
Siebenga, Johannes Aukes
Siebenga, Wieger Johannes (geb. 1856 te Marum)
Siebinga, Siebe
Siebinga, Sijke Siebes (geb. 1870 te Marum)
Sieders, ?
Sieders, Johannes Rijk (geb. 12 mei 1928 te Utrecht - ovl. 30 apr 1996 te Baarle Nassau)
Siegers, Derk Hendriks (geb. 8 jun 1828 te Roden)
Siegers, Harmannus (geb. 8 sep 1856 te Terheijl - ovl. 18 mei 1909 te Roderveld)
Siegers, Hendrik Derks
Siegers, Hendrik (geb. 11 jun 1864 te Roden)
Siegers, Maria Jacobs
Sielstra, Bregtje Everts (geb. 1817 te Marum)
Sienema, Jeltje Sytzes
Siens, Geeske Hendriks (geb. 1808 te Stroobos - ovl. 17 jul 1844 te Grootegast)
Siens, Hendrik Jacobs
Sierdsma, Geertje Jils (geb. 3 jan 1823 te Sebaldeburen)
Sierdsma, Jetse Rienks (geb. 1785 te Veenwouden)
Sierdsma, Martijntje Rienks (geb. 12 jul 1790 te Grootegast)
Siersema, Ebeltje (IJbeltje) Edsges (geb. 1788 te Noordwijk)
Siersema, Edsge Jans (geb. ± 1760)
Siersema, Else Mients
Siersema, Geertje (geb. 11 jun 1839 te Lucaswolde)
Siersma, Edsge Jans
Siersma, Trijntje Edsges (geb. 1803 te Noordwijk)
Siertsema, Elsje Stoffers (geb. 4 feb 1810 te Roden - ovl. 1 jun 1839 te Roden)
Siertsema, Hendrik Rienks
Siertsema, Romke Hendriks (geb. 1804)
Siertsema, Stoffer Wiebes
Sies, Bouwina Pieters (geb. 1822 te Winschoten)
Sies, Pieter
Sietzema, Anna (geb. 1969)
Sijbenga, Auke
Sijbenga, Tonia Aukes (geb. 1879 te Oldekerk)
Sijbinga, Auke Johannes (geb. 1851 te Marum)
Sijmens, Aafke Geerts (geb. 1818)
Sijmens, Geert Jans
Sijnema (Seenuma, Sienema), Antje Hendriks
Sijnema, Pier Hendriks
Sijnema, Sitje (geb. 16 jun 1836 te Marum)
Sijpkes, Hindrik Tammes
Sijpkes, Tamme (geb. 1860 te Bierum)
Sikkema, Jan
Sikkema, Jitse (Jitse)
Sikkema, Roelf
Sikkema, Tetje Jans (geb. 1866 te Oldekerk)
Sikkema, Trijntje Willems
Sikkema, Willemke Roelfs (geb. 1876 te Midwolde)
Sikkens, Geertje
Sikkinga, Andries Jans (geb. 1823 te Zevenhuizen (gr))
Sikkinga, Auktje Jans (geb. 1803)
Sikkinga, Jan Andries
Simpel (Sempel), Hilligje Karst (geb. 16 mrt 1801 te Hoogeveen)
Simpel, Karst Jacobs
Sinninge, Annegien Stevens (geb. 12 nov 1820 te Roden - ovl. 3 jan 1847 te Roden)
Sinninge, Eite Stevens (geb. 10 mei 1811 te Roden - ovl. 2 nov 1870 te Bunne)
Sinninge, Harm Stevens (geb. 26 feb 1818 te Leutingewolde)
Sinninge, Hinderkien Stevens (geb. 27 apr 1823 te Leutingewolde)
Sinninge, Jacob Stevens (geb. 15 jul 1813 te Leutingewolde - ovl. 16 jul 1869 te Roden)
Sinninge, Jan Stevens (geb. 1806 te Leutingewolde)
Sinninge, Jantien Stevens (geb. 15 jul 1804 te Leutingewolde)
Sinninge, Steven Jans (geb. 1776 - ovl. 11 feb 1834 te Leutingewolde)
Sinninge, Trijntien Stevens (geb. 12 apr 1827 te Roden)
Sinninghe, (Hans)
Sinninghe, Jentje
Sinninghe, Mentje Rudolfs
Sintniklaas, Jantje Sietzes (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr))
Sipkens, Fokke
Sipkens, Taetske (geb. 10 mrt 1864 te Leeuwarden)
Sipsma, Geertje (geb. 9 mrt 1860 te Noordwolde)
Sissing, Tiddens Harms (ovl. voor 1828)
Sissingh, Harm (geb. 6 mrt 1896 te De Wilp - ovl. 26 dec 1984)
Sissingh, Henderika (ovl. voor 1882)
Sissingh, Leentje Harms
Slagman, Gaatske
Slagter, ?
Slagter, Antje
Slagter, Auktje Willems (geb. 29 dec 1862 te Nietap - ovl. 7 jan 1944 te Enumatil)
Slagter, Jacob
Slagter, Martje Meinderts (geb. te Zevenhuizen (gr))
Slagter, Meindert Alles
Slagter, Sijtske Willems (geb. 1859 te Nuis - ovl. voor 1891)
Slagter, Trijntje (geb. 9 mrt 1924 te Winsum - ovl. ± 1993)
Slagter, Willem
Slink, Annegie (geb. 1896 te Wildervank)
Slink, Derk
Slofstra, Daniel
Slofstra, Jan
Sloosterman, Berend
Sloosterman, Janna Lodewijks (geb. 1788 te Hoogezand - ovl. 4 nov 1826 te Groningen)
Slooten, Hiltje van
Slotema, Pieter Wolters (geb. 1833 te Nuis)
Slotema, Willem Wolters (geb. 1821 te Nuis)
Slotema, Wolter Willems
Sloten, Dirk Klaassens van (geb. 1895 te Saaksum)
Sloten, Klaas van
Sloterbeek, Namina Pieters (geb. 1 mrt 1858 te Groningen)
Sloterbeek, Pieter
Slottje, Sjoerd Adams
Slottje, Teedske Sjoerds (geb. 15 jul 1805 te Oldeboorn)
Sluis, K. van der
Sluis, Luitzen Arends van der
Sluis, Meint van der
Sluis, Minke Luitzens van der (geb. 1893 te Lippenhuizen)
Sluis, Willem Meints van der (geb. 1859 te Marum)
Sluis, Willem Sjoukes van der (geb. 1791)
Sluiter ?, Geesien Lucas (Geesjen)
Sluiter, Egbert Geerts (geb. 1806)
Smallenbroek, Haatje Jans (geb. 1809 te Leek)
Smallenbroek, Jan (geb. ± 1780)
Smallenbroek, Jantje Haaitjes (geb. 1843 te Tolbert - ovl. voor 1886)
Smallenbroek, Nieske Haatjes (geb. 1838 te Leek)
Smallenbroek, Reina
Smeda, Auktje Reits (geb. 1861 te Lutjegast)
Smeda, Geertje Jans (geb. 1819 te Lutjegast - ovl. 23 jan 1895 te Grootegast)
Smeda, Jan Pieters (geb. ± 1790)
Smeda, Janke Klaassens (geb. 1882 te Enumatil)
Smeda, Klaas Pieters (geb. 1844 te Enumatil)
Smeda, Pieter Jans
Smeda, Reit
Smeding, Japikje
Smeenge, Annechien Hinderika Geerts (geb. 13 nov 1822 te Haren)
Smeenge, Geert
Smid, Barteld
Smid, Doetje (geb. 20 aug 1779 te Hindeloopen - ovl. 3 feb 1867 te Amsterdam)
Smid, Geeske Paulus
Smid, Janke Lefferts (geb. 30 nov 1793 te Doezum - ovl. 5 nov 1826 te Grootegast)
Smid, Jelle Limmes
Smid, Leffert
Smid, Maria Fransens
Smid, Nieske Haatjes
Smids, Jacob
Smids, Jeltje Jacobs (geb. 14 jul 1897 te Kollummerland)
Smids, Paulus (geb. 1854 te Buitenpost)
Smids, Rinskje
Smids, Tietje Dirks
Smids, Wiebe Klazes
Smilda, Dieuwke Hendriks (geb. 1872 te Tolbert)
Smilda, Egbert Jans
Smilda, Gerald (geb. 8 sep 1966 te Emmeloord)
Smilda, Girbe Hendriks (geb. 1877 te Zevenhuizen (gr))
Smilda, Harm (Harry) (geb. 31 dec 1961 te Bergentheim)
Smilda, Hendrik Egberts (geb. 1843 te Zevenhuizen (gr))
Smilda, Hendrik Jans (geb. 1804 te Zevenhuizen (gr))
Smilda, J.
Smilda, Jan Egberts
Smilda, Laura Anne (geb. 17 jul 1991 te Assen)
Smilda, Nieske (Neke) (geb. 23 feb 1960 te Hardenberg)
Smilda, Piet (geb. 17 mrt 1932 te Zevenhuizen (gr))
Smit, Aaltje Jans
Smit, Anke Wiegers
Smit, Baukje Hendriks (geb. 1769 te Haulerwijk - ovl. 14 mei 1840 te Makkinga)
Smit, Berend Jans (geb. 1817 te Marum)
Smit, Berendina
Smit, Ebeltje Wijgers
Smit, Erenst Wijgers (geb. 1817 te Marum)
Smit, Grietje (geb. 1875 te Onstwedde - ovl. 7 sep 1939 te Borger)
Smit, Hendrik
Smit, Hillegien
Smit, Jan
Smit, Knelske
Smit, Meerten
Smit, Mina Everts
Smit, Renskje
Smit, Rika (geb. 1896 te Onstwedde)
Smit, Simon (geb. 1 okt 1859 te Groningen)
Smit, Sint Gerlofs
Smit, Trijntje Sints (geb. 1835 te Oldeboorn)
Smit, Wijger Hendriks (geb. ± 1785)
Smit, Willem Christians
Smit, Willemina
Smith, Hendrik Willems
Smith, Willem (geb. 30 apr 1874 te Appingedam - ovl. 17 mrt 1941 te Lutjegast)
Smook, Johannes
Smook, Sara Johannes (geb. 1714)
Snieder, Antje
Snijder, Anna Gerrits (geb. ± 1806)
Snijder, Gerrit Harms
Snijder, Jannes Lamberts (ovl. voor 1832)
Snip, Aaltje Popkes (geb. 10 jan 1827 te Surhuisterveen)
Snip, Anje Corneles (geb. 1791 - ovl. voor 1816)
Snip, Anne (geb. ± 1855)
Snip, Aukje Jannes (geb. 1896 te Tolbert)
Snip, Corneles Popkes (geb. ± 1755 - ovl. voor 1820)
Snip, Ebbel Sietes (geb. 1883 te Tolbert)
Snip, Fetje Ientjes (geb. 7 mrt 1836 te Doezum - ovl. 23 okt 1838)
Snip, Fokke Popkes (geb. 1873 te Niebert)
Snip, Frebus (geb. apr 1904 te Hoogezand - ovl. 12 jul 1904 te Groningen)
Snip, Geert Annes (geb. 1887 te Midwolde)
Snip, Geert Jacobs (geb. 1801 te Doezum)
Snip, Geert Pieters (geb. 21 apr 1812 te Doezum - ovl. 17 jan 1818 te Grootegast)
Snip, Geertje Geerts (geb. 3 jul 1830 te Leek)
Snip, Geeske IJntjes (geb. 19 feb 1834 te Doezum - ovl. 13 apr 1837)
Snip, Geeske IJntjes (geb. 22 mrt 1844 te Doezum)
Snip, Geeske Jans (geb. 15 apr 1837 te Doezum - ovl. 1 nov 1857)
Snip, Gepke Hessels (geb. 1833 te Surhuizum)
Snip, Gepke Jans (geb. 12 sep 1831 te Doezum)
Snip, Gepke Wiegers (geb. 21 jan 1812 te Doezum - ovl. 10 apr 1813 te Grootegast)
Snip, Grietje Kornelis (geb. 1791)
Snip, Grietje Wiegers (geb. 27 dec 1806)
Snip, Harm Jannes (geb. 1893 te Tolbert)
Snip, Heere Geerts (geb. 20 mrt 1836 te Oostwold)
Snip, Hendrik (geb. nov 1935 te Norg - ovl. 11 dec 1935 te Groningen)
Snip, Hessel Wygers
Snip, Ida Jans (geb. 1798 te Doezum)
Snip, IJntje (Ientje) Pieters (geb. 8 nov 1814 te Doezum)
Snip, IJpe Klaassens (geb. 1881 te Tolbert)
Snip, Jacob Willems (geb. 12 jun 1818 te Lettelbert - ovl. 24 feb 1840)
Snip, Jacob Willems (geb. 1774 - ovl. 20 jan 1839)
Snip, Jan Jacobs (geb. 1806 te Oostwold)
Snip, Jan Jannes (geb. 1821 te Tolbert)
Snip, Jan Klaassens (geb. 1885 te Leeuwarden)
Snip, Jan Pieters (geb. 1799)
Snip, Jan Popkes (geb. 1760 - ovl. 19 feb 1813 te Grootegast)
Snip, Jan Popkes (geb. 1867 te Niebert - ovl. 8 aug 1950 te Nieuw Roden)
Snip, Jan (geb. ± 1710)
Snip, Janke Jannes (geb. 1880 te Tolbert)
Snip, Jannes Jans (geb. 1790 - ovl. voor 1838)
Snip, Jannes Jans (geb. 1852 te Niebert)
Snip, Jannes Klaassens (geb. 1888 te Hoogezand)
Snip, Jannes Pops (geb. 1863 te Niebert)
Snip, Jelle Pieters (geb. ± 1810)
Snip, Klaas Jans (geb. 1849 te Tolbert)
Snip, Klaas (geb. 1 feb 1907 te Harlingen - ovl. 21 mrt 1907 te Smilde)
Snip, Klaas (geb. 1906 - ovl. 27 sep 1909 te Groningen)
Snip, Klaas (geb. mrt 1905 te Hoogezand - ovl. 28 jul 1905 te Martenshoek (gem. Hoogezand))
Snip, Lutske Jans (geb. 1846 te Tolbert - ovl. 9 mrt 1926 te Roderveld)
Snip, Lutske Popkes (geb. 1871 te Niebert)
Snip, Maria Jannes (geb. 1882 te Tolbert)
Snip, Martje Willems (geb. 20 apr 1821 te Leek - ovl. 8 apr 1909 te Grootegast)
Snip, Pieter Jans (geb. 10 okt 1827 te Doezum)
Snip, Pieter Jelles (geb. 4 aug 1843 te Doezum - ovl. 5 jun 1844)
Snip, Pieter Willems (geb. 1767 - ovl. 10 mrt 1840 te Doezum)
Snip, Pieter (ovl. voor 1894)
Snip, Popke (Wobbes?) (geb. ± 1730 - ovl. voor 1818)
Snip, Popke Jannes (geb. 1830 te Zevenhuizen (gr))
Snip, Popke Jans (geb. 1890 te Roden)
Snip, Popke Klaassens (geb. 1879 te Tolbert)
Snip, Popke Wygers (geb. ± 1795)
Snip, Siebrigje Aries (geb. ± 1780)
Snip, Siete
Snip, Taeke Klaassens (geb. 1897 te Sappemeer)
Snip, Tetje Pieters (geb. 1804 - ovl. 8 aug 1814 te Grootegast)
Snip, Trientje Jelles (geb. 28 aug 1835 te Doezum)
Snip, Waabe Wiegers (geb. 1802 - ovl. 14 feb 1813 te Grootegast)
Snip, Wieger Jans (geb. 3 feb 1826 te Doezum)
Snip, Wieger Popkes (geb. 8 aug 1830 te Surhuisterveen)
Snip, Wijger Popkes (geb. 1762 - ovl. 2 nov 1812 te Grootegast)
Snip, Willem IJntjes (geb. 15 mrt 1838 te Doezum - ovl. 12 jul 1839)
Snip, Willem IJntjes (geb. 30 apr 1840 te Doezum - ovl. 27 nov 1903)
Snip, Willem Jacobs (geb. 1 sep 1797 te Doezum - ovl. 18 jul 1863)
Snip, Willem Jans (geb. ± 1740 te Doezum)
Snip, Willem Jans (geb. 8 feb 1829 te Doezum - ovl. 12 feb 1836)
Snip, Willem Pieters (geb. 18 jun 1797 te Doezum - ovl. 25 mei 1818 te Grootegast)
Snip, Willemke Wijgers (geb. 1803)
Snip, Wobbe (geb. 1804)
Snip, Wyger Popkes (geb. 29 jan 1826 te Surhuisterveen - ovl. 30 jan 1826)
Soer, Jan
Soesbeek, Harke Jacobus (geb. 1850 te Hoogkerk)
Soesbeek, Jacobus (geb. ± 1820)
Soesbeek, Klaas Harkes (geb. 1891 te Leek)
Soesbeek, Stientje Jacobus (geb. 1848 te Hoogkerk - ovl. voor 1927)
Soethout, Froukjen Ages (geb. 19 nov 1804 te Woudsend - ovl. 11 dec 1868 te Roden)
Solle, Marijke (geb. 1880 te Lutjegast)
Solle, Siepke
Sorger, Geert (geb. 1829 te Opende)
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, ?
Spaan, Aaltje Hylkes (geb. 24 aug 1756 te Lemmer - ovl. 14 mei 1831 te Lemmer)
Spaan, Age
Spaan, Dieuwke (geb. 3 jun 1911 te Leek - ovl. 7 mrt 1992 te Leek)
Spaan, Dine
Spaan, Doetje (geb. 14 mei 1839 te Gerkesklooster - ovl. 25 jul 1908 te Kollum)
Spaan, Fedde Hylkes (geb. 4 feb 1758 te Lemmer - ovl. 25 nov 1827 te Lemmer)
Spaan, Froukje (geb. 8 apr 1863 te Zevenhuizen (gr))
Spaan, Geertruida (geb. 28 jul 1865 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 sep 1945 te Amsterdam)
Spaan, Jan (geb. 18 mei 1875 te Leek - ovl. 29 nov 1943 te Leek)
Spaan, Jan (geb. 1874 te Roden - ovl. na 1922)
Spaan, Jan (geb. 9 dec 1928 te Leek)
Spaan, Jantje
Spaan, Jelle Pieters (geb. 5 sep 1812 te Lemmer - ovl. 14 nov 1893 te Kollum)
Spaan, Lieuwe (geb. 19 mrt 1904 te Leek - ovl. 13 mei 1988 te Zuidlaren)
Spaan, Pieter Feddes (geb. 28 aug 1783 te Lemmer - ovl. 14 okt 1867 te Watergraafsmeer)
Spaan, Sijbrand (geb. 12 mei 1906 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 12 aug 1969 te Assen)
Spaan, Sijbrand (geb. 16 feb 1836 te Obergum - ovl. 27 jun 1921 te Zevenhuizen (gr))
Spaan, Sybren Feddes (geb. 22 dec 1791 te Lemmer - ovl. 3 okt 1847 te Hoorn)
Spahr van der Hoek, Johann Jacob (Jan Migchiels) (geb. 20 mrt 1767 te Lich/Hessen Duitsland - ovl. 24 okt 1829 te Drachten)
Span, Fokje van der
Span, Jan van der
Span, Siewerd Jans van der (geb. 1876 te Oldekerk - ovl. na 1916)
Spanjer, Martje Garmts
Spar, Migchiel
Speulman, Tjeertje Meinderts
Spies, Cornelis Johannes (geb. 11 mei 1964 te Zeist)
Spies, Cornelis
Spies, Hinke (geb. 29 apr 1958 te Zeist)
Spies, Johannes Marcus (geb. 29 okt 1970 te Zeist)
Spies, Johannes (geb. 27 dec 1928 te Utrecht)
Spies, Roelf (geb. 7 nov 1960 te Zeist)
Spoel, Elske van der
Spoelma, Jan
Spoelma, Willem Jans (geb. 1892 te Oldehove)
Spoelman, Roelf (geb. 4 sep 1815 te Peize - ovl. te Grootegast)
Spoelman, Trientje
Spoelstra (Poelstra), Willem Riemers (geb. 1760 te Doezum - ovl. 6 jun 1821 te Grijpskerk)
Spoelstra, Jantje Riemers (Jantje) (geb. sep 1764 te Doezum - ovl. 17 feb 1853 te Sebaldeburen)
Spoelstra, Klaas Riemers (geb. ± 1769)
Spoelstra, Riemer Willems (geb. mrt 1732 te Tolbert - ovl. 9 jan 1818 te Doezum)
Spoelstra, Wiebe Riemers (Wibe) (geb. 20 jun 1775 te Doezum)
Spoelstra, Willemke Riemers (geb. 1772 te Doezum)
Spreen, Geertje
Staal, Froukje (geb. 29 sep 1903 te Haren - ovl. 10 mrt 1995 te Emmen)
Staal, Jan Frister Jans (geb. 1897 te Zandeweer)
Staal, Jan Hendrik
Staal, Tjesse (geb. 4 aug 1873 te Oostwold - ovl. 19 mei 1959 te Haren)
Stagger, Jan Hendriks
Stam, Hilletje Samuels (geb. 1850 te Koekengen)
Stam, Jacoba Aukes (geb. 10 sep 1832 te Sneek - ovl. 9 apr 1904 te Sneek)
Stam, Samuel (geb. ± 1820)
Steege, Anne ter (ovl. na 1903)
Steege, J. ter
Steegen, Aldert Willems
Steegen, Roelf Alderts (geb. 30 mei 1801 te Steenbergen)
Steen, Jakob van der
Steen, Jantien Tomas
Steen, Siena van der (geb. 1864 te Zevenhuizen (gr))
Steenbergen, Hendrika
Steenbergen, Kersjen Meeuwes
Steenbergen, Lammechien
Steenbergen, Margaretha
Steenge, Margje Lukas
Steenhuis, Evert (geb. ± 1876 te Ten Boer?)
Steenhuis, Jan Harms
Steenhuisen, Bouktje Reinders
Steenstra, Hiltje Hendriks
Steenstra, Imke Sjoerds (geb. 26 apr 1791 te Nijehove - ovl. 22 dec 1850 te Roden)
Steenstra, Sjoerd Tjerks (geb. 2 feb 1755 te Gerkesklooster - ovl. 17 jan 1821 te Oldekerk)
Stegen, Renske Alderts
Stel, Albert Jans (geb. 1794 - ovl. voor 1830)
Stel, Baukje
Stel, Hindrik Thijs (geb. ± 1790)
Stel, Jan Alberts
Stel, Marten Tjeerds (geb. 5 aug 1829 te Achtkarspelen)
Stel, Thijs Hindriks (geb. 1818 te Roden)
Steneker, Joukje Willems (geb. 7 jul 1899 te Lucaswolde - ovl. 5 jul 1942 te Tolbert)
Steneker, Willem
Stenekes, Fettje Willems (geb. 1891 te Marum)
Stenekes, Lutske (Sietske) Berents (geb. 5 mrt 1796 te Sebaldeburen - ovl. 11 jan 1885 te Grootegast)
Stenekes, Martha
Stenekes, Saapke (geb. 1855 te Rinsumageest)
Stenekes, Sijtse Bernardus
Stenekes, Willem
Stenekus, Beerend Studerus (Andries)
Steringa, Albert (geb. 1866 te Eelde)
Steringa, Kornelis
Sterkeboer, Wietze (ovl. voor 1872)
Sterken, Hillechien Gerrits
Sterkenburg, Egbertje (geb. 1857)
Stevens, Grietje Hendriks (geb. 5 sep 1799 te Steenbergen - ovl. na 1868)
Stevens, Metje
Stientjes, Stientje Jacobs
Stijkel, Hillechien
Stobbe, Bauktje Klazens
Stoeders, Frederica
Stoffers, Fenna (geb. 1868 te Roden)
Stoffers, Henderika (geb. 1872 te Roden)
Stoffers, Klaas
Stoffers, Roelf
Stoffers, Stoffer (geb. 1854 te Eelde - ovl. na 1901)
Stoker, Jan
Stoker, Renzo
Stokroos, Aaltje Ietses (geb. 1845 te Grootegast)
Stokroos, Aaltje (geb. 1819 te Grootegast - ovl. 8 jul 1872 te Grootegast)
Stokroos, Aaltje (geb. 1850 te Doezum - ovl. 13 sep 1938 te Grootegast)
Stokroos, Albert Ienes (geb. 1817 - ovl. 16 feb 1834 te Grootegast)
Stokroos, Albert Ietses (geb. 1833 te Grootegast)
Stokroos, Albert Willems (geb. 1758 - ovl. 9 jan 1824 te Grootegast)
Stokroos, Albert Willems (geb. 5 okt 1819 te Noordwijk - ovl. 12 nov 1878 te Grootegast)
Stokroos, Albert (geb. 1822 te Grootegast - ovl. 17 okt 1907 te Grootegast)
Stokroos, Alle Willems (geb. 1827 te Grootegast - ovl. 13 mei 1861 te Grootegast)
Stokroos, Anke Alberts (geb. 11 okt 1789 te Grootegast)
Stokroos, Antje
Stokroos, Berendje Willems (geb. 1756 - ovl. 26 mei 1837 te Grootegast)
Stokroos, Derk Willems (geb. 1875 te Niebert)
Stokroos, Femke (geb. 1825 te Grootegast)
Stokroos, Fetje (geb. 1875 te Sebaldeburen - ovl. 12 dec 1877 te Grootegast)
Stokroos, Franktje Hendriks (geb. 1866 te Sebaldeburen - ovl. 30 aug 1938 te Grootegast)
Stokroos, Geertje (geb. 1865 te Sebaldeburen)
Stokroos, Geertje (geb. 1874 te Enumatil)
Stokroos, Gepke (geb. 1864 te Doezum - ovl. 1 jul 1914 te Grootegast)
Stokroos, Griet (geb. 1885 te Groningen)
Stokroos, Harmannus (geb. 1857 - ovl. 3 jun 1859 te Grootegast)
Stokroos, Hendrik Alberts (geb. 1849 te Grootegast - ovl. 23 okt 1929 te Grootegast)
Stokroos, Hendrik Ietses (geb. 1831 te Grootegast - ovl. 10 jan 1900 te Grootegast)
Stokroos, Iene Ietzes (geb. 1861 te Grootegast - ovl. 20 mrt 1927 te Grootegast)
Stokroos, Ietse Alberts (geb. 1804 te Grootegast)
Stokroos, Ietse Willems (geb. 1877 te Niebert)
Stokroos, Ietse (geb. 1884 te Groningen)
Stokroos, Ietse (geb. 26 nov 1857 te Nuis)
Stokroos, Ietze Ienes (geb. 1833 te Grootegast)
Stokroos, Ietze Ienes (geb. 1883 te Grootegast - ovl. 26 mei 1901 te Grootegast)
Stokroos, IJtze IJnes (geb. 1828 te Grootegast - ovl. 23 jan 1830 te Grootegast)
Stokroos, Ine Alberts (geb. 18 jun 1786 te Grootegast - ovl. 1 mrt 1860 te Grootegast)
Stokroos, Jacobje Ines (geb. 1815)
Stokroos, Jan Ienes (geb. 1891 te Grootegast)
Stokroos, Jan Ines (geb. 1821 - ovl. 29 jan 1848 te Grootegast)
Stokroos, Janke IJnes (geb. 1829 - ovl. 19 jun 1830 te Grootegast)
Stokroos, Jannes Ienes (geb. 1901 te Grootegast)
Stokroos, Jelle Luies (geb. 1865 te Grootegast - ovl. 30 mei 1949 te Grootegast)
Stokroos, Kornelia (geb. 1823 te Grootegast - ovl. 29 mei 1862 te Grootegast)
Stokroos, Lui(e) Willems (geb. aug 1910 te Stroobos - ovl. 14 jan 1911 te Grootegast)
Stokroos, Luie Willems (geb. 29 mei 1833 te Grootegast - ovl. 20 apr 1893 te Gerkesklooster)
Stokroos, Luiktje (geb. 13 feb 1859 te Grootegast - ovl. 21 feb 1859 te Grootegast)
Stokroos, Luukje (geb. 1855 te Grootegast - ovl. na 1916)
Stokroos, Mense Willems (geb. 1818 te Marum - ovl. 15 jan 1838 te Zwolle)
Stokroos, Thijs (geb. 1896 te Groningen)
Stokroos, Trientje Ienes (geb. 1893 te Grootegast)
Stokroos, Trientje Ietses (geb. 1836 te Grootegast)
Stokroos, Trientje (geb. 1898 te Groningen)
Stokroos, Wietse Willems (geb. 1871 te Niebert)
Stokroos, Wietse
Stokroos, Wietske Willems (geb. 1882 te Niebert)
Stokroos, Wijbe (Wiebe) Willems (geb. 1768 - ovl. 7 okt 1826 te Grootegast)
Stokroos, Willem Alberts (geb. 1 apr 1792 te Grootegast - ovl. 16 okt 1857 te Grootegast)
Stokroos, Willem Alberts (geb. 1846 te Grootegast - ovl. 2 jul 1871 te Grootegast)
Stokroos, Willem Ietses (geb. 1840 te Grootegast)
Stokroos, Willem Luies (geb. 1881 te Gerkesklooster)
Stokroos, Willem Wijbes (geb. 1734 - ovl. 6 okt 1814 te Grootegast)
Stokroos, Willem Willems (geb. 1824 - ovl. 10 mrt 1849 te Grootegast)
Stokroos, Willem (geb. 1810 te Grootegast - ovl. 15 apr 1832 te Maastricht)
Stokroos, Willem (geb. 1854 te Grootegast - ovl. 23 nov 1863 te Grootegast)
Stokroos, Willem
Stokroos, Wobbe
Stokroos, Zwaantje Alberts (Swaantje) (geb. 1798 - ovl. 15 dec 1852 te Grootegast)
Stokroos, Zwaantje (geb. 1849 te Doezum - ovl. 26 feb 1941 te Baflo)
Stoksema, Jantje Pieters (geb. 24 okt 1796 te Tolbert - ovl. 6 jul 1894)
Stoksema, Pieter Jacobs
Storteboom, Aaltje (geb. 1861 te Doezum - ovl. 31 mrt 1891 te Grootegast)
Storteboom, Antje (geb. 1866 te Opende - ovl. 17 aug 1898 te Grootegast)
Storteboom, Fenna (geb. 1859 te Doezum - ovl. 17 feb 1941 te Nietap)
Storteboom, Gerrit Jans (geb. 1824 te Opende - ovl. 29 nov 1894 te Grootegast)
Storteboom, Gerrit (geb. 1889 te Doezum)
Storteboom, Gerrit (geb. 1900 te Opende - ovl. 18 feb 1901 te Grootegast)
Storteboom, Jan Hendriks
Storteboom, Janna (geb. 1862 te Doezum)
Storteboom, Jantje (geb. 1869 te Opende)
Storteboom, Jantje (geb. 1915 te Doezum - ovl. 26 jan 1919 te Grootegast)
Storteboom, Onne (geb. 1857 te Opende - ovl. 14 nov 1938 te Grootegast)
Storteboom, Wiebe (geb. 1871 te Opende - ovl. 28 okt 1930 te Grootegast)
Stoter, Femmichje (geb. 19 aug 1804 te Hoogeveen)
Stoter, Pieter
Strating, Jacob (geb. 23 nov 1900 te Stadskanaal - ovl. 25 jan 1984 te Apeldoorn)
Streefkerk, Corine (geb. 1968 te Bussum)
Streefkerk, Hendrik
Stuit (Stuut), Geeske Pebes (geb. 1880 te Leek)
Stuit, Aaltje Klaassens (geb. 1854 te Leek)
Stuit, Anke Klaassens (geb. 1864 te Leek)
Stuit, Anke Pebes (geb. 1876 te Leek)
Stuit, Antje Klazina Pebes (geb. 1897 te Leek)
Stuit, Be
Stuit, Emko (geb. 1941)
Stuit, Franciscus
Stuit, Geeske (geb. ± 1935)
Stuit, Grietje Pebes (geb. 1892 te Leek - ovl. 21 apr 1936 te Arnhem)
Stuit, Hendrika Pebes (geb. 1882 te Leek)
Stuit, Hinderkien Jannes (geb. 23 aug 1789 te Eelde - ovl. 15 okt 1844 te Peize)
Stuit, Jacob Klaassens (geb. ± 1790)
Stuit, Jannes Jacobs
Stuit, Klaas Jakobs (geb. 1820)
Stuit, Klaas Pebes (geb. 1885 te Leek)
Stuit, Pebe Klaas (Klaas)
Stuit, Pebe Klaas (geb. ± 1907)
Stuit, Pebe Klaassens (geb. 1849 te Leek)
Stuit, Pebe (geb. 1967)
Stuit, Rika Pebes (geb. 1891 te Leek)
Stuit, Tettje Klaassens (geb. 1856 te Leek)
Stuit, Willemke Klaassens (geb. 1848 te Leek)
Stuivinga, Berend Johannes (geb. 1871 te De Wilp)
Stuivinga, Cieke Klaassens
Stuivinga, Johannes
Stuivinga, Kornelis Johannes (geb. 1876 te De Wilp)
Stuivinga, Rikkert Johannes (geb. 1883 te De Wilp)
Stuurman, Grietje (ovl. 9 okt 1938 te Hoogkerk)
Stuut, Aaltje
Stuut, Annechien (geb. 1850 te Terheijl)
Stuut, Jakob (geb. ± 1865)
Stuut, Jantje Willems (geb. 1813 te Roden)
Stuut, Marten Jilling Jakobs (geb. 1893 te Marum)
Stuut, Tiddens Willems (geb. ± 1820)
Stuut, Willem Klaassens (geb. ± 1785)
Sunkema, Auckjen Sircks (geb. 1673)
Sunkema, Biwe Cirk (geb. 1668)
Sunkema, Date Sirks (geb. 1668)
Sunkema, Geertruit Sirks (geb. 1667)
Sunkema, Grietien (geb. 1703)
Sunkema, Hermannus Sirks
Sunkema, Hindrik (geb. 1704)
Sunkema, Sirk Harmens (ovl. voor apr 1676)
Sunkema, Teeke (geb. 1706)
Sunterniklaas (Sintniklaas), Sietse Alberts (geb. 1792)
Sunterniklaas, Albert Sietzes (geb. ± 1775)
Sunterniklaas, Antje Alberts
Sunterniklaas, Egbert (geb. 1826 te Tolbert)
Sunterniklaas, Geertruida Jans (geb. 1870 te Zevenhuizen (gr))
Sunterniklaas, Harm Alberts (geb. 1824 te Zevenhuizen (gr))
Sunterniklaas, Jan Sietses (geb. 1834 te Zevenhuizen (gr))
Sunterniklaas, Sjouwkje Sietses (geb. 1830 te Zevenhuizen (gr))
Sutveen, Gerardus Willems van (geb. 1802 - ovl. na 1851)
Sutveen, Willem van
Suur, Rimke Jans
Suurd, Anke Adams
Suurd, Grietien
Suurd, Jan
Suurd, Lina Jans (geb. 1887 te Peize)
Suurd, Mina Jans (geb. 1889 te Peize)
Suurd, Trientje
Swaanen, H.J.T.
Swaanstra, Grietje Jochums (geb. 1842 te Siegerswoude)
Swaanstra, Jochum Roels
Swalu, Everhardus Hindericus Christianus
Swalu, Everhardus Hindericus Christianus
Swalu, Geert Egbert
Swalu, Geert
Swalu, Johanna Catharina
Swalu, Niesje
Swalu, Reinhard Sikkens
Swalu, Reinhard Sikko
Swart, Grietje Hilles
Swart, Grietje Jans (ovl. na 1839)
Swartwold, Jannes Sikkens (geb. 1750 - ovl. 30 sep 1823 te Vries)
Swartwold, Sikke
Swartwold, Willemtien (geb. 1790 - ovl. 12 jun 1868 te Vries)
Swier, Trientje Jans
Swierenga, Aaltje
Swierenga, Anje
Swierenga, Gerrit Jakobs (geb. 1891 te Marum)
Swierenga, Jakob
Swierenga, Renskje Jakobs (geb. 1894 te Marum)
Sytsma, Harm Jans
Sytsma, Myke
Sytsma, Symon Harms (geb. 1833 te Gerkesklooster)
Taaij, Jobkien
Taalens, Fennegien Alberts (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr))
Taapkens, Abraham
Taapkens, Trientje Abrahams (geb. 1812 te Marum)
Tabak, Hermina Maria
Tadema, Gerrit Cornelis (geb. 26 mei 1963 te Leeuwarden)
Taekema, Klaas
Takens, Anne Abrams (geb. 1818 te Nuis)
Takens, Berendina
Takens, Geertje
Takens, Grietje
Talens, Albert Jannes (geb. 9 okt 1803 te Peize - ovl. 28 feb 1885 te Peize)
Talens, Albert Jans (geb. 16 sep 1762 te Peize - ovl. 4 dec 1817 te Peize)
Talens, Arend Jans (geb. 6 feb 1824 te Peize)
Talens, Arend Jans (geb. 7 jul 1765 te Peize - ovl. 28 mei 1827 te Peize)
Talens, Auktje (Auktje) (geb. 19 aug 1870 te Tolbert - ovl. 18 jun 1936 te Niebert)
Talens, Bareld Jans (geb. 7 jan 1781 te Peize - ovl. 2 jan 1840 te Peize)
Talens, Buiwkje Jans (geb. 14 dec 1832 te Peize)
Talens, Derk Jannes (geb. 8 dec 1810 te Peize)
Talens, Diena (Diene) (geb. 1880 te Tolbert - ovl. 11 nov 1918 te Niezijl)
Talens, Dina Jans (geb. 1844 te Norg)
Talens, Douwe Jans (geb. 4 apr 1836 te Peize)
Talens, Douwe Jans (geb. 6 mei 1826 te Peize - ovl. 15 sep 1829 te Peize)
Talens, Fennigje Jans (geb. 1851 te Tolbert - ovl. 26 okt 1884 te Lagemeeden)
Talens, Geesje Jans (geb. 13 feb 1774 te Peize)
Talens, Geessien (geb. 17 jun 1867 te Roden)
Talens, Grietien Jans (geb. 6 jun 1829 te Peize)
Talens, Grietje
Talens, Hillegien Jannes (geb. 5 dec 1799 te Peize - ovl. 25 aug 1851 te Peize)
Talens, Hillegien Jans (geb. 23 mrt 1839 te Peize)
Talens, Hindrik Jans (Hindrik) (geb. 1847 te Tolbert)
Talens, Jan Arends (geb. ± 1735)
Talens, Jan Arends (geb. 18 apr 1808 te Peize)
Talens, Jan Arends (geb. 1800 te Peize)
Talens, Jan Jannes (geb. 2 aug 1801 te Peize - ovl. 28 nov 1869 te Roden)
Talens, Jan Jans
Talens, Jan (geb. 1869 te Opende - ovl. 12 sep 1931 te Zuidhorn)
Talens, Jan
Talens, Jannes Alberts (geb. 4 apr 1843 te Peize - ovl. 20 jun 1915 te Paterswolde)
Talens, Jannes Jans (geb. ± 1770)
Talens, Jantien (geb. 1853 te Peize)
Talens, Jantje Jans (geb. 1846 te Norg)
Talens, Jantje
Talens, Johannes Jans (geb. 1 nov 1842 te Peize)
Talens, Knelske (geb. 1878 te Tolbert - ovl. 13 nov 1907 te Oldekerk)
Talens, Lammert (geb. 1873 te Tolbert)
Talens, Marten (geb. 1875 te Tolbert - ovl. 30 dec 1944 te Oldekerk)
Talens, Rensktje (geb. 1886 te Tolbert)
Talens, Scheltje
Talens, Willem Jannes (geb. 13 okt 1805 te Peize)
Talens, Willem (ovl. voor 1944)
Talhout, Lyke Siemens
Tamsma, Antje Teunis
Tel, Frederik
Tel, Janna (geb. jul 1916 te Roderveld - ovl. 25 jun 1917 te Roderveld)
Tel, Lutske
Tel, Reina (ovl. voor 1891)
Tellinga, Kornelis Karels (geb. 1832 te Ureterp)
Tellinga, Rense Kornelis (geb. 1863 te De Wilp)
Tellinga, Willemke Edes
Teng, Annechien Roelfs (geb. 7 mrt 1865 te Roden - ovl. 1 aug 1923 te Peize)
Teng, Derkje Jans (geb. 20 okt 1830 te Leek - ovl. 4 feb 1869 te Roden)
Teng, Geeske Jans
Teng, Herman
Teng, Jan Roelfs
Teng, Jantje (geb. ± 1895)
Teng, Johanna (geb. 1892 te Leek - ovl. 22 jul 1933 te Nieuw Roden)
Teng, Roelf Jans (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 jun 1866 te Lagemeeden (Aduard))
Teng, Roelf Roelfs (geb. 18 sep 1866 te Roden - ovl. na 1936)
Teng, Roelf
Teng, Roelfjen Jans (geb. 28 okt 1825 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 7 mrt 1881 te Bovensmilde)
Teng, Roelfke (geb. 1896 te Zevenhuizen (gr))
Teng, Take (geb. 1904 te Leek - ovl. 10 jul 1930 te Nieuw Roden)
Terpstra, Antje
Terpstra, Sijke
Teske, Maria Johanna
Theil, Christiaan
Theil, Elias Christiaans (geb. 1897 te Wassenaar)
Themmen, Grietje
Themmen, Itje
Themmen, Willemke Derks
Thiescheffer, Hinderikus Lucas
Thiescheffer, Jantje (geb. 1889 te Groningen)
Thij (Thie), Antien Jans (geb. 1818 te Roden)
Thij, Jan
Thijs, Jantje
Thijssen, Maragreta Martijntje
Tiddens, Cornelia Willems
Tiedens, Harm Okkes (geb. 1815 te Beerta - ovl. voor 1848)
Tiedens, Okke Harms
Tielman, Antje Geerts (geb. 30 apr 1859 te Zuidbroek)
Tielman, Geert Kornelius
Tien, Jan Martens (geb. 15 okt 1827 te Meeden)
Tienstra, Aaltje
Tienstra, Albert (geb. 10 okt 1841 te Marum - ovl. 18 aug 1897 te Valtherveen)
Tienstra, Anne Jochums (geb. 1808 - ovl. 27 jul 1826 te Opsterland)
Tienstra, Anne (geb. 1835 te Siegerswoude)
Tienstra, Grietje Jans
Tienstra, Jan (geb. 1895 te Bakkeveen)
Tienstra, Jochum Annes
Tienstra, Joost Jochums (geb. 1816 te Siegerswoude)
Tienstra, Roelf Jans
Tienstra, Roelf (geb. 1857 te De Wilp)
Tienstra, Roelfke (Roelfke) (geb. 1851 te De Wilp - ovl. 18 jun 1922 te Grootegast)
Tienstra, Sjoukjen Jochums (Sjoukje) (geb. 1806 te Siegerswoude)
Tienstra, Sjouwkje (geb. 1859 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 22 dec 1941 te Nietap)
Tienstra, Trienje Jans
Tienstra, Trientje Roelfs (geb. 1834 te Marum)
Tiesinga, Hiltje Hendriks
Tietema, Aaltien (geb. 27 aug 1823 te Peize - ovl. 31 aug 1823 te Peize)
Tietema, Aaltje (geb. 26 sep 1824 te Peize - ovl. 21 mei 1857 te Peize)
Tietema, Aaltje (geb. 30 apr 1785 te Peize - ovl. 13 nov 1855 te Peize)
Tietema, Antje (geb. 2 mrt 1791 te Peize)
Tietema, Bernardus (geb. 29 okt 1857 te Peize)
Tietema, Bernardus (geb. 6 jan 1789 te Eelde (Peize) - ovl. 15 nov 1870 te Peize)
Tietema, Bernardus
Tietema, Geesien (geb. 16 sep 1828 te Peize - ovl. 14 jan 1901 te Peize)
Tietema, Grietje (geb. 8 jan 1821 te Peize)
Tietema, Helena (geb. 24 feb 1865 te Peize)
Tietema, Hendrika (geb. 21 mrt 1867 te Peize - ovl. 23 mrt 1867 te Peize)
Tietema, Hillegien (geb. 15 apr 1787 te Peize)
Tietema, Hinderkien (geb. 25 okt 1849 te Peize)
Tietema, Hinderkien (geb. 4 aug 1818 te Peize - ovl. 15 mei 1868 te Peize)
Tietema, Jannes (geb. 10 jul 1851 te Peize)
Tietema, Jannes (geb. 24 mei 1816 te Peize - ovl. 9 nov 1890 te Peize)
Tietema, Johanna (geb. 1 mrt 1856 te Peize - ovl. 3 mei 1857 te Peize)
Tietema, Johanna (geb. 12 jul 1795 te Peize - ovl. 5 nov 1838 te Peize)
Tietema, Johanna (geb. 3 jul 1814 te Peize - ovl. 6 okt 1899 te Peize)
Tietema, Johanna (geb. 3 jun 1862 te Peize)
Tietema, Johannes Bernardus (geb. 1754 - ovl. 15 mrt 1827 te Peize)
Tietema, Stoffer (geb. 1800)
Tietema, Wilhelmina (geb. 13 okt 1853 te Peize - ovl. 6 jun 1858 te Peize)
Tietema, Wilhelmina (geb. 31 mrt 1860 te Peize - ovl. 21 okt 1894 te Peize)
Tijn, Marten Jans (geb. 1799)
Til, Anne (geb. 30 nov 1919 - ovl. 19 aug 1998)
Til, Louwke van
Tillema, Pieter Eilert
Tillema, Roelofke Durks
Timmer, Albert Ages
Timmer, Ameltien (geb. 5 aug 1879 te Peize)
Timmer, Bar(t)eld (geb. 27 feb 1850 te Peize)
Timmer, Froukien Lucas (geb. 27 apr 1822 te Zuidvelde - ovl. 14 mei 1899 te Roden)
Timmer, G.
Timmer, Geert Hindriks
Timmer, Geert (geb. 1 feb 1873 te Peize - ovl. 26 feb 1945 te Peize)
Timmer, Geert (geb. 28 apr 1821 te Peize - ovl. 30 jun 1873 te Peize)
Timmer, Geert
Timmer, Geertien Hendriks
Timmer, Grietien
Timmer, Grietje (geb. 1905 te Peize - ovl. 20 aug 1939 te Peize)
Timmer, Hendrik (Henk)
Timmer, Hendrik (geb. 29 nov 1852 te Peize)
Timmer, Hendrikkien (Hennie)
Timmer, Hiltje Alberts (geb. 1820 te Marum - ovl. voor 1847)
Timmer, Hinderkien (geb. 1854 te Peize)
Timmer, Hindrik (geb. 5 jan 1823 te Peize)
Timmer, Jacoba (Coba)
Timmer, Jan Geerts (geb. 13 jul 1778 te Peize - ovl. 9 nov 1836 te Peize)
Timmer, Jan (geb. 18 feb 1847 te Peize)
Timmer, Jan
Timmer, Johanna
Timmer, Klaas (geb. 1830)
Timmer, Knelsien (geb. 25 jul 1874 te Peize - ovl. 9 apr 1876 te Peize)
Timmer, Margien Geerts (geb. 15 sep 1776 te Peize)
Timmer, Roelfien (geb. 21 okt 1835 te Noordlaren)
Timmer, Sikke Hendriks
Timmer, Theodorus (geb. 5 feb 1877 te Peize)
Ting, Jan Roelfs
Tip, Janke van der (geb. 19 mrt 1835 te Midwolde)
Tip, Wiendelt Cornelis van der
Tittel, Daatje Wilhelmina
Tjemmes, Aaltje Roelfs (geb. 1831 te Leek)
Tjemmes, Jannes Jans
Tjoelker, Aukje
Tjoelker, Jeltje Hepkes
Tobias, Boukje
Togtema, Klaaske (geb. ± 1836 te Zuidhorn (?))
Togtema, Willem Kornelis
Togtstra, Tjaaktje Hendriks
Tol, Grietje Eltjes
Tol, Pabe Sijtses van der (geb. 1887 te Franekeradeel)
Tol, Sijtse van der
Tollenaar, Hendrik Jan
Tollenaar, Jenneke
Tollenaar, Roelof Jans
Tollenaar, Theo
Tolsma, Aize (geb. 15 mei 1841 te Opsterland)
Tolsma, Foekjen (geb. 24 nov 1849 te Opsterland - ovl. 8 jan 1934 te Achtkarspelen)
Tolsma, Folkert Harmens (geb. 12 jun 1867 te Ureterp)
Tolsma, Folkert Harmens (geb. 1809 - ovl. 12 dec 1888 te Opsterland)
Tolsma, Harmen Folkerts (geb. 1 aug 1838 te Siegerswoude - ovl. 14 dec 1915 te Grootegast)
Tolsma, Harmen (geb. 7 feb 1834 te Opsterland - ovl. voor 1838)
Tolsma, Hiltje Harms (geb. 1879 te Lucaswolde)
Tolsma, Hiltje (geb. 14 jul 1835 te Opsterland - ovl. voor 1846)
Tolsma, Hiltje (geb. 23 mei 1846 te Siegerswoude - ovl. 8 aug 1915 te Grootegast)
Tolsma, Klaas (geb. 11 apr 1852 te Opsterland)
Tolsma, Sijbrigje Harmens (geb. 1873 te Marum)
Tolsma, Sybrigjen Folkerts (geb. 3 jan 1833 te Opsterland)
Tolsma, Wieger (geb. 20 mei 1844 te Opsterland)
Tolsma, Wopkjen (geb. 20 okt 1854 te Opsterland)
Tonnis, Aaltien Boeke (geb. 1732)
Tonnis, Egbertien Jans
Tonnis, Jantien (Jantje)
Tooms, Annechien
Top, Antjen Berents (geb. 1799 te Opende)
Top, Berent Lubbes
Top, Wiebe (ovl. voor 1918)
Tor, Harm Jans
Tor, Renske
Torenbeek, Geert Ruurds (geb. 26 apr 1819 te Surhuisterveen)
Torenbeek, Ruurd Geerts (geb. ± 1790)
Triezenberg, Anje Hindriks (geb. 1872 te Garsthuizen)
Triezenberg, Hindrik
Triezenberg, Jantien Hindriks (geb. 1891 te Garsthuizen)
Trip, Geertje Jans
Trip, Meiske (geb. 1859 te Borger - ovl. voor 1930)
Trip, Remmer
Troost, Jacob (geb. 10 okt 1790 te Hoogeveen)
Troost, Jacob (geb. 14 jan 1832 te Hoogeveen)
Troost, Klaas
Troost, Willemina
Tuin, Aaltje van der (geb. 5 okt 1898 te Surhuizum)
Tuin, Hindrik van der (ovl. voor 1913)
Tuin, Hinke van der
Tuin, Margje Jacobs van der (geb. 17 aug 1807 te Leek)
Tuinstra, Geeske Rapkes (geb. 1788 te Grootegast - ovl. voor 1823)
Tuinstra, Rapke Ritskes
Tuintjer, Geertruida Klaassens (geb. 1891 te Leek)
Tuintjer, Klaas
Tulp, Antje
Tulp, Grietje (geb. 10 mrt 1837 te Holthuisen (Dld))
Tulp, Harm Laurens
Turksema, Geertje
Turksema, Gialt
Turksema, Heine (geb. 1884 te Roden)
Turksma, Antje (Antje) (geb. 1840 te Zevenhuizen (gr))
Turksma, Cornelis
Turksma, Evertje Lijkles (geb. 1791)
Turksma, Grietje (geb. 18 jul 1887 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 14 mrt 1955 te Roden)
Turksma, Lijkle Gijalts (geb. ± 1760)
Turksma, Wiebe Andries
Turksma, Wiebe
Turksma, Wietske Cornelis (geb. 1899 te Zevenhuizen (gr))
Uilenberg, Beerta Luicas (geb. 14 feb 1817 te Leek)
Uilenberg, Hendrik Lucas
Uilenberg, Jakob (geb. 27 sep 1828 te Leek)
Uilenberg, Lukas Hendriks (geb. 1782)
Uilenberg, Maria (geb. 18 apr 1864 te Roden - ovl. voor 1900)
Uilenberg, Trientje Luikas (geb. 1818 te Leek)
Uilenberg, Trientje
Uilenburg, Jacob
Vaardstra, Geertje Teijes
Vaart, Dirk van der
Vaart, Elizabeth (Lijsbert) van der
Valen, Johannes van (geb. 1864 te Nuis)
Valen, Sjoukje van
Valen, Sjouktje van
Valk, Andries van der
Valk, Jan Adrianus Andriessen van der (geb. 1885 te 's Gravenhage)
Valkenborg, Derk Pabes (geb. 1819 te Lettelbert)
Valkenborg, Derkje Mendelts (geb. 23 sep 1900 te Faan - ovl. 12 okt 1957 te Nuis)
Valkenborg, Jantje Mendelts (geb. 1893 te Faan)
Valkenborg, Klaaske Mendelts (geb. 1895 te Faan)
Valkenborg, Mendelt (geb. ± 1865)
Valkenborg, Metje Mendelts (geb. 1897 te Faan)
Valkenborg, Pabe Derks
Veen (Veenstra), Jacobje Alles van der (geb. 1803 te Marum)
Veen, Aaltje Sjoerds van der
Veen, Adriaantje Meinderts van der
Veen, Alle Hendriks van der
Veen, Anika van der
Veen, Anne Jacobs ter (geb. 5 aug 1833 te Tolbert - ovl. 3 jul 1896 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Anne van der (geb. ± 1790)
Veen, Anne van der (geb. ± 1840)
Veen, Antje Salomons van (geb. 1865 te De Wilp)
Veen, Antje van der (geb. 1846 te Lucaswolde)
Veen, Antje van der (geb. 26 dec 1830 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Arjen Hendriks van der (geb. 1886 te Leek)
Veen, Arjen Karstes van der
Veen, Aukien Eitens (Aaltje) van der (geb. 11 okt 1807 te Eelde)
Veen, Bauke Gerbens van der
Veen, Berend van der (ovl. voor 1873)
Veen, Berend van der
Veen, Cor van der (geb. 15 jun 1962)
Veen, Cornelia van
Veen, Doetse van der
Veen, Ebele Jacobs van der (geb. 1791)
Veen, Ebeltje Roelfs van der (geb. 1802)
Veen, Eberta Tjaardina Hendriks van (geb. 1857 te Marum)
Veen, Eite Hindriks van der
Veen, Eite Jans van der (geb. te 't Zand (onder Siddeburen) - ovl. 10 apr 1840 te Grootegast)
Veen, Elizabeth Gerrits van der
Veen, Fedde Pieters van der
Veen, Fokje Wiebrens van der (geb. 14 mrt 1865 te Marum - ovl. 4 mrt 1918 te Nuis)
Veen, Fokko van der
Veen, Frank van der (geb. 16 sep 1959)
Veen, Geeske Louws van der
Veen, Gerben van der
Veen, Gerkje van der
Veen, Gerrit Annes van der
Veen, Gerrit van der (geb. 1 jul 1849 te Peize - ovl. 28 mrt 1913 te Peize)
Veen, Grietje van der
Veen, Hans van der
Veen, Hantje Berends van der (geb. 1861 te Niebert)
Veen, Harm Joekes van der (geb. 1870 te Roderwolde)
Veen, Harm
Veen, Harrie van der
Veen, Heidi Esther van der (geb. 21 nov 1972)
Veen, Hendrik Arjens van der (geb. 1842 te Ureterp)
Veen, Hendrik Pietersen Ebes van (geb. 1811 te Zandeweer)
Veen, Hendrikje Johannes van der
Veen, Hiltje van der
Veen, Hinderkien van der (geb. 9 mrt 1855 te Peize - ovl. 28 apr 1911 te Peize)
Veen, Hotze Feddes van der (geb. 1864 te Ureterp)
Veen, Iemkjen Jacobs van der
Veen, IJtje van der
Veen, Jacob Hendriks ter
Veen, Jakob van der (geb. 1816 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Jan Annes van der (geb. 1871 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Jan Eites van der (geb. 19 jan 1789 te Burum - ovl. 25 okt 1863 te Grootegast)
Veen, Jan Karstens van der
Veen, Jan Lourens van der
Veen, Janine van der
Veen, Janke Jakobs van der (geb. 1842 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Jantje Johannes van der (geb. 1901 te De Wilp)
Veen, Jantje van der (geb. 28 feb 1858 te Peize - ovl. 8 feb 1909 te Westervelde)
Veen, Jantje van der (geb. 28 jan 1868 te Opende - ovl. 30 sep 1954)
Veen, Jantje
Veen, Jelle Hendriks van der (geb. 1887 te Tolbert)
Veen, Jeltje (geb. 1890 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Jetske Martens van (geb. 1850 te Niebert)
Veen, Joeke van der
Veen, Johanna Jans van der (geb. 1879 te Ureterp)
Veen, Johannes Karstens van der (geb. 1868 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Karel Hendriks van der (geb. 1892 te Midwolde)
Veen, Karst Jans van der (geb. 1835 te Ureterp)
Veen, Karst Johannes van der (geb. 1893 te De Wilp)
Veen, Lourens Hijlkes van der
Veen, Maaike Wiebrens van der (geb. 1865 te Marum)
Veen, Maria Adriana van der (geb. 1852 te Niekerk)
Veen, Marten Edes van
Veen, Martinus van der
Veen, Martinus van
Veen, Martje van der (geb. 29 nov 1856 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Maurice van der (geb. 26 mei 1966)
Veen, Patricia Ava van der (geb. 23 mei 1976)
Veen, Peitje Johannes van der
Veen, Pieter Karstens van der (geb. 1873 te De Wilp)
Veen, Pieter van der (geb. 1880 te Nuis)
Veen, Pieter van der
Veen, Popke Gerrits van der (geb. 1 okt 1821 te Norg - ovl. 21 feb 1897 te Peize)
Veen, Rensge van der (geb. 5 jul 1852 te Peize - ovl. 12 feb 1938 te Roden)
Veen, Robert van der (geb. 16 apr 1961)
Veen, Roelf Wolters van der
Veen, Roelfke
Veen, Salomon Jans van
Veen, Seiko Andries van der (geb. 4 nov 1936 te Marum)
Veen, Siena van der
Veen, Sijke van der (geb. 18 mei 1910 te Faan - ovl. 10 sep 1979 te Groningen)
Veen, Sipke van der
Veen, Sjoerd Thomas van de (geb. 1802 te Buitenpost)
Veen, T.J. van der
Veen, Tatske van der (geb. 1819 te Zevenhuizen (gr))
Veen, Thomas Sjoerds van de
Veen, Trientje Doetses van der (geb. 7 aug 1892 te Marum - ovl. 3 nov 1987)
Veen, Trientje Hindriks van der
Veen, Trijntje (Trientje) van der (geb. 1837 te Ureterp)
Veen, Trijntje Aizes van der
Veen, W. van der
Veen, Wiebren Pieters van der (geb. 1876 te Gerkesklooster)
Veen, Wiebren Wiebrens van der (geb. 1871 te Marum)
Veen, Wiebren Wobbes van der
Veen, Wietse Folkerts van der
Veen, Willem van (geb. 1883 te Hoogezand)
Veen, Willemke Doetses van der (geb. 1890 te Marum)
Veendorp, Tjitske Andries
Veenema, Aaltje Jans (geb. 1904 te Valthe (Odoorn) - ovl. 7 okt 1934 te Valthe (Odoorn))
Veenema, Anje Pieters (geb. 1839 te Marum)
Veenema, Auke Aukes (geb. 1897 te Onstwedde)
Veenema, Auke Elzo's (geb. 4 apr 1903 te Onstwedde)
Veenema, Auke Hilverts (geb. 1899 te Onstwedde - ovl. 29 mrt 1917 te Emmen)
Veenema, Auke Jans (geb. 13 apr 1840 te Marum - ovl. 22 jan 1906 te Emmen)
Veenema, Auke Jans (geb. 1895 te Onstwedde)
Veenema, Aukje Aukes (geb. 1890 te Onstwedde)
Veenema, Doude Hilverts (geb. 29 nov 1901 te Onstwedde - ovl. 18 mei 1982 te Emmen)
Veenema, Elsje Aukes (geb. 13 jan 1869 te ExloÙrveen)
Veenema, Elzo Aukes (geb. 27 mei 1877 te Onstwedde - ovl. 22 feb 1945 te Nieuw Weerdinge)
Veenema, Fokke Pieters (geb. 1843 te Marum)
Veenema, Geert Johannes (geb. 18 feb 1829 te Smallingerland - ovl. 16 feb 1853 te Smallingerland)
Veenema, Grietje Aukes (geb. 1874 te Onstwedde - ovl. 21 feb 1914 te Emmen)
Veenema, Grietje Jans (geb. 1890 te Onstwedde)
Veenema, Hendrica Aukes (geb. 14 mrt 1887 te Munsterscheveld - ovl. voor 1900 te Emmen)
Veenema, Hendrica Aukes (geb. 1900 te Emmen - ovl. 14 nov 1905 te Emmen)
Veenema, Hendrik Johannes (geb. 21 jan 1823 te Drachten)
Veenema, Hendrikje Roelfs (geb. 15 sep 1901 te Onstwedde - ovl. 11 jun 1967 te Eindhoven)
Veenema, Hiltje
Veenema, Hilvert Aukes (geb. 27 feb 1870 te Exloerveen - ovl. 13 mei 1936 te Emmen)
Veenema, Hinderkien Jans (geb. 1892 te Onstwedde)
Veenema, Jan Aukes (geb. 21 feb 1867 te Drouwernermond - ovl. 5 sep 1934 te Valthe (Odoorn))
Veenema, Jan Hilverts (geb. 4 sep 1903 te Onstwedde - ovl. 8 dec 1967 te Emmen)
Veenema, Jan Johannes (geb. 29 jul 1819 te Drachten - ovl. 19 jan 1892 te Smallingerland)
Veenema, Janna Hilverts (geb. 8 mei 1900 te Onstwedde - ovl. 7 mrt 1902 te Onstwedde)
Veenema, Jannes Aukes (geb. 1879 te Onstwedde)
Veenema, Jannes Pieters (geb. 1850 te Noordwijk)
Veenema, Jitske Linzes (geb. 28 mei 1866 te Opsterland - ovl. voor 1869)
Veenema, Jitske Linzes (geb. 30 aug 1869 te Opsterland)
Veenema, Johanna Linzes (geb. 10 jul 1856 te Smallingerland)
Veenema, Johannes Aukes (geb. 1896 te Onstwedde)
Veenema, Johannes Hendriks (geb. 29 mei 1869 te Smallingerland - ovl. 25 sep 1871 te Smallingerland)
Veenema, Johannes Jans (geb. 1787 te Ureterp - ovl. 4 jun 1860 te Smallingerland)
Veenema, Lense Jans (geb. 16 feb 1784 te Ureterp)
Veenema, Linze Johannes (geb. 15 jul 1826 te Drachten - ovl. 3 aug 1873 te Opsterland)
Veenema, Reinder Elzo's (geb. 1 jan 1901 te Vledderveen - ovl. 1 nov 1970)
Veenema, Remmelt Elzo's (geb. 21 feb 1905 te Onstwedde - ovl. 29 nov 1992 te Emmen)
Veenema, Roelf Aukes (geb. 1873 te Onstwedde)
Veenhoven, Albert
Veenhoven, Grietje Alberts (geb. 1814 te Zuidlaren)
Veening, Bouktje Hendriks (geb. 1879 te Midwolde)
Veening, Hendrik
Veenman, Rommert Jans
Veenman, Stientje Rommerts (geb. 1820 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1858)
Veenstra, Aaltje Geerts (geb. 1816 te Marum)
Veenstra, Aaltje Jans (geb. 13 apr 1815 te Nuis - ovl. 27 jul 1840)
Veenstra, Aaltje Jelkes
Veenstra, Aaltje Johannes
Veenstra, Abel
Veenstra, Alberdina Hessels (geb. 1 jun 1845 te Nuis - ovl. 11 mei 1908 te Een)
Veenstra, Albert Hessels (geb. 30 apr 1840 te Nuis - ovl. 5 apr 1906 te Nuis)
Veenstra, Andreas Berends (geb. 1 jan 1878 te Marum - ovl. 25 sep 1960 te Termunten)
Veenstra, Andreas (geb. 24 feb 1940 te Middelbert)
Veenstra, Andreas (geb. 7 jan 1936 - ovl. 30 mei 1938 te Ten Boer)
Veenstra, Anja
Veenstra, Anna Catharina Hendriks (geb. 1886 te Marum)
Veenstra, Antje (geb. 1878 te Achtkarspelen)
Veenstra, Arent
Veenstra, Aukje (geb. 22 jun 1944 te Middelbert)
Veenstra, Baukje Wierds
Veenstra, Baukje
Veenstra, Berend Gaukes
Veenstra, Berend Hessels (geb. 27 jan 1903 te Nuis)
Veenstra, Berend Hessels (geb. 4 jul 1847 te Nuis - ovl. 20 jun 1928 te Nuis)
Veenstra, Berend (geb. 21 mei 1912 te Nuis)
Veenstra, Berendina Hessels (geb. 11 jan 1899 te Nuis)
Veenstra, Betje Hessels (geb. 10 mrt 1851 te Nuis - ovl. 11 nov 1923 te Een)
Veenstra, Boukje Hessels (geb. 23 jul 1895 te Niebert)
Veenstra, Derk Hessels (geb. 13 sep 1838 te Nuis)
Veenstra, Ebele Minderts (geb. ± 1825)
Veenstra, Egbert Sipkes
Veenstra, Elisabeth Klazes
Veenstra, Eltje Geerts
Veenstra, Eltje (geb. 1843 te Nuis)
Veenstra, Fardouw Minderts (geb. 1898 te Siegerswoude)
Veenstra, Fokke Arents (geb. 1888 te Marum)
Veenstra, Fokke Hendriks
Veenstra, Fokkelina Berends (geb. 14 dec 1883 te Nuis)
Veenstra, Folkert Hindriks (geb. 1806)
Veenstra, Geert Hessels (geb. ± 1785 - ovl. voor 1839)
Veenstra, Geertje Sipkes
Veenstra, Geertje Wiebes
Veenstra, Gerke Takes (geb. 1867 te Zevenhuizen (gr))
Veenstra, Grietje Annes
Veenstra, Grietje Berends (geb. 20 mei 1880 te Nuis - ovl. 10 nov 1964 te Groningen)
Veenstra, Grietje Harms (geb. 1866 te Surhuizum)
Veenstra, Grietje Hessels (geb. 2 nov 1907 te Nuis)
Veenstra, Grietje Jacobs
Veenstra, Grietje Jacobs
Veenstra, Grietje (geb. 1886 te Nuis)
Veenstra, Grietje (geb. 2 jun 1915 te Nuis - ovl. 13 apr 1993 te Groningen)
Veenstra, Haije Folkerts (geb. ± 1790)
Veenstra, Harm Pieters (geb. ± 1835)
Veenstra, Henderika (geb. 12 okt 1924 te Lucaswolde)
Veenstra, Hendrik Folkerts
Veenstra, Hendrik Hendriks (geb. 1852 te Lucaswolde - ovl. voor 1897)
Veenstra, Hendrik Hendriks (geb. 1879 te Marum)
Veenstra, Hendrik Jans (geb. 1842 te Noordwijk)
Veenstra, Hendrik Siebes (geb. 1857 te Grootegast - ovl. 2 mrt 1915 te Grootegast)
Veenstra, Hendrik Wessels
Veenstra, Hendrik (geb. 29 okt 1910 te Nuis)
Veenstra, Hendrika Hessels (geb. 16 jan 1901 te Nuis)
Veenstra, Hessel Berends (geb. 18 aug 1875 te Nuis - ovl. 8 dec 1957 te Aduarderzijl)
Veenstra, Hessel Berends (geb. 27 apr 1874 te Nuis - ovl. voor 1875)
Veenstra, Hessel Jannes (geb. 1838 te Nuis)
Veenstra, Hessel Jans (geb. 18 nov 1810 te Nuis)
Veenstra, Hessel Kornelis (geb. ± 1882 te Nuis)
Veenstra, Hesselina (geb. 26 mei 1923 te Nuis)
Veenstra, Hinke Wouters (geb. 1812 te Drachten - ovl. voor 1892)
Veenstra, Iebeltje Berends (geb. 14 jul 1886 te Nuis - ovl. 24 jul 1980)
Veenstra, Iene (geb. 1843 te Grootegast - ovl. 5 apr 1858 te Grootegast)
Veenstra, IJnje (geb. 1841 te Grootegast - ovl. voor 1871)
Veenstra, IJttje Menderds (geb. 1826)
Veenstra, Jan Berends (geb. 19 mei 1889 te Nuis - ovl. 31 jul 1969)
Veenstra, Jan Geerts (geb. 15 dec 1820 te Marum)
Veenstra, Jan Gerkes
Veenstra, Jan Hendriks (geb. ± 1810)
Veenstra, Jan Hessels (geb. 27 aug 1836 te Nuis)
Veenstra, Jan Hessels
Veenstra, Jan Jannes (geb. 1833 te Nuis)
Veenstra, Jan Wiebes
Veenstra, Jan (geb. 23 jun 1931 te Lutjegast)
Veenstra, Janke Siebes (geb. 1846 - ovl. 9 sep 1848)
Veenstra, Janke (geb. 1855 te Grootegast - ovl. 18 jan 1911 te Grootegast)
Veenstra, Janna Johannes
Veenstra, Janneke
Veenstra, Jannes Hessels (geb. 11 aug 1787 te Nuis)
Veenstra, Jannes
Veenstra, Janneske (geb. 1889 te Marum)
Veenstra, Jantje Hessels (geb. 23 jun 1857 te Nuis)
Veenstra, Johannes
Veenstra, Joukje (ovl. voor 1876)
Veenstra, Jurrit Siegers
Veenstra, Klazina (geb. 1 aug 1947 te Middelbert - ovl. 24 okt 1965 te Middelbert)
Veenstra, Kornelis Berends (geb. 14 apr 1893 te Nuis - ovl. 25 mrt 1973)
Veenstra, Kornelis Hessels (geb. 19 mrt 1849 te Nuis)
Veenstra, Lamke
Veenstra, Liekel Hessels (geb. 21 mrt 1843 te Nuis)
Veenstra, Lijkel Egberts (geb. 1824 te Marum)
Veenstra, Lumke Jacobs
Veenstra, Maaike Hessels (geb. 17 dec 1896 te Niebert)
Veenstra, Maaike Jans (geb. 1854 te Doezum)
Veenstra, Maaike (geb. 19 sep 1909 te Nuis - ovl. 15 nov 1998 te Groningen)
Veenstra, Maria Harms
Veenstra, Martje Hendriks
Veenstra, Menderd Wierds
Veenstra, Metje (geb. 13 sep 1913 te Nuis - ovl. 2 sep 2002)
Veenstra, Mindert Ebeles (geb. 1854 te Siegerswoude)
Veenstra, Mindert
Veenstra, Petrus Hendriks (geb. 1882 te Marum)
Veenstra, Pieter Andries
Veenstra, Popke Berends (geb. 1807)
Veenstra, Roelof (geb. 1 apr 1919 te Nuis)
Veenstra, Sibregje (geb. 1847 te Doezum - ovl. voor 1888)
Veenstra, Siebe Folkerts (geb. 1803 - ovl. 28 jan 1863 te Grootegast)
Veenstra, Siebrigje Folkerts
Veenstra, Sieger Jurrits (geb. 6 sep 1812 te Duurswoude)
Veenstra, Sjoeke
Veenstra, Sjoert Wijtses (geb. 28 nov 1773 te Oostmeer - ovl. 30 nov 1832)
Veenstra, Sjoukjen Halbes
Veenstra, Take Jans (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr))
Veenstra, Tetske Sipkes
Veenstra, Tettje
Veenstra, Tjeert Hendriks (geb. 1891 te Marum)
Veenstra, Tjeert Hessels (geb. 30 okt 1905 te Nuis)
Veenstra, Tjietske
Veenstra, Tjitske Johannes (geb. 10 apr 1829 te Surhuizum - ovl. voor 1897)
Veenstra, Trientje (geb. 1817 te Oldekerk)
Veenstra, Trientje (ovl. voor 1874)
Veenstra, Trientje
Veenstra, Trijntje Alberts
Veenstra, Trijntje (geb. 27 okt 1938 te Middelbert)
Veenstra, Trijntje (geb. 3 dec 1956 te Lutjegast)
Veenstra, Volkert Siebes (geb. 1839 te Grootegast - ovl. 18 apr 1908 te Grootegast)
Veenstra, Volkert Siebes
Veenstra, Weerd Gaukes
Veenstra, Wimke Haijes (geb. 1822 te Siegerswoude)
Veenstra, Wisse Sjoerds (geb. 1812 te Nuis)
Veenstra, Wouter Kornelis
Veenstra, Ytje Lykeles
Veer, Andries Sjoerds van der (geb. 1894 te Bakkeveen)
Veer, Harmke Willems ter (geb. 1789 - ovl. voor 1816)
Veer, Heiltje Tjibbes van der
Veer, Jan Korneles van der (geb. 1798 te Grijpskerk)
Veer, Korneles Jans van der (geb. ± 1770)
Veer, Sjoerd van der
Veer, Willem Tibbes ter (geb. ± 1760)
Vegt, Wernera Willemina van der (geb. 1839)
Vegt, Willem van der
Vegte, Tonia Aleida Wilhelmina van der
Vegter, Aaltje Alles (geb. 25 mrt 1816 te Leek - ovl. 25 mei 1872 te Marum)
Vegter, Alle Benedictus (geb. 1786 - ovl. 20 apr 1817 te Leek)
Vegter, Benedictus Derks (geb. 1746 - ovl. 27 nov 1816 te Noordhorn)
Vegter, Gerrit
Vegter, Grietje Theunis (geb. 1857 te Eernewoude)
Vegter, Sietske Gerrits (geb. 1877 te Martenshoek (gem. Hoogezand))
Veld, Aaltje ter
Veld, Albertje ter (geb. 1887 te Roden)
Veld, Arent Jacobs ter
Veld, Gelske Arents ter (geb. 1833 te Zevenhuizen (gr))
Veld, Hinderkien ter
Veld, Roelf Dries te
Velde, Albert Jannes van der (geb. ± 1785)
Velde, Albertje van der (geb. ± 1825)
Velde, Albertje van der (geb. 4 apr 1925 te Boerakker - ovl. 7 okt 2000 te Tijnje)
Velde, Antje van der (geb. 16 sep 1837 te Marum)
Velde, Antje van der (geb. 1826 te Marum)
Velde, Antje van der (geb. 1876 te Marum)
Velde, Antje van der
Velde, Dietje van der (geb. 23 dec 1927 te Lutjegast)
Velde, Douwe van der (geb. 18 jul 1833 te Nuis)
Velde, Durk Popkes van der
Velde, Ebbel Hendriks van der (geb. jan 1771 te Marum - ovl. 1 jul 1840 te Marum)
Velde, Ebbel van der (geb. 1 sep 1830 te Marum)
Velde, Ebbel van der (geb. 13 jan 1832 te Marum - ovl. 28 jan 1913 te Tolbert)
Velde, Elle (Eppo) van der (geb. 1881 te Grijpskerk - ovl. 27 feb 1949)
Velde, Esther van der (geb. 8 sep 1924 te Lutjegast)
Velde, Etje van der (geb. 23 aug 1933 te Lutjegast)
Velde, Fijkje Ebbels van der (geb. 1799 te Marum)
Velde, Frouktje van der
Velde, Frouwke van der
Velde, Geertje van der (geb. 22 okt 1870 te Marum - ovl. 11 mei 1903 te Sebaldeburen)
Velde, Gerrit van der (geb. 1855 te Niebert)
Velde, Gerrit van der (geb. 31 mei 1864 te Noordwijk)
Velde, Grietje van der (geb. 13 dec 1862 te Lucaswolde - ovl. 12 feb 1941 te Assen)
Velde, Grietje van der (geb. 1873 te Doezum)
Velde, Hendrik Ebbels van der (geb. 20 mrt 1804 te Marum - ovl. voor 1851)
Velde, Hendrik van der (geb. 6 mrt 1897 te Lutjegast)
Velde, Hendrik Wijbes van der
Velde, IJttje Dirks van der (geb. ± 1785 te Surhuisterveen)
Velde, Jacob Ebbels van der (geb. ± 1810)
Velde, Jan Luikes van der (geb. ± 1780)
Velde, Jan van der (geb. 14 mrt 1828 te Nuis)
Velde, Jan van der (geb. 9 sep 1865 te Lucaswolde)
Velde, Jan van der
Velde, Janke van der (geb. 1853 te De Wilp)
Velde, Janke Wiebes van der (geb. 1882 te Marum)
Velde, Janke Wijbes van der (geb. 1823 te Opende)
Velde, Janna Willems van der (geb. 28 nov 1834 te Tolbert)
Velde, Jantje van der (geb. 18 sep 1867 te Lucaswolde)
Velde, Jantje van der
Velde, Jetske Hendriks van der
Velde, Jetske van der
Velde, Jilt van der (geb. 1869 te Grootegast)
Velde, Jitske van der (geb. 1862 te Roden)
Velde, Klasina van der (geb. 19 mei 1872 te Marum - ovl. 23 sep 1959 te Lutjegast)
Velde, Kornelis Jans van der (geb. 1890 te Midwolde)
Velde, Luike van der (geb. ± 1760)
Velde, Maaike Gerrits van der
Velde, Maaike Hendriks van der
Velde, Maaike van der (geb. 18 mei 1929 te Lutjegast)
Velde, Margaretha (Gretha) van der (geb. 13 feb 1920 te Boerakker)
Velde, Meinte Tjebbels van der
Velde, Riemer Jacobs van der (geb. 1839 te Marum)
Velde, Roelfke Hendriks van der (geb. 1821 te Lucaswolde - ovl. 31 mei 1863 te Grootegast)
Velde, Stientje Hendriks van der
Velde, Stientje van der
Velde, Thijs Alberts van der (geb. 1813 te Niebert)
Velde, Tieke Ebbels van der (geb. 1798 te Marum - ovl. 17 dec 1849 te Marum)
Velde, Tieke van der
Velde, Trientje van der (geb. 1841 te Marum)
Velde, Wibe Jans van der (geb. 1803 te Marum)
Velde, Wiebe van der (geb. ± 1850)
Velde, Wijbe Luikes van der (geb. ± 1790)
Velde, Willem Bijmholt van der
Veldhuis, Harm Stevens
Veldhuis, Marchien Hindriks
Veldhuis, Marchien
Veldhuis, Steven Harms (geb. 1859 te Roden)
Veldman, Geert Sytzes (geb. 1816 te Grijpskerk)
Veldman, Geertruid Alberts
Veldman, Heikolina Wierts (geb. 1888 te Loppersum)
Veldman, J.
Veldman, Martje Ruurts
Veldman, Wiert
Veldsema, Harmen Henderikus
Veldsema, Janke (Janny)
Veldstra, Anke IJpes
Veldstra, Berendtje Tonnis (geb. ± 1790)
Veldstra, Hendrik IJpes (geb. 1866 te Marum)
Veldstra, IJpe Sijtzes (geb. 1823 te Marum - ovl. voor 1866)
Veldstra, IJtske Tunnes (geb. 1807 te Marum)
Veldstra, Jantje
Veldstra, Sapke
Veldstra, Siebrigje Tunnis
Veldstra, Sijtse IJpes (geb. 1863 te Marum)
Veldstra, Sijtze IJpes
Veldstra, Trijntje (geb. 1833 te Marum)
Veldstra, Tunnis Itskes (geb. ± 1775)
Veling, Klaas
Veling, Trijntje Klaassens (geb. 1873 te Musselkanaal)
Velthuis, Rolina
Veltrop, Geertje
Veltrop, Henderika (geb. 1890 te Emmen)
Velzel, David
Velzel, Jan van
Velzel, Peter van (geb. 18 apr 1829 te Steenwijk)
Velzen, Bauke Hendriks
Velzen, Dirk Jans van
Velzen, Grietje van (geb. 1846 te Doezum)
Velzen, Reintje Baukes (geb. 13 mei 1823 te Lemmer - ovl. 9 jul 1895 te Lemmer)
Ven, Andries Willems van der (geb. 1882 te Amsterdam)
Ven, Koosje van der
Ven, Willem van der
Venekamp, Alberdina (geb. 1897 te Vries)
Venekamp, Dina (geb. 28 apr 1883 te Niekerk - ovl. 30 mrt 1964 te Neede)
Venekamp, Hendrik
Venekamp, Jan Tunis
Venekamp, Jantje Roelfs
Venekamp, Klaas Andries
Venekamp, Lena Jans (geb. 1832)
Venekamp, Marchien Klaassens (Marregje) (geb. 1809 te Norg)
Venema, Aaltje Jans (geb. 1783)
Venema, Albert Sanders (geb. 1812 te Zevenhuizen (gr))
Venema, Albertus Jans (Bertus) (geb. ± 1905 te Marum - ovl. te De Poffert)
Venema, Aldert Douwes (geb. 13 dec 1861 te Zuidhorn - ovl. 20 feb 1883 te Zuidhorn)
Venema, Anne Jan (geb. 15 mei 1921 te Marum - ovl. 9 jan 2003 te Oostwold)
Venema, Antje Douwes (geb. 9 okt 1881 te Zuidhorn)
Venema, Antje Jetske (geb. ± 1905 te Opende)
Venema, Antje Luitjens (geb. 1882 te Marum)
Venema, Antje Wietzes (geb. 1870 te De Wilp)
Venema, Auke Jans (Auke) (geb. 5 aug 1878 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 9 dec 1956 te Groningen)
Venema, Aukje Berendina (Aukje) (geb. 25 dec 1969 te Nuis)
Venema, Berend Jans (geb. ± 1905 te Nuis - ovl. te Drachten)
Venema, Berendje Jans (Berendje) (geb. 7 nov 1896 te Niebert - ovl. 14 sep 1945 te Een)
Venema, Bouke Hendriks (geb. 1866 te Doezum - ovl. 21 jul 1950 te Grootegast)
Venema, Bouke Johannes (geb. ± 1790)
Venema, Derk Jan Willems (geb. ± 1760)
Venema, Derk Jans (geb. 1790 te Harkstede - ovl. 29 okt 1838 te Zuidhorn)
Venema, Dina Jans (geb. 2 nov 1909 te Niebert - ovl. 25 feb 1994 te Marum)
Venema, Douwe Derks (geb. 7 aug 1818 te Zuidhorn - ovl. 3 apr 1896 te Zuidhorn)
Venema, Douwe Jans (geb. 17 okt 1900 te Nuis)
Venema, Ebeltje Sweitzes (geb. 1888 te Tolbert)
Venema, Eeuwe Hendriks (geb. ± 1805)
Venema, Eppe Pieters (geb. ± 1775)
Venema, Eppe (geb. ± 1845)
Venema, Feikje Douwes (geb. 20 jan 1879 te Zuidhorn - ovl. 6 aug 1937 te Zuidhorn)
Venema, Feikje Jans (geb. ± 1905 te Marum)
Venema, Fokke Luitjes (geb. 1874 te Marum)
Venema, Frouktje Pieters (geb. 17 jul 1844 te Grootegast - ovl. 30 mei 1883 te Lucaswolde)
Venema, Frouktje Wietses (geb. 1873 te Midwolde)
Venema, Frouwkjen Jans (geb. 1795 te Zevenhuizen (gr))
Venema, Geeke Sanders (geb. 1815 te Zevenhuizen (gr))
Venema, Geesien
Venema, Geeske Dirk Willems (geb. 1790 te Zevenhuizen (gr))
Venema, Geeske Jans (geb. 14 sep 1902 te Niebert - ovl. 12 sep 1989 te Marum)
Venema, Grietje Eppes (geb. 1877 te Hoogkerk)
Venema, Grietje Jans (Grietje) (geb. 23 jul 1867 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 22 apr 1957 te Groningen)
Venema, Grietje Jans (geb. 1797 te Harkstede)
Venema, Grietje Jans (geb. 20 jan 1893 te Niebert - ovl. 1920 te Tolbert)
Venema, Henderika (?) (Riek) (geb. ± 1925)
Venema, Henderika Stientje (Riek) (geb. 11 sep 1905 te Nuis - ovl. 7 okt 1991 te Zuidhorn)
Venema, Hendrik Boukes (geb. 21 mei 1819 te Doezum - ovl. 1 mei 1908 te Doezum)
Venema, Hendrik Jans (geb. 13 nov 1894 te Niebert - ovl. 13 jan 1985 te Hoogkerk)
Venema, Hendrikje (geb. ± 1825)
Venema, Hendriktje Sweitses (geb. 1837 te Marum)
Venema, Hindrik Derks (geb. 23 jan 1838 te Zuidhorn - ovl. 31 jan 1913 te Midwolde)
Venema, Hindrik Derks (geb. 24 jan 1836 te Zuidhorn - ovl. 21 feb 1836 te Zuidhorn)
Venema, Hindrik Jans (geb. 1793)
Venema, Hotze Pieters (geb. 1774 - ovl. 14 apr 1828 te Doezum)
Venema, Ida (geb. ± 1865)
Venema, Iekje Jannes (geb. 1883 te Lucaswolde)
Venema, Jakob Linzes (geb. 1865 te Marum)
Venema, Jan (Jan) (geb. 4 jul 1943 te Groningen)
Venema, Jan Derks (geb. ± 1822 te Zuidhorn(?))
Venema, Jan Derks (geb. 1743 te Harkstede - ovl. 25 dec 1827 te Noordhorn (onder Noordhorn))
Venema, Jan Douwes (geb. 21 mei 1876 te Zuidhorn - ovl. 12 jan 1961 te De Poffert)
Venema, Jan Jans (Jan) (geb. 1 mrt 1862 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 8 jan 1926 te Niebert)
Venema, Jan Jans (Jan) (geb. 1834 te Niebert)
Venema, Jan Jans (geb. ± 1908 te Niebert - ovl. 8 sep 1909 te Niebert)
Venema, Jan Jans (geb. 15 aug 1900 te Niebert - ovl. 13 sep 1990 te Nuis)
Venema, Jan Jans (geb. 1802 te Noordhorn - ovl. 11 apr 1832 te Westerhorn (Grijpskerk))
Venema, Jan Jans (geb. na 1909 te Marum)
Venema, Jan Lenzes (geb. 1877 te Marum - ovl. 17 jul 1950 te Norg)
Venema, Jan Linses (geb. ± 1754 - ovl. 18 sep 1808 te De Wilp)
Venema, Jan Roelfs (Jan) (geb. 1 mei 1809 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 14 nov 1873 te Exloermond)
Venema, Jan Roelfs (geb. 19 jan 1861 te Leek - ovl. 15 dec 1862 te Kloosterveen (Assen))
Venema, Jan Sweitzes (geb. 1834 te Marum)
Venema, Jan Wietzes (geb. 1881 te Tolbert)
Venema, Janco Jans (Koos) (geb. ± 1905 te Marum - ovl. te Groningen)
Venema, Janco Jans (geb. ± 1913 te Marum - ovl. 29 jan 1918 te Marum)
Venema, Janke Boukes (geb. 30 sep 1826 te Doezum - ovl. 12 jul 1908 te Doezum)
Venema, Jannes Pieters (geb. 1846 te Noordwijk)
Venema, Jantina Jans (Jantina) (geb. 12 sep 1898 te Niebert - ovl. 25 jan 1980 te Zuidhorn)
Venema, Jantje Hendriks (geb. 1872 te Doezum - ovl. 27 jan 1941 te Grootegast)
Venema, Jantje Hendriks (geb. jul 1869 te Doezum - ovl. 22 mrt 1871 te Grootegast)
Venema, Jantje Jans (Jantje) (geb. 24 apr 1847 te Niebert - ovl. 17 mrt 1907 te Odoorn)
Venema, Jantje Jans (geb. 10 jan 1912 te Niebert - ovl. 28 jun 1999 te Zuidhorn)
Venema, Jantje Roelfs (Jantjen) (geb. 1811 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 dec 1863 te Roden)
Venema, Jantje (geb. ± 1865)
Venema, Johanna (Johanna) (geb. 24 jul 1966 te Boerakker)
Venema, Johannes Linzes (geb. 23 nov 1871 te Opsterland)
Venema, Kornelis Linzes (geb. 8 feb 1860 te Opsterland)
Venema, Korneliske Jans (geb. 1 jan 1905 te Niebert - ovl. 4 aug 1991 te Tolbert)
Venema, Lense (geb. ± 1700)
Venema, Lenze Sweitses (geb. 1833 te Marum)
Venema, Luitjen Pieters (geb. 1836 te Noordwijk)
Venema, Maria Derks (geb. 12 jun 1829 te Zuidhorn)
Venema, Martjen Jans (geb. 1786)
Venema, Menke Sanders (geb. 1808 te Zevenhuizen (gr))
Venema, Metje Douwes (geb. 13 dec 1857 te Zuidhorn - ovl. 29 apr 1870 te Zuidhorn)
Venema, Metje Douwes (geb. 27 apr 1877 te Zuidhorn)
Venema, Metje Jans (geb. 1907 te Gaarkeuken~ - ovl. te Assen)
Venema, Pieter Derks (geb. 8 aug 1832 te Zuidhorn - ovl. 17 okt 1872 te Midwolde)
Venema, Pieter Eppes (geb. ± 1810)
Venema, Pieter Hotzes (geb. 15 dec 1802 te Grootegast - ovl. ± 1881)
Venema, Pieter Hotzes (geb. 1747 - ovl. 10 jun 1821 te Doezum)
Venema, Pieter Jans (geb. 1784)
Venema, Pieter Luitjens (geb. 1861 te Noordwijk)
Venema, Popke Jans (geb. 1799 te Noordhorn)
Venema, Popke Sweitses (geb. 1831 te Marum)
Venema, Popke Wietses (geb. 1887 te Tolbert)
Venema, Riemer (Riemer) (geb. 29 aug 1964 te Boerakker)
Venema, Riemer Jans (Riemer) (geb. 24 apr 1907 te Boerakker - ovl. 13 nov 1998 te Groningen)
Venema, Riemer Jans (Riemer) (geb. 6 sep 1873 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 nov 1962 te Zevenhuizen (gr))
Venema, Rikstje Eppes (geb. 1803 te Lucaswolde)
Venema, Roelf Jans (Roelf) (geb. 1837 te Niebert)
Venema, Roelf Jans (Roelf) (geb. 1876 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 mei 1943 te Groningen)
Venema, Roelf Jans (geb. 1787 te Zevenhuizen (gr) ?)
Venema, Sake Jans (geb. 1 jan 1904 te Nuis - ovl. 15 aug 1978 te Oostwold)
Venema, Sander Alberts (geb. 1839 te Zevenhuizen (gr))
Venema, Sander Jans (geb. ± 1780)
Venema, Sara (geb. ± 1840)
Venema, Sietse Luitjens (geb. 1878 te Marum)
Venema, Sweitze Jans (geb. 1799 te Ureterp)
Venema, Sweitze Wietzes (geb. 1867 te De Wilp)
Venema, Trientje Willems (geb. 1852 te Sebaldeburen)
Venema, Wietze (geb. ± 1840)
Venema, Wijtske Eeuwes (geb. 1837 te Ureterp)
Venema, Wijtske Jans (geb. ± 1790)
Venema, Willem Wobbes (geb. ± 1820)
Venema, Zacharias Jans (geb. 26 feb 1804 te Noordhorn)
Venema, Zweitse Lenses (geb. 1862 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 24 okt 1883 te Groningen)
Venhuizen, Grietje (geb. te Baflo)
Venhuizen, Pieter Hendriks
Vening, Fedde Riewerts (geb. 1823 te Zevenhuizen (gr))
Vening, Riewert Hendriks
Veninga, Lolkje Arjens
Verbeek, Hendrik
Verkade?, H.
Verkerk, Geertruida
Vermeulen, Cornelis Jannes (geb. 1884 te Tolbert)
Vermeulen, Gerhardus Jannes (geb. 1823 te Tolbert)
Vermeulen, Jannes Hindriks
Vermeulen, Jannes
Vermeulen, Johannes (ovl. voor 1920)
Versol, Helena
Vijfschaft, Margaretha
Vijfschagt, Jan Geerts (geb. 1793 te Peize)
Vinkers, Anne (geb. 21 jan 1872 te Marum)
Vinkers, Aukje (geb. 1875 te Marum)
Vinkers, Bront Hajes (geb. ± 1785)
Vinkers, Bront (geb. ± 1835)
Vinkers, Bront (geb. 1896 te Groningen - ovl. 11 sep 1922 te Zuidlaren (Dennenoord))
Vinkers, Bront (geb. dec 1903 te Leek - ovl. 1964)
Vinkers, Grietje (geb. 1870 te Marum - ovl. 5 mei 1897 te Grootegast)
Vinkers, Grietje
Vinkers, Henderikus (geb. 1867 te Marum)
Vinkers, Jantje (geb. 1877 te Marum - ovl. 12 aug 1922 te Roderveld)
Vinkers, Kees
Vinkers, Libbedina (geb. 1881 te Tolbert)
Vinkers, Maria Magdalena Johanna Bronts (geb. 1815)
Vinne, Aaltje van der (geb. 14 aug 1857 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Aaltje van der (geb. 15 jan 1856 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1857)
Vinne, Aldert Pieters van der
Vinne, Antje Ubels van der (geb. 1819 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Auke van der (geb. 1860 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 11 sep 1946 te Nieuw Roden)
Vinne, Bouktje van der (geb. 1837 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Hilbrant Pieters van der
Vinne, Jacobje van der
Vinne, Jan Pieters van der
Vinne, Jan van der (ovl. voor 1898)
Vinne, Janke van der (geb. 1822 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Janke van der
Vinne, Janna van der (geb. 1881 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 2 jun 1944 te Groningen)
Vinne, Jitse Pieters van der (geb. 1793 te Grootegast)
Vinne, Jopkien van der (geb. 1888 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Lutgertje van der (geb. 1884 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Pieter Pieters van der (geb. 1857 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Pieter Ubels van der
Vinne, Pieter van der (geb. 1829 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Pieterdina van der (geb. 1890 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Sietze Pieters van der
Vinne, Swaantje Jans van der (geb. 1817 te Zevenhuizen (gr))
Vinne, Ubel Pieters van der
Vinne, Wietske van der (geb. 18 jul 1817 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 31 mrt 1893 te Roderveld)
Vinne, Wobbeltje van der (geb. 1865 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 5 sep 1951 te Aduard)
Vinne, Wobbeltje van der (geb. 1896 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 4 mrt 1935 te Groningen)
Visser, Anje Jans (geb. 1842 te Grootegast)
Visser, Anne Bernardus (geb. 1853 te De Wilp)
Visser, Antje Sietses (geb. 1823 te Marum)
Visser, Bernardus Roelfs (geb. 1820 te Marum)
Visser, Egbert Tabes (geb. 1812 te Siegerswoude)
Visser, Foekje Tabes (geb. 1816 te Siegerswoude)
Visser, Gaatske Sjoerds (geb. 30 jan 1870 te Dokkum)
Visser, Garmt Harmannus (Jan Garmts??) (geb. ± 1815 - ovl. voor 1856)
Visser, Geertje
Visser, Geertruida Garms
Visser, Gerlof Sjoerds (geb. 2 feb 1881 te Dokkum)
Visser, Harmannus Garbens (geb. ± 1790)
Visser, Jacoba Harmannus (geb. 1831 te Sebaldeburen - ovl. 18 mrt 1859 te Grootegast)
Visser, Jan Gauwes
Visser, Jeltje Roelfs (geb. 1815 te Marum - ovl. voor 1840)
Visser, Marten Sjoerds (geb. 19 jan 1872 te Dokkum)
Visser, Meinze Sjoerds (geb. 12 jan 1875 te Dokkum)
Visser, Roelf Annes
Visser, Sietse Jans (geb. jul 1794 te Dragten - ovl. 25 jan 1868 te Smallingerland)
Visser, Sieuke Sjoerds (geb. 7 mei 1878 te Dokkum)
Visser, Sijtze Jans (geb. ± 1790)
Visser, Sjoerd
Visser, Tabe Jans (geb. ± 1780)
Visser, Trientje Tjallings
Vissius, Abel Pieters (geb. 6 okt 1798 te Assen - ovl. 26 sep 1862 te Assen)
Vissius, Pieter Jacobs (geb. ± 1770)
Viswat, Albert
Viswat, Klaassien (geb. 1884 te Stootshorn (gem. Noordbroek))
Vlastuin, Geert Jan van
Vlastuin, Janne-Marie van
Vlastuin, Ria (Rianne) van
Vlastuin, Willem van
Vlastuin, William van
Vleeshouwer, Jitske Ottes
Vlietstra, Roelofjen Roelofs
Vlugt, Aaltje Wiebes van der (geb. 1875 te Drachten)
Vlugt, Antje Wiebes van der (geb. 1853 te Drachten)
Vlugt, Jitze Wiebes van der (geb. 1877 te Drachten)
Vlugt, Wiebe Jans van der
Vlugt, Wiebe Popkes van der (geb. ± 1820)
Voetties, Jan
Vogel, Friederich Gottfried Wilhelms (geb. 1800 te Cloppenburg (Dld))
Vogel, Wilhelm
Vogelzang, Alberta Roelfs (geb. 13 feb 1945 te Nuis)
Vogelzang, Auktje Jans (geb. 1869 te Zevenhuizen (gr))
Vogelzang, Auktje Roelfs (geb. 3 mei 1939 te Nuis)
Vogelzang, Auktje Sjoerds (geb. 21 mei 1913 te Niebert)
Vogelzang, Berendje Geerts (geb. 10 sep 1884 te Tolbert - ovl. 8 feb 1975 te Haulerwijk)
Vogelzang, Egbert (geb. ± 1845 - ovl. voor 1897)
Vogelzang, Geert Jans (geb. 1784 - ovl. 30 okt 1860 te Roden)
Vogelzang, Geert Pieters (geb. 3 jul 1850 te Roden - ovl. 17 okt 1910 te Roden)
Vogelzang, Geert (geb. ± 1855)
Vogelzang, Geert (geb. ± 1865)
Vogelzang, Geeske Roelfs (geb. 10 aug 1937 te Nuis)
Vogelzang, Grietien Jans (geb. 2 feb 1849 te Roderwolde - ovl. 25 feb 1875 te Roden)
Vogelzang, Grietje Jacobs (geb. 20 feb 1814 te Norg - ovl. 1 jun 1883 te Norg)
Vogelzang, Grietje Jans (Grietje) (geb. 22 nov 1809 te Tolbert - ovl. na 1863)
Vogelzang, Grietje Jans (geb. 15 feb 1894 te Roden - ovl. 7 jun 1989 te Roden)
Vogelzang, Grietje Roelfs (geb. 19 jan 1881 te Roderwolde - ovl. 2 dec 1959 te Roderwolde)
Vogelzang, Hinke Roelfs (geb. 28 sep 1948 te Nuis)
Vogelzang, Jacob Jans (geb. 1786 te Roden - ovl. 16 aug 1862 te Langelo)
Vogelzang, Jan Geerts (geb. 1 feb 1755 te Roden)
Vogelzang, Jan Jans (geb. 1 jul 1781 te Roden (Leek?) - ovl. na 1814 te Oostindie)
Vogelzang, Jan Jans (geb. 28 dec 1813 te Tolbert - ovl. 6 jan 1890 te Zevenhuizen (gr))
Vogelzang, Jan Jans (geb. 9 okt 1855 te Roderwolde - ovl. 8 dec 1927 te Roden)
Vogelzang, Jan Piet Geerts (geb. 1893 te Roden)
Vogelzang, Jan Pieters (geb. 9 aug 1819 te Roden - ovl. 6 nov 1903 te Roderwolde)
Vogelzang, Jan (geb. ± 1840)
Vogelzang, Jans S.
Vogelzang, Jantien Egberts (geb. 1875 te Peize - ovl. 21 mei 1942 te Roden)
Vogelzang, Jantien (geb. ± 1840)
Vogelzang, Lubbertus Roelfs (geb. 28 feb 1955 te Nuis)
Vogelzang, Pieter Geerts (geb. 19 jul 1823 te Roden - ovl. 9 mei 1892 te Roden)
Vogelzang, Pieter Jans (geb. 27 sep 1786 te Roden - ovl. 7 dec 1872 te Roden)
Vogelzang, Reina Roelfs (geb. 13 mrt 1943 te Nuis)
Vogelzang, Reinder Roelfs (geb. 3 jan 1951 te Nuis)
Vogelzang, Roelf Jans (geb. 20 jun 1852 te Roderwolde - ovl. 17 okt 1939 te Roderwolde)
Vogelzang, Roelf Sjoerds (geb. 13 apr 1908 te Niebert - ovl. 4 okt 1908 te Niebert)
Vogelzang, Roelf Sjoerds (geb. 6 nov 1909 te Niebert - ovl. 17 dec 1984 te Groningen)
Vogelzang, Roelf (geb. ± 1850)
Vogelzang, Roelfke Sjoerds (geb. 1848 te Niebert)
Vogelzang, Sjoerd Geerts (geb. ± 1820)
Vogelzang, Sjoerd Roelfs (geb. 31 mrt 1947 te Nuis)
Vogelzang, Sjoerd Roelfs (geb. 8 okt 1880 te Nuis - ovl. 7 dec 1952 te Nuis)
Vogelzang, Sjoerdina Roelfs (geb. 13 mrt 1943 te Nuis)
Vogelzang, Wiepke Roelfs (geb. 11 okt 1935 te Marum)
Vogelzang, Wijtske Roelfs (geb. 4 jul 1933 te Marum)
Volkerts, Klaaske Eites
Vonck, Pieter Frans (geb. 1777 te Oldehove - ovl. 21 jan 1839 te Oldehove)
Vondel, Grietje van
Vonk, Frans Harms
Vonk, Geertje (geb. 1871 te Lucaswolde)
Vonk, Grietje Frans (geb. 1775 te Oldehove)
Vonk, IJnskje
Vonk, Jacob
Voormeulen, Gerrit Allerts (geb. 10 apr 1815 te Veendam - ovl. 11 dec 1848 te Annerveensekanaal Anloo)
Voormeulen, Grietje (geb. 25 sep 1847 te Anloo - ovl. 3 mei 1853 te Annerveensekanaal Anloo)
Voortman, Friese
Voortman, Roelfina Frieses (geb. 1889 te Zevenhuizen (gr))
Vorenholt, Jan Jurjens (geb. 1887 te Zevenhuizen (gr))
Vorenholt, Jan (geb. ± 1780)
Vorenholt, Jurjen
Vorenholt, Jurrien Jans (geb. 1811 te Zevenhuizen (gr))
Vorenholt, Lemke (geb. 25 mei 1915)
Vorenholt, Pieterke
Vorenhout, Jurjen Koene (geb. 1884 te Zevenhuizen (gr))
Vorenhout, Lieuwe (geb. 1843 te Zevenhuizen (gr))
Vorenhout, Pieterke (geb. 10 aug 1872 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 19 mei 1939 te Leek)
Vorenkamp, Jantina (geb. 11 jun 1929 te Roden)
Vorenkamp, Roelf Tonnes (geb. ± 1785)
Vorenkamp, Thomas Roelfs (geb. 1816 te Norg)
Vos (gezeit Hummelinck), Herman Johans de (geb. ± 1530)
Vos van Steenwijk, Hendrick de
Vos van Steenwijk, Herman Hendricksz de
Vos van Steenwijk, Johan Hendricksz de (geb. ± 1430)
Vos van Steenwijk, Pelgrim Hendricksz de
Vos van Steenwijk, Reinold de
Vos, Aaltje Woltes
Vos, Adriana Egberti de
Vos, Catharina de
Vos, Catharina Egberti de
Vos, Catharina Johans de
Vos, Derk (geb. voor 1760)
Vos, Egbert Hermans (gez. Hummelinck) de
Vos, Egbert Roeleffs
Vos, Eilke (Eelke) (geb. 16 jan 1819 te Anloo)
Vos, Geert (geb. ± 1665)
Vos, Gesien Derks (Geesje) (geb. 16 okt 1788 te Pekela - ovl. 11 apr 1858 te Peize)
Vos, Grietje
Vos, Helena Klaassens
Vos, Hendrick Johans de (ovl. voor 1610 te Amsterdam)
Vos, Hendrick Johans de
Vos, Hendrikje Jans (geb. 24 apr 1829 te Eemster (Dwingeloo))
Vos, Jacob Johans de
Vos, Jan
Vos, Johan de (geb. ± 1495)
Vos, Johanna Elisabeth de
Vos, Johannes Hermans de
Vos, Klaas Roelfs
Vos, Klaas Roelofs
Vos, Lamme Egberti de
Vos, Lucas Egberti de
Vos, Marchien de
Vos, Maria Egberti de
Vos, Maria Roeleffs
Vos, Mette Johans de
Vos, Pieterke Klasens (geb. 1819 te Hoogemeeden)
Vos, Roeleff (of Hendrick) Johansz de
Vos, Roeleff Johans de
Vos, Roelof Haekens (Haikes)
Vos, Rudolpha de
Voss, Bernardus
Voss, Gesina Maria
Vossema (?) (van der Velde?), Jetske Wijbes (geb. 1787 - ovl. 15 jun 1862 te Nuis)
Vossema (Fossema), Geert Douwes (geb. 1782 te Nuis - ovl. 8 dec 1826 te Nuis)
Vossema (Fossema), Geeske Geerts (geb. 11 mei 1818 te Nuis - ovl. 26 jul 1903 te Achtkarspelen)
Vossema, Aafke Freerks (geb. 19 feb 1814 te Kloosterburen)
Vossema, Akke Ubels (geb. 1860 te Nuis)
Vossema, Albert Gerrits (geb. 1867 te De Wilp)
Vossema, Antje Douwes (geb. 12 jun 1854 te Nuis - ovl. 13 nov 1936 te Nuis)
Vossema, Antje Geerts (geb. 1822)
Vossema, Antje Karstens (geb. ± 1810)
Vossema, Douwe Geerts (geb. 27 mrt 1824 te Nuis)
Vossema, Douwe Jans (geb. 1803 te Nuis)
Vossema, Ebbel Douwes (geb. 7 apr 1857 te Marum - ovl. 19 jan 1930 te Kornhorn)
Vossema, Feiktje Douwes (geb. 8 okt 1864 te Marum - ovl. 29 jan 1959 te Nuis)
Vossema, Freerk Douwes (geb. 1771 te Nuis - ovl. voor 7 jul 1772 te Nuis)
Vossema, Freerk Douwes (geb. 1772 te Nuis - ovl. voor 1873 te Kloosterburen (?))
Vossema, Geert Douwes (geb. 23 mrt 1862 te Marum)
Vossema, Geeske Douwes (geb. 7 jan 1779 te Nuis - ovl. 15 feb 1859 te Nuis)
Vossema, Gerrit (geb. 1843 te Midwolde)
Vossema, Grietje Douwes (geb. sep 1788 te Nuis)
Vossema, Grietje Jans (geb. 12 jul 1806 te Nuis)
Vossema, Grietje (geb. ± 1825)
Vossema, Hantje Gerrits (geb. 1880 te Marum)
Vossema, Heiltje Gerrits (geb. 1884 te Nuis)
Vossema, Hendrik Douwes (geb. 1870 te Marum)
Vossema, Jan Douwes (geb. 1774 te Nuis - ovl. 8 mei 1838 te Marum)
Vossema, Jantje Douwes (geb. 7 jun 1867 te Marum)
Vossema, Jantje Freerks (geb. te Kloosterburen)
Vossema, Jantje Jans (geb. 1801 te Marum)
Vossema, Jantje Ouwes (geb. 1818 te Nuis)
Vossema, Jauktje Douwes (geb. 14 jul 1776 te Nuis - ovl. 26 jun 1832 te Marum)
Vossema, Joukje Jans (geb. 1808 te Nuis)
Vossema, Karst Douwes (geb. 17 okt 1784 te Nuis - ovl. 16 mei 1867 te Midwolde)
Vossema, Leentje Ubels (geb. 1864 te Nuis)
Vossema, Roelina Willems (geb. 1889 te Roden)
Vossema, Sjoukje Gerrits (geb. 1877 te Nuis)
Vossema, Stientje Gerrits (geb. 1871 te Nuis)
Vossema, Stientje
Vossema, Tieke Douwes (geb. 9 okt 1859 te Marum - ovl. 10 feb 1949 te Niebert)
Vossema, Tietje Douwes
Vossema, Tjeert Jans (geb. 1813 te Nuis)
Vossema, Trientje (geb. 1845 te Marum)
Vossema, Tunnes Willems (geb. 1890 te Roden)
Vossema, Ubel Willems (geb. 1825 te Niebert)
Vossema, Willem Douwes (geb. 21 apr 1853 te Nuis)
Vossema, Willem Douwes (geb. jul 1792 te Nuis)
Vossema, Willem Ubels (geb. 1762 te Tolbert)
Vossema, Willem Ubels (geb. 1856 te Nuis)
Vowinkel, Femmigje
Vrieling, Grietje
Vrieling, Hendrika
Vrieling, Janna
Vries (Wiersema?), Martje Oenes de
Vries, Aafke de (geb. 14 aug 1831 te Nuis - ovl. 9 jul 1885)
Vries, Aaltje de
Vries, Aaltje de
Vries, Albertje de (geb. 11 sep 1838 te Leek)
Vries, Albertje Pieters de (geb. 1761 - ovl. 20 mrt 1856 te Hoornsedijk)
Vries, Anna Maria de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, Antje de (geb. 1 apr 1885 te Ureterp - ovl. 18 nov 1960 te Tolbert)
Vries, Antje de (geb. 1819 te Nuis)
Vries, Antje Hendriks de
Vries, Antje Lammerts de (geb. 1850 te Marum)
Vries, Antje Teyes de (geb. 1823 te Ureterp)
Vries, Aukje de (geb. 12 feb 1923 te Lucaswolde - ovl. 25 okt 2002 te Groningen)
Vries, Aukje Jans de
Vries, Aukjen Durks de
Vries, Berendje (Berendje) de (geb. 1843 te Nuis)
Vries, Bouktje Popkes de
Vries, Dina Jochums de
Vries, Dirk Jans de (geb. 16 jul 1814 te Surhuisterveen - ovl. voor 26 jul 1903)
Vries, Douwe de (geb. 5 jun 1860 te Achtkarspelen)
Vries, Eise de (geb. 1870 te Lutjegast - ovl. 20 feb 1890 te Grootegast)
Vries, Fetje Siebes de (geb. 1887 te Doezum)
Vries, Freek Johannus de
Vries, Froukjen Johannes de
Vries, Gaitske Kornelis de
Vries, Geerd Geerds de
Vries, Geert de (geb. 2 okt 1857 te Achtkarspelen)
Vries, Geert de (geb. 21 jun 1854 te Achtkarspelen - ovl. voor 1857 te Achtkarspelen)
Vries, Geertruda de (geb. 1861 te Lutjegast)
Vries, Geeske Kornelis de
Vries, Gerardus Jeeps de (geb. 1884 te Roden)
Vries, Gerrit Jans
Vries, Grietje Jans de (ovl. voor 1862)
Vries, Grietje Teekes de (geb. 1840 te Niebert)
Vries, Grietje Wietses de (geb. 1827 te Tolbert)
Vries, H. de
Vries, Harke Steffens van der
Vries, Harm de (geb. 1869 te Zevenhuizen (gr))
Vries, Harm Durks de (geb. 16 aug 1849 te Surhuisterveen)
Vries, Harmen Jans de (geb. ± 1788)
Vries, Harmke Pieters de
Vries, Hendrik de (geb. 1917 te Roden - ovl. 16 dec 1939 te Roderwolde)
Vries, Hendrik de
Vries, Hidde Jans de
Vries, Hiltje Jans de (geb. 1810 te Zevenhuizen (gr))
Vries, Hindrik de (geb. 1847 te Roden)
Vries, Hindrikje Klasens de (geb. 1852 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 12 mrt 1923 te Roderveld)
Vries, IJnze de
Vries, Jacobjen de
Vries, Jan Durks de (geb. 28 apr 1854 te Surhuisterveen)
Vries, Jan Eelkes de
Vries, Jan Gerrits de
Vries, Jan IJnzes de (geb. 1839 te Marum)
Vries, Jan Johannes de (geb. ± 1795)
Vries, Jan Pieters de (geb. 1873 te Noordwijk)
Vries, Jan Sietses de (geb. 1876 te Nuis)
Vries, Janke de (geb. 13 okt 1888 - ovl. 13 jun 1964 te Beetsterzwaag)
Vries, Janke Hettes de
Vries, Janke IJnzes de (geb. 1837 te Marum - ovl. voor 1859)
Vries, Jantje de
Vries, Jantje Hendriks de (ovl. voor 1866)
Vries, Jantje van der (geb. 1831 te Oldekerk)
Vries, Jeep de
Vries, Johanna de
Vries, Johanna Oenes de (geb. 1838 te Marum)
Vries, Johannes de
Vries, Johannes Freeks de (geb. 1794)
Vries, Johannes Jans de (geb. 1824 te Siegerswoude)
Vries, Johantje Gerrits de
Vries, Jurjen de (geb. 1871 te Doezum - ovl. 27 jan 1893 te Grootegast)
Vries, Jurjen Johannes de
Vries, Karst de (geb. 1822 te Zevenhuizen (gr))
Vries, Karst Roelfs de
Vries, Karst Roelfs de
Vries, Klaas de
Vries, Kornelis Boukes de (geb. 1784)
Vries, Lamke Ritskes de
Vries, Lammert Siebes de (geb. te Doezum)
Vries, Luichina Hendriks de (geb. 1900 te Marum)
Vries, Luutje de
Vries, Marijke Popkes de
Vries, Matje Freeks de (geb. 1803 te Grootegast)
Vries, Mattje Sipkes de (geb. 1819 te Surhuizum)
Vries, Oene Gjalts de
Vries, Pieter de
Vries, Pieter Jans de
Vries, Pieter Roels de (geb. 1867 te Lippenhuizen)
Vries, Riekje Sjoerds de (geb. 1880 te Ureterp)
Vries, Rinskje Lammerts de (geb. 1831 te Doezum - ovl. voor 1873)
Vries, Roel Pieters de
Vries, Roelf Karssens de (geb. 1798 - ovl. voor 1826)
Vries, Romkje de
Vries, Sapke de
Vries, Sara Thomas de
Vries, Siebe de (geb. 1826 - ovl. 4 jun 1827 te Grootegast)
Vries, Siebe de (geb. 1834 te Doezum - ovl. 10 jan 1876 te Grootegast)
Vries, Siebe de (geb. 27 okt 1827 - ovl. 8 nov 1827 te Grootegast)
Vries, Siebe de
Vries, Siebe Lammerts de (geb. 1839 te Doezum)
Vries, Siebe Lammerts de
Vries, Siegerke Johannes de
Vries, Siert Jurjens de (geb. 1840 te Marum)
Vries, Sietse de
Vries, Sipke Freeks de (geb. 1795)
Vries, Sjoerd Johannes de
Vries, Sjoerd Sietzes de (geb. 1868 te Opende)
Vries, Teeke Freerks de
Vries, Teije Gabes de
Vries, Tieke Gerrits de (geb. 1854 te Marum - ovl. voor 1894)
Vries, Tieke Jans de
Vries, Tietje Jakobs de (ovl. voor 1850)
Vries, Tjetske de
Vries, Tjitske de (geb. 1864 te Lutjegast)
Vries, Tjitske de
Vries, Tjitske de
Vries, Trientje de
Vries, Trientje Duurts de
Vries, Trijntje de (geb. 1874 te Wildervank)
Vries, Trijntje de (geb. 1886 te Vlagtwedde)
Vries, Wiebren de (geb. 1820 te Rottevalle)
Vries, Wietse Fokkes
Vries, Wietske de (geb. 17 okt 1854 te Odoorn)
Vries, Wietze Jans de (geb. 1874 te De Wilp)
Vries, Willem de (geb. 1892 te Roden)
Vries, Wimke de
Vriesema, Geert Jelles (geb. 1813 te Scharmer)
Vriesema, Jelle Oenes
Vrieze, Geertruida Jans de
Vroom, Aaltje Jochums
Vroom, Aaltje
Vroom, Jan Klasens
Vroom, Klaas Jans (geb. 1829 te Opende - ovl. na 1903)
Vroom, Klaas Pieters (geb. 22 mrt 1861 te Aduard - ovl. 29 apr 1937 te Delfzijl)
Vroom, Pieter
Waaijers, Aaltje
Waal, Cornelia Apaulonia de
Waal, F. de
Waard, Sijke Oeges de
Wagenaar, Albert Jelmers (geb. 1836 te Zevenhuizen (gr))
Wagenaar, Albert Jelmers (geb. 22 jan 1896 te Hoogkerk - ovl. 30 jan 1896 te Hoogkerk)
Wagenaar, Albert Jelmers (geb. jul 1897 te Vierverlaten - ovl. 25 feb 1898 te Vierverlaten)
Wagenaar, Auke Jelmers (geb. 1839 te Zevenhuizen (gr))
Wagenaar, Ebeltje Jelmers (geb. 1842 te Zevenhuizen (gr))
Wagenaar, Elizabet Jelmers (geb. 4 mrt 1829 te Zevenhuizen (gr))
Wagenaar, Emke Aukes (geb. 1888 te Zevenhuizen (gr))
Wagenaar, Gerben Jelmers (geb. 1787 te Surhuizum)
Wagenaar, Grietje Gerbens (geb. 3 jan 1812 te Surhuizum)
Wagenaar, Imke Alberts (geb. 1876 te Marum)
Wagenaar, Jelle Aukes (geb. 1886 te Nuis)
Wagenaar, Jelle Jelmers (geb. 16 jan 1897 te Weerdingermarke - ovl. 15 mrt 1897 te Weerdingermarke)
Wagenaar, Jelle Jelmers (geb. 1780 - ovl. 10 okt 1815 te Surhuizum)
Wagenaar, Jelle Jelmers (geb. 1833 te Leek - ovl. 14 jan 1911 te Emmen)
Wagenaar, Jelle Jelmers (geb. 7 jan 1898 te Weerdingermarke)
Wagenaar, Jelmer Alberts (geb. 1869 te Marum)
Wagenaar, Jelmer Aukes (geb. 1874 te Zevenhuizen (gr))
Wagenaar, Jelmer Gerbens (geb. 12 jan 1819 te Achtkarspelen)
Wagenaar, Jelmer Jelles (geb. 10 jul 1801 te Westerbroek - ovl. 14 jan 1873 te Valtherveen)
Wagenaar, Jelmer Jelles (geb. 1870 te Musselkanaal)
Wagenaar, Jelmer Popkes (geb. 1741 - ovl. 19 dec 1816 te Surhuizum)
Wagenaar, Johanna Henderika Jelmers (geb. aug 1898 te Hoogkerk - ovl. 13 mei 1900 te Leek)
Wagenaar, Klaas Jelmers (geb. 18 jan 1901 te Weerdingerveen)
Wagenaar, Minke Johannes (geb. 15 dec 1765 te Driesum - ovl. 22 jul 1841 te Driesum)
Wagenaar, nn (geb. 11 apr 1901 te Hoogkerk - ovl. 11 apr 1901 te Hoogkerk)
Wagenaar, Popke Wybes (geb. ± 1710)
Wagenaar, Popke Wybes (geb. ± 1770)
Wagenaar, Reit Alberts (geb. 1874 te Zevenhuizen (gr))
Wagenaar, Romkje Popkes (geb. 14 nov 1812 te Augustinusga)
Wagenaar, Romkjen Popkes (geb. 1807 - ovl. 16 jun 1812 te Augustinusga)
Wagenaar, Siebren Johan Jelmers (geb. dec 1903 te Groningen - ovl. 17 jan 1905 te Hoogkerk)
Wagenaar, Sjoukje Wijbes (geb. 2 sep 1780 te Surhuisterveen - ovl. 7 apr 1850 te Nuis)
Wagenaar, Trijntje Wiebes (geb. ± 1780)
Wagenaar, Wilhelmina Popkes (geb. ± 1800)
Wagenaar, Wybe Popkes (geb. ± 1740)
Wal, Antje van der
Wal, Arend van der (geb. 1898 te De Wilp - ovl. 7 apr 1969)
Wal, Baukje van der
Wal, Bauktje van der (geb. 27 okt 1895 - ovl. 14 jan 1956 te Drachten)
Wal, Eelke Ynzes van der (geb. 1913 te Westergeest - ovl. 30 jul 1940 te Leeuwarden)
Wal, Egbert van der (geb. 21 feb 1829 te Ureterp)
Wal, Els G. van der
Wal, Gosse van der (geb. ± nov 1869 - ovl. 28 sep 1944)
Wal, Gosse van der (geb. 20 apr 1937)
Wal, Hinke van der
Wal, Jan Jelles van der
Wal, Jitske Jurjens van der (geb. ± 1795)
Wal, Johannes van der (geb. 1755 te Ureterp - ovl. 21 jul 1828)
Wal, Jurjen van der (geb. 1748 te Ureterp - ovl. 6 aug 1818)
Wal, Jurjen van der (geb. 1823 te Siegerswoude)
Wal, Jurjen van der (geb. 26 nov 1825 te Ureterp)
Wal, Klaas Jurjens van der (geb. 1800)
Wal, Klaas van der (geb. ± 1723 te Ureterp)
Wal, Lamke Klazens van der (geb. 1821 te Siegerswoude)
Wal, Popke van der
Wal, Roel van der (geb. 1787 te Ureterp)
Wal, Willy van der (geb. 1923 - ovl. 13 jan 1978)
Wal, Ynze Jans van der (geb. 30 aug 1890 te Tietjerksteradeel - ovl. 11 mei 1921 te Kollummerland)
Walchenbach, Johanna
Walda, Douwe Hendriks
Walda, Fokje Douwes (geb. 15 aug 1863 te Kollum)
Walda, Geeske (geb. 29 nov 1882 te Kollummerland)
Walda, Hendrikus Douwes (geb. 19 jan 1862 te Kollummerland)
Walda, Johanna Douwes (geb. 24 jun 1866 te Kollummerland)
Walda, Johannes Douwes (geb. 19 jun 1872 te Kollummerland)
Walda, Louw Douwes (geb. 20 feb 1869 te Kollummerland)
Walda, Wijtske
Walvius, Eppe
Walvius, Henderika Jans (geb. 1899 te Lutjegast)
Walvius, Ida Eppes (geb. 1867 te Veendam - ovl. 8 feb 1941 te Zuidhorn)
Walvius, Jan Eppes (geb. 1869 te Veendam)
Wanners, Hillegien
Wapstra, Bert
Wapstra, Geert Johannes
Wapstra, Hendrik Gerard (Henk)
Wapstra, Hendrikje (Hetty)
Wapstra, Hetty
Wapstra, Jon
Wapstra, Melody
Wapstra, Merri
Wapstra, Shanna Lee
Warmolts, Marrigien (geb. te Peize?)
Warners, Antje Everts
Warners, Maaike van
Warta, Marchien (geb. 23 jan 1829 te Onstwedde)
Wassens, Geert
Wassens, Jantien Geerts (Jantje) (geb. ± 1795 te Zuidlaren)
Waterhuis, Derk Reinders (ovl. voor 1890)
Wattenburg (Warmborg), Sjouwtje Tunnes (Sjoukje Tonnis (Teunes)) (geb. 28 nov 1789 te Niekerk - ovl. 28 mei 1825 te Marum)
Webbink, E.J.
Weerd, Albertje Alberts de
Weerden, Antje Fridsers van (geb. 1873 te Zuidhorn)
Weerden, Fridser van
Weering, Margien Harms
Weerth, Garharda Alegonda de
Weerts, Z.
Weg, Grietje Sibrens van der (geb. 1832 te Grijpskerk - ovl. voor 1869)
Weg, Jakob van der
Weg, Jan Jakobs van der (geb. 1859 te Tolbert)
Weg, Jeltje Meinderts van der
Weg, Sibren Jacobs van der
Weg, Siebren Jacobs van der
Weg, Trijntje van der
Weg, Wietske Siebrens van der (geb. 1844 te Groningen - ovl. 24 dec 1915 te Grootegast)
Wegman, Jakob
Wegman, Jantje Gerrits
Wegman, Mente Jakobs (geb. 1863 te Enumatil - ovl. voor 1951)
Wei, Antje van der
Weisenbach, Leentje
Wekema, Emke
Wekema, Fransina
Wekema, Jan
Wekema, Tjeerd Jans (geb. 1888 te Niebert)
Welles, Johannes Klazes
Welles, Leentje
Welles, Maaike (geb. 1876 te Oudega)
Werf, Grietje Meles van der (geb. 1782 - ovl. 13 mrt 1827 te Oldekerk)
Werf, Haije Derks van der
Werf, Meles Ruurts van der
Werf, Sieuwkje Haijes van der (geb. 1797 te Ureterp)
Werkman, Aart
Werkman, Abel (geb. 1877 te Doezum)
Werkman, Arie Willem (Arjen)
Werkman, Arie
Werkman, Cornelia
Werkman, Gepke (geb. 1865 te Noordwijk)
Werkman, Hendrikje (Hester)
Werkman, Hindriktje Sijpts (geb. 1803 te Pieterzijl - ovl. voor 1830)
Werkman, Klaas
Werkman, Sijpt Abels
Werkman, Willem (Wim)
Werkman, Willem
Westenbrink, Bartelt Flonk (ovl. voor 1846)
Westerbeke, Maatje
Westerhof, Aaltje Sietes (ovl. voor 1884)
Westerhof, Albert Boeles (geb. 1754)
Westerhof, Boele Alberts (geb. ± 1725)
Westerhof, Doetje Teijes (geb. 24 feb 1821 te Doezum)
Westerhof, E.M.
Westerhof, Edsger Teijes
Westerhof, Grietje Alberts (geb. 1796)
Westerhof, Hillechien
Westerhof, Janke Klazens (geb. 1822 te Zevenhuizen (gr))
Westerhof, Jannes Jans
Westerhof, Klaas Sietes (geb. ± 1785)
Westerhof, Kornelis Jannes (geb. 1819 te Lucaswolde - ovl. voor 1865)
Westerhof, Martje (geb. 1883 te Marum - ovl. voor 1952)
Westerhof, Pieterke
Westerhof, Renske Kornelis (geb. 1844)
Westerhof, Teije Edsges
Westerhof, Teije Wessels (geb. 1860 te Noordwijk)
Westerhof, Wessel Teijes (geb. 1828 te Doezum)
Westerhof, Wisse Edsgers (geb. 1854 te Opende)
Westerhoff, Jan Klaassens (geb. 1834 te Tolbert)
Westerhoff, Sietske Klaassens (geb. 1816 te Zevenhuizen (gr))
Westerhuis, Hiltje Eits
Westerhuis, Jacob Hendriks (geb. 1764 - ovl. 4 mrt 1826 te Zevenhuizen (gr))
Westerlaak, Ruud
Westerloo, Grietje
Westerloo, Pieter
Westerloo, Tonnis Pieters (geb. 1869 te Hoogemeeden)
Westra, Ankje Duurds
Westra, Enje (geb. 10 mrt 1871 te Den Horn - ovl. 22 mei 1957 te Zuidhorn)
Westra, Gaatske Jans
Westra, Janke
Westra, Jantien Jans
Westra, Korneliske (Corneliske) Pieters
Westra, Trijntje
Westveld, Anna
Wetzema, Abel Kornelis
Wetzema, Grietje Abels (geb. 10 mrt 1800 te Wetzing)
Wever, Annechien Koops
Wever, Hendrikje Roelofs
Wever, Trijntje Kornelis
Wevers, Jannie Katharina
Wevers, Johann Abraham Diedrich
Wibbelink, Bontje
Wiearda, Hantje Reins (geb. 1800 - ovl. 28 jan 1829 te Lemsterland)
Wiebenga, Froukjen Hendriks
Wiebrands, Maria IJes
Wiebrands, Maria Katharina (geb. 2 mrt 1826 te Winschoten - ovl. 3 sep 1870)
Wiechers, Johannes Bernardus (geb. 1880 te Appingedam)
Wiechers, Sipke
Wiegersma, Antje Jans (geb. 1894 te Niebert)
Wiegersma, Jan
Wiekema, Sjoukien (geb. 14 mrt 1890)
Wiekenkamp, Jeltje
Wiekenkamp, Johannes Gerardus
Wienen, Hieltje Hendrika (geb. 13 jul 1928)
Wier, Hart Melles van der
Wier, Seeske Harts van der (geb. 1856 te Suameer)
Wier, Trijntje Harts van der (geb. 1853 te Suameer)
Wier, Wijtske Harts van der (geb. 1858 te Suameer - ovl. voor 1914)
Wieren, Ale Gerbens van (geb. 1887 te Veenwouden)
Wieren, Dirk Egberts van
Wieren, Durk van (geb. 21 okt 1906 te Kollum - ovl. 26 nov 1998 te Marum)
Wieren, Gerben Egberts van
Wieren, Jeijke Dirks van (geb. 1798 te Pieterzijl)
Wieren, Kornelis van
Wierenga (Wieringa), Dirkje Meints (Derktje)
Wierenga, Grietje
Wiering, Engbert Gerrits (geb. 31 mrt 1831 te Roderwolde - ovl. 2 mei 1908 te Een)
Wiering, Gerrit Engberts
Wiering, Jeichien Hendriks
Wieringa, Aafke Meints (geb. 1782 - ovl. 29 jan 1857 te Grootegast)
Wieringa, Frouke Grietje (geb. 22 nov 1911 - ovl. 16 aug 1954 te Middelbert)
Wieringa, Geertje Louwes (geb. 1846 te Zuidhorn)
Wieringa, Jan Meinderts (geb. 1750 te Fransum - ovl. 17 okt 1828 te Fransum)
Wieringa, Jan (geb. 1843 te Hoogemeeden)
Wieringa, Klaas
Wieringa, Louwe Jans (ovl. voor 1862)
Wieringa, Meindert Jans (geb. 1789 te Fransum - ovl. 23 jan 1817 te Fransum)
Wieringa, Meint Wietzes (geb. ± 1750)
Wieringa, Menstje Jans (geb. 13 jun 1790 te Fransum)
Wieringa, Sijke
Wieringa, Stientje (ovl. na 1868)
Wieringa, Wemeltje Jans
Wiersema, Aaltje Eijes (ovl. voor 1822)
Wiersema, Eike
Wiersema, Grietje
Wiersema, Harm Lammerts (geb. 11 dec 1816 te Vriescheloo - ovl. voor 1862)
Wiersema, Janneke (geb. 20 feb 1819 te Grootegast - ovl. 6 sep 1891 te Lutjegast)
Wiersema, Lammert Derks (geb. ± 1785)
Wiersinga, Christina Pieters (geb. 1853 te Appingedam)
Wiersinga, Pieter Alberts
Wiersma, Mootske
Wiersma, Tiemen
Wies, Albertje te
Wietses, Egbert
Wietses, Hindrik Egberts (geb. 1854 te Paterswolde)
Wiffers, IJchiena
Wijchman, Hindrik
Wijchman, Pieter Hindriks (geb. 1851 te Leek)
Wijk, Aafke Harms van (geb. 1898 te Borger)
Wijk, Aafke Jans van (geb. 1840 te Marum)
Wijk, Albert Hepkes van der
Wijk, Alle Ebeles van (geb. 1739 te Lippenhuizen - ovl. 29 apr 1812 te Haule)
Wijk, Alle Goitzens van
Wijk, Anna Catharina van der (geb. 1834 te Niebert)
Wijk, Bareld van (geb. 17 jul 1921 te Tolbert - ovl. 17 nov 1987 te Tijnje)
Wijk, Baukje Derks van der (geb. 1839 te Niebert)
Wijk, Derk Jans van der (geb. 1863 te Marum)
Wijk, Derk van
Wijk, Durk Jans van der (geb. 1794 te Ureterp)
Wijk, Ebeltje van
Wijk, Foktje van (geb. 1878 te Zevenhuizen (gr))
Wijk, Gerrit van
Wijk, Grietje van (geb. 26 jan 1909 te Tolbert - ovl. 7 nov 1990 te Leek)
Wijk, Harm van
Wijk, Hendrik van
Wijk, Ietje Tonnis van
Wijk, Jacobje van (geb. 27 nov 1876 te Tolbert - ovl. 1 mei 1961 te Tolbert)
Wijk, Jakobje van (geb. 8 feb 1919 te Tolbert - ovl. 15 sep 1991 te Zuidhorn)
Wijk, Jan Derks van der (geb. 1831 te Niebert)
Wijk, Jan Jans van
Wijk, Janke van (geb. 7 jun 1835 te Nuis)
Wijk, Janna van (geb. 8 jun 1913 te Tolbert - ovl. 15 jun 1992 te Zuidhorn)
Wijk, Jetske van der (geb. 6 apr 1827 te Zevenhuizen (gr))
Wijk, Johannes Luitjes van der (ovl. voor 1856)
Wijk, Johannes van (geb. 29 sep 1926 te Tolbert)
Wijk, Josuadina van der (geb. 1842 te Niebert)
Wijk, Maaike Jans van (geb. 1874 te Nuis)
Wijk, Marretje van (geb. 26 jun 1846 te Alteveer)
Wijk, Marta Tunnes van (geb. 1826)
Wijk, Meindert van (geb. ± 1810)
Wijk, Meindert van (geb. 24 mrt 1879 te Tolbert - ovl. 13 apr 1879 te Tolbert)
Wijk, Meindert van (geb. 5 mrt 1881 te Tolbert - ovl. 24 feb 1943 te Tolbert)
Wijk, Metje Durks van der (geb. 1824 te Marum)
Wijk, Rein(n)a Durks van der (geb. 1826 te Niebert)
Wijk, Sjoerd van (geb. 15 apr 1916 te Tolbert - ovl. 2000)
Wijk, Taabke van
Wijk, Trientje Meinderts van (geb. 1839 te Tolbert)
Wijk, Trientje van
Wijk, Trijntje Alberts van der (geb. 1798)
Wijk, Tunnes Fransens van
Wijk, Willemke van (geb. 1857 te Marum)
Wijk, Wobbeltje Alberts van der (geb. 1803 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1873)
Wijk, Wolter van (geb. 1 okt 1848 te Tolbert - ovl. 6 mrt 1940 te Tolbert)
Wijk, Wolter van (geb. 17 feb 1911 te Tolbert - ovl. 19 jun 1945 te Groningen)
Wijk, Ytse van (geb. 14 okt 1923 te Tolbert)
Wijkstra (?), Albert Eijtes (Alberts) (ged. 8 aug 1728 te Grootegast)
Wijkstra (?), Anje Alberts (geb. 20 mrt 1733 te Grootegast)
Wijkstra (?), Douwe Sijtzes
Wijkstra (?), Eijt (geb. ± 1735)
Wijkstra (?), Eijte Alberts (geb. ± 1702 te Grootegast)
Wijkstra (?), Eitje Alberts (geb. 27 jan 1760 te Groningen)
Wijkstra (?), Fokke Alberts (geb. 18 feb 1731 te Grootegast)
Wijkstra (?), Sijtze
Wijkstra, Aaltje (geb. 1890)
Wijkstra, Albert Eites (geb. 26 jun 1793 te Grijpskerk)
Wijkstra, Albert Hendriks (geb. 1838 te Doezum)
Wijkstra, Albert (geb. 1885 te Doezum - ovl. 26 nov 1894 te Grootegast)
Wijkstra, Auktje Hendriks (geb. 1830 - ovl. 18 jun 1831 te Grootegast)
Wijkstra, Berend Hendriks (Berend) (geb. 1840 te Doezum - ovl. 15 okt 1936 te Grootegast)
Wijkstra, Dirk
Wijkstra, Egbert Douwes (geb. 1799 te Lucaswolde)
Wijkstra, Eije Hendriks (geb. 2 mei 1834 te Doezum - ovl. 8 mei 1918 te Doezum)
Wijkstra, Eite Alberts (ged. 29 mrt 1767 te Grootegast - ovl. 25 nov 1845 te Marum)
Wijkstra, Eite (geb. 1891 te Doezum)
Wijkstra, Eite (geb. dec 1889 - ovl. 5 jul 1890 te Grootegast)
Wijkstra, Etje (geb. 1829 te Niebert)
Wijkstra, Etje (geb. 1881 te Doezum)
Wijkstra, Geert Eijts (geb. ± 1760)
Wijkstra, Geertje (geb. 1873 te Doezum - ovl. 22 jun 1893 te Grootegast)
Wijkstra, Grietje Hendriks (geb. 1827)
Wijkstra, Grietje Hindriks (geb. 1783 te Grootegast)
Wijkstra, Grietje (geb. 1875 te Doezum)
Wijkstra, Hendrik Eites (geb. 5 feb 1800 te Munnekezijl - ovl. 5 mei 1877 te Nuis)
Wijkstra, Hendrik Sijtses (geb. 1836 te Marum)
Wijkstra, Hendrik (geb. 1880 te Doezum)
Wijkstra, Hendrik
Wijkstra, Hindrik Sijtses
Wijkstra, IJje IJes (geb. 4 jul 1895 te Doezum - ovl. 6 jun 1941 te Eindhoven)
Wijkstra, IJke Geerts (geb. 1790 te IJlst)
Wijkstra, Jacobje Eites (geb. 19 jan 1796 te Grijpskerk)
Wijkstra, Jacobje Hendriks (geb. 1832 - ovl. 22 sep 1835 te Grootegast)
Wijkstra, Jan Eites (geb. 6 jun 1802 te Grijpskerk)
Wijkstra, Jan Hendriks (geb. 1842 - ovl. 9 aug 1846 te Grootegast)
Wijkstra, Jannes (geb. 1917 te Doezum - ovl. 22 dec 1918 te Grootegast)
Wijkstra, Jantje (geb. 1878 te Doezum)
Wijkstra, Jelke Hindriks (geb. 1805 te Marum)
Wijkstra, Joost (geb. 1873 te Doezum)
Wijkstra, Pieter Geerts (geb. 2 aug 1784 te Grootegast)
Wijkstra, Roelf (Roelf) (geb. 1892 te Doezum)
Wijkstra, Roelfke (Roelfke)
Wijkstra, Roelfke (geb. 1872 te Doezum)
Wijkstra, Roelfke (geb. 1904 te Nuis - ovl. 7 mei 1908 te Grootegast)
Wijkstra, Sapke Hendriks
Wijkstra, Sijbrigje Douwes (geb. 1791 te Doezum)
Wijkstra, Sijtze Hendriks (geb. 1801 te Lucaswolde)
Wijkstra, Sjouktje Hindriks (geb. 1795 te Noordwijk)
Wijkstra, Teetske Hendriks (geb. 23 jan 1798)
Wijkstra, Wemeltje (geb. 20 nov 1791 te Grijpskerk - ovl. 20 nov 1791 te Grijpskerk)
Wijkstra, Wietske (geb. 1888 te Doezum)
Wijkstra, Zwaantje Jans (geb. 1826 te Pieterzijl - ovl. 20 nov 1827 te Pieterzijl)
Wijma (Wyema), Fetje (Fedje) Fokkes (Fockens) (geb. 1691 - ovl. 23 apr 1763 te Marum)
Wijma, Antje Alles
Wijma, Freerk Hendriks
Wijma, Grietje Sjoerds
Wijma, Grietje
Wijma, Hendrik Freerks (geb. 1803)
Wijma, Hendrikje Siwerts
Wijma, Jantje Folkerts (geb. 1833 te Marum - ovl. 28 jan 1868 te Grootegast)
Wijma, Teecke Jacobs
Wijma, Tjitske Eises
Wijnalda, Aafke Douwes (geb. 1801 te Surhuisterveen)
Wijnalda, Antje Douwes (geb. 1800 - ovl. 13 mrt 1849 te Weststellingwerf)
Wijnalda, Antje Johannes (geb. 28 sep 1827 te Achtkarspelen - ovl. 1 okt 1827 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Bieuwkjen Douwes (geb. 1 feb 1838 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Bieuwkjen Johannes (geb. 27 mei 1826 te Surhuisterveen)
Wijnalda, Douwe Douwes (geb. 14 mrt 1831 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Douwe Douwes (geb. 1803 te Surhuisterveen)
Wijnalda, Douwe Johannes (geb. ± 1765)
Wijnalda, Eildert Johannes (geb. 1773 - ovl. 28 feb 1847 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Eildert (geb. ± 1705)
Wijnalda, Jan Douwes (geb. 1 mei 1848 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Janke Douwes (geb. 15 jan 1840 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Janke Douwes (geb. 1795 te Surhuisterveen)
Wijnalda, Johannes Douwes (geb. 17 nov 1844 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Johannes Douwes (geb. 1797 te Surhuisterveen - ovl. 29 dec 1841 te Opsterland)
Wijnalda, Johannes Douwes (geb. 8 apr 1842 te Achtkarspelen - ovl. voor 1844)
Wijnalda, Johannes Eilderts (geb. ± 1735)
Wijnalda, Johannes Eilderts (geb. 1800 - ovl. 12 dec 1837 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Lieuwe Eilderts (geb. 1803 te Surhuisterveen)
Wijnalda, Roelofke Eilderts (geb. 1799 te Surhuisterveen)
Wijnalda, Sietske Johannes (geb. 1767 - ovl. 1 feb 1842 te Grootegast)
Wijnalda, Sjoerdtje (geb. 27 feb 1836 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Sjuttje Douwes (geb. 1827 - ovl. 5 feb 1833 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Wiebe Douwes (geb. 29 jan 1834 te Achtkarspelen)
Wijnalda, Ybeltje Johannes (geb. ± 1775)
Wijnen, Areke van
Wijnhold, Jacob (geb. 18 apr 1912 te Delfzijl - ovl. 16 dec 1984 te Groningen)
Wijnhold, Sijtze
Wilde, Egbert Jans de
Wilde, Jan Egberts de (geb. 1736 - ovl. 1780)
Wilde, Romktje Ates de
Wildeboer, Jan Remke (geb. ± 1883 te Krewerd?)
Wildeboer, Thomas
Wilderman, Anke Berents (geb. 1829 te Nuis)
Wilderman, Berent Hendriks (geb. 1793 te Nuis)
Wilderman, Bregtje Hindriks (geb. 1796)
Wilderman, Grietje Hendriks (geb. 1802 te Nuis)
Wilderman, Hendrik Ebbels (geb. ± 1765)
Wilderman, Maike Hendriks (geb. ± 1795)
Wilderman, Maike Hendriks (geb. 1798 te Nuis)
Wilderman, Renske Hendriks (geb. 1798 te Nuis)
Willems, Egbert
Willems, Grietje
Willems, Hendrik (geb. 24 dec 1827)
Willems, Jantje Hendriks
Willems, Marten
Willems, Pieter
Willems, Trientje (geb. 9 feb 1834 te Roden)
Willems, Trientje
Wilp, Trientje Tunnis van der (geb. 1821)
Wilp, Tunnis Bakes van der
Wilpstra, Lutske
Wilpstra, Wiepke Feijes
Wiltschut, Antje Jans (geb. 1810 te Zevenhuizen (gr))
Wiltschut, Grietje
Wiltschut, Harmke Jans (geb. 1814 te Zevenhuizen (gr))
Wiltschut, Jacob Coenens (geb. 1779)
Wiltschut, Jan Koenes (geb. ± 1780)
Wiltschut, Sietse Koenes (geb. 1783)
Wind, Akke de
Wind, Grietje Jans de (geb. 1882 te Zevenhuizen (gr))
Wind, Jan de (geb. ± 1850)
Wind, Rinse de
Winde, Grietje van der
Wint, Dieuwktje (geb. 1818 te Leek)
Wint, Geertje Hendriks (geb. 1776)
Wint, Jan Hindriks
Winter, Anke (ovl. voor 1875)
Winter, Johanna Pieters de (geb. 1869 te Marum)
Winter, Pieter de
Wisman, Gerrit (geb. 23 mrt 1819 te Smilde - ovl. 19 nov 1887 te Smilde (Kloosterveen))
Wisman, Harm Geerts
Wissema, Halbe (geb. 1857 te Gorredijk)
Wissema, Ruurd Gooitzens
Wit, Antje Sjoerds de (geb. 1888 te Stroobos)
Wit, Berend de (geb. 1872 te Marum)
Wit, Dirk de
Wit, Geertje Berends de (geb. 1897 te Noordwijk)
Wit, Ietje Berends de (geb. 1899 te Noordwijk)
Wit, Jakob de (geb. 1 nov 1937 te Marum - ovl. 18 dec 1971 te Marum)
Wit, Romkje de (geb. 1866 te Surhuisterveen)
Wit, Sjoerd de
Wit, Sjoukje Dirks de (geb. 1881 te Doezum)
Wit, Sweitze Tjeerds de
With, Jan Petrus de (geb. 1833 te Marum)
With, Lammert Petrus de (geb. 1849 te Doezum)
With, Petrus Klases de
Witt, Elizabeth
Witterholt, Bregtje (geb. 1853 te Niekerk - ovl. 27 mrt 1859 te Oldekerk)
Witterholt, Jan Nicolaas
Witterholt, Scheltje (geb. 1831 te Niekerk - ovl. 4 feb 1900 te Oldekerk)
Witteveen, Grietje Adams
Witteveen, Hendrik Lubberts (geb. 1794 te Surhuizum)
Wobbes, Guitsen
Wobbes, Hendrik (geb. 30 mei 1891 te Opende)
Woelders, Hillechien (geb. 4 mei 1859 te Assen - ovl. 8 nov 1942 te Assen)
Woest, Hindrik Addes
Woest, Renskje (Rinske) Hendriks (geb. 5 jan 1785 te Den Ham - ovl. 9 nov 1857 te Drachten)
Wold, Kornelis Willems
Wold, Willem (geb. 1829 te Peize)
Woldhek, Greetje
Woldhek, Jan (geb. 11 dec 1827 te Wildervank)
Woldhek, Reina
Woldhek, Roelof
Woldijk, Aldert Hendriks
Woldijk, Geertje (geb. 1872 te Bedum)
Woldijk, Geesien (geb. 10 mei 1824 te Zuidhorn - ovl. 23 feb 1865 te Zuidhorn)
Woldijk, Willem
Woldman, Klaas (geb. ± 1855)
Woldman, Pieter Klaassens (geb. 1885 te Marum)
Woldring, Harmannus Nicolaas Wildriks (geb. 1877 te Ten Boer)
Woldring, Wildrik
Wolters, Aaltje Fokkes (geb. 15 mrt 1795 te Zevenhuizen (gr) - ovl. voor 1832)
Wolters, Anje Lammerts
Wolters, Fokke Wolters
Wolters, Harm (ovl. voor 1903)
Wolters, Jacob Wolters
Wolters, Jantien
Wolters, Jantje Jacobs (geb. 24 sep 1799 te Ezinge)
Wolters, Wolter Fokkes (geb. 1793)
Wolthuis, Aaltje
Wolthuis, Bouktje Jans (ovl. voor 1825)
Woltjer, Jantje
Wonderman, Dirk Roelfs (geb. 1834 te Doezum)
Wonderman, Dirk Roelfs
Wonderman, IJne Roelfs (geb. 1836 te Doezum - ovl. 10 feb 1928 te Grootegast)
Wonderman, Roelf Dirks (geb. 1804 - ovl. 19 jan 1856 te Grootegast)
Wonderman, Siebrigje (geb. 1833 te Doezum - ovl. 13 sep 1861 te Grootegast)
Wouda, Barteld Piers (ovl. voor 1861)
Wouda, Elisabeth Jurjens (geb. 15 dec 1875 te Dokkum)
Wouda, Fokje
Wouda, Halbe Geerts
Wouda, Jan Jurjens (geb. 31 dec 1884 te Dokkum)
Wouda, Jurjen
Wouda, Marijke Hendriks
Wouda, Minze Jurjens (geb. 9 sep 1878 te Dokkum)
Wouda, Sjoukjen Halbes (geb. 1836 te Ureterp - ovl. na 1897)
Woude, Antje van der (geb. 1857 te Grootegast)
Woude, Gerrit Ates van der
Woude, Trijntje van der
Woude, Wietske van der
Woude, Wijtske Jans van der
Woudman, Hermina
Woudstra, Thijsje Hijlkes
Wubs, Grietje
Wulling (Wullings, Wullinge, Wullingen), Everdina
Wuotila, Rosemary (Rosemary)
Ybema, Tyaert Mints
Ypma, Berendje Roelfs
Ywema, Adriana Helena
Ywema, Aletta Cornelia (geb. 1861 - ovl. 1941)
Ywema, Annelies
Ywema, Catharina Fredrica (geb. 1830)
Ywema, Catharina Wilhelmina (geb. 1870 - ovl. 1871)
Ywema, Coenraad Jan Willem (geb. 1906 - ovl. 1992)
Ywema, Coenraad Michel Nicolaas (geb. 1939 - ovl. 2002)
Ywema, Coenraad (geb. 1831 - ovl. 1890)
Ywema, Coenraad (geb. 1864 - ovl. 1932)
Ywema, Coenraad (geb. 1894 - ovl. 1894)
Ywema, Coenraad (geb. 1898 - ovl. 1981)
Ywema, Cornelia Richardina (geb. 1868)
Ywema, Cornelia Richardina (geb. 1904 - ovl. 1947)
Ywema, Diderika Frederika (geb. 1872 - ovl. 1872)
Ywema, Frederik (geb. 1876 - ovl. 1876)
Ywema, Fredrica Helena (geb. 1864 - ovl. 1864)
Ywema, Gosina Elisabeth Hermina (geb. 1941 - ovl. 1975)
Ywema, Harry Richard (geb. na 1941)
Ywema, Heine Wiebrands (geb. 1787)
Ywema, Heine Wiebrands (geb. 23 mrt 1791 te Oldekerk - ovl. 27 jul 1849 te Utrecht)
Ywema, Helena Geertruida (geb. 3 feb 1902 te Utrecht - ovl. 29 nov 1992 te Utrecht)
Ywema, Helena Mattina (geb. 1870 - ovl. 1921)
Ywema, Hendrik Wijbrand (geb. 1865 - ovl. 1866)
Ywema, Hendrik Wijbrand (geb. 1868 - ovl. 1870)
Ywema, Hendrik Willem (geb. 1828 te Utrecht - ovl. 28 aug 1905 te Utrecht)
Ywema, Hendrik Willem (geb. 1873 te Utrecht - ovl. 17 okt 1906 te Utrecht)
Ywema, Hendrik Willem
Ywema, Henriette Johanna (geb. 1896 - ovl. 1982)
Ywema, Hermina Elizabeth (geb. 1931)
Ywema, Jacoba Hermanda
Ywema, Johannes Constantijn (geb. 1901 - ovl. 1964)
Ywema, Johannes Hendrikus (geb. 19 jan 1913 te Utrecht - ovl. 1 aug 1987 te Baarn)
Ywema, Johannes Hendrikus (geb. 1901 - ovl. 1911)
Ywema, Johannes Willem (geb. 1873 - ovl. 1950)
Ywema, Johannes (geb. 9 sep 1837 te Utrecht - ovl. 31 mei 1897 te Utrecht)
Ywema, Louis (geb. 11 dec 1903 te Utrecht - ovl. 25 okt 1979 te Utrecht)
Ywema, Louis
Ywema, Louisa Fredrika (geb. 1859 - ovl. 1938)
Ywema, nn (geb. 1823)
Ywema, nn (geb. 1867)
Ywema, Peterke (geb. 1788)
Ywema, Petrus (geb. 1835 - ovl. 1888)
Ywema, Robbert
Ywema, Rudolf Jan
Ywema, Theo Stephan Jacob
Ywema, Theodorus Johannes (geb. 1866 - ovl. 1927 te Apeldoorn)
Ywema, Theodorus Johannes (geb. 4 mrt 1901 te Utrecht - ovl. 12 feb 1984 te Valburg (Zetten-Andelst))
Ywema, Theodorus Johannes
Ywema, Wilhelmina Johanna (geb. 1874 - ovl. 1874)
Ywema, Wilhelmina (geb. 1903 - ovl. 1990)
Ywema, Willem Hendrik (geb. 16 dec 1874 te Utrecht - ovl. 21 feb 1952 te Utrecht)
Ywema, Willem Hendrik (geb. 31 aug 1903 te Utrecht - ovl. 14 apr 1975 te Utrecht)
Ywema, Wybrand Geltes (geb. 1747 - ovl. 22 okt 1815 te Niebert)
Zaagman, Elisabeth
Zande, Andries Lammerts van der
Zande, Trijntje Andries van der (geb. 27 okt 1788 te Oosterzee - ovl. 4 feb 1876 te Lemmer)
Zant, Trijntje
Zanten, Geeske Jans van (geb. 1775 - ovl. 11 jan 1857)
Zanten, Jantje Jakobs van (ovl. voor 1850)
Zantinga, Jan (Jan) (geb. 1901 te Tolbert)
Zantinga, Tjebbe (Tjebbe)
Zeemans, Krien Sijtzes (geb. 1846 te Siegerswoude)
Zeemans, Sijtze Kriens
Zeevenberg, Martje
Zeilstra, Feikje Hendriks
Zevenberg, Elsiena Karsts (geb. 1871 te Tolbert - ovl. voor 1918)
Zevenberg, Grietje
Zevenberg, Karst
Zevenberg, Martje Karstens (geb. 1858 te Tolbert)
Zevenberg, Martje
Zevenberg, Siebrigje (geb. 1851 te Zevenhuizen (gr))
Zielstra, Evert Hendriks
Zijeveld, Jaapkien Berends (geb. 10 jun 1798 te Zeijen - ovl. voor 1869)
Zijlstra, Anna Catharina Everts
Zijlstra, Ate Siegers
Zijlstra, Heine (Jans) Mendelts (geb. 1794 te Niezijl)
Zijlstra, Hiltje Siemens
Zijlstra, Hindrik Heines (geb. 1826 te Zuidhorn - ovl. 15 mei 1828 te Zuidhorn)
Zijlstra, Hinke Sipkes
Zijlstra, Jacob Tammes (geb. 1784 te Niehove)
Zijlstra, Jan Pieters
Zijlstra, Maaike Ates (geb. 1850 te Surhuizum)
Zijlstra, Meindert Jans (ovl. voor 1850)
Zijlstra, Mendelt Heines (geb. 1823 te Zuidhorn - ovl. 10 mei 1828 te Zuidhorn)
Zijlstra, Rinske Willems
Zijlstra, Sijtske
Zijlstra, Stijntje
Zijlstra, Sytske Ates
Zilverberg, Rebekka Jakobs
Zoer, Anna Margaretha
Zondervan, Geertje Jans
Zonneveld, Grietien van (geb. mrt 1927 te Roderveld - ovl. 11 okt 1927 te Groningen)
Zonneveld, Koene van (geb. 1894 te Roden)
Zonneveld, Roelf van
Zorge, Ake (geb. 14 nov 1835 te Marum)
Zorge, Ake (geb. 5 mrt 1871 te Leek)
Zorge, Antje (geb. 8 feb 1866 te Zevenhuizen (gr))
Zorge, Freerk (geb. 24 dec 1875 te Tolbert - ovl. 24 mrt 1887)
Zorge, Geertje Klasens (geb. 18 jan 1848 te Marum)
Zorge, Geeske (geb. 18 nov 1843 te Marum)
Zorge, Geeske (geb. 30 okt 1853 te Marum)
Zorge, Gerrit Jans (geb. 1790 te Niebert)
Zorge, Gerrit (geb. 11 okt 1845 te Marum)
Zorge, Grietje Jans (geb. 1800 te Niebert)
Zorge, Grietje Jans (geb. 1823 te Opende)
Zorge, Grietje (geb. ± 1840)
Zorge, Jan Jans (geb. ± 1755)
Zorge, Jan Jans (geb. 1819 te Zevenhuizen (gr))
Zorge, Jan Jans (geb. 20 okt 1786 te Marum)
Zorge, Jan Klaassens (geb. 28 feb 1834 te Leek - ovl. 5 mei 1899)
Zorge, Jan (geb. 5 apr 1832 te Marum)
Zorge, Jantje (geb. 1834 te Marum)
Zorge, Jantje (geb. 1869 te Zevenhuizen (gr))
Zorge, Klaas Jans (geb. 1796 te Niebert)
Zorge, Klaas Jans (geb. 1821 te Zevenhuizen (gr))
Zorge, Klaas Jans (geb. 28 okt 1857 te Zevenhuizen (gr) - ovl. 23 nov 1874)
Zorge, Martje (geb. 17 dec 1820 te Marum - ovl. na 1892 te Drenthe)
Zorge, Metje (geb. 14 dec 1814 te Marum - ovl. 4 okt 1850)
Zorge, Metje (geb. 26 jan 1851 te Marum)
Zorge, Metje (geb. 28 sep 1837 te Marum)
Zorge, Sietze (geb. 18 jan 1850 te Marum - ovl. 7 feb 1850 te Marum)
Zorge, Sietze (geb. 8 mrt 1857 te Marum)
Zorge, Trientje Jans (geb. 30 dec 1847 te Marum)
Zorge, Wiebe (geb. 28 sep 1873 te Leek)
Zorge, Willem (geb. 11 sep 1859 te Zevenhuizen (gr))
Zorge, Willemke (geb. 17 mrt 1863 te Midwolde)
Zuidema, Anje (geb. 8 apr 1839 te Hoogemeeden)
Zuidema, Antje Nannes (geb. 1872 te Grootegast - ovl. 8 apr 1927 te Grootegast)
Zuidema, Ewold (geb. 1847 te Saaksum - ovl. voor 1941)
Zuidema, Freerk Doedes
Zuidema, Gepke (geb. 1887 te Waarden (gem. Grijpskerk))
Zuidema, Ite
Zuidema, Jantje (geb. 1850 te Grootegast)
Zuidema, Lammechien (geb. 1852 te Odoorn)
Zuidema, Nanne
Zuidema, Onne Jakobs
Zuidema, Rijkee Ewolds
Zuidema, Tonnis Lamberts
Zuidema, Weike Onnes (geb. 1853 te Eenrum)
Zuiderhoek, Dieuwerke Hendriks (geb. 28 mrt 1790 te Leek - ovl. 25 jul 1844 te Nietap)
Zuiderhoek, Hindrik Kornelis
Zuiderhof, Albert Hattums
Zuiderhof, Trijntje Alberts (geb. 1812 te Giekerk - ovl. 1 jul 1859 te Grootegast)
Zuidersma, Feike Jans
Zuidersma, Saakje (geb. 15 apr 1841 te Harlingen - ovl. 28 nov 1921 te Zuidhorn)
Zuiderveld, Andries Lammerts (geb. 17 jun 1813 te Tolbert - ovl. 12 aug 1849 te Tolbert)
Zuiderveld, Antje Ubels (geb. 1886 te Zevenhuizen (gr))
Zuiderveld, Harm Lammerts (geb. 6 jul 1823 te Tolbert)
Zuiderveld, Henderik Ubels (geb. 1879 te Zevenhuizen (gr))
Zuiderveld, Hendrik Lammerts (geb. ± 1830)
Zuiderveld, Jacob Dirks (geb. ± 1880)
Zuiderveld, Lammert Andries (geb. ± 1785)
Zuiderveld, Sjouwkje Hendriks (geb. 1860 te Niebert)
Zuiderveld, Ubel (geb. ± 1850)
Zuiderweg, Antje Roelfs (geb. 1820 te Niebert)
Zuiderweg, Geertje Roelfs (geb. 1833 te Niebert)
Zuiderweg, IJktje Lieuwes (geb. 1806 te Niebert)
Zuiderweg, Jan Lieuwes (geb. 1799 te Nuis)
Zuiderweg, Jantje Roelfs (geb. 1823 te Niebert)
Zuiderweg, Lamke Liewes (geb. 1802 te Niebert)
Zuiderweg, Lijwe Roelfs
Zuiderweg, Metje Roelfs
Zuiderweg, Roelf Lieuwes(Lijwes) (geb. 1789 te Tolbert)
Zuiderweg, Roelfke Roelfs (geb. 1814 te Niebert)
Zuidhof, Anje Klasens
Zuidhof, Grietje Jans
Zuithof, Henderika Klasina Sobering
Zuringa, Anke Lieuwes
Zuringa, Jacobina (geb. 2 mei 1833 te Niebert - ovl. voor 1874)
Zuur, Anke Jakobs (geb. 1882 te Marum)
Zuur, Drewes
Zuur, Henderika Drewes (geb. 1846 te Leek)
Zuur, Jakob
Zuur, Lamke Jakobs (geb. 1873 te Zevenhuizen (gr))
Zwaal, Baukje Hendriks
Zwart, Antje Folkerts
Zwart, Freerktje Jans
Zwart, Hendrikje
Zwart, Jeltje Jillens
Zwart, Lamke
Zwart, Onne Jacobs
Zwart, Riemktje Onnes (geb. 1783)
Zwarts, Henderikus
Zwarts, Hendrika Hendrikus (geb. 1858 te Leek)
Zwarts, Jan Abels
Zwarts, Lutgerdina Jans (geb. 1816 te Eemster (Dwingeloo))
Zwarts, Trientje Jans (geb. 1 feb 1792 te Gerkesklooster)
Zwier, Harmke
Zwol, Arjen Kornelis van (geb. 29 okt 1909 te Drachten - ovl. 24 okt 1961 te Groningen)
Zwol, Feitze Harm van
Zwol, Feitze Harmens van
Zwol, Froukje Lambertha van
Zwol, Jan Douwe van
Zwol, Kristina Henderika van
Zwol, Lolkje Arentje van
Zwol, Metje Feiktje van
Zwol, Pietertje Antje van